Ik ben ziek en heb een werkgever

De periode dat u loon krijgt doorbetaald wegens ziekte kan op verschillende manieren eindigen. U bent bijvoorbeeld weer beter of u bereikt de AOW-leeftijd.

Ik ben weer beter

Bent u weer beter? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw werkgever. Uw werkgever kan u vertellen wat de regels zijn voor de betermelding. Ontvangt uw werkgever een Ziektewet-uitkering voor u? Dan geeft uw werkgever door aan UWV dat u weer beter bent.

Beter melden met uitkering én dienstverband

Heeft u een uitkering van UWV naast uw werk? Dan meldt u zich beter bij uw werkgever. En binnen 48 uur bij UWV via de online Betermelder.

Beter melden bij UWV

Als u zich niet beter meldt, dan kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Hoe zit het met re-integratie?

Als u weer beter bent, stoppen uw afspraken met uw werkgever over uw re-integratie. Bent u langer dan 44 weken ziek geweest? Dan heeft u waarschijnlijk al een brief van UWV gekregen over de WIA. Hier hoeft u niets meer mee te doen.

Hoe zit het met mijn inkomen?

Op het moment dat u beter bent, krijgt u weer het loon betaald dat u kreeg voordat u ziek werd.

Na bijna 2 jaar nog ziek

Bent u binnen 2 jaar door ziekte nog niet volledig aan het werk? Dan is er een aantal mogelijkheden:

Bijna beter: doorgaan met re-integreren bij werkgever

Als u extra tijd wilt om aan uw re-integratie te werken, vraagt u uw werkgever om na 2 jaar (104 weken) uw loon nog wat langer door te betalen. U wacht dan met aanvragen van een WIA-uitkering.

Vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aanvragen

Denkt u dat u weer volledig aan het werk kunt als u wat meer tijd krijgt voor uw re-integratie? Overleg dan met uw werkgever of hij uw loon langer wil doorbetalen. In deze extra tijd werkt u samen met uw werkgever verder aan uw re-integratie. Uw werkgever en uw bedrijfsarts kunnen u meer vertellen over langer loon doorbetalen.

Vul samen met uw werkgever het formulier Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA in. Met dit formulier geeft u aan ons door tot wanneer uw werkgever uw loon nog betaalt.

Krijgt u een Ziektewet-uitkering via uw werkgever? Dan kunt u geen extra tijd voor uw re-integratie krijgen.

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Verplichte loondoorbetaling

UWV kan uw werkgever ook verplichten langer loon door te betalen. Namelijk als uw werkgever niet voldoende heeft gedaan om u weer aan het werk te helpen. Uw werkgever moet dan maximaal 1 jaar langer uw loon doorbetalen. Voldoet uw werkgever alsnog aan zijn plichten? Dan kan de verplichte loondoorbetaling eerder stoppen. U krijgt hierover altijd een brief. In deze brief staat ook hoe u dan een WIA-uitkering aanvraagt.

Na vrijwillige verlenging loondoorbetaling: WIA aanvragen

Heeft u vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aangevraagd? Dan werkt u verder aan uw re-integratie volgens uw Plan van aanpak, dat u samen met uw werkgever heeft opgesteld. Zolang u daarmee bezig bent, betaalt uw werkgever uw loon door. Ruim voor het einde van de verlenging krijgt u van ons weer een brief over het aanvragen van een WIA-uitkering. Bespreek dan opnieuw met uw werkgever of u nog langer doorwerkt aan uw re-integratie, of dat u de uitkering aanvraagt.

Vrijwillige verlenging loondoorbetaling stoppen

Betaalt uw werkgever uw loon vrijwillig langer door? Maar lukt het u toch niet om weer (helemaal) aan het werk te gaan? Stop dan tussentijds met de verlengde loondoorbetaling. Zowel u als uw werkgever kan dit doen. Overleg hierover wel altijd eerst met uw werkgever.

Als wij uw verzoek om te stoppen met loondoorbetaling hebben ontvangen, betaalt uw werkgever u nog minimaal 13 weken uw loon door. U krijgt altijd een brief waarin staat dat wij uw verzoek hebben ontvangen. In deze brief staat ook hoe en wanneer u een WIA-uitkering aanvraagt.

Ik wil een WIA-uitkering aanvragen

Het is belangrijk dat u de WIA-uitkering op tijd aanvraagt. Dit doet u uiterlijk in de 93e week dat u ziek bent. In de 88e week dat u ziek bent, sturen wij u een brief over de aanvraag van de WIA-uitkering. In deze brief staat de datum tot wanneer u de uitkering uiterlijk kunt aanvragen. Bewaar deze brief daarom goed.

Heeft uw werkgever volgens ons niet genoeg aan uw re-integratie gedaan? Dan kunnen wij hem verplichten om uw loon maximaal 1 jaar door te betalen. Wij behandelen uw WIA-aanvraag dan nog niet. Heeft uw werkgever voldoende gedaan om u weer aan het werk te helpen? Dan nemen wij uw aanvraag in behandeling.

Wat is WIA?

WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. WIA is de uitkering die u krijgt als u door ziekte niet of minder kunt werken. U vraagt deze uitkering aan als u bijna 2 jaar (104 weken) ziek bent, en u daardoor 65% of minder kunt verdienen van uw oude loon. Bij de WIA geldt dat u zoveel werkt als u kunt.

WIA heeft regelingen voor 2 situaties

De WIA bestaat uit 2 regelingen, namelijk:

Ontslag na 2 jaar ziekte

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan wanneer u ziek bent. Maar als u langer dan 2 jaar ziek bent, mag uw werkgever u wel ontslaan. Dan moeten u, uw werkgever en UWV het wel eens zijn over de volgende 3 zaken:

  • U kunt het werk waarvoor u ooit bent aangenomen niet meer doen.
  • Uw werkgever en u hebben genoeg geprobeerd om te zorgen dat u weer aan het werk kunt, maar dat is niet gelukt.
  • Ook in ander of aangepast werk lukt het niet om u snel terug te laten keren naar het bedrijf. Ook niet nadat u een cursus of opleiding heeft gedaan.

Als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, dan is een ontslagvergunning niet nodig. U heeft dan wel recht op een WIA-uitkering. Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen WIA-uitkering maar een WW-uitkering.

Ik bereik de AOW-leeftijd

Bereikt u de AOW-leeftijd? Dan ontvangt u een AOW-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank. De loondoorbetaling door uw werkgever stopt dan. Hetzelfde geldt voor de Ziektewet-uitkering die via uw werkgever wordt betaald.

Bij overlijden

Bij overlijden krijgen de nabestaanden een financiële bijdrage. In de cao staan de afspraken hierover. Ontvangt u een Ziektewet-uitkering via uw werkgever? Of heeft u naast uw werk een uitkering van UWV? Dan geldt het volgende:

Bij overlijden stopt de Ziektewet-uitkering op de dag na het overlijden. Na het overlijden beoordeelt UWV automatisch of de nabestaanden een overlijdensuitkering ontvangen. Nabestaanden zijn:

  • de partner, of als die er niet is;
  • de minderjarige kinderen, of als die er niet zijn;
  • degene met wie de overledene in gezinsverband woonde.

Deze uitkering is 1 brutomaanduitkering. Over deze uitkering hoeft geen belasting of premies te worden betaald. Het kan zijn dat de netto-uitkering na het overlijden nog een tijdje is doorbetaald. In dat geval trekken wij de te veel betaalde uitkering van de overlijdensuitkering af.

Direct doen

Beter melden bij UWV

Wat zijn mijn plichten?

Denk eraan dat u met een Ziektewet-uitkering een aantal plichten heeft.

Wat zijn mijn plichten?

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven