Ik ben ziek (WIA-uitkering)

Bent u bijna 2 jaar ziek en kunt u hierdoor minder werken? Dan heeft u in de afgelopen periode hierover regelmatig gesproken met uw werkgever of de arbodienst. U keek samen naar uw mogelijkheden om weer (meer) aan het werk te gaan.

Het kan zijn dat u na 2 jaar ziekte niet hetzelfde kunt verdienen als voorheen. Dan kunt u een WIA-uitkering aanvragen bij UWV.

Wat is WIA?

WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA is de uitkering die u krijgt als u door ziekte niet of minder kunt werken. U vraagt deze uitkering aan als u bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent, en u daardoor 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. Bij de WIA geldt dat u zoveel werkt als u kunt.

WIA heeft regelingen voor 2 situaties

De WIA bestaat uit 2 regelingen, namelijk:

 • Bent u 2 jaar of langer ziek en kunt u (in de toekomst) werken? Dan krijgt u mogelijk WGA. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.
 • Kunt u niet of nauwelijks werken? En is de kans klein dat u herstelt? Dan krijgt u mogelijk IVA. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten.

Wanneer vraag ik een WIA-uitkering aan?

Na 2 jaar (104 weken) ziekte betaalt uw werkgever uw loon niet meer door. Of uw Ziektewet-uitkering stopt. Daarom is het belangrijk dat u ruim voor die tijd een WIA-uitkering aanvraagt. U zit dan niet zonder inkomen. Doe de aanvraag uiterlijk in de 93e week dat u ziek bent; dat is na ongeveer 1 jaar en 9 maanden ziekte.

Na 88 weken ziekte krijgt u een brief van UWV. In deze brief staat tot wanneer u de WIA-uitkering uiterlijk kunt aanvragen. Bewaar deze brief daarom goed.

Vervroegd WIA aanvragen

Kunt u niet meer werken, ook in de toekomst niet? Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of een ongeval? Dan kan uw bedrijfsarts of arbodienst u adviseren om vervroegd een WIA-uitkering aan te vragen.

U mag de uitkering na minimaal 3 weken ziekte aanvragen. Vraag de uitkering wel aan vóórdat u 68 weken ziek bent; dat is als u ongeveer 1 jaar en 3 maanden ziek bent.

Soms is het beter om geen vervroegde aanvraag te doen. U mag maar 1 keer een vervroegde aanvraag doen. Als deze wordt afgewezen, dan kunt u daarna niet nog eens een vervroegde aanvraag insturen.

WIA aanvragen als ik een werkgever heb

U vraagt in 3 stappen een WIA-uitkering aan.

Stap 1: WIA-documenten verzamelen

Met uw werkgever of de arbodienst stelde u een aantal documenten op over uw re-integratie. Bijvoorbeeld over wat u heeft gedaan om weer (meer) aan het werk te gaan. Deze documenten samen vormen uw re-integratieverslag en zijn nodig voor uw WIA-aanvraag. Zorg ervoor dat u de volgende documenten krijgt en invult.

U vult zelf in:

 • Het formulier Oordeel van de werknemer.

U krijgt van uw werkgever:

 • Plan van aanpak WIA. Dit stelde uw werkgever samen met u op kort nadat u ziek werd. Vraag hiervan een kopie bij uw werkgever. Stuur ook eventuele Bijstelling van het plan van aanpak WIA mee.
 • Eerstejaarsevaluatie van het plan van aanpak WIA. Dit vulde uw werkgever samen met u in toen u ongeveer een jaar ziek was. Vraag hiervan een kopie bij uw werkgever.
 • Eindevaluatie van het plan van aanpak WIA. Dit vult u samen met uw werkgever in. Vraag hiervan een kopie bij uw werkgever.

U krijgt van uw bedrijfsarts:

 • Medische informatie.
 • Probleemanalyse en eventuele Bijstellingen van de probleemanalyse.
 • Actueel oordeel bij de probleemanalyse.

Al deze documenten kunt u opvragen bij uw bedrijfsarts.

Als u alle documenten heeft, gaat u naar stap 2: het WIA-aanvraagformulier invullen.

Vervroegd WIA aanvragen: 1 WIA-document verzamelen

Doet u een vervroegde WIA-aanvraag, dan hoeft u maar 1 WIA-document op te vragen. Dat is de Verklaring van de bedrijfsarts. Het Oordeel van de Werknemer hoeft u niet in te vullen. Als u het document heeft, gaat u naar stap 2: WIA-aanvraagformulier invullen.

Ik heb niet alle WIA-documenten

Vraag de WIA-uitkering toch aan. Ook als u vervroegd WIA aanvraagt en u de Verklaring van de bedrijfsarts niet heeft. Bij de aanvraag geeft u aan waarom u niet alle documenten meestuurt:

 • Als u de aanvraag niet volledig opstuurt omdat uw werkgever de documenten niet op tijd heeft gegeven, kan het zijn dat u de uitkering later krijgt. Uw werkgever moet dan langer uw loon doorbetalen.
 • Als er door uw eigen schuld documenten ontbreken, dan nemen wij uw aanvraag mogelijk niet in behandeling.
Invullen Oordeel van de werknemer

Stap 2: WIA-aanvraagformulier invullen

U doet de aanvraag voor de WIA-uitkering online. Let op: voor de aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. Vraag deze code eerst aan als u die nog niet heeft. Dit duurt namelijk enkele dagen.

Aanvragen WIA-uitkering

WIA-formulier tussentijds opslaan

Wilt u tijdens het invullen van uw online aanvraag een paar gegevens opzoeken? Of zijn er vragen die u samen met uw werkgever wilt invullen? Sla dan het formulier tussendoor op. Gebruik hiervoor uw eigen computer of een USB-stick. Later vult u het formulier verder in. Dat kan ook vanaf een andere computer als u het formulier heeft opgeslagen op een USB-stick. Elke keer dat u verdergaat met invullen, moet u opnieuw inloggen en heeft u dus uw DigiD nodig.

WIA-formulieren telefonisch aanvragen

Wilt u uw WIA-aanvraag liever niet online doen? Bestel de formulieren dan telefonisch. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

U moet nog wel alle gevraagde documenten verzamelen en samen met het aanvraagformulier opsturen naar UWV.

Stap 3: WIA-documenten opsturen

Stuur per post de documenten op die u van uw werkgever en de bedrijfsarts kreeg (stap 1: WIA-documenten verzamelen). Zorg ervoor dat u deze nadat u de digitale aanvraag heeft verzonden zo snel mogelijk opstuurt. Stuur de documenten naar:

UWV
Postbus 69254
1060 CH Amsterdam

U bent nu klaar met uw WIA-aanvraag; deze wordt nu beoordeeld.

Als ik de aanvraag niet op tijd opstuur

Krijgen wij uw aanvraag voor de uitkering te laat binnen? Dan krijgt u de uitkering ook later. Uw werkgever moet dan langer uw loon doorbetalen. Alleen als door uw schuld de uitkering te laat is aangevraagd, hoeft uw werkgever uw loon niet langer door te betalen. Stuur de aanvraag daarom op tijd in, dan zit u niet zonder inkomen.

WIA aanvragen als ik geen werkgever (meer) heb

U bent anderhalf jaar ziek en krijgt een Ziektewet-uitkering. De afgelopen periode heeft u er samen met UWV alles aan gedaan om weer aan het werk te gaan. Als dat niet is gelukt, of maar voor een deel, dan krijgt u na 2 jaar (104 weken) mogelijk een WIA-uitkering.

Blijkt dat u niet meer kunt werken, ook in de toekomst niet? Bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of een ongeval? Dan kan uw bedrijfsarts of arbodienst u adviseren om vervroegd een WIA-uitkering aan te vragen.

U doet de aanvraag voor de WIA-uitkering online. Let op: voor de aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. Vraag deze code eerst aan als u die nog niet heeft. Dit duurt namelijk enkele dagen.

Aanvragen WIA-uitkering

Ik heb al eens eerder WIA aangevraagd

Had u al eens een WIA-uitkering en is die gestopt? Of is uw eerdere WIA-aanvraag afgewezen? Als uw gezondheid verslechtert, kunt u soms weer uw oude WIA-uitkering krijgen. Of u krijgt alsnog een WIA-uitkering.

Wanneer kan ik opnieuw WIA aanvragen?

Gewoonlijk krijgt u na ongeveer 2 jaar een WIA-uitkering. Tot die tijd betaalt uw werkgever uw loon door. Of u krijgt een Ziektewet-uitkering. Deze wachttijd van 2 jaar (104 weken) geldt niet in de volgende gevallen:

 • Uw uitkering stopte minder dan 5 jaar geleden, omdat u weer 65% of meer van uw oude loon kon verdienen. En nu is uw gezondheid verslechterd door dezelfde oorzaak.
 • Uw aanvraag is korter dan 4 weken geleden afgewezen. En u kunt sindsdien minder werken, omdat uw gezondheid slechter is geworden door dezelfde of een andere oorzaak.
 • Uw aanvraag is minder dan 5 jaar geleden afgewezen. U kon namelijk 65% of meer van uw oude loon verdienen. Nu is uw gezondheid slechter geworden door dezelfde oorzaak.

In alle andere gevallen geldt de wachttijd van 2 jaar wel.

Hoe kan ik de WIA-uitkering opnieuw aanvragen?

U vraagt opnieuw een WIA-uitkering aan door een brief naar ons te sturen. U hoeft het aanvraagformulier WIA niet te gebruiken. De brief stuurt u naar:

UWV
Postbus 69254
1060 CH Amsterdam

Wat zijn mijn plichten?

Denk eraan dat u met een WIA-uitkering een aantal plichten heeft.

Wat zijn mijn plichten met een WGA-uitkering? Wat zijn mijn plichten met een IVA-uitkering?

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven