Overzicht brochures

Uw keuze:

Alle brochures voor werkgevers op onderwerp.

Deskundigenoordeel

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Re-integratie is een zaak tussen u en de werknemer. UWV heeft hier normaal gesproken geen rol in. Maar soms loopt de re-integratie vast. En komt u er niet meer uit met uw werknemer. Uw arbodienst of re-integratiebedrijf kan u dan helpen. Komt u er toch niet uit? Dan kan u of uw werknemer UWV vragen om een onafhankelijk en deskundig oordeel over de situatie te geven.

Wij geven op verzoek van de werknemer of de werkgever een oordeel over de volgende situaties:

  • Kan de werknemer volledig zijn eigen werk doen?
  • Is het aangepaste eigen of ander werk dat de werknemer wil of moet doen, passend voor hem?
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan aan zijn re-integratie?
  • Heeft u genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer?
  • Kunt u het veelvuldig ziekteverzuim van uw werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van uw werknemer wordt aangepast? Of door uw werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?
Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer (pdf, 324 kB)

Dienstverlening

Daar ben ik het niet mee eens

U bent het niet eens met een beslissing die UWV heeft genomen, bijvoorbeeld dat uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen of dat u gekort bent op uw uitkering. In deze brochure leest u wat u in dat geval kunt doen en wat er gebeurt nadat u bezwaar heeft gemaakt tegen een beslissing.

Daar ben ik het niet mee eens (pdf, 215 kB)

Eigenrisicodrager

Ontslag

Subsidie via UWV

Financiële voordelen voor werkgevers

Met deze brochure brengen wij de dienstverlening van het WERKbedrijf extra onder de aandacht bij ondernemers. Regelingen zoals premiekorting worden hierin kort uitgelegd.

Financiële voordelen voor werkgevers (pdf, 2 MB)

Beleidsregel UWV Protocol interne jobcoach 2015

Normbedragen voorzieningen 2016

UWV vergoedt voorzieningen voor mensen die volgens ons een structureel functionele beperking hebben. Deze flyer geeft u informatie over de verschillende voorzieningen en de hoogte van de vergoedingen door UWV in 2016.

Normbedragen voorzieningen 2016 (pdf, 518 kB)

Vrijwillige verzekeringen (werkgevers)

Werken in een land waarmee geen verdrag is afgesloten

Gaat een van uw werknemers in een land werken waarmee Nederland geen afspraken heeft over sociale zekerheid (een niet-verdragsland)? Dan kan hij alleen onder bepaalde voorwaarden in Nederland verzekerd blijven. Deze brochure geeft informatie over zijn uitkeringsrechten bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid tijdens of na zijn werk in dat land. Ook staat in deze brochure wanneer en hoe uw werknemer een vrijwillige verzekering kan afsluiten.

Werken in een niet-verdragsland (pdf, 460 kB)

Werken in het buitenland. Werken binnen de EU/EER

Gaat een van uw werknemers in een ander land van de EU of EER werken? Deze brochure geeft informatie over in welk land hij verzekerd is en wat zijn uitkeringsrechten zijn bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Ook staat in deze brochure wanneer en hoe uw werknemer een vrijwillige verzekering kan afsluiten.

Werken in het buitenland. Werken binnen de EU/EER (pdf, 315 kB)

Vrijwillige verzekering binnenland (Ziektewet, WIA, WAO, WW)

U bent niet via een werkgever verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dan kunt u ervoor kiezen zich vrijwillig te verzekeren bij UWV. Deze brochure geeft u informatie over wanneer en hoe u zich vrijwillig kunt verzekeren en wat er gebeurt wanneer u ziek, zwanger, werkloos of arbeidsongeschikt wordt.

Vrijwillige verzekering binnenland (Ziektewet, WIA, WAO, WW) (pdf, 106 kB)
Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten