Formulieren op onderwerp

Alle formulieren op onderwerp gerangschikt.

Dienstverlening

Als u een uitkering of voorziening aanvraagt, ontvangt u op tijd een beslissing van UWV. Niet eens met de dienstverlening of de beslissing? Dan kunt u een klacht indienen of bezwaar maken.


Terug naar het overzicht

Deskundigenoordeel

Heeft u een meningsverschil met uw werknemer over bijvoorbeeld passend werk? Dan kunt u ons om een deskundigenoordeel vragen.


Terug naar het overzicht

Ontslag

Wilt u ontslag aanvragen voor uw werknemer? Dan zijn er regels waar u zich aan moet houden. Die zijn afhankelijk van de arbeidsovereenkomst van uw werknemer en de redenen voor het ontslag.


Terug naar het overzicht

Premiebetaling

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor tijdelijk inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ook zijn zij verzekerd voor verlof bij zwangerschap, adoptie of pleegzorg. Als werkgever draagt u de premies voor de werknemersverzekeringen af aan de Belastingdienst.


Terug naar het overzicht

WW

Door overmacht heeft u geen of weinig werk voor uw werknemer. Daarom vraagt u werktijdverkorting aan. Dit heeft gevolgen voor het inkomen van uw werknemer. Werkt uw werknemer met WW-uitkering wisselende uren? Of werkt hij regelmatig over? Dan gebruiken wij uw gegevens bij het berekenen van zijn WW-uitkering.


Terug naar het overzicht

Zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg kunt u voor uw werknemer een uitkering aanvragen voor tijdens het verlof.

Er zijn geen resultaten gevonden.


Terug naar het overzicht