Het doelgroepregister

In het doelgroepregister (pdf, 513 kB) staan gegevens van personen die onder de banenafspraak vallen. UWV beheert dit register.

Deze gegevens worden regelmatig geactualiseerd. Het is mogelijk dat u niet de meest actuele informatie ontvangt wanneer u gegevens opvraagt uit het doelgroepregister.

In het overzicht hieronder staan de doelgroepen die onder de banenafspraak vallen. Achter elke doelgroep staat tussen haakjes de datum tot wanneer de gegevens zijn geactualiseerd. Zo weet u hoe actueel de informatie is.

In het doelgroepregister staan de gegevens van de volgende doelgroepen:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie wij vaststellen dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen (maandelijks geactualiseerd);
  • mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken* (geactualiseerd tot en met 31 december 2014);
  • mensen met een WSW-indicatie (geactualiseerd tot en met 31 december 2014);
  • mensen met een WIW-baan (geactualiseerd tot en met 31 december 2014);
  • mensen met een ID-baan (geactualiseerd tot en met 31 december 2014);
  • mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd, en zijn afgewezen;
  • leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) (maandelijks geactualiseerd);
  • schoolverlaters van het praktijkonderwijs (pro) en de entree-opleiding in het mbo van het schooljaar 2014/2015, die wij op advies hebben opgenomen (maandelijks geactualiseerd);
  • mensen die zonder een voorziening niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Per 1 januari 2016 worden deze in het doelgroepregister geplaatst.

*Op dit moment zijn alle mensen met een Wajong-uitkering opgenomen in het doelgroepregister. Blijkt na de beoordeling dat iemand geen arbeidsvermogen heeft? Dan halen wij hem uit het doelgroepregister.

Mensen die in het doelgroepregister staan, vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.

Let op: dit geldt niet voor mensen, die zonder een voorziening, niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Schriftelijk opvragen registratie in het doelgroepregister

Wilt u weten of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister staat? Vul dan het formulier Opvragen registratie in het doelgroepregister in. U heeft hiervoor het loonheffingennummer of burgerservicenummer nodig van uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer.

Als wij uw formulier hebben ontvangen, sturen wij u een overzicht. Hierop leest u of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister staat.

Opvragen registratie in het doelgroepregister

Online opvragen via het werkgeversportaal

U kunt ook de informatie online opvragen via het werkgeversportaal. Hier kunt u met een burgerservicenummer zien of uw werknemer, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister is opgenomen en meetelt voor de banenafspraak. In de loop van 2016 zal het ook mogelijk zijn om informatie op te vragen met het loonheffingennummer.