Ik ben ziek (WIA-uitkering)

U heeft een WIA-uitkering aangevraagd. Zodra wij deze aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarna beoordeelt UWV of u een uitkering kunt krijgen.

WIA-beoordeling van mijn re-integratie

Na uw WIA-aanvraag kijken wij eerst naar wat u en uw werkgever hebben gedaan om u weer (volledig) te laten werken. Heeft u bijvoorbeeld geprobeerd uw werk aan te passen? Of heeft uw werkgever u ander werk aangeboden? Wij kijken naar de hele periode; dus vanaf uw eerste ziektedag tot uw WIA-aanvraag.

Beoordeling via re-integratieverslag (RIV)

Wij beoordelen uw re-integratie aan de hand van documenten als het Plan van aanpak WIA en de Probleemanalyse. Deze documenten zijn onderdeel van het re-integratieverslag (RIV). Als u en uw werkgever voldoende hebben gedaan, gaan wij verder met uw WIA-aanvraag. U krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek met de verzekeringsarts van UWV.

Ik heb geen werkgever (meer)

Heeft u geen werkgever vanaf het moment dat u ziek werd of ging u ziek uit dienst? Dan heeft u de afgelopen tijd samen met UWV al geprobeerd om weer aan het werk te gaan. U wordt na uw aanvraag uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts van UWV.

Als er onvoldoende aan re-integratie is gedaan

Wij gaan niet verder met uw WIA-aanvraag als blijkt dat u of uw werkgever onvoldoende heeft gedaan aan uw re-integratie. Uw werkgever moet dan uw loon langer doorbetalen. Dit heet een loonsanctie en deze duurt maximaal 1 jaar.

U en uw werkgever krijgen hierover een brief. Daarin leest u ook wat uw werkgever nog moet doen om u weer aan het werk te helpen. Doet uw werkgever dat? Dan kan UWV uw werkgever toestemming geven om eerder te stoppen met de verplichte, verlengde loondoorbetaling. Stopt de verlengde loondoorbetaling? Dan gaan wij verder met uw WIA-aanvraag. U hoeft hiervoor niets te doen.

Als re-integratieverslag (RIV) niet compleet is

Wij beoordelen uw aanvraag nog niet als uw re-integratieverslag niet compleet is. U of uw werkgever ontvangt dan een brief, of we bellen. Zo vragen wij u de ontbrekende documenten alsnog naar ons op te sturen. We kunnen pas door met uw aanvraag zodra de documenten bij ons binnen zijn.

Beslissen wij niet op tijd over uw aanvraag doordat we niet voldoende informatie hebben? En komt dat door uw werkgever? Dan moet uw werkgever uw loon langer doorbetalen. Dit heet een loonsanctie en deze duurt maximaal 1 jaar.

WIA-beoordeling van mijn gezondheid

Is er voldoende gedaan aan uw re-integratie?Krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met onze verzekeringsarts? Bekijk het filmpje om te zien hoe u zich hier op kunt voorbereiden. Als u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek.

Blijkt uit het gesprek met de arts dat u nu niet kunt werken en in de toekomst vrijwel zeker ook niet? Dan krijgt u misschien een IVA-uitkering. U heeft dan geen gesprek met de arbeidsdeskundige.

Beoordeling door de verzekeringsarts

De verzekeringsarts van UWV wil een beeld krijgen van uw lichamelijke of psychische klachten. Waar heeft u last van en hoe ontwikkelt dat zich? Hij beoordeelt wat u wel en wat u niet kunt doen. En of u daarbij last heeft van pijn of andere problemen. Bijvoorbeeld:

 • bij rugklachten: hoeveel kunt u tillen en dragen?
 • bij psychische klachten: kunt u in een drukke omgeving werken? En hoe gaat u om met stress?

De arts beoordeelt ook of de klachten tijdelijk zijn of blijvend.

Onderzoek door de verzekeringsarts

Meestal vraagt de arts ook naar uw dagelijkse bezigheden of hobby’s. En als het nodig is, doet de arts een lichamelijk onderzoek.

Misschien wil de verzekeringsarts nog overleggen met uw huisarts of specialist. Of heeft hij van hen aanvullende gegevens nodig. De arts vraagt uw toestemming hiervoor. Wat hij van uw huisarts of specialist te horen krijgt, mag hij alleen met u bespreken. Wilt u zelf dat onze arts contact opneemt met uw huisarts of specialist? Geef dat dan aan in het gesprek.

Gespreksverslag

Wij kunnen ons voorstellen dat u graag nog een keer wilt teruglezen wat er in het gesprek met de verzekeringsarts is besproken. Daarom kunt u de verzekeringsarts vragen om een verslag van uw gesprek. Ook kunt u aan de verzekeringsarts vragen om uw volledige gegevens te mogen bekijken.

Gesprek opnemen

Wij moeten uw gegevens zo veel mogelijk geheim houden. Ook moeten wij zorgen voor de privacy van de verzekeringsarts en andere betrokkenen. Daarom staan wij het alleen in bijzondere situaties toe dat een gesprek met de verzekeringsarts wordt opgenomen.

Wilt u het gesprek opnemen? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de verzekeringsarts. Die bekijkt uw verzoek nauwkeurig en bepaalt of het in uw situatie nodig is om het gesprek op te nemen. U mag de geluidsopname alleen voor uzelf gebruiken en in uw eigen privékring laten beluisteren. Het maken van beeldopnamen is niet toegestaan.

WIA-beoordeling van wat ik kan doen en verdienen

Vindt de verzekeringsarts van UWV dat u mogelijkheden heeft om te werken? Dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige.

Beoordeling arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige beoordeelt wat voor werk u kunt doen. Hij kijkt daarbij naar uw opleiding en uw (werk)ervaring. En hij kijkt natuurlijk naar uw mogelijkheden en beperkingen die de verzekeringsarts heeft vastgesteld.

Met deze informatie bekijkt de arbeidsdeskundige wat uw mogelijkheden zijn om te werken en welk werk voor u geschikt is. En hoeveel u daarmee zou kunnen verdienen. Dit bespreekt hij met u. Kunt u 65% of minder van uw oude loon verdienen? Dan krijgt u een WIA-uitkering.

Welk soort werk kunt u doen?

De arbeidsdeskundige kiest 3 soorten werk die geschikt voor u zijn. Hij gebruikt daarvoor de gegevens van een groot aantal banen in Nederland. Hij bekijkt wat u met deze 3 banen kunt verdienen. Hij neemt dan het middelste loon en berekent het verschil met het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. Dit verschil bepaalt uw arbeidsongeschiktheidspercentage.
Het arbeidsongeschiktheidspercentage geeft aan wat u nu niet meer kunt verdienen met werk. Het zegt niets over de ernst van uw ziekte.

Rapport

De arbeidsdeskundige maakt een rapport van het gesprek. U krijgt dit rapport thuisgestuurd.

Beslissing over mijn WIA-aanvraag

Binnen 8 weken na uw WIA-aanvraag weet u of u een WIA-uitkering krijgt. Die weken zijn nodig om uw re-integratieverslag te beoordelen. En voor de gesprekken met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige. Enige tijd na het gesprek met de arbeidsdeskundige ontvangt u een brief met de beslissing.

Beslissingsbrief WIA-uitkering

In deze brief staat:

 • of u een WIA-uitkering krijgt;
 • welk soort WIA-uitkering u krijgt;
 • hoe hoog deze is;
 • per wanneer u de uitkering ontvangt;
 • uitleg over hoe wij uw uitkering hebben berekend;
 • de redenen voor de beslissing.

Kunnen wij niet binnen 8 weken beslissen? Dan sturen wij u een brief met een nieuwe beslisdatum.

Niet eens met de beslissing?

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar maken.

Welke uitkering krijg ik: WGA of IVA?

De WIA bestaat uit 2 regelingen, namelijk IVA en WGA. Bij beide regelingen hoort een andere uitkering.

WGA-uitkering

Blijkt uit de beoordeling dat u 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen? En dat u wel kunt werken, nu of in de toekomst? Dan krijgt u een WGA-uitkering.

IVA-uitkering

Blijkt uit de beoordeling dat u 20% of minder van uw oude loon kunt verdienen? En dat dit in de toekomst vrijwel zeker zo blijft? Dan krijgt u een IVA-uitkering.

3 soorten WGA-uitkering

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt een WGA-uitkering in de volgende situaties:

 • U kunt ondanks uw ziekte wel werken, maar hierdoor 65% of minder van uw oude loon verdienen.
 • Of u kunt door uw ziekte helemaal niet werken, maar dit is waarschijnlijk tijdelijk.

De WGA-uitkering vult voor een deel het inkomensverlies aan dat u heeft door uw ziekte of aandoening. Zo bent u bij ziekte verzekerd van een inkomen.

Er zijn 3 verschillende WGA-uitkeringen. Welke WGA-uitkering u krijgt, hangt af van uw situatie. Het staat in de brief die u van ons krijgt. U kunt ook kijken in het WGA-schema. Meestal ontvangt u eerst een loongerelateerde uitkering. Daarna volgt óf een loonaanvullingsuitkering óf een vervolguitkering.

Loongerelateerde uitkering (LGU)

U krijgt een loongerelateerde uitkering (LGU) als het volgende voor u geldt:

 • U kunt door ziekte 65% of minder verdienen van uw oude loon;
 • En u heeft in de 36 weken vóór uw eerste ziektedag, in minstens 26 weken gewerkt.

Heeft u in de laatste 36 weken minder dan 26 weken gewerkt? Dan krijgt u geen loongerelateerde uitkering, maar loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering.

Loonaanvullingsuitkering (LAU)

U krijgt een loonaanvullingsuitkering in de 2 volgende situaties:

 1. - U kunt nu maximaal 20% van uw oude loon verdienen, maar in de toekomst kunt u waarschijnlijk meer verdienen;
  - En u komt niet (meer) in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering.
 2. - U kunt door ziekte 65% of minder van uw oude loon verdienen;
  - En u verdient minstens de helft van wat u kunt verdienen;
  - En u komt niet (meer) in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering.

Met de Rekenhulp voor een LAU-uitkering ziet u hoe hoog uw totale inkomen per maand ongeveer is.

Vervolguitkering (VVU)

U krijgt een vervolguitkering als het volgende voor u geldt:

 • U kunt door ziekte 20 tot 65% van uw oude loon verdienen;
 • En u verdient minder dan de helft van wat u kunt verdienen;
 • En u komt niet (meer) in aanmerking voor de loongerelateerde uitkering.

De beslissingsbrief van UWV is later

Binnen 8 weken nadat wij uw WIA-aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u de brief met de beslissing of u een WIA-uitkering krijgt. Als wij meer tijd nodig hebben, ontvangt u een brief van ons met een nieuwe beslissingsdatum. Als u na 8 weken geen beslissing en ook geen brief ontvangen heeft, kunt u dit bij ons melden.

Voorschot als UWV te laat is

Heeft u de WIA op tijd aangevraagd en is UWV te laat met beslissen? Dan krijgt u automatisch een voorschot op de WIA-uitkering. U hoeft hiervoor niets te doen. Blijkt achteraf dat u geen recht heeft op de WIA-uitkering? Dan moet u het voorschot terugbetalen.

Beslissing: ik krijg geen WIA-uitkering

Als wij beslissen u geen WIA-uitkering krijgt, kan dat verschillende redenen hebben.

U kunt meer dan 65% van uw oude inkomen verdienen

De arbeidsdeskundige heeft het verschil berekend tussen het bedrag dat u nu zou kunnen verdienen en het bedrag dat u verdiende voordat u ziek werd. Dit verschil is minder dan 35%: u kunt dus meer dan 65% van uw oude inkomen verdienen. De arbeidsdeskundige beoordeelt wat voor werk u nog kunt doen en wat u daar gemiddeld mee kunt verdienen.

U gaat nu samen met uw werkgever op zoek naar een oplossing om aan het werk te blijven. Lukt dit toch niet, dan kan uw werkgever u ontslaan. Als u dan ook niet ergens anders kunt werken, kunt u een WW-uitkering of eventueel een bijstandsuitkering aanvragen.

Aanvragen WW-uitkering Aanvragen bijstandsuitkering

U heeft een WAO-uitkering

U kunt u geen WIA-uitkering krijgen als u al een WAO-uitkering heeft.

Zelfstandig ondernemer en niet bij UWV verzekerd

U kunt geen WIA krijgen als u niet bij UWV verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid. Misschien bent u hiervoor verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij. Meer informatie vindt u bij Ik wil een eigen bedrijf starten.

U woont in of verhuist naar een niet-verdragsland

U heeft alleen recht op uitkering als u in Nederland of in een verdragsland woont.

Ik ben het niet eens met WIA-beslissing

Bent u het niet eens met de WIA-beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Wat zijn mijn plichten?

Denk eraan dat u met een WIA-uitkering een aantal plichten heeft.

Wat zijn mijn plichten met een WGA-uitkering? Wat zijn mijn plichten met een IVA-uitkering?

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven