Overzicht formulieren

Alle formulieren voor werkgevers op onderwerp gerangschikt.

Deskundigenoordeel

Beoordelen

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever

U vraagt een deskundigenoordeel aan als het re-integratietraject stilligt of stil dreigt te vallen. En u komt er samen met uw werknemer niet meer uit, ook niet met hulp van uw bedrijfsarts of arbodienst.


Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever

Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer

Aanvraagformulier voor een deskundigenoordeel van UWV over:

 • de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer;
 • de re-integratie-inspanningen van de werknemer;
 • passend werk binnen het bedrijf voor de werknemer;
 • de re-integratie-inspanningen van de werkgever.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw werkgever;
 • uw rekeningnummer.
Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer

Aanvragen deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs (O&O)

Bent u werkgever in de sector Overheid en Onderwijs (O&O)? En heeft u een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is en die u niet kunt herplaatsen? Als u deze werknemer dan om die reden wilt ontslaan en hij is het er niet mee eens, dan kunt u bij ons een deskundigenoordeel O&O aanvragen. Alleen u als werkgever kunt het deskundigenoordeel O&O aanvragen. Aan het deskundigenoordeel zijn geen kosten verbonden.

Wie vult het formulier in?

Het aanvraagformulier bestaat uit 3 delen: een deel dat u zelf moet invullen, een deel dat de arbodienst moet invullen en een deel dat de werknemer moet invullen.

Wanneer ontvangt u het oordeel?

U ontvangt het deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs binnen 6 weken nadat wij de aanvraag hebben ontvangen. Is de aanvraag niet volledig? Dan kan het langer duren voordat wij een deskundigenoordeel kunnen geven.

Aanvraag deskundigenoordeel Overheid en Onderwijs (doc, 417 kB)

Dienstverlening

Melden

Bezwaar maken tegen een beslissing UWV

Met dit formulier kunt u bezwaar maken tegen een beslissing van UWV. Dit formulier is een hulpmiddel; u bent niet verplicht het te gebruiken.

Bezwaar maken tegen een beslissing - Bezwaarschrift voor werkgever (docx, 57 kB)

Melden te late beslissing UWV door werkgever

Heeft u een aanvraag of een bezwaar bij ons ingediend? En namen wij geen beslissing binnen de periode die wij aangaven in de ontvangstbevestiging? En kreeg u ook geen brief van ons waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben? Met dit formulier vraagt u ons om binnen 2 weken alsnog te beslissen.

Melden te late beslissing UWV (docx, 57 kB)

Eigenrisicodrager

Aanvragen

Verzoeken om een beslissing over de Ziektewet-uitkering

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV een beschikking af te geven voor een (ex-)werknemer aan wie u een Ziektewet-uitkering betaalt.

Verzoek om een beschikking over de Ziektewet-uitkering (doc, 225 kB)

Verzoeken informatie no-riskpolis/compensatieregeling (ex-)werknemer

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet en u vraagt UWV naar de mogelijke no-riskpolis/compensatieregeling van uw (ex-)werknemers. Met dit formulier kunt u dat opvragen bij UWV. U betaalt hiervoor eenmalig € 25.

Wij kunnen alleen informatie geven als u de machtiging van de (ex-)werknemer meestuurt.
Informatieverzoek no-riskpolis compensatieregeling ex-werknemer (doc, 282 kB)

Verzoeken om loon- en persoonsgegevens (ex-)werknemer ERD

Verzoek om loon- en persoonsgegevens (ex)-werknemer. U betaalt hiervoor eenmalig € 20.


Verzoek om loon- en persoonsgegevens (ex)-werknemer (doc, 212 kB)

Verzoek terugvordering teveel betaalde Ziektewet-uitkering

Heeft u aan uw (ex-)werknemer ten onrechte teveel Ziektewet-uitkering betaald? Met dit formulier kunt u dit teveel betaalde bedrag door UWV terug laten vorderen bij de (ex-)werknemer.

Verzoek terugvordering teveel betaalde Ziektewet-uitkering (doc, 149 kB)

Aanvragen Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV om te beoordelen of uw (ex-)werknemer mogelijk meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

Aanvragen toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar (docx, 72 kB)

Aanvragen herbeoordeling WIA door verzekeringsmaatschappij

Met dit formulier vraagt u als verzekeringsmaatschappij een herbeoordeling aan voor een werknemer van een eigenrisicodrager.

De (ex-)werkgever moet u machtigen (docx, 61 kB) om de herbeoordeling aan te vragen. Stuur een motivatie en eventueel medische gegevens mee met dit formulier.

Aanvraag herbeoordeling WIA (docx, 144 kB)

Aanvragen FIV-RI en Verklaring gegevensgebruik

Beoordelen

Beoordelen maatregel Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet en u betaalt een Ziektewet-uitkering aan een van uw (ex-)werknemers. U vraagt UWV om te beoordelen of de Ziektewet-uitkering moet worden verlaagd of gestopt, omdat de (ex-)werknemer zich niet aan de regels houdt. U betaalt hiervoor eenmalig € 38.

Beoordeling maatregel Ziektewet-uitkering (doc, 232 kB)

Beoordelen duur Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV te beoordelen hoe lang u een Ziektewet-uitkering moet betalen aan een van uw (ex-)werknemers. U betaalt hiervoor eenmalig € 22.

Beoordeling duur Ziektewet-uitkering (doc, 218 kB)

Beoordelen hoogte Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV te beoordelen hoeveel Ziektewet-uitkering u moet betalen aan een van uw (ex-)werknemers. U betaalt hiervoor eenmalig € 40.

Beoordeling hoogte Ziektewet-uitkering (doc, 213 kB)

Beoordelen recht Ziektewet-uitkering ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV te beoordelen of uw (ex-)werknemer recht heeft op een Ziektewet-uitkering. U betaalt hiervoor eenmalig € 30.

Beoordeling recht Ziektewet-uitkering (doc, 221 kB)
Evaluatie en verslag Melden

Hersteldmelden bij volledig hervatten van eigen werk ERD

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Met dit formulier meldt u dat een van uw (ex-)werknemers die onder het eigen risico voor de Ziektewet valt, weer beter is.

Hersteldmelding ex-werknemer (doc, 217 kB)

Ziek melden (ex-)werknemer eigenrisicodrager Ziektewet

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Met dit formulier meldt u dat een van uw (ex-)werknemers die onder het eigen risico voor de Ziektewet valt, ziek is.

Ziekmelding (ex-)werknemer (doc, 221 kB)

Fraude van werknemer melden

Denkt u dat een (ex-)werknemer fraudeert met een uitkering van UWV of een uitkering op basis van eigenrisicodragerschap? Dan kunt u dat melden met dit formulier. U kunt bijvoorbeeld een melding doen als u denkt dat een (ex-)werknemer zijn werk, inkomsten of veranderingen in zijn gezondheid niet doorgeeft.

Wilt u weten of u dit formulier kunt gebruiken? Lees dan meer over het melden van fraude.
Fraude van werknemer melden (docx, 74 kB)

Opgeven rekeningnummer voor terugbetaling verschil LAU-VVU

U bent eigenrisicodrager voor de WGA. Met dit formulier geeft u uw rekeningnummer op voor terugbetaling van het verschil tussen de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering.

Opgave rekeningnummer voor terugbetaling verschil LAU-VVU (docx, 30 kB)

Melden verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject

Melden verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject. Voor werkgevers en koepelorganisaties in de sector Overheid en Onderwijs en re-integratiebedrijven.

Melden verwijtbaar gedrag tijdens re-integratietraject (doc, 185 kB)
Wijzigen

Doorgeven wijzigingen voor eigenrisicodragers Ziektewet

Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die belangrijk zijn voor de Ziektewet-uitkering van uw (ex-)werknemer. Bijvoorbeeld een wijziging in de datum waarop uw (ex-)werknemer beter is. Gebruik dit formulier niet als u een 42e-weeksmelding heeft gedaan. Bij een 42e–weeksmelding hoeft u geen wijzigingen door te geven.

Wijzigingen doorgeven door eigenrisicodrager ziektewet (docx, 138 kB)

Ontslag

Beoordelen

Aanmelden op werk.nl

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zelf personeel vinden, of hulp krijgen bij het zoeken naar personeel door een WerkgeversServicepunt bij u in de buurt. Verder vindt u er cijfers over de arbeidsmarkt en handige tips over werk en werknemers.

Aanmelden op werk.nl

Aanmelden vacature

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zelf personeel vinden, of hulp krijgen bij het zoeken naar personeel door een WerkgeversServicepunt bij u in de buurt. Verder vindt u er cijfers over de arbeidsmarkt en handige tips over werk en werknemers.

Aanmelden vacature

Collectief ontslag

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zelf personeel vinden, of hulp krijgen bij het zoeken naar personeel door een WerkgeversServicepunt bij u in de buurt. Verder vindt u er cijfers over de arbeidsmarkt en handige tips over werk en werknemers.

Collectief ontslag

Contact met uw WerkgeversServicepunt

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zelf personeel vinden, of hulp krijgen bij het zoeken naar personeel door een WerkgeversServicepunt bij u in de buurt. Verder vindt u er cijfers over de arbeidsmarkt en handige tips over werk en werknemers.

Contact met uw WerkgeversServicepunt

Niet eens met ontslag

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zelf personeel vinden, of hulp krijgen bij het zoeken naar personeel door een WerkgeversServicepunt bij u in de buurt. Verder vindt u er cijfers over de arbeidsmarkt en handige tips over werk en werknemers.

Niet eens met ontslag

Ontslag met wederzijdsgoedvinden

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zelf personeel vinden, of hulp krijgen bij het zoeken naar personeel door een WerkgeversServicepunt bij u in de buurt. Verder vindt u er cijfers over de arbeidsmarkt en handige tips over werk en werknemers.

Ontslag met wederzijdsgoedvinden

Ontslag tijdens proeftijd

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zelf personeel vinden, of hulp krijgen bij het zoeken naar personeel door een WerkgeversServicepunt bij u in de buurt. Verder vindt u er cijfers over de arbeidsmarkt en handige tips over werk en werknemers.

Ontslag tijdens proeftijd

Ontslag via de kantonrechter

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zelf personeel vinden, of hulp krijgen bij het zoeken naar personeel door een WerkgeversServicepunt bij u in de buurt. Verder vindt u er cijfers over de arbeidsmarkt en handige tips over werk en werknemers.

Ontslag via de kantonrechter

Werkvergunning buitenlandse werknemer

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zelf personeel vinden, of hulp krijgen bij het zoeken naar personeel door een WerkgeversServicepunt bij u in de buurt. Verder vindt u er cijfers over de arbeidsmarkt en handige tips over werk en werknemers.

Werkvergunning buitenlandse werknemer
Melden

Melden voornemen tot collectief ontslag

Met dit formulier meldt u uw voornemen tot collectief ontslag (WMCO).

 • met wederzijds goedvinden, of
 • via de kantonrechter; of
 • via UWV Werkbedrijf
Melden voornemen tot collectief ontslag

Premiebetaling

Melden

Machtigen doelgroepverklaring ouderen

Met dit formulier kan uw werknemer UWV machtigen de doelgroepverklaring rechtstreeks naar u te sturen.

Machtiging doelgroepverklaring (doc, 204 kB)

Melden betalingsproblemen bij belastingen en premies

Als uw onderneming de belastingen en premies niet kan betalen, moet u dit melden bij de Belastingdienst, UWV en/of het bedrijfspensioenfonds. U kunt dit formulier daarvoor gebruiken.

Melding van betalingsproblemen bij belastingen en premies (pdf, 46 kB)

Opgeven jaarloon

Dit formulier geeft u een aantal voorbeelden van de berekening van de premiebedragen voor vrijwillig verzekerden.

Jaarloonopgave (doc, 303 kB)

Machtigen doelgroepverklaring jongeren

Met dit formulier kunt uw werknemer UWV machtigen de doelgroepverklaring rechtstreeks naar u te sturen.


Machtiging doelgroepverklaring tbv premiekorting jongere werknemer (doc, 185 kB)

Re-integratie (werkgevers)

Beoordelen

Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer

Aanvraagformulier voor een deskundigenoordeel van UWV over:

 • de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer;
 • de re-integratie-inspanningen van de werknemer;
 • passend werk binnen het bedrijf voor de werknemer;
 • de re-integratie-inspanningen van de werkgever.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw werkgever;
 • uw rekeningnummer.
Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer
Aanvragen

Aanvragen loondispensatie

Heeft u een werknemer met een Wajong-uitkering? En kan hij door een ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan kunt u met dit formulier loondispensatie aanvragen.

Als UWV beslist dat u loondispensatie kunt krijgen voor uw werknemer, dan mag u tijdelijk minder loon aan hem betalen.

U kunt de aanvraag op dit moment alleen doen door het formulier te downloaden, in te vullen en op te sturen. Eerder was het ook mogelijk om de aanvraag direct online te doen. Die mogelijkheid is tijdelijk niet beschikbaar.

Aanvragen loondispensatie (doc, 215 kB)

Verzoeken om participatie in re-integratie

Gaat uw medewerker uit dienst, maar is zijn re-integratie nog niet afgerond? UWV vindt het erg belangrijk dat uw werknemer weer aan het werk gaat en kan daarom in die situaties uw partner worden in de re-integratie. Met dit formulier vraagt u participatie aan.

Verzoeken om participatie in re-integratie

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Met dit formulier kunnen de werknemer en de werkgever doorgeven dat de werkgever nog wat langer loon doorbetaalt.

De werknemer en de werkgever kunnen met dit formulier een vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aanvragen of een verlenging nogmaals verlengen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer werknemer;
 • persoonlijke gegevens werknemer;
 • loonheffingennummer werkgever.
Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA

Aanvragen gegevens uit doelgroepregister

Met dit formulier kunt u opvragen of uw werknemer of sollicitant in het doelgroepregister is opgenomen. In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen.

Aanvraag gegevens uit het doelgroepregister (docx, 68 kB)

Aanvragen voorzieningen. Ondersteuning bij handicap

U heeft een ziekte of handicap, maar u kunt wel werken. Om uw werk goed te kunnen doen, heeft u voorzieningen of hulpmiddelen nodig. Bijvoorbeeld een doventolk, speciale schoenen of een aangepaste bureaustoel. Die voorzieningen en hulpmiddelen kunt u aanvragen met dit formulier.

Aanvraag ondersteuning bij visuele, auditieve of motorische handicap (docx, 60 kB)

Aanvragen ondersteuning van startende ondernemers

Formulier waarmee u voorzieningen kunt aanvragen zodat u een eigen onderneming kunt starten. Het gaat bijvoorbeeld om hulpmiddelen, aanpassingen aan de werkplek of een starterskrediet.

Aanvraag ondersteuning van startende ondernemers (docx, 59 kB)

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Als u een werknemer in dienst neemt of heeft met een ziekte of handicap, dan kunt u met dit formulier een vergoeding aanvragen voor eventuele kosten voor aanpassingen aan de werkplek of voor hulpmiddelen.

Aanvraag vergoeding voorziening werkgever

Aanvragen jobcoach

Met dit formulier kan een werknemer een vergoeding aanvragen voor ondersteuning door een jobcoach op de werkplek of tijdens de proefplaatsing. De werknemer vult het formulier in samen met de jobcoach.

Aanvraag jobcoach (docx, 89 kB)

Aanvragen scholingsvoucher door werkgever

Met dit formulier vraagt u een scholingsvoucher aan. Hiermee kunt u scholing betalen voor een werkzoekende aan wie u een baan aanbiedt. U kunt de voucher alleen aanvragen als uw werknemer nog niet is begonnen met de opleiding.

Scholingsvoucher aanvragen (docx, 68 kB)

Aanvragen proefplaatsing

Met dit formulier vragen u en de werknemer samen aan UWV toestemming voor een proefplaatsing.

Proefplaatsing langer dan 2 maanden?

Denkt u dat een proefplaatsing van 2 maanden te kort is? Dan moet u op het formulier uitgebreid toelichten waarom u meer tijd nodig heeft om de werknemer te beoordelen. Wij beoordelen dan of een langere proefplaatsing nodig is en hoelang de proefplaasting mag duren. Een proefplaatsing kan maximaal 6 maanden duren.

Aanvragen proefplaatsing
Evaluatie en verslag

Maken verkort re-integratieverslag

Gebruik dit formulier als het dienstverband van uw zieke werknemer eindigt binnen 6 tot 10 weken na de eerste ziektedag.

 • Blijft uw werknemer na zijn eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst. Dan hoeft u geen re-integratieverslag te maken.

 • Blijft uw werknemer na zijn eerste ziektedag 10 weken of langer in dienst. Dan moet u een volledig re-integratieverslag maken.

U gebruikt dit formulier ook als de arbodienst of bedrijfsarts verwachtte dat uw werknemer binnen 3 maanden weer helemaal beter zou zijn. En als u daarom geen re-integratieactiviteiten heeft uitgevoerd.

Ook kunt u op dit formulier aangeven dat u de werknemer weer in dienst neemt als hij weer kan werken.

Vraag ook een Ziektewet-uitkering aan

Vraag ook een Ziektewet-uitkering aan voor uw werknemer op de laatste werkdag van zijn dienstverband. Doe dit op tijd. Anders riskeert u een boete van maximaal € 455.

Verkort re-integratieverslag

Invullen medische informatie

Als een werknemer langere tijd ziek is, brengt u als bedrijfsarts zijn medische situatie in kaart: wat zijn de klachten en hoe ernstig zijn ze? Wat is de prognose?

Deze gegevens legt u vast op dit formulier. Bewaar bij de Medische informatie ook de gegevens die u eventueel van een huisarts of specialist krijgt.

Wanneer vult u dit formulier in?

U vult dit formulier tegelijk in met de Probleemanalyse. U vult de gegevens aan tijdens de hele periode van ziekte tot het moment dat de werknemer een WIA-uitkering of een Ziektewet-uitkering aanvraagt omdat zijn dienstverband eindigt.

Geef de werknemer een kopie

Geef de werknemer een kopie op het moment dat hij een WIA-uitkering aanvraagt. Hij stuurt dit formulier aan ons op. Let op: alleen de werknemer mag dit formulier aan ons opsturen. Stuur de werkgever geen kopie: hij mag deze informatie alleen inzien als de werknemer daarvoor toestemming geeft.

Invullen medische informatie (doc, 149 kB)

Invullen probleemanalyse

Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, gaan werkgever en werknemer samen aan de slag met de re-integratie. De Probleemanalyse wordt gebruikt bij het re-integratietraject.

Met dit formulier brengt u als bedrijfsarts de situatie van een werknemer in kaart: welke beperkingen heeft hij en wat betekent dit voor zijn mogelijkheden om te werken? Daarnaast geeft u in deze Probleemanalyse een advies aan de werknemer en werkgever voor het Plan van aanpak.

Geef de werknemer en de werkgever een kopie

Geef de werknemer en de werkgever een kopie van de volledig ingevulde Probleemanalyse. Zij hebben deze analyse nodig om een Plan van aanpak te maken.

Vermeld medische gegevens apart

Vermeld medische gegevens apart op het formulier Medische informatie. Omdat de werkgever ook een kopie krijgt van de Probleemanalyse, is het belangrijk dat u er geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in vermeldt.

Invullen probleemanalyse (doc, 363 kB)

Maken plan van aanpak

Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van aanpak voor de re-integratie. De gemaakte afspraken legt u samen vast op dit formulier.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van het Plan van aanpak. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Maken plan van aanpak (doc, 207 kB)

Invullen eindevaluatie

Als een werknemer ruim anderhalf jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Om te beoordelen of de werknemer zo'n uitkering kan krijgen, hebben wij informatie nodig. Die informatie geeft u door met deze Eindevaluatie.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van de Eindevaluatie. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Meer informatie over de Eindevaluatie

U leest meer informatie over de Eindevaluatie op Samen werken aan re-integratie.

Invullen eindevaluatie (doc, 186 kB)

Eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak WIA

Als uw zieke werknemer na een jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om het Plan van aanpak WIA te evalueren. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken. Naar aanleiding van deze evaluatie kunt u eventueel het plan van aanpak bijstellen.

Eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak WIA

Invullen verklaring bedrijfsarts

Uw werknemer geeft dit formulier aan zijn bedrijfsarts. Zijn bedrijfsarts moet dit formulier invullen. De werknemer moet er voor zorgen dat hij deze verklaring ingevuld terug heeft op het moment dat hij een WIA-uitkering met verkorte wachttijd aanvraagt.

Verklaring bedrijfsarts (doc, 212 kB)

Invullen oordeel van de werknemer

De afgelopen periode heeft uw werknemer samen met u gewerkt aan zijn re-integratie. Met dit formulier geeft uw werknemer door wat hij vindt van zijn re-integratie.

Oordeel van de werknemer (doc, 231 kB)

Invullen verantwoordingsrapportage ondersteuning jobcoach

Op dit moment ondersteunt u onze cliënt op de werkplek. Ieder half jaar moet u ons aangeven of deze persoonlijke ondersteuning nog noodzakelijk is. Ook willen wij graag van u weten of het nodig is de ondersteuning bij te stellen. Daarnaast geeft u aan wat u in het afgelopen half jaar heeft bereikt.

Verantwoordingsrapportage jobcoach (doc, 830 kB)
Aangifte

Beëindigen verlengde loondoorbetaling WIA

Met dit formulier geeft de werkgever of werknemer aan dat hij de verlengde loondoorbetaling wil stopzetten.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer;

 • de persoonlijke gegevens van de werknemer;

 • het loonheffingennummer van de werkgever.

Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA
Wijzigen

Bijstellen van het plan van aanpak WIA

U heeft samen met uw werknemer een Plan van aanpak WIA gemaakt om aan de slag te gaan met de re-integratie. In de loop van de tijd kan de situatie van de werknemer veranderen. In dat geval legt u de nieuwe afspraken vast in de Bijstelling plan van aanpak WIA.

Bijstelling van het plan van aanpak WIA

Melden van verslechterde gezondheid

Is de WAO-uitkering van uw werknemer stopgezet? Of is zijn eerdere aanvraag voor een uitkering afgewezen? Als uw werknemer sinds die tijd minder kan werken omdat het slechter gaat met zijn gezondheid, dan kan hij misschien zijn oude WAO-uitkering terugkrijgen. Of hij krijgt alsnog een WAO-uitkering. Met dit formulier beoordelen wij of hij (weer) een WAO-uitkering kan krijgen.

Melden verslechterde gezondheid (doc, 137 kB)

Subsidie via UWV

Aanvragen

Aanvragen loondispensatie

Heeft u een werknemer met een Wajong-uitkering? En kan hij door een ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan kunt u met dit formulier loondispensatie aanvragen.

Als UWV beslist dat u loondispensatie kunt krijgen voor uw werknemer, dan mag u tijdelijk minder loon aan hem betalen.

U kunt de aanvraag op dit moment alleen doen door het formulier te downloaden, in te vullen en op te sturen. Eerder was het ook mogelijk om de aanvraag direct online te doen. Die mogelijkheid is tijdelijk niet beschikbaar.

Aanvragen loondispensatie (doc, 215 kB)

Gegevens werknemer interne jobcoach

Dit formulier heeft u nodig voor het aanvragen van subsidie voor een interne jobcoach.

Vul voor iedere te begeleiden werknemer een formulier in. De werknemer moet ook voor akkoord tekenen, behalve als het om groepscoaching gaat. Naast dit formulier heeft u ook het formulier Aanvraag subsidie interne jobcoach (doc, 222 kB) nodig.

Gegevens werknemer bij begeleiding door interne jobcoach (doc, 170 kB)

Aanvragen subsidie interne jobcoach

Met dit formulier vraagt u voor 2015 subsidie aan voor een interne jobcoach.

U heeft hiervoor ook het formulier Gegevens werknemer interne jobcoach (doc, 170 kB) nodig.

Aanvraag subsidie interne jobcoach (doc, 222 kB)

Vragen over uitkering of belemmering bij werk

Wilt u gebruikmaken van een regeling voor werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of langdurige ziekte of handicap? Vraag eerst aan uw werknemer of hij een uitkering heeft of heeft gehad. Of dat hij een langdurige ziekte of handicap heeft die hem belemmert bij het werk. Laat uw werknemer alleen de eerste pagina van dit formulier invullen. Heeft uw werknemer alle bewijsstukken die in dit formulier gevraagd worden? Dan hoeft u niets op te sturen naar UWV. U kunt meteen een regeling aanvragen.

Kosten per aanvraag

Heeft uw werknemer geen bewijsstukken? Of twijfelt u of u gebruik kunt maken van een regeling? Dan kunt u dat bij UWV navragen. Vanaf 1 januari 2015 brengen wij kosten in rekening voor deze informatie. Voor elke machtiging die op of na 1 januari 2015 bij ons binnenkomt en die wij behandelen, rekenen wij de werkgever € 25.

Hoe werkt het?

Uw werknemer vult dan beide pagina’s van dit formulier in. Met de tweede pagina machtigt hij UWV om een verklaring over zijn situatie naar u te sturen. Stuur dan het volgende naar ons op:

 • Het hele formulier met de originele werknemersmachtiging, dus geen kopie.
 • Een apart schriftelijk verzoek voor het opvragen van de gegevens.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de werknemer.

Wij behandelen de aanvraag alleen als het identiteitsbewijs is bijgevoegd. 

U stuurt uw verzoek naar: 

UWV Gegevensdiensten
Afdeling PDI
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam

Vragen over uitkering of belemmering bij werk (doc, 217 kB)

Aanvragen voorzieningen. Ondersteuning bij handicap

U heeft een ziekte of handicap, maar u kunt wel werken. Om uw werk goed te kunnen doen, heeft u voorzieningen of hulpmiddelen nodig. Bijvoorbeeld een doventolk, speciale schoenen of een aangepaste bureaustoel. Die voorzieningen en hulpmiddelen kunt u aanvragen met dit formulier.

Aanvraag ondersteuning bij visuele, auditieve of motorische handicap (docx, 60 kB)

Aanvragen ondersteuning van startende ondernemers

Formulier waarmee u voorzieningen kunt aanvragen zodat u een eigen onderneming kunt starten. Het gaat bijvoorbeeld om hulpmiddelen, aanpassingen aan de werkplek of een starterskrediet.

Aanvraag ondersteuning van startende ondernemers (docx, 59 kB)

Aanvragen vergoeding voorziening werkgever

Als u een werknemer in dienst neemt of heeft met een ziekte of handicap, dan kunt u met dit formulier een vergoeding aanvragen voor eventuele kosten voor aanpassingen aan de werkplek of voor hulpmiddelen.

Aanvraag vergoeding voorziening werkgever

Aanvragen jobcoach

Met dit formulier kan een werknemer een vergoeding aanvragen voor ondersteuning door een jobcoach op de werkplek of tijdens de proefplaatsing. De werknemer vult het formulier in samen met de jobcoach.

Aanvraag jobcoach (docx, 89 kB)

Aanvragen vervolg subsidie interne jobcoach

Met dit formulier kunt u opnieuw de subsidie interne jobcoach aanvragen voor de begeleiding van uw werknemer in 2013. Dit kan alleen als uw werknemer deze subsidie ook in 2012 kreeg.

Vervolgaanvraag 2013 subsidie interne jobcoach (docx, 152 kB)

Aanvragen plaatsingsfee door intermediair

Met dit formulier vraagt u als intermediair een plaatsingsfee aan. Een intermediair ontvangt een plaatsingsfee als hij een werknemer van 50 jaar of ouder met een WW-uitkering aan het werk heeft geholpen voor minimaal 3 maanden.

Plaatsingsfee aanvragen (docx, 69 kB)

Aanvragen vervolg plaatsingsfee door intermediair

Met dit formulier doet u als intermediair een vervolgaanvraag voor een plaatsingsfee. Dit kan alleen als u al een eerste of tweede plaatsingsfee voor de werknemer heeft ontvangen.

Plaatsingsfee vervolgaanvraag na 3 of 6 maanden (docx, 69 kB)

Vrijwillige verzekeringen (werkgevers)

Aanvragen

Aanmelden vrijwillige verzekering binnenland

Bent u niet meer verplicht verzekerd via uw werk of uitkering? Dan kunt u bij UWV zelf een verzekering afsluiten voor een WIA-, WAO- of Ziektewet-uitkering. In sommige gevallen ook voor een WW-uitkering.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer;
 • naam en adres van uw werkgevers in de afgelopen 3 jaar;
 • datum in- en uitdiensttreding bij die werkgevers;
 • uw laatste brutoloon.
Aanmelding vrijwillige verzekering binnenland (doc, 417 kB)

Aanmelden vrijwillige verzekering buitenland

Gaat u in het buitenland werken en bent u daar niet meer verplicht verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid? Dan kunt u met dit formulier een vrijwillige verzekering aanvragen. Of u de uitkering in het buitenland kunt ontvangen, hangt af van de afspraken die Nederland heeft gemaakt met het andere land. Dit verschilt per land en per uitkering.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw rekeningnummer;
 • uw burgerservicenummer;
 • uw laatste brutoloon.
Aanmelding vrijwillige verzekering buitenland (doc, 420 kB)

Aanvragen gemachtigde vrijwillige verzekering

Met dit formulier kunt u iemand machtigen namens u contact te hebben met UWV over uw vrijwillige verzekering.

Aanvraag gemachtigde vrijwillige verzekering (doc, 215 kB)

Aanvragen voortzetting vrijwillige verzekeringen

Als u na gewerkt te hebben in een ontwikkelingsland terugkeert naar Nederland kunt u met dit formulier voortzetting van uw vrijwillige verzekering aanvragen.

Aanvraag voortzetting vrijwillige verzekeringen bij terugkeer in Nederland (doc, 197 kB)
Wijzigingsformulier

Wijzigen vrijwillige verzekering binnenland

Als u vrijwillig verzekerd bent, kunt u met dit formulier wijzigingen in uw situatie doorgeven die van belang kunnen zijn voor uw vrijwillige verzekering.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • het nummer van de vrijwillige verzekering;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Wijziging vrijwillige verzekering binnenland (doc, 317 kB)

Wijzigen vrijwillige verzekering buitenland

Als u in het buitenland werkt en vrijwillig verzekerd bent, kunt u met dit formulier wijzigingen in uw situatie doorgeven die van belang kunnen zijn voor uw vrijwillige verzekering.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • het nummer van de vrijwillige verzekering;
 • bedrijfsnaam en loonheffingennummer werkgever;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Wijziging vrijwillige verzekering buitenland (doc, 309 kB)

WAO-uitkering

Beoordelen

Aanvragen advies functieongeschiktheid (FOA) - Bijlage eigen arts

Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, gaat hij samen met zijn werkgever aan de slag met de re-integratie. Lukt de re-integratie niet? Dan kan de werkgever ontslag aanvragen. Daarvoor heeft hij wel een advies over medische geschiktheid van de werknemer nodig. Dit formulier wordt ingevuld door de arts van de werknemer. Die geeft hiermee zijn visie op de gezondheid en de medische situatie van de werknemer.

Aanvraag advies functieongeschiktheid eigen arts (pdf, 124 kB)

Aanvragen advies functieongeschiktheid (FOA) - Bijlage arbo-arts

Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, gaat hij samen met zijn werkgever aan de slag met de re-integratie. Lukt de re-integratie niet? Dan kan de werkgever ontslag aanvragen. Daarvoor heeft hij wel een advies over medische geschiktheid van de werknemer nodig. Dit formulier wordt ingevuld door de bedrijfsarts. Die geeft hiermee zijn visie op de gezondheid en de medische situatie van de werknemer.

Aanvraag advies functieongeschiktheid arbo-arts (pdf, 140 kB)

Aanvragen advies functieongeschiktheid (FOA)

Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, gaat hij samen met u aan de slag met de re-integratie. Lukt de re-integratie niet? Dan kunt u ontslag aanvragen. Daarvoor heeft u wel een advies over medische geschiktheid van de werknemer nodig. Als werkgever in de sector Overheid en Onderwijs (O&O) kunt u met dit formulier een advies functieongeschiktheid (FOA) aanvragen. UWV geeft alleen een advies als de werknemer een WAO-uitkering ontvangt.

Aanvraag advies functieongeschiktheid (pdf, 112 kB)

WW (werkgevers)

Aanvragen

Aanvragen WW-uitkering onwerkbaar weer

Met het formulier Aanvraag WW-uitkering onwerkbaar weer vraagt u een WW-uitkering aan voor werknemers die door onwerkbaar weer niet kunnen werken.

Aanvraag WW-uitkering onwerkbaar weer (doc, 386 kB)

Aanvragen WW-uitkering bij werktijdverkorting

U kunt met het formulier Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting een WW-uitkering aanvragen voor uw werknemers, wanneer er door omstandigheden minder werk is.

Hiervoor geldt dan wel het volgende:

 1. U heeft een eerste vergunning voor werktijdverkorting van het ministerie van SZW ontvangen.

 2. U heeft dit direct aan UWV gemeld. Heeft u de ontvangst van uw eerste vergunning nog niet bij UWV gemeld? Doe dit dan alsnog met het formulier Melding werktijdverkorting.

Gaat het om een verlenging van uw vergunning? Dan hoeft u dit niet eerst aan ons te melden. U vraagt met het formulier Aanvraag WW-uitkering dan gelijk een WW-uitkering aan voor uw werknemers.

Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting (doc, 289 kB)
Melden

Melden verzuim wegens onwerkbaar weer

Formulier waarmee u kunt doorgeven dat een project stilgelegd is wegens weersomstandigheden, waardoor uw werknemers niet kunnen werken.

Melden verzuim wegens onwerkbaar weer

Melden werktijdverkorting

Met het formulier Melding werktijdverkorting geeft u aan UWV door dat u een vergunning voor werktijdverkorting heeft ontvangen van het ministerie van SZW. Een verlenging van uw vergunning hoeft u niet aan ons te melden.

Melding werktijdverkorting (doc, 404 kB)

Opgeven uren bij onwerkbaar weer en werktijdverkorting

Werkt uw werknemer meestal een wisselend aantal uren? Dan geeft u met het formulier Urenopgave bij onwerkbaar weer en werktijdverkorting de gewerkte uren door. Wij gebruiken deze opgave om de WW-uitkering van uw werknemer te berekenen.

Urenopgave bij onwerkbaar weer en werktijdverkorting (doc, 243 kB)

Melden verzuim wegens vorst bouwsector

Formulier waarmee u kunt doorgeven dat uw werknemers niet kunnen werken, omdat een project is stilgelegd door vorst.

Let op: sinds 1 januari 2015 is er geen cao voor de Bouwnijverheid meer. Eind 2014 liep de cao namelijk af. U kunt nog wel verzuimmeldingen indienen, maar wij beoordelen de nieuwe aanvragen voor Vorst-WW pas zodra er een nieuwe cao voor de Bouwnijverheid wordt afgesloten. Bij Bouwend Nederland, de Vereniging van bouw- en infrabedrijven, vindt u meer informatie.

Melding verzuim wegens vorst bouwsector (doc, 256 kB)

Ziekte

Aanvragen

Verzoeken om een beslissing over de Ziektewet-uitkering

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV een beschikking af te geven voor een (ex-)werknemer aan wie u een Ziektewet-uitkering betaalt.

Verzoek om een beschikking over de Ziektewet-uitkering (doc, 225 kB)

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Met dit formulier kunnen de werknemer en de werkgever doorgeven dat de werkgever nog wat langer loon doorbetaalt.

De werknemer en de werkgever kunnen met dit formulier een vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aanvragen of een verlenging nogmaals verlengen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer werknemer;
 • persoonlijke gegevens werknemer;
 • loonheffingennummer werkgever.
Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA

Aanvragen Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar

U bent eigenrisicodrager voor de Ziektewet. U vraagt UWV om te beoordelen of uw (ex-)werknemer mogelijk meer dan 65% kan verdienen van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

Aanvragen toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar (docx, 72 kB)
Aangifte

Beëindigen verlengde loondoorbetaling WIA

Met dit formulier geeft de werkgever of werknemer aan dat hij de verlengde loondoorbetaling wil stopzetten.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • het burgerservicenummer (BSN) van de werknemer;

 • de persoonlijke gegevens van de werknemer;

 • het loonheffingennummer van de werkgever.

Beëindiging verlengde loondoorbetaling WIA

42e-weeksmelding

U wilt aan UWV doorgeven dat uw werknemer ziek is. Doe de aangifte uiterlijk op de eerste werkdag nadat uw werknemer 42 weken ziek is. Doe de aangifte bij voorkeur online. Dit kan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

42e-weeksmelding (werkgeversportaal)

Aanvragen Ziektewet-uitkering

U wilt uw werknemer, die mogelijk recht heeft op een Ziektewet-uitkering, ziek melden bij UWV. Doe de ziekmelding bij voorkeur online. Dit kan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Aanvragen Ziektewet-uitkering (via werkgeversportaal)
Evaluatie en verslag

Invullen Eindevaluatie van het plan van aanpak WIA

U schrijft de Eindevaluatie op basis van de laatste analyse van de arbodienst of bedrijfsarts.

Invullen Eindevaluatie

Maken verkort re-integratieverslag

Gebruik dit formulier als het dienstverband van uw zieke werknemer eindigt binnen 6 tot 10 weken na de eerste ziektedag.

 • Blijft uw werknemer na zijn eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst. Dan hoeft u geen re-integratieverslag te maken.

 • Blijft uw werknemer na zijn eerste ziektedag 10 weken of langer in dienst. Dan moet u een volledig re-integratieverslag maken.

U gebruikt dit formulier ook als de arbodienst of bedrijfsarts verwachtte dat uw werknemer binnen 3 maanden weer helemaal beter zou zijn. En als u daarom geen re-integratieactiviteiten heeft uitgevoerd.

Ook kunt u op dit formulier aangeven dat u de werknemer weer in dienst neemt als hij weer kan werken.

Vraag ook een Ziektewet-uitkering aan

Vraag ook een Ziektewet-uitkering aan voor uw werknemer op de laatste werkdag van zijn dienstverband. Doe dit op tijd. Anders riskeert u een boete van maximaal € 455.

Verkort re-integratieverslag

Invullen medische informatie

Als een werknemer langere tijd ziek is, brengt u als bedrijfsarts zijn medische situatie in kaart: wat zijn de klachten en hoe ernstig zijn ze? Wat is de prognose?

Deze gegevens legt u vast op dit formulier. Bewaar bij de Medische informatie ook de gegevens die u eventueel van een huisarts of specialist krijgt.

Wanneer vult u dit formulier in?

U vult dit formulier tegelijk in met de Probleemanalyse. U vult de gegevens aan tijdens de hele periode van ziekte tot het moment dat de werknemer een WIA-uitkering of een Ziektewet-uitkering aanvraagt omdat zijn dienstverband eindigt.

Geef de werknemer een kopie

Geef de werknemer een kopie op het moment dat hij een WIA-uitkering aanvraagt. Hij stuurt dit formulier aan ons op. Let op: alleen de werknemer mag dit formulier aan ons opsturen. Stuur de werkgever geen kopie: hij mag deze informatie alleen inzien als de werknemer daarvoor toestemming geeft.

Invullen medische informatie (doc, 149 kB)

Invullen actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst

Als een werknemer ruim anderhalf jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Met dit formulier geeft u als bedrijfsarts aan hoe de situatie van de werknemer nu is.

Geef de werknemer en de werkgever een kopie

Geef de werknemer en de werkgever een kopie van de volledig ingevulde Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst. Zij hebben het oordeel nodig om de Eindevaluatie te maken en om later eventueel een WIA-uitkering aan te vragen.

Vermeld medische gegevens apart

Vermeld medische gegevens apart op het formulier Medische informatie. Omdat de werkgever ook een kopie krijgt van het Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst, is het belangrijk dat u er geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in vermeldt.

Actueel oordeel (doc, 147 kB)

Maken plan van aanpak

Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van aanpak voor de re-integratie. De gemaakte afspraken legt u samen vast op dit formulier.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van het Plan van aanpak. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Maken plan van aanpak (doc, 207 kB)

Eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak WIA

Als uw zieke werknemer na een jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om het Plan van aanpak WIA te evalueren. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken. Naar aanleiding van deze evaluatie kunt u eventueel het plan van aanpak bijstellen.

Eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak WIA

Invullen verklaring bedrijfsarts

Uw werknemer geeft dit formulier aan zijn bedrijfsarts. Zijn bedrijfsarts moet dit formulier invullen. De werknemer moet er voor zorgen dat hij deze verklaring ingevuld terug heeft op het moment dat hij een WIA-uitkering met verkorte wachttijd aanvraagt.

Verklaring bedrijfsarts (doc, 212 kB)
Wijzigen

Bijstellen probleemanalyse

In de zesde week dat een werknemer ziek is, maakt u als bedrijfsarts een Probleemanalyse. De werkgever en werknemer gebruiken de Probleemanalyse voor het opstellen van het Plan van aanpak.

In de loop van de tijd kan de (medische) situatie van de werknemer veranderen. Dan kan het nodig zijn om de Probleemanalyse aan te passen. U geeft deze aanpassing op dit formulier aan.

Geef de werknemer en de werkgever een kopie

Geef de werknemer en de werkgever een kopie van een volledig ingevulde Bijstelling probleemanalyse.

Vermeld medische gegevens apart

Vermeld medische gegevens apart op het formulier Medische informatie. Omdat de werkgever ook een kopie krijgt van de Bijstelling probleemanalyse, is het belangrijk dat u er geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in vermeldt.

Bijstellen probleemanalyse (doc, 95 kB)

Bijstellen van het plan van aanpak WIA

U heeft samen met uw werknemer een Plan van aanpak WIA gemaakt om aan de slag te gaan met de re-integratie. In de loop van de tijd kan de situatie van de werknemer veranderen. In dat geval legt u de nieuwe afspraken vast in de Bijstelling plan van aanpak WIA.

Bijstelling van het plan van aanpak WIA

Melden van verslechterde gezondheid

Is de WAO-uitkering van uw werknemer stopgezet? Of is zijn eerdere aanvraag voor een uitkering afgewezen? Als uw werknemer sinds die tijd minder kan werken omdat het slechter gaat met zijn gezondheid, dan kan hij misschien zijn oude WAO-uitkering terugkrijgen. Of hij krijgt alsnog een WAO-uitkering. Met dit formulier beoordelen wij of hij (weer) een WAO-uitkering kan krijgen.

Melden verslechterde gezondheid (doc, 137 kB)

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering

Heeft uw werknemer een Ziektewet-uitkering of een WAZO-uitkering (aangevraagd)? En verandert er iets in de situatie? Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de Ziektewet-uitkering of de WAZO-uitkering.

Wijzigingen doorgeven van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben (doc, 241 kB)
Melden

Melden volledig herstel werknemer na ziekteaangifte in de 42e week

Heeft u uw werknemer ziek gemeld met een 42e weeks ziekteaangifte? En is hij weer beter? Dan kunt u uw werknemer beter melden. U bent daar overigens niet toe verplicht. Doe de betermelding bij voorkeur online. Dit kan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u uw melding doen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Beter melden werknemer na ziekteaangifte in de 42e week (via werkgeversportaal)

Inhouden loon werknemer bij Ziektewet-uitkering

Heeft uw werknemer een Ziektewet-uitkering en werkt hij niet mee aan zijn re-integratie? Dan mag u zijn loon inhouden. Meld ons dan wel dat u dit gaat doen, want dat heeft ook gevolgen voor zijn Ziektewet-uitkering.

U doet uw melding via het formulier Inhouden loon werknemer bij Ziektewet-uitkering. Wilt u de looninhouding stopzetten of wijzigen? Gebruik dan ook dit formulier.

Inhouden loon werknemer bij Ziektewet-uitkering (doc, 132 kB)

Mijn werknemer in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk of weer volledig ziek

U heeft een werknemer voor wie u een Ziektewet-uitkering ontvangt. Wilt u aan UWV doorgeven dat uw werknemer weer (gedeeltelijk) aan het werk is of weer volledig ziek is? Meld dit dan bij voorkeur online. Dit kan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal UWV. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u de wijziging doorgeven via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Weer (gedeeltelijk) aan het werk of weer volledig ziek (via werkgeversportaal UWV)
Nasturen

Nasturen documenten na ziekteaangifte

Met dit formulier biedt u één of meer documenten aan die horen bij de eerder door u verstuurde ziekmelding van één van uw werknemers.

Begeleidend formulier nagezonden documenten na ziekteaangifte (doc, 191 kB)

Zwangerschap - adoptie - pleegzorg

Nasturen

Meesturen Zwangerschapsverklaring

De zwangerschapsverklaring heeft u nodig zodat u de vermoedelijke bevallingsdatum kunt invullen bij de aanvraag van de zwangerschapsuitkering. U heeft de verklaring ook nodig, omdat UWV deze kan opvragen ter controle. Bewaar daarom de zwangerschapsverklaring tot minimaal 1 jaar na de uitkering.

Zwangerschapsverklaring (doc, 188 kB)

Nasturen documenten na ziekteaangifte

Met dit formulier biedt u één of meer documenten aan die horen bij de eerder door u verstuurde ziekmelding van één van uw werknemers.

Begeleidend formulier nagezonden documenten na ziekteaangifte (doc, 191 kB)
Wijzigen

Doorgeven wijzigingen werknemers met Ziektewet- of WAZO-uitkering

Heeft uw werknemer een Ziektewet-uitkering of een WAZO-uitkering (aangevraagd)? En verandert er iets in de situatie? Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de Ziektewet-uitkering of de WAZO-uitkering.

Wijzigingen doorgeven van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben (doc, 241 kB)
Aanvragen

Aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

Aanvraagformulier ZEZ-uitkering in verband met zwangerschap en bevalling als u werkt als zelfstandige, beroepsbeoefenaar of als meewerkende echtgenote. Bent u alfahulp/huishoudelijke hulp? Dan geldt als voorwaarde dat u minder dan 4 dagen per week werkzaam bent. Dit geldt vanaf 1 januari 2007. Daarvoor had u als alfahulp/huishoudelijke hulp recht op een WAZO-uitkering als u minder dan 3 dagen per week werkte.

Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen (doc, 323 kB)

Aanvragen WAZO-uitkering

U wilt een uitkering (WAZO) aanvragen voor een werknemer die zwanger is, een kind wil adopteren of een pleegkind in het gezin wil opnemen. Doe de aanvraag bij voorkeur online. Dit kan via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal. Gebruikt u Digipoort? Dan kunt u uw aanvraag doen via uw eigen loonadministratie die gekoppeld is aan de database van UWV.

Aanvragen WAZO-uitkering bij zwangerschap, adoptie en pleegzorg

Nasturen documenten na aanvraag WAZO-uitkering

Formulier dat u moet meezenden bij nagezonden documenten na aanvraag van een WAZO-uitkering.

Nasturen documenten voor adoptie of pleegzorg (doc, 205 kB)

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van het pasgeboren kind van uw werknemer

Met dit formulier vraagt u verlenging aan van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) voor uw werknemer. Uw werknemer heeft mogelijk recht op langer bevallingsverlof als haar kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Haar zwangerschaps- en bevallingsverlof moet dan op of na 1 januari 2015 zijn ingegaan. De uitkering loopt altijd gelijk aan het verlof.

U heeft de volgende gegevens nodig om het formulier in te vullen:

 • het burgerservicenummer van uw werknemer;
 • de geboortedatum van uw werknemer en van haar kind;
 • de datum waarop het kind voor het eerst in het ziekenhuis is opgenomen.

U verstuurt de aanvraag uiterlijk in de laatste 2 weken van uw ‘eigenlijke’ bevallingsverlof. Stuur ook de verklaring van het ziekenhuis mee. Daarin staat dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen en hoelang. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvraag verlenging WAZO-uitkering (docx, 140 kB)

Aanvragen vergoeding loondoorbetaling bij overlijden van de partner van uw werknemer tijdens periode van bevallingsverlof en -uitkering

Met dit formulier kunt u een vergoeding aanvragen als u het loon van uw werknemer moet doorbetalen, als zijn partner (de moeder van het kind) is overleden tijdens de periode van bevallingsverlof of -uitkering.

Aanvraag vergoeding loondoorbetaling bij overlijden partner van werknemer bevallingsverlof uitkering (doc, 149 kB)
Melden

Melden voortdurende ziekte na zwangerschapsverlof werknemer

Met dit formulier geeft u door dat een werknemer die al ziek was vóór haar zwangerschaps- en bevallingsverlof, daarna nog steeds ziek is. Vul dit formulier alleen in als u vóór het verlof al een ziekteaangifte heeft gedaan in de 42e week.

Melding voortdurende ziekte na zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werknemer (doc, 249 kB)

Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van het pasgeboren kind van uw werknemer WAZO-uitkering

Uw werknemer kan langer bevallingsverlof aanvragen als haar kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Hiervoor hebben wij een verklaring van het ziekenhuis nodig. Dit formulier ondertekent u voor uw werknemer.

Let op:

 • Uiterlijk in de laatste 2 weken van het ‘eigenlijke’ bevallingsverlof moet uw werknemer de verklaring door het ziekenhuis laten ondertekenen.
 • Heeft uw werknemer een aparte verklaring van het ziekenhuis? Ook daarop moeten naam, geboortedatum en burgerservicenummer van uw werknemer staan.
 • Lag het kind van uw werknemer in meer dan 1 ziekenhuis, dan is een verklaring van elk ziekenhuis nodig.
begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van pasgeboren kind van uw werknemer (docx, 137 kB)
Terug naar boven