Na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering

Vraagt uw werknemer na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aan? Dan beoordelen een arts en een arbeidsdeskundige van UWV de mate waarin uw werknemer arbeidsongeschikt is en hoeveel procent hij nog kan verdienen van zijn oude loon. Kan uw werknemer nog 65% of meer van dit loon verdienen? Dan kan hij geen WIA-uitkering krijgen.

Wanneer krijgt mijn werknemer een WIA-uitkering?

Als uw werknemer minder dan 65% van zijn oude loon kan verdienen, dan kan hij wel een WIA-uitkering krijgen.

  • Kan uw werknemer blijvend minder dan 20% van zijn oude loon verdienen? En is er geen kans op herstel? Dan kan hij een IVA-uitkering krijgen.

  • Kan uw werknemer tussen de 20% en 65% van zijn oude loon verdienen? Of kan hij minder dan 20% verdienen maar is er kans op herstel? Dan kan hij een WGA-uitkering krijgen.

Werk en ziekte

Werknemers met een WIA-uitkering kunnen en willen vaak nog werken. Een baan biedt houvast. Dat uw werknemer ziek is, wil niet altijd zeggen dat hij zijn werk niet goed kan doen. Het kan misschien wel met aangepaste werktijden, coaching of voorzieningen op de werkplek. UWV maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen of houden.

Financiële voordelen voor werkgevers

Blijft uw zieke of gehandicapte werknemer in dienst? Dan helpen wij u met speciale regelingen, subsidies voor aanpassingen op de werkplek en financiële voordelen. Zo kan er als uw werknemer opnieuw uitvalt door ziekte, recht zijn op een Ziektewet-uitkering. Deze uitkering kunt u verrekenen met zijn loon. Voor een werknemer met een WIA-uitkering geldt dit tot 5 jaar na de toekenning van de WIA-uitkering.

Is er geen andere mogelijkheid dan ontslag? Dan is dat onder bepaalde voorwaarden mogelijk, nadat u 2 jaar het loon van werknemer heeft doorbetaald.

""