Welke cookies wilt u accepteren?

Website verbeteren

Website verbeteren én informatie delen

UWV - Werken aan perspectief
Premies WAO en WIA

Premies WAO en WIA

De premies voor WAO en WIA bestaan uit:

  • basispremie WAO/WIA;

  • uniforme premie WAO;

  • gedifferentieerde premie WGA.

De bedragen en percentages voor dit jaar vindt u op Actuele bedragen.

Basispremie WAO/WIA

De basispremie WAO/WIA is voor alle werkgevers gelijk. U betaalt ook een basispremie over de uitkeringen die u aan uw werknemers doorbetaalt.

Uniforme premie WAO

Vanaf 1 januari 2008 is de gedifferentieerde WAO-premie vervallen. In plaats daarvan betaalt u naast de basispremie WAO/WIA een uniforme WAO-premie. Eigenrisicodragers voor de WAO betalen deze premie niet.

Gedifferentieerde premie WGA

De gedifferentieerde premie die u betaalt, is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw bedrijf. Hierbij is het belangrijk of u een grote, een middelgrote of een kleine werkgever bent. U krijgt van de Belastingdienst een beslissing over de hoogte van de premie die u moet betalen. Met de Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) kunt u een schatting maken van de hoogte van uw premie.
Eigenrisicodragers voor de WGA betalen deze premie niet. Zij kunnen ervoor kiezen om zelf de WGA-uitkeringen te betalen. Ze kunnen er ook voor kiezen een verzekering af te sluiten bij een particuliere verzekeraar.

Vaste opslag

De gedifferentieerde WGA-premie is berekend op basis van een gemiddelde lastendekking. UWV reserveert geen geld voor toekomstige uitkeringen. In plaats daarvan betaalt u een vaste opslag. Dit extra bedrag is bedoeld om het verschil tussen premies van UWV en particuliere verzekeringen gelijk te trekken. De premie van een particuliere verzekering is in de eerste jaren namelijk hoger dan de gedifferentieerde WGA-premie. Dit heet ook wel de rentehobbel. Door deze opslag krijgen particuliere verzekeraars en UWV een gelijke concurrentiepositie. De opslag blijft tot 2012 bestaan. Ook kan er sprake zijn van een korting.

Opslag of korting

De opslag of korting hangt af van de WAO-lasten in relatie tot het gemiddelde loon. Er zijn wel grenzen gesteld aan de hoogte van de WGA-premie. Kleine werkgevers betalen een andere premie dan grote werkgevers.

Premievrijstelling en premiekorting

Als u een 50-plusser in dienst neemt, hoeft u voor deze werknemer geen basispremie WAO/WIA te betalen. Neemt u een langdurig zieke of gehandicapte werknemer in dienst? Dan kunt u als werkgever misschien korting toepassen op de premies. Lees hierover meer bij Premiekorting.

Wet ketenaansprakelijkheid en G-rekeningen

Als u werk uitbesteedt aan onderaannemers krijgt u te maken met de Wet ketenaansprakelijkheid en met G-rekeningen. U blijft dan namelijk aansprakelijk voor de betaling van loonbelasting en premies van de onderaannemer. Kijk voor meer informatie bij de BelastingdienstDeze link gaat naar een externe url.

Inloggen: Werkgeversportaal