Ik ben ziek (WIA-uitkering)

De WIA bestaat uit 2 regelingen: WGA en IVA. Twijfelt u welke WIA-uitkering u heeft? Kijk dan in onze brief met de beslissing over uw uitkering.

Over mijn WGA-uitkering (WIA)

U krijgt een WGA-uitkering, omdat u nog gedeeltelijk kunt werken.

Welke WGA-uitkering krijg ik?

Meestal ontvangt u eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). Daarna krijgt u de loonaanvullinguitkering (LAU) óf de vervolguitkering (VVU). In onze brief met de beslissing over uw uitkering staat welke uitkering u krijgt. U ook kijken in het WGA-schema welke uitkering u krijgt.

Ik krijg een loongerelateerde uitkering (LGU)

Als u na 2 jaar ziekte WGA heeft, krijgt u meestal eerst een loongerelateerde uitkering (LGU). Deze tijdelijke uitkering is gebaseerd op uw vroegere loon, uw arbeidsverleden en het loon dat u nu verdient. De duur van de uitkering hangt af van het aantal jaren dat u heeft gewerkt.

Minder dan 26 weken gewerkt?

Heeft u in de laatste 36 weken voor u ziek werd minder dan 26 weken gewerkt? Dan krijgt u geen loongerelateerde uitkering, maar een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

WW-uitkering en 2 jaar ziek

Kreeg u een WW-uitkering voordat u ziek werd? Ook dan krijgt u na 2 jaar ziekte een loongerelateerde WGA-uitkering.

Ik krijg een loonaanvullingsuitkering (LAU)

Als u WGA heeft, krijgt u meestal eerst een loongerelateerde uitkering. Welke uitkering u daarna krijgt, hangt af van of u werkt en hoeveel u daarmee verdient. De arbeidsdeskundige van UWV heeft namelijk vastgesteld hoeveel u zelf kunt verdienen. Als u daarvan minstens de helft verdient, krijgt u een loonaanvullingsuitkering (LAU).

Als u minder verdient, wordt uw uitkering lager

Bij de loonaanvullingsuitkering is het belangrijk dat u werkt voor zover u dat kunt. Verdient u geen loon, maar zou u dat volgens ons wel kunnen? Of verdient u minder dan de helft van wat u volgens de arbeidsdeskundige kan verdienen? Dan krijgt u de veel lagere vervolguitkering (VVU). Uw totale inkomen daalt dan sterk.

Uw uitkering kan maandelijks wijzigen

UWV bekijkt per maand of u recht heeft op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Geef daarom wijzigingen in inkomsten altijd aan ons door. Zo krijgt u de uitkering waar u recht op heeft.

Als u niet of weinig kunt werken

Kunt u nu maximaal 20% van uw oude loon verdienen, maar in de toekomst waarschijnlijk meer? Dan krijgt u ook een loonaanvullingsuitkering.

Ik krijg een vervolguitkering (VVU)

De arbeidsdeskundige van UWV heeft vastgesteld hoeveel u zelf kunt verdienen. Verdient u niet, of minder dan de helft hiervan? Dan krijgt u een vervolguitkering (VVU). De vervolguitkering is gebaseerd op het minimumloon. Was uw inkomen vroeger lager dan het minimumloon? Bijvoorbeeld omdat u parttime werkte? Dan baseren wij de vervolguitkering op uw vroegere loon.

Werken loont

Met een vervolguitkering heeft u per maand dus veel minder inkomen dan met een loonaanvullingsuitkering. Het is dus belangrijk dat u werkt voor zover u dat kunt.

Uw uitkering kan maandelijks wijzigen

UWV bekijkt per maand of u recht heeft op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Geef daarom wijzigingen in inkomsten altijd aan ons door. Zo krijgt u de uitkering waar u recht op heeft.

Hoe hoog is mijn WGA-uitkering?

Hoewel uw uitkering lager is als u werkt, is uw totale inkomen altijd hoger. Uw totale inkomen is uw uitkering plus het geld dat u verdient met werken. Hoe meer u verdient, hoe hoger uw totale inkomen is. Werken is dus altijd gunstig.

Toeslag

Komt u met de uitkering onder het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u bij ons een toeslag aanvragen.

Hoe hoog is de loongerelateerde uitkering (LGU)?

Als u niet werkt is de loongerelateerde uitkering de eerste 2 maanden 75% van uw WIA-maandloon. Vanaf de derde maand is uw loongerelateerde uitkering 70% van uw WIA-maandloon.

Met de Rekenhulp voor een LGU-uitkering ziet u hoe hoog uw totale inkomen per maand ongeveer is.

Werken betekent meer inkomen

Als u werkt is de berekening anders, omdat wij een deel van het inkomen dat u met werken verdient, aftrekken van uw WIA-maandloon. De eerste 2 maanden is uw loongerelateerde uitkering 75% van uw WIA-maandloon min 75% van het bedrag dat u verdient. Vanaf de derde maand is uw uitkering 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat u verdient.

Hoewel uw uitkering lager is als u werkt, is uw totale inkomen altijd hoger. Uw totale inkomen is uw uitkering plus het geld dat u verdient met werken. Hoe meer u verdient, hoe hoger uw totale inkomen is. Werken is dus altijd gunstig voor de hoogte van uw inkomen.

Toeslag

Komt u met de uitkering onder het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u bij ons een toeslag aanvragen.

Aanvragen toeslag

Hoe hoog is de loonaanvullingsuitkering (LAU)?

Bij de loonaanvullingsuitkering kijken we naar wat u verdient én naar wat u volgens de arbeidsdeskundige van UWV kunt verdienen. Er zijn 2 situaties mogelijk:

 • U verdient tussen de 50 en 100% van wat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen. Uw uitkering is 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen. Dit staat in de brief over uw uitkering.
 • U verdient 100% van wat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen of meer. Uw uitkering is 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat u verdient.

Met de Rekenhulp voor een LAU-uitkering ziet u hoe hoog uw totale inkomen per maand ongeveer is.

Werken betekent meer inkomen

Hoe meer u werkt, hoe hoger uw inkomen is. Met de Rekenhulp voor een LAU-uitkering kunt u zien wat meer werken betekent voor uw totale inkomen per maand. Hoe meer u verdient, hoe hoger uw inkomen is. Werken is dus altijd gunstig voor de hoogte van uw inkomen.

Toeslag

Komt u met de uitkering onder het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u bij ons een toeslag aanvragen.

Aanvragen toeslag

Hoe hoog is de vervolguitkering (VVU)?

Kreeg u eerder een loongerelateerde uitkering of een loonaanvullingsuitkering? En krijgt u nu een vervolguitkering? Dan gaat uw inkomen mogelijk sterk omlaag. Er wordt namelijk niet meer uitgegaan van uw oude loon, maar van het minimumloon. De hoogte van uw vervolguitkering hangt af van uw percentage van arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkering

35 tot 45%

28% van het minimumloon

45 tot 55%

35% van het minimumloon

55 tot 65%

42% van het minimumloon

65 tot 80%

50,75% van het minimumloon

Uw percentage van arbeidsongeschiktheid staat in het rapport van de arbeidsdeskundige. Deze krijgt u toegestuurd na uw gesprek met de arbeidsdeskundige. Het kan zijn dat u minder verdiende dan het minimumloon. Bijvoorbeeld omdat u parttime werkte. Dan berekenen we de uitkering wél aan de hand van uw oude loon.

Met de Rekenhulp voor een VVU-uitkering ziet u hoe hoog uw totale inkomen per maand ongeveer is.

Werken betekent meer inkomen

Hoe meer u werkt, hoe hoger uw inkomen is. Met de Rekenhulp voor een VVU-uitkering kunt u zien wat meer werken voor uw totale maandinkomen betekent. Hoe meer u verdient, hoe hoger uw inkomen is. Werken is dus altijd gunstig voor de hoogte van uw inkomen.

Toeslag

Komt u met de uitkering onder het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u bij ons een toeslag aanvragen.

Aanvragen toeslag

Jaaropgaaf van WGA-uitkering

U krijgt ieder jaar voor 1 maart een jaaropgaaf.

Heeft u meer dan 1 uitkering? Dan ziet u deze waarschijnlijk onder elkaar staan op uw jaaropgaaf. Is dat niet zo, dan ontvangt u voor de ontbrekende uitkering(en) een aparte jaaropgaaf.

Op Mijn UWV kunt u uw jaaropgaaf vanaf 1 maart bekijken. Heeft u de jaaropgaaf op 1 maart nog niet ontvangen? Of lukt het u niet om uw jaaropgaaf op Mijn UWV te bekijken? Neem dan contact met ons op.

Krijgt (of kreeg) u uw uitkering via uw werkgever? Dan kunt u de jaaropgaaf niet online inzien. U ontvangt dan een jaaropgaaf van uw werkgever.

Vakantiegeld met WGA-uitkering

Net als bij uw werkgever bouwt u met een uitkering iedere maand vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld elk jaar in mei. Stopt uw WIA-uitkering eerder? Dan krijgt u uw vakantiegeld uitbetaald in de laatste maand dat u nog een uitkering ontvangt.

Inkomsten die geen invloed hebben op WGA-uitkering

De volgende inkomsten hebben geen invloed op uw uitkering:

 • het inkomen van uw partner;
 • uw vermogen of spaargeld;
 • een erfenis;
 • alimentatie;
 • kinderbijslag;
 • de huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt;
 • een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk vrijwilligerswerk die niet hoger is dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar. Bent u 23 jaar of ouder? Dan mag u niet meer krijgen dan € 4,50 per uur. Bent u jonger dan 23 jaar dan is het maximum bedrag € 2,50 per uur.

Te veel of te weinig WGA-uitkering ontvangen

Denkt u dat u te weinig uitkering heeft ontvangen? Neem dan contact met ons op. Als blijkt dat u inderdaad te weinig heeft gekregen, maken wij het verschil zo snel mogelijk over.

Denkt u dat u te veel uitkering heeft ontvangen? Laat het ons dan ook weten. U betaalt de te veel betaalde uitkering terug. Dat geldt ook als wij zelf ontdekken dat u te veel heeft gekregen.

Wij sturen u een brief waarin het bedrag staat dat u moet betalen. U betaalt het hele bedrag in 1 keer binnen 6 weken na de datum van deze brief.

Kunt u niet in 1 keer betalen? Dan kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. Stuur ons dan een brief en vermeld daarin:

 • hoeveel u per maand kunt terugbetalen;
 • uw burgerservicenummer;
 • uw naam, adres en woonplaats.
Stuur de brief terug naar het adres boven aan de brief van UWV waarin staat dat u een bedrag moet terugbetalen.

Hoelang krijg ik WGA?

De duur van de uitkering verschilt per soort WGA-uitkering.

Hoelang krijg ik loongerelateerde uitkering (LGU)?

U krijgt de loongerelateerde uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden (dat is iets meer dan 3 jaar). In de brief met de beslissing staat hoelang u de uitkering krijgt. Dat hangt namelijk onder andere af van het aantal jaren dat u heeft gewerkt voor u ziek werd: uw arbeidsverleden. Op Mijn UWV kunt u uw arbeidsverleden bekijken.

Berekening arbeidsverleden

Uw arbeidsverleden bestaat uit 2 periodes:

 • Het fictieve arbeidsverleden. Dit zijn de jaren vanaf het jaar waarin u 18 werd tot en met 1997.
 • Het feitelijke arbeidsverleden. Dit zijn de jaren vanaf 1998 tot het jaar waarin uw WGA-uitkering ingaat. Tussen 1 januari 1998 en 2013 telt een jaar mee als arbeidsverleden als u in dat jaar over ten minste 52 dagen SV-loon heeft ontvangen. Vanaf 1 januari 2013 telt een jaar mee als u over minimaal 208 uren in dat jaar SV-loon ontvangen heeft.

Wanneer een jaar ook meetelt

Heeft u in een kalenderjaar niet gewerkt, of onvoldoende dagen of uren SV-loon ontvangen? Dan kan dat jaar soms toch (gedeeltelijk) meetellen. Bijvoorbeeld als u onbetaald verlof had, voor een kind zorgde, of mantelzorg verleende.
Voor ieder volledig jaar arbeidsverleden, heeft u recht op 1 maand loongerelateerde uitkering. Heeft u bijvoorbeeld een arbeidsverleden van 8 jaar, dan krijgt u de uitkering 8 maanden.

Als mijn loongerelateerde uitkering afloopt

Ruim voordat uw loongerelateerde uitkering afloopt, krijgt u van ons een brief. Hierin staat wat u kunt verwachten na uw uitkering en of u een andere WGA-uitkering krijgt. De hoogte van die WGA-uitkering kan sterk verschillen met uw loongerelateerde uitkering. Dit hangt af van:

 • uw mate van arbeidsongeschiktheid;
 • wat u kunt verdienen volgens de arbeidsdeskundige;
 • hoeveel u verdient.

Loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering

Verdient u de helft of meer van wat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen? Dan krijgt u na uw loongerelateerde uitkering (LGU) een loonaanvullingsuitkering (LAU). Zo niet, dan krijgt u een vervolguitkering (VVU).

Hoelang krijg ik loonaanvullingsuitkering (LAU)?

Ongeveer 3 maanden voordat uw loongerelateerde uitkering afloopt, krijgt u van ons een brief. Hierin staat of u na uw loongerelateerde uitkering een andere WIA-uitkering krijgt: een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering.

Krijgt u een loonaanvullingsuitkering na uw loongerelateerde uitkering? Dan hangt het van uw situatie af hoelang u deze krijgt. Bijvoorbeeld:

 • U verdient minder dan de helft van wat u volgens onze arbeidsdeskundige kunt verdienen. Uw loonaanvullingsuitkering wordt dan omgezet in een vervolguitkering. Uw inkomen kan dan sterk omlaag gaan.
 • U verdient weer meer dan 65% van uw oude loon. Uw uitkering stopt dan na een jaar.
 • U kunt volgens de arbeidsdeskundige weer meer dan 65% van uw oude loon verdienen. Maar u verdient dit loon niet. Uw uitkering stopt dan na 2 maanden.
 • Gaat het veel slechter met uw gezondheid? En is het zeer waarschijnlijk dat u daardoor nooit meer dan 20% van uw oude loon kunt verdienen? Dan krijgt u mogelijk een IVA-uitkering.

Als er niets verandert in uw situatie, krijgt u de uitkering tot u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoelang krijg ik vervolguitkering (VVU)?

Ongeveer 3 maanden voordat uw loongerelateerde uitkering afloopt, krijgt u van ons een brief. Hierin staat of u na uw loongerelateerde uitkering een andere WIA-uitkering krijgt: een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering.

Krijgt u een vervolguitkering na uw loongerelateerde uitkering? Dan hangt het van uw situatie af hoelang u deze krijgt. Bijvoorbeeld:

 • U gaat de helft of meer verdienen van wat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen. De vervolguitkering wordt omgezet in de hogere loonaanvullingsuitkering.
 • U verdient meer dan 65% van uw oude loon. Uw vervolguitkering stopt dan na een jaar.
 • U kunt volgens de arbeidsdeskundige weer meer dan 65% of meer van uw oude loon verdienen. Dan stopt uw vervolguitkering na 2 maanden.
 • Gaat het veel slechter met uw gezondheid? En is het zeer waarschijnlijk dat u daardoor nooit meer dan 20% van uw oude loon kunt verdienen? Dan krijgt u mogelijk een IVA-uitkering.

Als er niets verandert in uw situatie, krijgt u de uitkering tot u de AOW-leeftijd bereikt.

Wanneer betaalt UWV mijn WGA-uitkering?

U krijgt uw WGA-uitkering per maand. Wij betalen uw uitkering rond de 23e van de maand. De precieze datum vindt u in het overzicht van de betaaldatums.

Is uw werkgever eigenrisicodrager voor de WGA? Dan komt het soms voor dat uw werkgever uw uitkering aan u betaalt. Uw werkgever kan u hierover meer vertellen.

Andere financiële zaken met WGA

Als u een WGA-uitkering krijgt, verandert uw inkomen. Lees meer over andere financiële zaken naast uw uitkering.

Zorgtoeslag bij een WGA-uitkering

Als u een WGA-uitkering krijgt, verandert er niets in uw zorgverzekering. De verzekering die u heeft, kunt u gewoon houden. Misschien kunt u hiervoor zorgtoeslag van de Belastingdienst krijgen. Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de kosten van uw zorgverzekering. Krijgt u al zorgtoeslag? Dan kan deze hoger worden als uw inkomen daalt.

Korting op premie zorgverzekering

U heeft een basiszorgverzekering, en daarnaast mogelijk een aanvullende verzekering. Als werknemer kreeg u waarschijnlijk een korting hiervoor. Dit heet de collectiviteitskorting. Bij een WGA-uitkering krijgt u deze korting niet. Maar misschien heeft uw gemeente wel een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Vraag hiernaar bij de sociale dienst van uw gemeente.

Pensioenopbouw met een WGA-uitkering

Over uw WGA-uitkering bouwt u geen pensioen op. Heeft u een pensioenverzekering via uw (ex-)werkgever? Dan verandert er met uw uitkering waarschijnlijk wel iets in uw pensioenopbouw. U kunt uw (ex-)werkgever of uw pensioenverzekeraar vragen hoe dit is geregeld.

Ontvangt u VUT of (pre)pensioen? En komt dat voort uit werk naast uw uitkering? Dan berekenen wij de uitkering met het inkomen dat u kreeg vóór het prepensioen.

Komt uw VUT of (pre)pensioen niét voort uit werk naast uw uitkering? Dan heeft dat geen invloed op uw WIA-uitkering.

Loonheffingskorting bij een WGA-uitkering

Als u een uitkering of loon krijgt, heeft u recht op loonheffingskorting. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies volksverzekeringen. U mag deze korting maar bij 1 werkgever of op 1 uitkering toepassen. Bij uw WIA-aanvraag, maar ook als u al een WGA-uitkering heeft, kunt u aangeven of loonheffingskorting moet worden toegepast. U kunt dit aangeven op het wijzigingsformulier.

Alleen een uitkering

Is uw uitkering uw enige inkomen? Dan kunt u de loonheffingskorting door UWV laten toepassen op uw uitkering.

Werk en uitkering?

Werkt u en krijgt u een uitkering? Dan moet u kiezen of u loonheffingskorting laat toepassen op uw loon of op uw uitkering. In de meeste gevallen kunt u loonheffingskorting het beste laten toepassen op uw hoogste inkomen.

Meerdere uitkeringen?

Krijgt u 2 of meer uitkeringen van UWV? Dan moet u zelf opletten op welke uitkering de loonheffingskorting wordt toegepast. Heeft u vragen over loonheffingskorting als u meerdere uitkeringen van UWV krijgt? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 - 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Wij kijken dan voor u na of de loonheffingskorting goed wordt toegepast.

Loonheffingskorting 1 keer laten toepassen

U mag de loonheffingskorting maar bij 1 werkgever of op 1 uitkering toepassen. Als de loonheffingskorting dubbel of nog vaker wordt toegepast, betaalt u te weinig belasting. Het verschil moet u later terugbetalen aan de Belastingdienst.

Geen loonheffingskorting laten toepassen

U kunt er ook voor kiezen om geen loonheffingskorting toe te laten passen. U betaalt dan mogelijk te veel belasting. Aan het eind van het jaar kunt u de Belastingdienst vragen om een teruggaaf van de belastingen die u te veel betaald heeft.

Wijziging doorgeven

Wilt u de loonheffingskorting niet meer door UWV laten toepassen? Of wilt u de loonheffingskorting juist wél door UWV laten toepassen? Geef dit dan door met het formulier waarmee u wijzigingen doorgeeft.

Doorgeven wijzigingen met een WIA-uitkering

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg)

In september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg) aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. Deze tegemoetkoming is € 252. Dit bedrag is een compensatie voor de extra kosten die u heeft door uw ziekte of handicap. De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is onderdeel van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Wie krijgt de tegemoetkoming?

U krijgt de jaarlijkse tegemoetkoming als u op 1 juli van dat jaar:

 • recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering);
 • 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

Als u recht heeft op de tegemoetkoming, krijgt u deze elk jaar automatisch op uw rekening. U hoeft hiervoor niets te doen. U ontvangt de tegemoetkoming apart van uw uitkering. Krijgt u uw arbeidsongeschiktheidsuitkering via uw werkgever of een instantie? Dan ontvangt u ook de tegemoetkoming op deze manier.

Tegemoetkoming niet altijd rechtstreeks

uitbetaald Als u uw uitkering niet rechtstreeks van ons ontvangt maar via de werkgever of instantie, hebben wij geen rekeningnummer. Daarom vragen wij de werkgever of de instantie ook deze tegemoetkoming aan u over te maken.

Krijg ik WW naast mijn WGA-uitkering?

Werkt u naast uw WGA-uitkering? En verliest u deze baan? Dan kunt u een WW-uitkering krijgen als u na het begin van uw WGA-uitkering minimaal 26 weken heeft gewerkt. U krijgt deze WW-uitkering voor het aantal uren dat u weer aan het werk was.

Aanvragen WW-uitkering

Ik kreeg al WW vóór mijn WGA-uitkering

Had u al een WW-uitkering voordat u een WIA-uitkering kreeg? Dan stopt uw WW-uitkering. Via de WIA-uitkering krijgt u ook het werkloosheidsdeel.

Loonheffingskorting

Als u een WGA- en een WW-uitkering heeft, kunt u maar op 1 uitkering loonheffingskorting krijgen.

Re-integratie tijdens mijn WIA-uitkering

U krijgt een WGA-uitkering omdat u uw oude loon niet meer kunt verdienen. Veel mensen kunnen na een periode met de juiste hulp en re-integratie gelukkig steeds weer meer verdienen. Daarom ondersteunt UWV u bij uw re-integratie. Zodat u steeds minder afhankelijk wordt van uw uitkering. Hierover maakt u afspraken met de arbeidsdeskundige.

Re-integratiegesprek met de arbeidsdeskundige

Met de arbeidsdeskundige van UWV bespreekt u de mogelijkheden om te re-integreren. En u beoordeelt samen welk werk bij u past. De arbeidsdeskundige kan u op weg helpen. De verantwoordelijkheid om te re-integreren ligt natuurlijk bij uzelf.

Uw afspraken in een werkplan

De afspraken die u maakt over wat u gaat doen om (meer) te werken, komen in een werkplan. Hierin staan ook de afspraken over de sollicitatieplicht. Alle afspraken in het werkplan zijn bindend. Lukt het u niet om u hieraan te houden? Neem dan direct contact op met uw arbeidsdeskundige. Want als u uw afspraken niet nakomt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Solliciteren met een WGA-uitkering

Er zijn verschillende manieren om op zoek te gaan naar een baan. Op werk.nl kunt u vacatures vinden, erop reageren en uw cv achterlaten. U vindt op deze site ook tips.

Wat vertel ik over mijn WGA-uitkering?

Heeft u een sollicitatie? Dan hoeft u een werkgever niet te vertellen dat u een WGA-uitkering heeft. Het kan wel. Een voordeel om het wel te vertellen is dat er financiële voordelen zijn voor de werkgever als hij u aanneemt. Hiermee zijn de financiële risico’s voor hem kleiner. Uw arbeidsdeskundige kan u helpen bij de keuze of u het wel of niet wil vertellen.

Bent u aangenomen? Dan moet u volgens de wet na 2 maanden wel vertellen dat u een WIA-uitkering heeft, maar alleen als de werkgever daarom vraagt.

Scholing

Scholing of omscholing kan u misschien goed helpen. Want met scholing kunt u misschien een baan vinden die u leuk vindt en die past bij uw mogelijkheden. Uw arbeidsdeskundige bij UWV kan u adviseren. Overleg daarom voordat u aan een scholing, omscholing of opleiding begint.

Betaalt UWV mijn opleiding?

Is de scholing noodzakelijk om ander werk te vinden? Dan betaalt UWV uw opleiding. U moet er natuurlijk alles aan doen om de opleiding goed af te ronden.

Wilt u een opleiding volgen die niet noodzakelijk is om ander werk te vinden? Dan mag u de opleiding meestal toch volgen. U betaalt de opleiding dan wel zelf. Ook moet u volledig beschikbaar blijven voor werk, blijven solliciteren en passend werk accepteren dat u krijgt aangeboden.

Als u hulpmiddelen nodig heeft om een opleiding te kunnen volgen, kan UWV u daarbij in sommige gevallen (financieel) ondersteunen.

Eigen bedrijf starten met WGA

Wilt u een eigen bedrijf starten? Dan kan UWV u daarbij helpen. Het is namelijk een goede manier om weer te gaan werken. Want in een eigen bedrijf stemt u uw werkzaamheden af op uw eigen mogelijkheden.

Ondersteuning bij het vinden van een baan

UWV helpt u bij het vinden van werk dat bij uw mogelijkheden past. Daarnaast stimuleert UWV werkgevers om u in dienst te nemen. Zo vergroten wij uw kans op werk. Werk dat past bij uw mogelijkheden.

Voorzieningen en hulpmiddelen op de werkplek

Heeft u een leuke baan gevonden, maar heeft u voorzieningen of hulpmiddelen nodig om het werk te kunnen doen? Dan kunt u een vergoeding daarvoor krijgen. Bijvoorbeeld een aangepaste bureaustoel, of hulpmiddelen voor lezen, schrijven en horen. Bij voorzieningen gaat het niet alleen om materialen op of rond de werkplek. U kunt ook denken aan diensten (bijvoorbeeld van een doventolk), begeleiding door een jobcoach, reiskosten of aanpassingen aan uw auto.

Gaat het om zaken die u niet kunt meenemen naar een andere werkgever? Dan kan uw werkgever subsidie krijgen voor deze voorzieningen.

Proefplaatsing

Kunt u misschien een baan krijgen, maar twijfelt de werkgever of u het werk aankunt? Dan is een proefplaatsing misschien een goede oplossing. U gaat dan 2 maanden werken bij een werkgever. Hierdoor krijgt u de kans om ervaring op te doen en u te bewijzen in de functie. Uw werkgever moet wel op papier verklaren dat hij van plan is om u een contract aan te bieden van minimaal 6 maanden. Na de proefplaatsing is een proeftijd niet meer nodig. Als u en uw werkgever tevreden zijn over de proefplaatsing, kunt u direct in dienst treden.

Een uitkering bij ziekte (no-riskpolis)

Als u een WGA-uitkering heeft, heeft u automatisch een no-riskpolis als u bij een nieuwe werkgever gaat werken. Dat betekent dat u een Ziektewet-uitkering krijgt als u ziek wordt binnen 5 jaar nadat u in dienst kwam. Het voordeel voor uw werkgever is dat hij bij ziekte uw loonkosten voor een groot deel niet zelf hoeft te betalen.

Bent u in dienst gebleven en heeft u een WGA-uitkering? Dan heeft u ook een no-riskpolis.

Voor u is er dus geen financieel nadeel. En voor uw werkgever is het financiële risico veel minder groot.

Mobiliteitsbonus voor mijn werkgever

Een werkgever betaalt voor zijn werknemers premies sociale verzekeringen. Neemt hij een werknemer met een ziekte of handicap in dienst, dan krijgt hij korting op die premies als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering had. Dit is de mobiliteitsbonus. Deze bonus geeft direct financieel voordeel voor uw toekomstige werkgever.

Uw werkgever kan korting krijgen als hij u in dienst neemt op het moment dat u een WGA-uitkering heeft en als u 50 jaar of ouder bent.

Let op! Vanaf 1 januari 2015 gaat de leeftijd omhoog van 50 naar 56 jaar. Meer informatie vindt u op ondernemersplein.nl.

Hoe krijgt mijn werkgever de mobiliteitsbonus?

Wil uw werkgever de mobiliteitsbonus ontvangen? En voldoet u aan de voorwaarden? Dan heeft u een doelgroepverklaring nodig. Deze kunt u telefonisch aanvragen via UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Of u kunt UWV machtigen om de doelgroepverklaring naar uw werkgever te sturen.

De Belastingdienst geeft u hierover meer informatie.

Machtiging doelgroepverklaring ouderen

WIA-premie: als u opnieuw arbeidsongeschikt wordt

Gewoonlijk moet een werkgever meer WIA-premie betalen als meer van zijn werknemers een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Dit hoeft hij niet als hij u in dienst heeft genomen terwijl u een WIA-uitkering krijgt. Dit maakt het voor een werkgever extra aantrekkelijk om u in dienst te nemen.

Werkgever is eigenrisicodrager voor WGA

Ook als uw werkgever eigenrisicodrager voor de WGA is, krijgt u meestal uw uitkering van UWV. Uw werkgever kan u vertellen of hij eigenrisicodrager is voor de WGA. Soms betaalt uw werkgever uw uitkering. Ook daar kan hij u meer over vertellen.

Het voordeel voor uw werkgever is dat hij bespaart op de WIA-premies. UWV houdt uw werkgever op de hoogte als er iets verandert in uw uitkering.

Voor de WIA geldt het volgende: is uw WIA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan nemen wij na 10 jaar de betaling van de uitkering over van de werkgever. Als uw werkgever in de tussentijd betalingsproblemen krijgt, ontvangt u de uitkering ook rechtstreeks van ons.

Re-integratie

Uw werkgever is verantwoordelijk voor uw re-integratie als hij eigenrisicodrager is voor de WGA. Daarom maakt u geen gebruik van de dienstverlening van UWV. Maar u kunt wel voorzieningen of hulpmiddelen krijgen via UWV. Voorbeelden daarvan zijn een aangepast toilet, een aangepaste werkplek of hulp van een doventolk. Voor het vinden van werk kunt u gebruikmaken van werk.nl.

Is uw werkgever eigenrisicodrager voor de WGA en heeft u nog een andere uitkering? Als de andere uitkering hoger is, dan helpt UWV u met de re-integratie.

Plichten en rechten met een WGA-uitkering

Vanaf het moment dat u een WGA-uitkering krijgt, heeft u een aantal plichten. Dit zijn regels waaraan u zich moet houden. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.

Mijn plichten met een WGA-uitkering

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV een aantal plichten heeft. Dat zijn regels waar u zich aan moet houden. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.

UWV controleert uw plichten

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.

Geef de juiste informatie over uzelf en uw situatie

Alle informatie die van belang is voor uw recht op een uitkering en de hoogte en duur van uw uitkering moet u aan ons doorgeven. Deze informatie moet aan 3 voorwaarden voldoen:

 • Uw informatie is volledig.
 • Uw informatie is juist.
 • Uw informatie is op tijd: verandert er iets in uw situatie? Binnen 1 week nadat dit bij u bekend had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Doorgeven wijzigingen met een WIA-uitkering Bekijken arbeidsverleden en loongegevens
Wat gebeurt er als ik UWV niet op tijd volledige en juiste informatie geef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, gemeld bij UWV?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Laat ons de stukken zien waar wij om vragen

Als wij u vragen om een kopie van officiële stukken, bent u verplicht om die aan ons te geven. Deze stukken zijn voor werknemers in loondienst bijvoorbeeld:

 • uw loonstroken;
 • uw loonbelastingverklaring.

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunnen wij vragen om een kopie van:

 • uw aangifte inkomstenbelasting;
 • uw kasboeken.
Maak gebruik van de formulieren van UWV

Als u een uitkering aanvraagt of een wijziging wil doorgeven, moet u hiervoor het juiste formulier van UWV gebruiken. U vindt een overzicht van alle formulieren op onze website.

Lees altijd de brieven en berichten die u krijgt

Opent u de post niet die u van UWV krijgt? U mist hierdoor belangrijke informatie die voor u is bedoeld. Als u niet (op tijd) reageert op een brief of bericht van ons waarin wij u iets vragen of mededelen, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Ook post van andere organisaties of personen kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Lees daarom al uw brieven en berichten goed.

Wat gebeurt er als ik gevraagde informatie niet geef of geen gebruik maak van de juiste formulieren?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet de gevraagde informatie geeft of geen gebruik maakt van de juiste formulieren, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of wilt u voor langere tijd buiten Nederland verblijven? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Mijn plichten en rechten in het buitenland.

Wijzigingen doorgeven tijdens uw WGA-uitkering

Als er iets verandert in uw situatie, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw uitkering. U bent daarom verplicht deze informatie aan ons door te geven. Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

De meest voorkomende veranderingen die u moet doorgeven, zijn:

Veranderingen in uw werk of inkomen

 • U gaat meer of minder verdienen;
 • U stopt met werken; 
 • U gaat meer of minder (vrijwilligers)werk doen;
 • U doet een vriendendienst of helpt iemand met een klus;
 • U krijgt, naast uw WIA-uitkering, een andere uitkering of heeft die aangevraagd;
 • U krijgt andere inkomsten dan loon. Bijvoorbeeld een aanvulling op uw uitkering of een verandering in uw (pre)pensioen. Of u laat vakantiebonnen uitbetalen;
 • U werkt(e) bij de overheid of in het onderwijs en wordt ontslagen en/of herplaatst.

Veranderingen vanwege uw gezondheid

 • Uw gezondheid verbetert of gaat achteruit.
 • U wordt tijdelijk opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of inrichting.

Veranderingen in uw leefsituatie

 • Uw persoonlijke gegevens veranderen. U gaat bijvoorbeeld verhuizen of u krijgt een nieuw telefoonnummer of rekeningnummer.
 • U begint met een opleiding of u heeft net een opleiding afgerond.
 • U heeft geen geldige verblijfsstatus (meer).
 • U heeft vakantieplannen of gaat naar het buitenland.
 • U wordt gedetineerd.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op. Bel 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Hoe geef ik een verandering door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WIA-uitkering heeft. Dit is een online formulier. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen. Uw wijziging moet binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn bij ons zijn gemeld.

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een WGA-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Doorgeven wijzigingen met een WIA-uitkering Doorgeven wijzigingen buitenland bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Wat gebeurt er als ik een wijziging niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld bij UWV?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of wilt u voor langere tijd buiten Nederland verblijven? Dan moet u gebruik maken van het formulier Wijzigingen doorgeven – Buitenland. De andere extra regels waar u zich aan moet houden vindt u op Mijn plichten en rechten in het buitenland.

Geef al uw (vrijwilligers)werk door

Gaat u meer of minder werken? In loondienst of als zelfstandige? Of gaat u meer of minder verdienen of stopt u juist met werken? Geef dit dan aan ons door: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Geef ook uw vrijwilligerswerk door

Doet u wel eens een klusje voor anderen? Buiten kantooruren of in het weekend, betaald of onbetaald, met of zonder onkostenvergoeding? Het maakt niet uit of u het vrijwilligerswerk noemt, of anders. U moet dit binnen 1 week nadat u dit weet (of had kunnen weten) aan ons hebben gemeld, zodat wij kunnen bepalen of dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Vrijwilligerswerk en volledige arbeidsongeschiktheid

Kunt u minder dan 20% van uw oude loon verdienen? En doet u vrijwilligerswerk waar u geen (onkosten)vergoeding voor krijgt? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Krijgt u wel een (onkosten)vergoeding? Dan moeten wij dit weten.

Hoe geef ik een verandering door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WIA-uitkering heeft. Dit is een online formulier. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen. Woont u buiten Nederland? Dan moet u gebruik maken van het formulier Wijzigingen doorgeven – Buitenland. Uw wijziging moet binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn bij ons zijn gemeld.

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een WGA-uitkering én een toeslag van UWV? Dan heeft u extra plichten.

Doorgeven wijzigingen met een WIA-uitkering Doorgeven wijzigingen buitenland bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Wat gebeurt er als ik (vrijwilligers)werk niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Veranderen uw inkomsten uit (vrijwilligers)werk en heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef uw vakantie of verblijf buiten Nederland door

Voor het doorgeven van uw vakantie, maakt het uit of u een sollicitatieplicht heeft of niet.

Ik heb sollicitatieplicht

Heeft u sollicitatieplicht? Of heeft u met ons afspraken over uw re-integratieactiviteiten of volgt u een re-integratietraject? Overleg uw vakantieplannen dan met uw arbeidsdeskundige. Uw vakantie mag uw re-integratie niet in de weg staan. Daarnaast kunnen wij u maximaal 4 weken per jaar vrijstellen van uw sollicitatieplicht om met vakantie te gaan. Geef uw vakantie aan ons door het met formulier Wijzigingen doorgeven als u een WIA-uitkering heeft.
Let op: heeft u een werkgever? Overleg uw vakantieplannen dan ook met hem.

Doorgeven wijzigingen met een WIA-uitkering Doorgeven wijzigingen buitenland bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Wat gebeurt er als ik sollicitatieplicht heb en mijn vakantie niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u sollicitatieplicht heeft en niet doorgeeft dat u op vakantie gaat, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Ik heb geen sollicitatieplicht

Heeft u geen sollicitatieplicht maar gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Voor vakantie of familiebezoek? Geef dit dan aan ons door met het formulier Wijzigingen als u een WIA-uitkering heeft. Wij moeten minimaal 2 weken van tevoren weten dat u vertrekt. Zodat wij nog de mogelijkheid hebben om u op te roepen en te onderzoeken. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Heeft u met ons afspraken over uw re-integratieactiviteiten of volgt u een re-integratietraject? Overleg uw vakantieplannen dan met UWV.
 • Heeft u een werkgever? Overleg uw vakantieplannen dan ook met hem.
Blijf bereikbaar

Hoeft u niet te solliciteren en gaat u korter dan 4 weken weg? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Blijft u met vakantie in Nederland? Dan hoeft u dat ook niet aan ons door te geven. Maar u moet er wel voor zorgen dat u bereikbaar bent voor UWV. Zo mist u geen afspraken met ons. Wij kunnen u bijvoorbeeld via een brief uitnodigen voor een gesprek. U kunt uw post laten doorsturen of uw verblijfadres aan ons doorgeven.

Wat gebeurt er als ik geen sollicitatieplicht heb en mijn vakantie niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Heeft u geen sollicitatieplicht en geeft u niet minimaal 2 weken van tevoren door dat u een periode langer dan 4 weken buiten Nederland gaat doorbrengen? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Hoe geef ik mijn vakantie door?

U kunt uw vakantie doorgeven met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WIA-uitkering heeft. Dit is een online formulier. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen. Veranderen uw plannen? Gaat u bijvoorbeeld later weg dan u had afgesproken? Geef dit dan ook aan ons door.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of wilt u voor langere tijd buiten Nederland verblijven? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Mijn plichten en rechten in het buitenland.

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs

Vraagt u een uitkering aan of heeft u een gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige? Dan moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. Dat is ook zo als een van onze medewerkers bij u langskomt.
Neemt u een begeleider mee naar een afspraak bij UWV? Dan vragen wij hem ook naar zijn identiteitsbewijs.

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Bij de aanvraag van een uitkering is uw paspoort of uw identiteitskaart een geldig identiteitsbewijs. Bij een vervolgcontact, bijvoorbeeld een afspraak op een UWV-kantoor, is een rijbewijs voldoende. De regels voor situaties buiten UWV, bijvoorbeeld bij identiteitscontrole door de politie, leest u op Rijksoverheid.

Wat gebeurt als ik geen geldig identiteitsbewijs heb?

Als u geen geldig identiteitsbewijs aan ons laat zien dan kunnen wij uw aanvraag voor een uitkering niet in behandeling nemen. U krijgt dan dus geen uitkering.
Heeft u al een uitkering maar heeft u bij afspraken met UWV geen geldig identiteitsbewijs bij u? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Kom naar afspraken bij UWV

Als u een WIA-uitkering aanvraagt of heeft, kunnen wij u oproepen voor een afspraak met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. U krijgt een brief waarin staat waar, wanneer en bij wie u moet komen. U bent verplicht om te komen op deze afspraak. Ook moet u tijdens de afspraak op alle gestelde vragen antwoord geven.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of wilt u voor langere tijd buiten Nederland verblijven? Dan kunt u een uitnodiging krijgen voor een onderzoek bij een arts in uw land of in Nederland. Alle extra plichten bij verblijf buiten Nederland vindt u op Mijn plichten en rechten in het buitenland.

Wat gebeurt er als ik niet op een afspraak kom?

Als u niet op een afspraak komt, kunnen wij uw aanvraag voor een uitkering niet in behandeling nemen. U krijgt dan dus geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering. Heeft u al een uitkering maar komt u niet naar afspraken bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Werk mee aan onderzoek

Als u een WIA-uitkering aanvraagt of heeft, moet u meewerken aan onderzoeken door UWV. Dit kan een onderzoek zijn door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV. Maar het kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of wilt u voor langere tijd buiten Nederland verblijven? Dan kunt u een uitnodiging krijgen voor een onderzoek bij een arts in uw land of in Nederland. Alle extra plichten bij verblijf buiten Nederland vindt u op Mijn plichten en rechten in het buitenland.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan onderzoek?

Als u niet meewerkt aan een onderzoek door UWV, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Omdat wij niet kunnen bepalen of u recht heeft op een uitkering, krijgt u geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering. Heeft u al een uitkering maar werkt u niet mee aan onderzoek door UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Werk aan uw herstel

Werk mee aan medische behandelingen

U bent verplicht om u medisch te laten behandelen of de aanwijzingen van een arts op te volgen. Dit kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV. U mag uw genezing niet belemmeren.

Voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt

Een WGA-uitkering is een tijdelijk inkomen. U bent verplicht om te zorgen dat uw weer eigen inkomsten heeft. Daarom moet u werken aan uw herstel en voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt.

Wat gebeurt er als ik niet werk aan mijn herstel?

Als u niet werkt aan uw herstel, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder uitkering.

Werk mee aan uw re-integratie

U moet meewerken aan uw re-integratie om zo snel mogelijk weer (meer) aan het werk te gaan. Dit kan ander werk zijn dan het werk dat u eerst deed. U maakt afspraken met de arbeidsdeskundige van UWV over uw re-integratie. De afspraken die u samen maakt staan in uw werkplan. U moet zich aan deze afspraken houden.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan mijn re-integratie?

Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder uitkering.

Zoek en behoud passend werk

U krijgt een WGA-uitkering als u door uw ziekte of handicap niet meer hetzelfde kunt verdienen als vóór uw ziekte of handicap. Verdient u het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige van UWV kunt verdienen? Dan heeft u geen sollicitatieplicht.
Verdient u minder dan het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen? Dan gaat u op zoek naar werk dat past bij uw mogelijkheden. Dit is de sollicitatieplicht. Ook moet u zich inschrijven als werkzoekende bij UWV.

De Werkmap

Als u bent ingeschreven als werkzoekende, heeft u toegang tot uw persoonlijke Werkmap op internet. Via de Werkmap krijgt u bericht van de vacatures die wij voor u hebben gevonden. De arbeidsdeskundige bespreekt met u wat u gaat doen en wat u al heeft gedaan om passend werk te vinden. Tijdens het zoeken naar werk, houdt u zich aan deze afspraken over solliciteren. Als u met de Werkmap kunt werken, ontvangt u voor de afspraken over solliciteren een taak in de Werkmap. Sommige afspraken leggen wij vast in een werkplan dat u terugvindt in uw Werkmap. Gebruikt u de Werkmap niet? Dan worden de afspraken vastgelegd in een papieren werkplan.

Wat is passend werk?

Met uw arbeidsdeskundige bekijkt u welk werk passend is. Passend werk is werk waarvoor u voldoende opleiding en arbeidservaring heeft en dat aansluit bij uw mogelijkheden en uw gezondheidssituatie. Vindt u zulk werk? Dan moet u dat accepteren. Wel houden wij rekening met wat redelijk is.

Wat gebeurt er als ik passend werk niet accepteer?

Als u passend werk (volgens de afspraken met de arbeidsdeskundige) krijgt aangeboden en u weigert dit, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder uitkering.

Bewaar de papieren van uw uitkering

U moet de papieren van uw WGA-uitkering altijd minimaal 2 jaar na afloop van uw uitkering bewaren. Als wij ernaar vragen, bent u namelijk verplicht om deze papieren aan UWV te laten zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor loonstrookjes en sollicitatiebrieven, maar ook voor arbeidsovereenkomsten.

Maar het is verstandig om de papieren van uw uitkering nog langer te bewaren. Ook na die periode van twee jaar kan UWV onderzoeken of de uitkering die u ontvangt of heeft ontvangen wel juist is. U moet meewerken aan dat onderzoek.

Hoe controleert UWV?

Als u een uitkering krijgt, gaan wij er natuurlijk vanuit dat u ons goed informeert. Maar om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, controleert UWV regelmatig. Wij onderzoeken dan bijvoorbeeld of u wel de uitkering krijgt die bij uw situatie past.

Fraude

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert? Wat u dan kunt doen leest u op Waar kan ik fraude melden?

Mijn rechten met een WGA-uitkering

Als u een uitkering van ons krijgt, heeft u rechten. U mag bijvoorbeeld uw gegevens inzien.

Gegevens inzien

Als u een WGA-uitkering krijgt, is het belangrijk dat wij de juiste gegevens hebben over uw loon en arbeidsverleden. Wij gebruiken deze gegevens om de duur en hoogte van uw uitkering te bepalen. U kunt de gegevens over uw arbeidsverleden en loon zelf via Mijn UWV controleren. Kloppen uw gegevens niet? Geef dan daar de juiste gegevens door.

Andere gegevens

Wilt u andere gegevens inzien die bij ons bekend zijn maar die u niet kunt bekijken via Mijn UWV? Stuur ons dan een brief. Wij nemen dan contact met u op. Als uw gegevens niet kloppen of wijzigen kunt u online eenvoudig uw wijzigingen doorgeven.

Iemand meenemen naar persoonlijk gesprek

Als u een WGA-uitkering heeft kunt u gesprekken hebben met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Deze persoon kan aantekeningen voor u maken. En u kunt dan samen het gesprek achteraf nabespreken.

Neemt u een begeleider mee? Dan vragen wij hem om een legitimatiebewijs. Wij registreren namelijk zijn burgerservicenummer.

Reiskostenvergoeding

Als u een WGA-uitkering heeft, kunnen wij u uitnodigen voor een gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Als uw heenreis 15 kilometer of meer is, kunt u een reiskostenvergoeding krijgen. Vraag hiernaar tijdens uw gesprek.

Privacy

U heeft recht op privacy. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, en geven ze niet zomaar aan anderen. Soms geven wij uw gegevens wel door. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of de Sociale Dienst. Maar dit doen wij alleen als dat mag volgens de wet.

Klachten en bezwaar indienen

Bent u niet tevreden over UWV? Dan kunt u een klacht indienen. Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Dan kunt u bezwaar maken.

Klachten

Als u niet tevreden bent over UWV kunt u een klacht indienen. U kunt hiervoor bellen met het Klachtenbureau van UWV, via 0900 – 898 25 25 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). U kunt ook een brief sturen naar:

UWV
Klachtenbureau
Postbus 58071
1040 HB Amsterdam

Bezwaar

Niet eens met een beslissing van UWV? Bijvoorbeeld omdat uw WIA-uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen.

Over mijn IVA-uitkering (WIA)

U krijgt een IVA-uitkering, omdat de kans klein is dat u weer aan het werk gaat.

Hoe hoog is mijn IVA-uitkering?

Met een IVA-uitkering is uw inkomen altijd minstens 75% van het WIA-maandloon. Dit percentage wisselt niet en biedt u dus financiële zekerheid.

Ziet u met een IVA-uitkering toch mogelijkheden om geld te verdienen en weer te gaan werken? Bijvoorbeeld een paar uur per week? Dan kan dat natuurlijk. U heeft altijd een hoger inkomen als u gaat werken.

Met de Rekenhulp IVA ziet u wat werken betekent voor uw totale inkomen per maand.

Rekenhulp voor IVA-uitkering

Heeft u een IVA-uitkering en gaat u werken? Met de Rekenhulp ziet u het effect: uw totale inkomen (uw uitkering en uw loon) per maand is altijd hoger als u werkt en meer verdient.

Inkomsten die geen invloed hebben op IVA-uitkering

Er zijn enkele inkomsten die géén invloed hebben op de hoogte van uw IVA-uitkering:

 • het inkomen van uw partner;
 • uw vermogen of spaargeld;
 • een erfenis;
 • alimentatie;
 • kinderbijslag;
 • de huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt;
 • een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk die niet hoger is dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar. Bent u 23 jaar of ouder? Dan mag u niet meer krijgen dan € 4,50 per uur. Bent u jonger dan 23 jaar dan is het maximumbedrag € 2,50 per uur.

Te veel of te weinig IVA-uitkering ontvangen

Denkt u dat u te weinig uitkering heeft ontvangen? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als blijkt dat u inderdaad te weinig heeft gekregen, maken wij het verschil zo snel mogelijk over.

Denkt u dat u te veel uitkering heeft ontvangen? Laat het ons dan ook weten. U betaalt de te veel betaalde uitkering terug. Dat geldt ook als wij zelf ontdekken dat u te veel heeft gekregen.

Wij sturen u een brief waarin het bedrag staat dat u moet betalen. U betaalt het hele bedrag in 1 keer binnen 6 weken na de datum van deze brief.

Kunt u niet in 1 keer betalen? Dan kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. Schrijf ons dan een brief en vermeld daarin:

 • hoeveel u per maand kunt terugbetalen;
 • uw burgerservicenummer;
 • uw naam, adres en woonplaats.

Stuur de brief terug naar het adres boven aan de brief waarin staat dat u een bedrag moet terugbetalen.

Jaaropgaaf van IVA-uitkering

U krijgt ieder jaar voor 1 maart een jaaropgaaf.

Heeft u meer dan 1 uitkering? Dan ziet u deze waarschijnlijk onder elkaar staan op uw jaaropgaaf. Is dat niet zo, dan ontvangt u voor de ontbrekende uitkering(en) een aparte jaaropgaaf.

Op Mijn UWV kunt u uw jaaropgaaf vanaf 1 maart bekijken. Heeft u de jaaropgaaf op 1 maart nog niet ontvangen? Of lukt het u niet om uw jaaropgaaf op Mijn UWV te bekijken? Neem dan contact met ons op.

Krijgt (of kreeg) u uw uitkering via uw werkgever? Dan kunt u de jaaropgaaf niet online inzien. U ontvangt dan een jaaropgaaf van uw werkgever.

Vakantiegeld met IVA-uitkering

Net als bij uw werkgever bouwt u met een uitkering iedere maand vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld elk jaar in mei. Stopt uw IVA-uitkering eerder? Dan krijgt u uw vakantiegeld uitbetaald in de laatste maand dat u nog een uitkering ontvangt.

Hoelang krijg ik een IVA-uitkering?

Als uw situatie niet verandert, krijgt u de IVA-uitkering tot u de AOW-leeftijd bereikt.

Wanneer betaalt UWV mijn IVA-uitkering?

Wij betalen uw IVA-uitkering rond de 23e van iedere maand. De precieze datum vindt u in het overzicht van de betaaldatums.

Andere financiële zaken met IVA

Als u een IVA-uitkering krijgt, verandert uw inkomen. Lees meer over andere financiële zaken naast uw uitkering.

Een toeslag van UWV

Komt u met uw WIA-uitkering onder het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u bij ons een toeslag aanvragen.

Aanvragen toeslag

Zorgtoeslag bij een IVA-uitkering

Als u een IVA-uitkering krijgt, verandert er niets in uw zorgverzekering. De verzekering die u heeft, kunt u gewoon houden.

Misschien kunt u hiervoor zorgtoeslag van de Belastingdienst krijgen. Zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de kosten van uw zorgverzekering.

Krijgt u al zorgtoeslag? Dan kan deze hoger worden als uw inkomen daalt.

Aanvragen toeslag

Korting op premie zorgverzekering

U heeft een basiszorgverzekering, en daarnaast mogelijk een aanvullende verzekering. Als werknemer kreeg u waarschijnlijk een korting hiervoor. Dit heet de collectiviteitskorting. Bij een IVA-uitkering krijgt u deze korting niet. Maar misschien heeft uw gemeente wel een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Vraag hiernaar bij de sociale dienst van uw gemeente.

Aanvragen toeslag

Pensioenopbouw met een IVA-uitkering

Over uw IVA-uitkering bouwt u geen pensioen op. Heeft u een pensioenverzekering via uw (ex-)werkgever? Dan verandert er met uw uitkering waarschijnlijk wel iets in uw pensioenopbouw. U kunt uw (ex-)werkgever of uw pensioenverzekeraar vragen hoe dit is geregeld.

Ontvangt u VUT of (pre)pensioen? En komt dat voort uit werk naast uw uitkering? Dan berekenen wij de uitkering met het inkomen dat u kreeg vóór het (pre)pensioen.

Komt uw VUT of (pre)pensioen niét voort uit werk naast uw uitkering? Dan heeft dat geen invloed op uw IVA-uitkering.

Loonheffingskorting bij een IVA-uitkering

Als u een uitkering of loon krijgt, heeft u recht op loonheffingskorting. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies volksverzekeringen. U mag deze korting maar bij 1 werkgever of op 1 uitkering toepassen. Bij uw WIA-aanvraag, maar ook als u al een IVA-uitkering heeft, kunt u aangeven of loonheffingskorting moet worden toegepast. U kunt dit aangeven op het wijzigingsformulier.

Alleen een uitkering

Is uw uitkering uw enige inkomen? Dan kunt u de loonheffingskorting door UWV laten toepassen op uw uitkering.

Werk en uitkering?

Werkt u en krijgt u een uitkering? Dan moet u kiezen of u loonheffingskorting laat toepassen op uw loon of op uw uitkering. In de meeste gevallen kunt u loonheffingskorting het beste laten toepassen op uw hoogste inkomen.

Meerdere uitkeringen?

Krijgt u 2 of meer uitkeringen van UWV? Dan moet u zelf opletten op welke uitkering de heffingskorting wordt toegepast. Heeft u vragen over loonheffingskorting als u 2 of meer uitkeringen van UWV krijgt? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 - 92 94. Wij kijken dan voor u na of de loonheffingskorting goed wordt toegepast.

Loonheffingskorting 1 keer laten toepassen

U mag de loonheffingskorting maar bij 1 werkgever of op 1 uitkering toepassen. Als de loonheffingskorting dubbel of nog vaker wordt toegepast, betaalt u te weinig belasting. Het verschil moet u later terugbetalen aan de Belastingdienst.

Geen loonheffingskorting laten toepassen

U kunt er ook voor kiezen om geen loonheffingskorting toe te laten passen. U betaalt dan mogelijk te veel belasting. Aan het eind van het jaar kunt u de Belastingdienst vragen om een teruggaaf van de belastingen die u te veel betaald heeft.

Wijziging doorgeven

Wilt u de loonheffingskorting niet meer door UWV laten toepassen? Of wilt u de loonheffingskorting juist wél door UWV laten toepassen? Geef dit dan door met het formulier waarmee u wijzigingen doorgeeft.

Doorgeven wijzigingen met een WIA-uitkering

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg)

In september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (Wtcg) aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van deze tegemoetkoming is € 252. De tegemoetkoming is een compensatie voor de extra kosten die u heeft door uw ziekte of handicap. De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is onderdeel van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Wie krijgt de tegemoetkoming?

U krijgt de jaarlijkse tegemoetkoming als u op 1 juli van dat jaar:

 • recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering);
 • 35% of meer arbeidsongeschikt bent;
 • verzekerd bent voor de AWBZ. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hier automatisch voor verzekerd.

Als u recht heeft op de tegemoetkoming, krijgt u deze elk jaar automatisch op uw rekening. U hoeft hiervoor niets te doen. U ontvangt de tegemoetkoming apart van uw uitkering. Krijgt u uw arbeidsongeschiktheidsuitkering via uw werkgever of een instantie? Dan ontvangt u ook de tegemoetkoming op deze manier.

Tegemoetkoming niet altijd rechtstreeks uitbetaald

Als u uw uitkering niet rechtstreeks van ons ontvangt maar via de werkgever of instantie, hebben wij geen rekeningnummer. Daarom vragen wij de werkgever of de instantie ook deze tegemoetkoming aan u over te maken.

Misschien toch weer aan het werk?

Misschien ziet u toch weer mogelijkheden om te gaan werken. Als u met uw IVA-uitkering gaat werken, bekijken wij samen met u uw situatie opnieuw.

Bent u minder arbeidsongeschikt of is de kans dat u weer aan het werk kunt groter geworden? Dan krijgt u misschien een WGA-uitkering in plaats van een IVA-uitkering. De WGA-uitkering is een aanvulling op het loon dat u nog kunt verdienen.

Aan het werk: hoe pak ik dat aan?

Ziet u mogelijkheden voor uzelf om te werken? Dan hoeft u hiervoor geen toestemming aan UWV te vragen.

Wel bent u verplicht aan ons door te geven dat u weer gaat werken. Dit doet u met het formulier Wijzigingen doorgeven.

Twijfelt u of u het werk wel aankunt? Of weet u nog niet zeker of u het werk kunt volhouden? Dan kan UWV u op verschillende manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor een aangepaste werkplek.

Werk en werkloosheid

Heeft u een IVA-uitkering, lukt het ook om te werken maar wordt u daarna werkloos? Dan kunt u meteen een WW-uitkering aanvragen. De 26-wekeneis telt dan niet.
U vraagt een WW-uitkering aan via werk.nl.

Vrijwilligerswerk

Met een IVA-uitkering mag u altijd vrijwilligerswerk doen. U kunt er werkervaring mee opdoen. En uw sociale contacten onderhouden.
Gaat het weer zo veel beter met u dat u misschien ook weer gedeeltelijk betaald werk kunt doen? Geef dit dan door aan UWV met het formulier Wijzigingen doorgeven.

Doorgeven wijzigingen met een WIA-uitkering

Moet ik vrijwilligerswerk doorgeven aan UWV?

UWV moet altijd beoordelen of het werk dat u doet vrijwilligerswerk is. Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Geef dit dan altijd vooraf aan ons door. Is het werk dat u doet volgens UWV geen vrijwilligerswerk? Dan beoordelen wij of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

Geef het ook aan ons door als:

 • u meer krijgt betaald dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar als onkostenvergoeding. Bent u 23 jaar of ouder? En krijgt u meer dan € 4,50 per uur? Of bent u jonger dan 23 jaar en krijgt u meer dan € 2,50 per uur? Geef dat dan ook aan ons door.
 • u vrijwilligerswerk doet dat u eerder niet had kunnen doen.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

U geeft uw vrijwilligerswerk aan ons door met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WIA-uitkering heeft.

U kunt ons ook bellen om door te geven dat u vrijwilligerswerk doet.

Plichten en rechten met een IVA-uitkering

Vanaf het moment dat u een IVA-uitkering krijgt, heeft u een aantal plichten. Dit zijn regels waaraan u zich moet houden. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.

Mijn plichten met een IVA-uitkering

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV een aantal plichten heeft. Dat zijn regels waar u zich aan moet houden. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.

UWV controleert uw plichten

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.

Geef de juiste informatie over uzelf en uw situatie

Alle informatie die van belang is voor uw recht op een uitkering en de hoogte en duur van uw uitkering moet u aan ons doorgeven. Deze informatie moet aan 3 voorwaarden voldoen:

 • Uw informatie is volledig.
 • Uw informatie is juist.
 • Uw informatie is op tijd: verandert er iets in uw situatie? Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Wat gebeurt er als ik UWV niet op tijd volledige en juiste informatie geef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld bij UWV?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Laat ons de stukken zien waar wij om vragen

Als wij u vragen om een kopie van officiële stukken, bent u verplicht om die aan ons te geven. Deze stukken zijn voor werknemers in loondienst bijvoorbeeld:

 • uw loonstroken;
 • uw loonbelastingverklaring.

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunnen wij vragen om een kopie van:

 • uw aangifte inkomstenbelasting;
 • uw kasboeken.
Maak gebruik van de formulieren van UWV

Als u een uitkering aanvraagt of een wijziging wil doorgeven, moet u hiervoor het juiste formulier van UWV gebruiken. U vindt een overzicht van alle formulieren op onze website.

Lees altijd de brieven en berichten die u krijgt

Opent u de post niet die u van UWV krijgt? U mist hierdoor belangrijke informatie die voor u is bedoeld. Als u niet (op tijd) reageert op een brief of bericht van ons waarin wij u iets vragen of mededelen, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Ook post van andere organisaties of personen kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Lees daarom al uw brieven en berichten goed.

Wat gebeurt er als ik gevraagde informatie niet geef of geen gebruik maak van de juiste formulieren?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet de gevraagde informatie geeft of geen gebruik maakt van de juiste formulieren, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of wilt u voor langere tijd buiten Nederland verblijven? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Mijn plichten en rechten in het buitenland.

Wijzigingen doorgeven tijdens uw IVA-uitkering

Als er iets verandert in uw situatie, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw uitkering. U bent daarom verplicht deze informatie aan ons door te geven. Binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld. De meest voorkomende veranderingen die u moet doorgeven, zijn:

Veranderingen in uw werk of inkomen
 • U gaat werken of u stopt met werken.
 • U gaat met uw werk meer of minder verdienen.
 • U gaat meer of minder (vrijwilligers)werk doen.
 • U helpt iemand met een klus.
 • U krijgt, naast uw WIA-uitkering, een andere uitkering of heeft die aangevraagd.
 • U krijgt andere inkomsten dan loon. Bijvoorbeeld een aanvulling op uw uitkering of een verandering in uw (pre)pensioen. Of u laat vakantiebonnen uitbetalen.
Veranderingen vanwege uw gezondheid
 • Uw gezondheid verbetert.
 • U wordt tijdelijk opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of inrichting.
Veranderingen in uw leefsituatie
 • Uw persoonlijke gegevens veranderen. U gaat bijvoorbeeld verhuizen of u krijgt een nieuw telefoonnummer of rekeningnummer.
 • U begint met een opleiding of u heeft net een opleiding afgerond.
 • U heeft geen geldige verblijfsstatus (meer).
 • U heeft vakantieplannen of gaat naar het buitenland.
 • U wordt gedetineerd.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Hoe geef ik een verandering door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier Doorgeven wijzigingen als u een WIA-uitkering heeft. Dit is een online formulier. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen. Uw wijziging moet binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn bij ons zijn gemeld.

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een IVA-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Doorgeven wijzigingen met een WIA-uitkering Doorgeven wijzigingen buitenland bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Wat gebeurt er als ik een wijziging niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, gemeld bij UWV?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of wilt u voor langere tijd buiten Nederland verblijven? Dan moet u gebruik maken van het formulier Wijzigingen doorgeven – Buitenland. De andere extra regels waar u zich aan moet houden vindt u op Mijn plichten en rechten in het buitenland.

Geef al uw (vrijwilligers) werk door

Gaat u meer of minder werken? In loondienst of als zelfstandige? Of gaat u meer of minder verdienen of stopt u juist met werken? Geef dit dan aan ons door: binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Mag ik vrijwilligerswerk doen?

Krijgt u een IVA-uitkering en doet u vrijwilligerswerk waar u geen (onkosten)vergoeding voor krijgt? Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Toch raden wij u aan om dit wel te doen. U voorkomt dan vergissingen. Er zijn namelijk 2 uitzonderingen van vrijwilligerswerk waarbij u uw vrijwilligerswerk wél moet doorgeven:

 • U krijgt een onkostenvergoeding van meer dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar. Bent u 23 jaar of ouder? En krijgt u meer dan € 4,50 per uur? Of bent u jonger dan 23 jaar en krijgt u meer dan € 2,50 per uur? Geef dat dan ook aan ons door.
 • U doet vrijwilligerswerk dat u eerder niet had kunnen doen.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Hoe geef ik een verandering door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WIA-uitkering heeft. Dit is een online formulier. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen. Woont u buiten Nederland? Dan moet u gebruik maken van het formulier Wijzigingen doorgeven – Buitenland. Uw wijziging moet binnen 1 week nadat dit bij u bekend had kunnen zijn bij ons zijn gemeld.

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een IVA-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Wat gebeurt er als ik (vrijwilligers)werk niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Veranderen uw inkomsten uit (vrijwilligers)werk en heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef uw vakantie of verblijf buiten Nederland door

Gaat u langer dan 4 weken naar het buitenland? Voor vakantie of familiebezoek? Geef dit dan aan ons door met het formulier Wijzigingen als u een WIA-uitkering heeft. Wij moeten minimaal 2 weken van tevoren weten dat u vertrekt. Zodat wij nog de mogelijkheid hebben om u op te roepen en te onderzoeken.
Heeft u een werkgever? Overleg uw vakantieplannen dan ook met hem.

Blijf bereikbaar

Gaat u korter dan 4 weken weg? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Blijft u met vakantie in Nederland? Dan hoeft u dat ook niet aan ons door te geven. Maar u moet er wel voor zorgen dat u bereikbaar bent voor UWV. Zo mist u geen afspraken met ons. Wij kunnen u bijvoorbeeld via een brief uitnodigen voor een gesprek. U kunt uw post laten doorsturen of uw verblijfadres aan ons doorgeven.

Hoe geef ik mijn vakantie door?

U kunt uw vakantie doorgeven met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WIA-uitkering heeft. Dit is een online formulier. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen. Veranderen uw plannen? Gaat u bijvoorbeeld later weg dan u had afgesproken? Geef dit dan ook aan ons door.

Wat gebeurt er als ik mijn vakantie niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Geeft u niet minimaal 2 weken van tevoren door dat u een periode langer dan 4 weken buiten Nederland gaat doorbrengen? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of wilt u voor langere tijd buiten Nederland verblijven? Dan heeft u meer plichten. De extra regels waar u zich dan aan moet houden vindt u op Mijn plichten en rechten in het buitenland.

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs

Vraagt u een uitkering aan of heeft u een gesprek met de verzekeringsarts of arbeidsdeskundige? Dan moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. Dat is ook zo als een van onze medewerkers bij u langskomt.
Neemt u een begeleider mee naar een afspraak bij UWV? Dan vragen wij hem ook naar zijn identiteitsbewijs.

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Bij de aanvraag van een uitkering is uw paspoort of uw identiteitskaart een geldig identiteitsbewijs. Bij een vervolgcontact, bijvoorbeeld een afspraak op een UWV-kantoor, is een rijbewijs voldoende.
De regels voor situaties buiten UWV, bijvoorbeeld bij identiteitscontrole door de politie, leest u op Rijksoverheid.

Wat gebeurt als ik geen geldig identiteitsbewijs heb?

Als u geen geldig identiteitsbewijs aan ons laat zien dan kunnen wij uw aanvraag voor een uitkering niet in behandeling nemen. U krijgt dan dus geen uitkering.
Heeft u al een uitkering maar heeft u bij afspraken met UWV geen geldig identiteitsbewijs bij u? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Kom naar afspraken bij UWV

Als u een WIA-uitkering aanvraagt of heeft, kunnen wij u oproepen voor een afspraak met een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige. U krijgt een brief waarin staat waar, wanneer en bij wie u moet komen. U bent verplicht om te komen op deze afspraak. Ook moet u tijdens de afspraak op alle gestelde vragen antwoord geven.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of wilt u voor langere tijd buiten Nederland verblijven? Dan kunt u een uitnodiging krijgen voor een onderzoek bij een arts in uw land of in Nederland. Alle extra plichten bij verblijf buiten Nederland vindt u op Mijn plichten en rechten in het buitenland.

Wat gebeurt er als ik niet op een afspraak kom?

Als u niet op een afspraak komt, kunnen wij uw aanvraag voor een uitkering niet in behandeling nemen. U krijgt dan dus geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering. Heeft u al een uitkering maar komt u niet naar afspraken bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Werk mee aan onderzoek

Als u een WIA-uitkering aanvraagt of heeft, moet u meewerken aan onderzoeken door UWV. Dit kan een onderzoek zijn door een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV. Maar het kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u buiten Nederland wonen of wilt u voor langere tijd buiten Nederland verblijven? Dan kunt u een uitnodiging krijgen voor een onderzoek bij een arts in uw land of in Nederland. Alle extra plichten bij verblijf buiten Nederland vindt u op Mijn plichten en rechten in het buitenland.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan onderzoek?

Als u niet meewerkt aan een onderzoek door UWV, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Omdat wij niet kunnen bepalen of u recht heeft op een uitkering, krijgt u geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering. Heeft u al een uitkering maar werkt u niet mee aan onderzoek door UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Bewaar de papieren van uw uitkering

U moet de papieren van uw IVA-uitkering bewaren. Niet alleen in het jaar waar deze papieren uit komen, maar ook het hele jaar daarna. Heeft u bijvoorbeeld papieren van uw IVA-uitkering uit juni 2011? Dan bewaart u deze tot en met 31 december 2012. Als wij ernaar vragen, bent u namelijk verplicht om deze papieren aan ons te laten zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor loonstroken en sollicitatiebrieven, maar ook voor arbeidsovereenkomsten.
Maar het is verstandig om de papieren van uw uitkering langer te bewaren. Wij kunnen ook na die periode onderzoeken of u wel de juiste uitkering ontvangt of heeft ontvangen. U moet meewerken aan dat onderzoek.

Hoe controleert UWV?

Als u een uitkering krijgt, gaan wij er natuurlijk vanuit dat u ons goed informeert. Maar om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, controleert UWV regelmatig. Wij onderzoeken dan bijvoorbeeld of u wel de uitkering krijgt die bij uw situatie past.

Fraude

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert? Wat u dan kunt doen leest u op Waar kan ik fraude melden?

Mijn rechten met een IVA-uitkering

Als u een IVA-uitkering van ons krijgt, heeft u rechten. U mag bijvoorbeeld uw gegevens inzien.

Gegevens inzien

Als u een IVA-uitkering krijgt, is het belangrijk dat wij de juiste gegevens hebben over uw loon en arbeidsverleden. Wij gebruiken deze gegevens om de duur en hoogte van uw uitkering te bepalen. U kunt de gegevens over uw arbeidsverleden en loon zelf via Mijn UWV controleren. Kloppen uw gegevens niet? Geef dan daar de juiste gegevens door.

Andere gegevens

Wilt u andere gegevens inzien die bij ons bekend zijn maar die u niet kunt bekijken via Mijn UWV? Stuur ons dan een brief. Wij nemen dan contact met u op. Als uw gegevens niet kloppen of wijzigen kunt u online eenvoudig uw wijzigingen doorgeven.

Iemand meenemen naar persoonlijk gesprek

Tijdens de beoordeling van uw WIA-aanvraag, heeft u gesprekken met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Deze persoon kan aantekeningen voor u maken. En u kunt dan samen het gesprek achteraf nabespreken.

Neemt u een begeleider mee? Dan vragen wij hem om een legitimatiebewijs. Wij registreren namelijk zijn burgerservicenummer.

Reiskostenvergoeding

Tijdens de WIA-beoordeling nodigen wij u uit voor een gesprek met de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Als uw heenreis 15 kilometer of meer is, kunt u een reiskostenvergoeding krijgen. Vraag hiernaar tijdens uw gesprek.

Privacy

U heeft recht op privacy. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens, en geven ze niet zomaar aan anderen. Soms geven wij uw gegevens wel door. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of de Sociale Dienst. Maar dit doen wij alleen als dat mag volgens de wet.

Klachten en bezwaar indienen

Bent u niet tevreden over UWV? Dan kunt u een klacht indienen. Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Dan kunt u bezwaar maken.

Klachten

Als u niet tevreden bent over UWV kunt u een klacht indienen. U kunt hiervoor bellen met het Klachtenbureau van UWV, via 0900 – 898 25 25 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). U kunt ook een brief sturen naar:

UWV
Klachtenbureau
Postbus 58071
1040 HB Amsterdam

Bezwaar

Niet eens met een beslissing van UWV? Bijvoorbeeld omdat uw IVA-uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen.

Wat zijn mijn plichten?

Denk eraan dat u met een WIA-uitkering een aantal plichten heeft.

Wat zijn mijn plichten met een WGA-uitkering? Wat zijn mijn plichten met een IVA-uitkering?

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven