Werkloos

In de periode dat u een WW-uitkering krijgt, verwachten wij dat u actief solliciteert om een nieuwe baan te vinden. Ook moet u wijzigingen in uw situatie meteen aan ons doorgeven. Dit zijn enkele van de plichten die u met een WW-uitkering heeft. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.

De betaling van mijn WW-uitkering

Uw WW-uitkering wordt 1 keer per 4 weken betaald

Wij storten uw WW-uitkering 1 keer per 4 weken automatisch op uw rekening.

De betaalspecificatie van mijn uitkering

Na iedere betaling van uw WW-uitkering krijgt u een betaalspecificatie. Deze specificatie vindt u op Mijn UWV. Op deze specificatie staat het bedrag dat u ontvangt. U ziet er ook op hoeveel wij op uw uitkering inhouden. Bijvoorbeeld aan belastingen of ziektekostenpremie.

Een seintje als mijn uitkering is betaald?

Nadat wij uw WW hebben overgemaakt, duurt het meestal nog 3 dagen voordat uw uitkering op uw rekening is bijgeschreven. Na iedere betaling zetten wij een betaalspecificatie voor u klaar op Mijn UWV. U krijgt dan via de Berichtenbox een bericht. U kunt zich voor de Berichtenbox aanmelden via MijnOverheid.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

UWV kan loonheffingskorting toepassen

Als u een uitkering of loon ontvangt, heeft u recht op loonheffingskorting. Dit betekent dat u minder belasting en premies volksverzekeringen betaalt. Lees hierover meer op Loonheffingskorting.

Nabetaling

Lees meer over de nabetaling van uw WW-uitkering op Ik krijg een nabetaling van UWV.

De WW-betaalspecificatie

De betaalspecificatie van uw WW-uitkering op Mijn UWV is verdeeld in 3 delen:

 • De toelichting.
 • Uw financiële gegevens.
 • De specificatie.

U ziet ook op welk rekeningnummer wij de uitkering overmaken.

Uw financiële gegevens

Onder ‘Uw financiële gegevens’ staat het burgerservicenummer (BSN) van de persoon die de uitkering ontvangt en de betaaldatum. Ook ziet u hier of er heffingskorting wordt toegepast. Staat het cijfer 1 bij de heffingskorting? Dan wordt de heffingskorting toegepast. Het cijfer 0 betekent dat de heffingskorting niet wordt toegepast. Kijk voor meer informatie op Loonheffingskorting.

Uw specificatie

Onder ‘Specificatie’ kunt u zien over welke periode de uitkering is betaald en hoe hoog de uitkering is. Ook ziet u welke premies er zijn ingehouden. Heeft u recht op toeslag? Dan ziet u dat ook terug op uw specificatie.

De bedragen op mijn WW-betaalspecificatie

Het gedeelte ‘Specificatie’ op uw WW-betaalspecificatie is onderverdeeld in 11 rubrieken. Hieronder leggen wij uit wat de bedragen in deze rubrieken betekenen.

 • Uitkering: bruto-uitkering over de uitkeringsperiode.
 • Toeslag: toeslag over de uitkeringsperiode.
 • Premie WAO/WIA: deze premie wordt niet ingehouden op de WW-uitkering.
 • Premie WW: deze premie wordt alleen op de WW-uitkering ingehouden als het premieloon hoger is dan het franchisebedrag (premievrije voet).
 • Premie Ziektewet: deze premie wordt niet ingehouden op de WW-uitkering.
 • Premie zorgverzekering: dit is de inkomensafhankelijke bijdrage van 7,75% voor de Zorgverzekeringswet.
 • Vergoeding zorgverzekering: dit is de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage van 7,75%.
 • Loonheffing: voor het vaststellen van de loonheffing wordt de groene tabel gehanteerd. Hierbij houden wij rekening met de algemene heffingskorting.
 • Netto: uw netto-uitkering is als volgt berekend: bruto-uitkering + vergoeding zorgverzekering - loonheffing - inhouding zorgverzekering - sociale verzekeringspremies = netto-uitkering.

De codes op mijn WW-betaalspecificatie

De eerste rubriek onder ‘Specificatie’ is ‘Code spec. uitkering’. Hier staat meestal geen code ingevuld. Staat er wel een code? Dan kan het zijn dat er iets aan de hand is. Bijvoorbeeld een boete of een correctie op een eerdere betaling. Met de code kunt u in het overzicht hieronder terugvinden wat er anders is aan de betaling. Deze codes vindt u ook terug op de tweede pagina van uw betaalspecificatie.

Overzicht van de codes

Dit betekenen de codes:

01 Uw uitkering is 1 of meer weken niet betaald, omdat u in die periode tijdelijk geen uitkering kreeg.

02 Uw uitkering is (tijdelijk) lager, omdat u geen of minder recht had op een uitkering. Bijvoorbeeld omdat u werkte of ziek was. Of omdat u nog een andere uitkering heeft.

03 Uw uitkering is lager, omdat u een boete moet betalen. Of omdat wij u een maatregel hebben opgelegd.

04 De uitkering is lager, omdat u heeft gewerkt of andere inkomsten heeft gehad.

05 De uitkering is lager, omdat wij een voorschot hebben verrekend.

06 Uw uitkering is een voorschot, omdat nog niet bekend is of u recht heeft op een uitkering. Of omdat de hoogte van de uitkering nog niet bekend is.

07 Bij het berekenen van de inhoudingen hebben wij rekening gehouden met uw AAW- en WAO-uitkering.

08 Wij hebben 1 of meer weken waarover u tijdelijk geen uitkering kreeg, alsnog aan u betaald.

09 De uitkering is lager, omdat de kortingsregeling voor startende zelfstandigen voor u geldt.

11 Aanvullingsregeling.

12 Eenmalige uitkering.

13 Vakantiegeld.

14 Vakantiegeld aanvullingsregeling.

15 Verrekening met een organisatie.

20 Een betaling in een eerdere periode was onjuist. Dit is nu verrekend met uw uitkering.

21 De aanvullingsregeling was onjuist betaald. Dit is nu verrekend met uw uitkering.

22 Een eenmalige uitkering was onjuist betaald. Dit is nu verrekend met uw uitkering.

23 Uw vakantiegeld was onjuist betaald. Dit is nu verrekend met uw uitkering.

24 Uw vakantiegeld bij de aanvullingsregeling was verkeerd betaald. Dit is nu verrekend met uw uitkering.

25 De verrekening met een organisatie was verkeerd verrekend. Dit is nu verrekend met uw uitkering.

26 Dit bedrag krijgt u terug omdat wij te veel premies sociale verzekeringen hebben ingehouden.

Ik heb te veel uitkering gekregen

Heeft u te veel uitkering ontvangen? Dan betaalt u het verschil aan ons terug. Wij laten u per brief weten hoe u de te veel ontvangen uitkering terugbetaalt. U heeft meestal 2 mogelijkheden:

 • U betaalt het hele bedrag in 1 keer terug binnen 6 weken. In de brief staat precies vóór welke datum u dat bedrag moet terugbetalen.
 • Kunt u het hele bedrag niet in 1 keer terugbetalen? Dan kunt u het bedrag in delen terugbetalen. Bel ons dan om te overleggen en afspraken te maken. Ons telefoonnummer staat boven aan de brief.

U kunt ook een brief sturen waarin u een voorstel doet voor het bedrag dat u per maand wilt terugbetalen. Het adres staat boven aan de brief. Vergeet niet uw burgerservicenummer en uw naam, adres en woonplaats te vermelden. Wij beoordelen uw voorstel en daarna ontvangt u een reactie van ons. Hierin staat of wij met uw voorstel akkoord gaan.

Hebben wij na 4 weken niets van u gehoord? Dan krijgt u een herinnering. Daarbij zit ook het formulier Inkomensonderzoek. Dit formulier moet u binnen 2 weken aan ons terugsturen als u niet in 1 keer kunt betalen. Horen wij niets van u, dan bepalen wij hoeveel u per maand moet terugbetalen.

Vakantiegeld tijdens mijn WW-uitkering

Bij uw WW-uitkering hoort ook het recht op vakantiegeld. Uw vakantiegeld is 8% van uw bruto-uitkering. Van uw vakantiegeld trekken wij loonbelasting en premies af, net als bij uw WW-uitkering. Het nettobedrag dat overblijft, maken wij over op uw rekening.

Elke 4 weken reserveren wij een bedrag voor uw vakantiegeld. Wij maken het vakantiegeld jaarlijks in de maand mei aan u over. Stopt uw uitkering eerder? Dan betalen wij u uw vakantiegeld in de laatste maand dat u een WW-uitkering ontvangt

Hoe ben ik met WW verzekerd tegen ziektekosten?

Voor uw ziektekostenverzekering houden wij premie in op uw uitkering. Die premie is 7,75% over uw bruto-uitkering. Daarnaast moet u zelf elke maand een bedrag aan uw verzekeraar betalen. Dat bedrag is de nominale premie. Soms kunt u een tegemoetkoming in die nominale premie krijgen: de zorgtoeslag. Deze toeslag krijgt u niet van UWV, maar van de Belastingdienst. Denkt u dat u deze toeslag kunt krijgen? Vraag hiervoor dan een formulier aan bij de Belastingdienst. Of bel de BelastingTelefoon via 0800 – 05 43.

Wanneer krijg ik de jaaropgaaf?

Uw jaaropgaaf staat voor u klaar op Mijn UWV vanaf uiterlijk 1 maart. In de jaaropgaaf staan de gegevens van uw uitkering van het jaar daarvoor. U vindt op Mijn UWV uw jaaropgaven vanaf 2006. Voor Mijn UWV heeft u een DigiD nodig.

Heeft u de jaaropgaaf nodig voor andere organisaties? Dan kunt u deze zelf printen. Doet u elektronisch aangifte bij de Belastingdienst? Dan heeft UWV vast de gegevens van uw jaaropgaaf op de aangifte ingevuld.

Digitaal bericht over uw jaaropgaaf

Heeft u DigiD? Dan kunt u zich daarmee ook aanmelden bij de Berichtenbox via MijnOverheid.nl. Als u bent aangemeld voor de Berichtenbox, krijgt u digitaal bericht als uw jaaropgaaf klaarstaat op Mijn UWV.

Ik heb WW en ik ga werken

Gaat u werken terwijl u een WW-uitkering krijgt? Geef dit dan aan ons door. Dit is een van de plichten die bij een WW-uitkering hoort.

Invullen Wijzigings- of Inkomstenformulier WW

Meld elk klusje

U moet elk werk dat u doet tijdens uw WW-uitkering aan ons melden. Ook als u af en toe een klusje doet. En of dit nu betaald of onbetaald is. Alles telt als werk. Wij moeten weten wat voor werk u doet, voor hoeveel uur en wat uw eventuele inkomsten zijn. Ook als dat werk buiten kantooruren is, bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend. Zo kunnen wij bepalen of het soort werk, de gewerkte uren of de inkomsten gevolgen hebben voor uw uitkering.

Solliciteren

Als u naast uw baan een aantal uren werkloos blijft, moet u doorgaan met solliciteren. Het doel is dat u weer volledig aan het werk gaat.

Wanneer stopt mijn WW?

Als u weer (gedeeltelijk) aan het werk gaat, bekijkt UWV wat dit voor u betekent en of u nog een WW-uitkering krijgt. Afhankelijk van hoelang u al WW krijgt, is er sprake van urenaftrek of inkomstenaftrek.

Korter dan 1 jaar WW en weer aan het werk: urenaftrek

Krijgt u korter dan 1 jaar een WW-uitkering? En gaat u minder uren werken dan het aantal uren waarvoor u een WW-uitkering ontvangt? Dan krijgt u in de meeste gevallen nog een WW-uitkering over de uren die u dan nog werkloos bent.

Krijgt u voor 10 uur of meer per week een WW-uitkering? En vindt u werk waardoor u minder dan 5 uur werkloos blijft? Dan stopt uw WW-uitkering.

Krijgt u voor minder dan 10 uur per week een WW-uitkering? Dan krijgt u geen WW-uitkering meer als u weer gedeeltelijk gaat werken en minder dan de helft van het aantal uren werkloos blijft.

Rekenhulp WW bij urenaftrek

Heeft u nog niet langer dan 1 jaar WW? En gaat u weer werken? Dan kunt u na het invullen van de Rekenhulp WW bij urenaftrek zien hoe hoog uw inkomsten ongeveer zijn vanaf het moment dat u gaat werken.

Heeft u naast uw WW-uitkering ook een andere uitkering? Dan kunt u de Rekenhulp niet gebruiken.

Langer dan 1 jaar aaneengesloten WW en weer aan het werk: inkomstenaftrek

Heeft u langer dan 1 jaar aaneengesloten een WW-uitkering gehad? En bent u volledig werkloos in de 13 weken voordat u weer aan het werk gaat? Dan stopt uw uitkering pas als uw inkomsten hoger zijn dan 125% van uw WW-uitkering per week. Deze regeling heet inkomstenaftrek. Als dit voor u geldt, krijgt u daarover automatisch bericht van ons.

Wat is inkomstenaftrek?

Bij inkomstenaftrek kijken wij naar wat u verdient en niet naar het aantal uren dat u werkt.

Wanneer inkomstenaftrek?

Er is sprake van inkomstenaftrek als al deze 3 voorwaarden voor u gelden:

 • U heeft minstens 52 weken aaneengesloten WW gehad. Had u in deze 52 weken tussendoor 4 weken of korter geen uitkering? Dan beschouwen wij dit toch als ‘aaneengesloten’.
 • U bent in de 13 weken voordat u aan het werk gaat, volledig werkloos.
 • U gaat als werknemer aan het werk.

Uw uitkering als voorschot

Geldt inkomstenaftrek voor u? Dan krijgt u uw uitkering als voorschot vanaf het moment dat u weer gaat werken. Voor de juiste betaling van uw uitkering hebben wij namelijk uw SV-loon (of premieloon) nodig. Uw SV-loon is het bedrag dat wij gebruiken voor het berekenen van de premies werknemersverzekeringen. Dat SV-loon is meestal nog niet bekend op het moment dat u aan het werk gaat.

Als uw SV-loon bekend is, berekenen wij uw uitkering opnieuw. Dit gebeurt uiterlijk 14 maanden nadat u bent gaan werken. Pas op dat moment kunnen wij uw uitkering ‘definitief’ vaststellen. In de tussentijd gaan wij uit van uw brutoloon voor de betaling van uw WW.
De hoogte van het SV-loon kan afwijken van uw brutoloon. Als dit zo is, passen wij dit aan. Hierdoor krijgt u misschien nog geld van ons. Of u moet een deel terugbetalen. Wij proberen te voorkomen dat u een bedrag aan ons moet terugbetalen. Daarom maken wij afspraken met u over de inkomsten die wij van uw uitkering aftrekken.

Rekenhulp WW bij inkomstenaftrek

Heeft u langer dan 1 jaar aaneengesloten WW en gaat u weer werken? Dan kunt u na het invullen van de Rekenhulp WW bij inkomstenaftrek zien hoe hoog uw inkomsten ongeveer zijn vanaf het moment dat u gaat werken.

De berekening bij inkomstenaftrek: een voorbeeld

Bij inkomstenaftrek kijken wij naar het brutoloon dat u verdient als u weer aan het werk gaat. Is uw brutoloon lager dan 125% van uw bruto WW-uitkering? Dan trekken wij 70% van uw inkomsten van uw uitkering af. U krijgt dus gedeeltelijk WW en u mag 30% van uw loon houden. Voorbeeld

Welke regels en plichten gelden bij inkomstenaftrek?

Gaat u minder uren werken dan het aantal uren waar uw WW-uitkering op is gebaseerd? Dan gelden voor de uren die u werkloos blijft, nog steeds dezelfde regels en plichten. Gaat u zoveel uur aan het werk dat u niet meer werkloos bent? Dan hoeft u niet meer te solliciteren of op zoek te gaan naar een andere baan. U hoeft uw inschrijving bij UWV niet meer te verlengen. Ook gelden dan voor u de vakantierechten van uw werkgever.

Ik ga als zelfstandige werken

Misschien heeft u er al eens aan gedacht een bedrijf te beginnen. Mogelijk heeft u zelfs al plannen voor uw eigen winkel of eenmanszaak.

Wilt u naast uw uitkering als zelfstandige gaan werken? Uw uren en inkomsten uit uw eigen bedrijf hebben gevolgen voor uw uitkering. Lees daarom eerst de informatie op Eigen bedrijf starten vanuit een WW-uitkering.

Ik heb een WW-uitkering en ben ziek

Wordt u ziek tijdens WW? Dan moet u zich ziek melden bij UWV. U doet dit telefonisch uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent.

Hoe geef ik door dat ik ziek ben?

Geef uiterlijk op de tweede dag door dat u ziek bent. Bel UWV Telefoon Werknemers via 0900 - 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van
€ 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Na de ziekmelding

Na uw ziekmelding neemt een medewerker verzuimbeheer van UWV contact met u op. Hij bespreekt met u wat voor werk u deed, waarom u niet kunt werken en wanneer u denkt dat u weer kunt werken. U bent verplicht om aan dit gesprek mee te werken.

Tijdens de eerste 13 weken van mijn ziekte

Tijdens de eerste 13 weken dat u ziek bent, houdt u gewoon uw WW-uitkering. Dit betekent dat u zich aan de WW-plichten moet houden. U moet dus blijven solliciteren en afspraken nakomen die u met ons heeft gemaakt. Als u niet genoeg solliciteert of afspraken niet nakomt, dan kan dat gevolgen voor uw WW-uitkering hebben. Wij houden bij de beoordeling rekening met uw beperkingen door ziekte. Wilt u ontheffing van de sollicitatieplicht? Vraag dit dan via de Werkmap bij de adviseur werk aan. Naast de regels van de WW, gelden na uw ziekmelding ook de regels van de Ziektewet. Dit betekent onder andere dat wij van u verwachten dat u meewerkt aan uw re-integratie.

Langer dan 13 weken ziek

Bent u langer dan 13 weken ziek? Dan stopt uw WW-uitkering en krijgt u een Ziektewet-uitkering. Dan gelden alleen nog de regels van de Ziektewet.

Ziek tijdens mijn vakantie

Wat u moet doen als u ziek wordt tijdens uw vakantie binnen of buiten Nederland leest u op Ik heb een WW-uitkering en word ziek tijdens mijn vakantie.

Ik word ziek binnen 4 weken na afloop van mijn WW-uitkering

Is uw WW-uitkering gestopt en wordt u binnen 4 weken ziek? Dan kunt u misschien toch nog een Ziektewet-uitkering krijgen. U meldt zich op uw eerste ziektedag ziek bij UWV. Hiermee vraagt u automatisch een Ziektewet-uitkering aan.

Mijn WW-uitkering stopt tijdens de eerste 13 weken van mijn ziekte

Soms stopt uw WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken dat u ziek bent. Bent u ziek als gevolg van uw zwangerschap of bevalling of na een orgaandonatie? Dan stopt uw WW-uitkering op het moment waarop u zich ziek meldt. U krijgt dan direct een Ziektewet-uitkering.

Stopt uw WW-uitkering tijdens de eerste 13 weken van uw ziekte omdat de maximale uitkeringsduur bereikt is? En bent u nog ziek? Dan krijgt u een Ziektewet-uitkering zodra uw WW-uitkering stopt. U ontvangt hierover een brief.

Ik ben weer beter

Bent u weer beter? Geef dit dan binnen een dag aan ons door via de online Betermelder:

Beter melden bij UWV

Korter dan 13 weken ziek en weer beter

Als u beter bent gelden de regels van de Ziektewet niet meer. Dit betekent dat uw re-integratieafspraken vervallen. Heeft u afspraken met uw adviseur werk gemaakt over ontheffing van de sollicitatieplicht tijdens uw ziekte? Als u weer beter bent vervallen deze afspraken.

Langer dan 13 weken ziek en weer beter

Bent u weer beter en was de maximale uitkeringsduur van de WW nog niet bereikt? Dan kunt u na de Ziektewet-uitkering weer een WW-uitkering krijgen. Daarvoor moet u de uitkering wel opnieuw aanvragen.

Als mijn WW overgaat in een Ziektewet-uitkering

Als u WW-uitkering overgaat in een Ziektewet-uitkering zijn dit de belangrijkste wijzigingen:

 • Moment van betaling: de WW-uitkering ontving u 1 keer in de 4 weken. De Ziektewet-uitkering krijgt u 1 keer per week.
 • De hoogte van de Ziektewet-uitkering is 70% van het Ziektewet-dagloon. Dat is meestal even hoog als het WW-dagloon. Maar op de Ziektewet-uitkering wordt arbeidskorting toegepast, waardoor deze netto iets hoger kan zijn dan de WW-uitkering. Deze korting wordt namelijk niet toegepast bij een WW-uitkering. Arbeidskorting is een loonheffingskorting.
 • De Ziektewet-uitkering is meestal ook iets hoger omdat wij meteen het vakantiegeld betalen. Bij de WW reserveren wij dit. Met de Rekenhulp voor mijn inkomen kunt u ongeveer uitrekenen hoe hoog uw WW- en uw Ziektewet-uitkering is. Uw rechten en plichten bij een Ziektewet-uitkering verschillen met de rechten en plichten van een WW-uitkering.
 • Uw rechten en plichten bij een Ziektewet-uitkering verschillen met de rechten en plichten van een WW-uitkering.
 • U ontvangt vanaf een ander UWV-kantoor post van ons.

Op vakantie met een WW-uitkering

Wilt u vakantie opnemen met behoud van uw WW-uitkering? Of wilt u er een paar dagen tussenuit? Geef dit dan door aan UWV, net zoals u dat bij een werkgever moet doen. Geef uw vakantiedagen altijd uiterlijk 1 dag voor vertrek door aan UWV.

Tijdens deze vakantiedagen betalen wij uw uitkering door. U heeft dan geen sollicitatieplicht.

Gaat u midden in de week op vakantie of komt u midden in de week terug van vakantie? Dan heeft u op de andere dagen van die week wel sollicitatieplicht. Neemt u meer vakantiedagen op dan u heeft? Dan krijgt u over deze dagen geen uitkering. U heeft sollicitatieplicht en u moet passend werk accepteren.

Hoeveel vakantiedagen heb ik?

Bij 1 jaar WW-uitkering heeft u recht op maximaal 20 vakantiedagen. Dat geldt voor vakantiedagen in eigen land en in het buitenland. Is uw uitkering na 1 januari van een jaar begonnen? Dan krijgt u in dat jaar ook minder vakantiedagen.

Let op: u kunt geen vakantiedagen opsparen en meenemen naar het volgende kalenderjaar. Ook krijgt u geen uitkering over die dagen.

Ik heb een WW-uitkering en ben zwanger

Heeft u een WW-uitkering en bent u zwanger? Dan kunt u uiterlijk 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum een zwangerschapsuitkering aanvragen. Als u een zwangerschapsuitkering krijgt, hoeft u niet te solliciteren of werk aan te nemen. Ook hoeft u niet ingeschreven te staan als werkzoekende.

U krijgt rond uw bevalling 16 weken een zwangerschapsuitkering. Deze uitkering is hoger dan uw WW-uitkering, namelijk 100% van het dagloon.

Hoelang krijg ik een zwangerschapsuitkering?

U krijgt deze uitkering niet eerder dan 6 weken vóór de dag na de uitgerekende datum. En de uitkering moet uiterlijk 4 weken vóór de dag na de uitgerekende datum ingaan. U kiest zelf op welke dag binnen deze periode de zwangerschapsuitkering begint. Bevalt u eerder dan de uitkering begint? Dan begint de uitkering op de dag na de bevalling. Bevalt u later dan de dag waarop u bent uitgerekend? Dan duurt de uitkering vanaf de dag na de bevalling altijd nog minimaal 10 weken.

Een zwangerschapsuitkering aanvragen

Bel UWV en vraag om het formulie Aanvraag WAZO-uitkering. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 - 92 94
(€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten.

 1. Doe dit uiterlijk 8 weken voor de uitgerekende datum.
 2. Geef bij de aanvraag aan wanneer u precies bent uitgerekend.
 3. Bewaar in uw eigen administratie de zwangerschapsverklaring. Dit is een verklaring van uw verloskundige, gynaecoloog of huisarts waarin staat dat u zwanger bent en wanneer u bent uitgerekend. U hoeft de verklaring niet mee te sturen met de aanvraag. Bewaar de verklaring tot in elk geval een jaar na de einddatum van de zwangerschapsuitkering. het kan namelijk voorkomen dat wij alsnog om de verklaring vragen.

De zwangerschapsuitkering kan ingaan tussen 6 en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. De preciese ingangsdatum van deze uitkering bepaalt u zelf.

WW na de zwangerschapsuitkering

Had u voor uw zwangerschapsuitkering een WW-uitkering? Dan kunt u na uw zwangerschapsuitkering weer uw WW-uitkering krijgen. U kunt ons hiervoor bellen. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Schrijf u uiterlijk op de eerste dag na uw zwangerschapsuitkering weer in als werkzoekende bij UWV.

WW-uitkering en ziek voor of na de zwangerschapsuitkering

Wordt u ziek, direct voor uw zwangerschapsuitkering ingaat? Dan ontvangt u niet direct een Ziektewet-uitkering. De eerste 13 weken betalen we namelijk uw WW door. Als u ziek bent geworden door de zwangerschap krijgt u wél direct een Ziektewet-uitkering.

Bent u ziek na afloop van het zwangerschapsverlof? Dan krijgt u een Ziektewet-uitkering. Dat geldt als uw ziekte door de zwangerschap komt, maar ook als dat niet het geval is. U krijgt dus geen WW-uitkering als u ziek bent na afloop van uw zwangerschapsverlof.

Andere inkomsten naast mijn WW-uitkering

Ontvangt u voordat u de AOW-leeftijd bereikt een vorm van pensioen vanuit de baan waaruit u werkloos bent geworden? Of uit een andere baan die u daarvoor had? Dan worden deze inkomsten meestal van uw WW-uitkering afgetrokken. Denk hierbij aan:

 • Prepensioen
 • Deeltijdpensioen
 • Flexpensioen
 • Ouderdomspensioen
 • VUT-uitkering

Ook de volgende inkomsten kunnen gevolgen hebben voor uw WW-uitkering:

 • een eenmalige klus of opdracht waarvoor u krijgt betaald;
 • een stagevergoeding.

Ontvangt u een van bovenstaande inkomsten? Geef deze dan op via het Wijzigingsformulier WW.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV

Inkomsten die geen invloed hebben op uw WW-uitkering

Uw pensioen wordt altijd van uw WW-uitkering afgetrokken, behalve als er sprake is van de volgende situaties.

 • Had u nog een andere baan, tegelijkertijd met de baan waaruit u werkloos bent geworden? En krijgt u van die andere baan een vorm van pensioen? Zoals prepensioen, deeltijdpensioen, flexpensioen, ouderdomspensioen of een VUT-uitkering. Dan worden deze inkomsten niet afgetrokken van uw WW-uitkering.
 • Bent u minder gaan werken en kreeg u voor die uren gedeeltelijk prepensioen (deeltijdpensioen)? En werd u daarna werkloos voor de uren die u nog wel werkte in dezelfde baan? Dan wordt uw prepensioen niet afgetrokken van de WW-uitkering.

Ditzelfde geldt voor inkomsten die te maken hebben met het beëindigen van een baan. Zoals een ontslagvergoeding, afkoopsom of schadevergoeding. Andere inkomsten die geen invloed hebben op uw WW-uitkering zijn bijvoorbeeld:

 • de inkomsten van uw partner;
 • uw vermogen of spaargeld;
 • een lijfrente;
 • een erfenis;
 • alimentatie;
 • kinderbijslag;
 • de huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag die u van de Belastingdienst ontvangt;
 • een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk. Het totaalbedrag mag dan niet hoger zijn dan de maximale vergoeding voor vrijwilligerswerk.

Krijgt u een toeslag? Andere inkomsten van u of uw partner kunnen daarop van invloed zijn

Ontvangt u een toeslag op uw uitkering? Dan kunnen andere inkomsten of de inkomsten van uw partner en/of huisgenoot  wel invloed hebben op de hoogte van deze toeslag. U krijgt bijvoorbeeld een lagere, of geen toeslag meer.

De veranderde inkomsten kunnen ook invloed hebben op uw uitkering. Geef een wijziging in de inkomsten van uw partner en/of huisgenoot binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, door aan UWV. U kunt uw wijziging online aan ons doorgeven via Mijn UWV met het Wijzigingsformulier WW. Daarna moet u dan iedere 4 weken een Inkomstenformulier WW invullen.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV

Inkomstenformulier invullen

Met het Inkomstenformulier WW geeft u online uw inkomsten en die van uw eventuele partner door. Dit inkomstenformulier zetten wij voor u klaar op Mijn UWV nadat wij uw Wijzigingsformulier WW hebben ontvangen en verwerkt. Dit duurt ongeveer 4 werkdagen. Er staat bij wanneer u het moet verzenden. Als wij het inkomstenformulier van u hebben ontvangen, betalen wij uw uitkering. Daarna zetten wij opnieuw een inkomstenformulier voor u klaar.

Bouw ik pensioen op tijdens mijn WW-uitkering?

Werd u werkloos na 1 januari 2011? Dan loopt uw pensioenopbouw niet automatisch door tijdens uw WW-uitkering. Hierdoor krijgt u op uw 65e mogelijk een lager pensioen dan u had verwacht.

Wilt u weten hoe u zelf uw pensioen verder op kunt bouwen? Vraag dan om meer informatie bij uw pensioenfonds of uw werkgever.

Hulp bij het vinden van werk

Gaat u op zoek naar een nieuwe baan? Dan kunnen wij u daarbij helpen. Kijk op werk.nl. Op werk.nl kunt u gebruikmaken van uw persoonlijke Werkmap. Via werk.nl kunt u ook deelnemen aan workshops, sollicitatietrainingen en netwerkbijeenkomsten.

Via de Werkmap heeft u contact met de adviseur werk. Deze adviseur werk stuurt u via de Werkmap vacatures die wij voor u hebben gevonden. Heeft u extra uitleg nodig om de Werkmap goed te kunnen gebruiken? Of om sneller uw informatie te kunnen vinden op werk.nl? Kijk dan op werk.nl hoe u hulp kunt krijgen op een Werkplein bij u in de buurt.

De adviseur werk

Is het u na 3 maanden niet gelukt om nieuw werk te vinden? Dan nodigen wij u uit voor een gesprek met uw adviseur werk. U kunt ook al eerder ondersteuning krijgen van de adviseur werk. Bijvoorbeeld als wij denken dat het voor u moeilijk is om een nieuwe baan te vinden. De adviseur werk zal met u bekijken waarom het u niet lukt om nieuw werk te vinden. Ook zal hij samen met u zoeken naar andere manieren om werk te vinden.

Werkte u bij de overheid of in het onderwijs? Dan heeft u geen adviseur werk. Uw (ex-)werkgever is dan samen met u verantwoordelijk voor uw re-integratie. Meer hierover leest u op Ik werkte bij de overheid of in het onderwijs. En u heeft andere rechten en plichten.

Voordelen voor een nieuwe werkgever

Voor werkgevers zijn er interessante regelingen om mensen in dienst te nemen. Of in dienst te houden. Het is goed dat u ook weet wat er mogelijk is. Want misschien levert dit uw werkgever én u voordeel op.

Proefplaatsing

Heeft u uitzicht op een baan, maar twijfelt de werkgever of u het werk aankunt? Dan is een proefplaatsing misschien een goede oplossing. Tijdens een proefplaatsing werkt u 2 maanden op proef bij een werkgever.

Scholingsvoucher

Heeft u een WW-uitkering en bent u 50 jaar of ouder? En is een werkgever van plan om u in dienst te nemen als u een opleiding volgt? Dan kunt u een scholingsvoucher aanvragen voor een opleiding die maximaal 1 jaar duurt.
Heeft u niet direct uitzicht op een baan, maar kunt u aantonen dat met een opleiding uw kans op een baan groter wordt? Dan kunt u ook een scholingsvoucher aanvragen.

Mobiliteitsbonus voor oudere werknemer

Bent u 50 jaar of ouder? En heeft u een van de volgende uitkeringen:

 • WW
 • WAO
 • WAZ
 • WIA
 • Wajong
 • WW
 • IOAW
 • IOAZ
 • WIK
 • of een uitkering wegens betalingsonmacht?

Dan kan een werkgever als hij u in dienst neemt een korting krijgen op de premies die hij aan de Belastingdienst moet betalen. Deze korting is maximaal € 7.000 per jaar. Dit heet de mobiliteitsbonus. Voor meer informatie kan hij contact opnemen met de Belastingdienst.

Om de mobiliteitsbonus te krijgen, heeft uw werkgever een doelgroepverklaring van u nodig. In deze verklaring staat dat u inderdaad een uitkering had op de dag vóór u in dienst kwam.

 • Krijgt u een UWV-uitkering? Dan kunt u UWV machtigen om de doelgroepverklaring rechtstreeks naar uw werkgever te sturen. U kunt de doelgroepverklaring ook zelf aanvragen via UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten.
 • Krijgt u uw uitkering van een andere instantie, bijvoorbeeld van uw gemeente? Vraag dan bij die instantie de doelgroepverklaring aan.

Let op! Vanaf 1 januari 2015 gaat de leeftijd omhoog van 50 naar 56 jaar. Meer informatie vindt u op ondernemersplein.nl.

Machtiging doelgroepverklaring ouderen

Premiekorting voor jongere werknemer

Bent u minimaal 18 en maximaal 26 jaar oud? En heeft u een WW-uitkering of een bijstandsuitkering? Dan kan een werkgever premiekorting krijgen. Hij hoeft dan minder premies aan de Belastingdienst te betalen. De korting is € 3.500 per jaar per werknemer. Een voorwaarde is dat de werkgever u voor minimaal een half jaar en minimaal 32 uur per week aanneemt. Voor meer informatie kan uw werkgever contact opnemen met de Belastingdienst.

Om deze premiekorting te krijgen, heeft uw werkgever een doelgroepverklaring van u nodig. In deze verklaring staat dat u een WW- of bijstandsuitkering had op de dag voordat u in dienst kwam.

Machtiging doelgroepverklaring jongeren

Compensatieregeling oudere werknemers

Bent u geboren voor 8 juli 1954 en heeft u ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering ontvangen? Dan kan een nieuwe werkgever gebruikmaken van de compensatieregeling oudere werknemers. Eerder heette dit de Compensatieregeling 55+. Dat betekent dat u in de eerste 5 jaar van uw dienstverband een Ziektewet-uitkering krijgt als u ziek wordt. Maar: dit geldt alleen als u na 8 juli 2009 bij uw werkgever in dienst bent gekomen.

Plaatsingsfee

Heeft u een WW-uitkering en bent u 50 jaar of ouder? En heeft u een baan gevonden via een intermediair (bijvoorbeeld een uitzendbureau of een re-integratiebureau)? Dan kan de intermediair achteraf een plaatsingsfee aanvragen. De hoogte van de plaatsingsfee hangt af van de duur van het dienstverband.

Hoe krijg ik een doelgroepverklaring?

U kunt een doelgroepverklaring aanvragen door te bellen naar UWV Telefoon Werknemers. Geef aan op welke datum u aan het werk gaat. Binnen enkele dagen ontvangt u van ons de doelgroepverklaring. Geef de doelgroepverklaring aan uw werkgever. Uw werkgever bewaart de verklaring in zijn administratie. Krijgt u een uitkering van een andere organisatie dan UWV? Dan kunt u contact opnemen met de organisatie die uw uitkering betaalt.

Heeft u een WW-uitkering en vraagt uw werkgever premiekorting aan voor een jongere werknemer? Dan kunt u vanaf 1 juli 2014 de doelgroepverklaring telefonisch bij ons aanvragen. Krijgt u een uitkering van een andere organisatie dan UWV? Dan kunt u contact opnemen met de organisatie die uw uitkering betaalt.

Mijn plichten met een WW-uitkering

Vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor een uitkering bij UWV, heeft u een aantal plichten. Dit zijn regels waaraan u zich moet houden. UWV bepaalt zo of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.

UWV controleert

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.

Geef de juiste informatie over uzelf en uw situatie

Geef uit uzelf alle informatie aan ons door die van belang is voor uw recht op een WW-uitkering en de hoogte en duur van uw uitkering. Deze informatie moet aan 3 voorwaarden voldoen:

 • De informatie is volledig.
 • De informatie is correct.
 • De informatie is op tijd: wijzigingen in uw situatie moet u binnen 1 week nadat dit bij u bekend had kunnen zijn, bij UWV hebben gemeld. Maar bij vakantie en ziekte gelden andere termijnen.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werknemers.

Wat gebeurt er als ik UWV niet op tijd volledige en juiste informatie geef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen de geldige termijn gemeld bij UWV?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen WW-uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Laat ons de stukken zien waar wij om vragen

Als wij u vragen om een kopie van officiële stukken, bent u verplicht om die aan ons te geven. Deze stukken zijn bijvoorbeeld:

 • uw loonstroken;
 • uw loonbelastingverklaring;
 • uw aangifte inkomstenbelasting;
 • uw kasboeken.

Maak gebruik van de formulieren van UWV

Als u een wijziging wilt doorgeven, moet u hiervoor het juiste formulier van UWV gebruiken. U vindt een overzicht van alle formulieren op onze website.

Lees altijd de brieven en berichten die u krijgt

Opent u de post niet die u van UWV krijgt? Bekijkt u de berichten uit uw Werkmap niet? Dan mist u belangrijke informatie die voor u is bedoeld. Als u niet (op tijd) reageert op een brief of bericht van ons waarin wij u iets vragen of meedelen, dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Ook post van andere organisaties of personen kan gevolgen hebben voor uw uitkering. Lees daarom al uw brieven en berichten goed.

Wat gebeurt er als ik gevraagde informatie niet geef of geen gebruik maak van de juiste formulieren?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet de gevraagde informatie geeft of geen gebruik maakt van de juiste formulieren, heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Wijzigingen doorgeven tijdens uw WW-uitkering

Verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld op vakantie of (meer) werken? Dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw uitkering. U bent daarom verplicht deze informatie aan ons door te geven. Doe dat direct. Dan kunnen wij uw wijzigingen goed en snel verwerken in uw WW-uitkering.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV

Voorkom vervelende situaties

Als u veranderingen in uw situatie niet, of niet op tijd doorgeeft, kunnen we geen juiste WW-uitkering voor u vaststellen. U krijgt dan een verkeerd berekende uitkering die we achteraf moeten aanpassen. U moet dan terugbetalen wat u te veel heeft ontvangen. En u krijgt een boete. Dit kan dus tot vervelende situaties leiden.
Geef uw wijzigingen daarom meteen door en in ieder geval binnen de juiste termijn.

Wijzigingen die u binnen 1 week moet doorgeven

Geef veranderingen in uw situatie uiterlijk binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, door aan UWV. Veelvoorkomende wijzigingen zijn:

 • U gaat (meer) werken in loondienst.
 • U gaat (meer) werken als zelfstandige.
 • U krijgt andere inkomsten naast uw WW-uitkering.
 • U doet een vriendendienst of helpt iemand met een klus.
 • U bent minder uren beschikbaar voor werk.
 • U gaat vrijwilligerswerk doen.
 • U krijgt, naast uw WW-uitkering, een andere uitkering of heeft die aangevraagd.
 • Uw leefsituatie verandert. U gaat samenwonen of alleen wonen.
 • U gaat verhuizen.
 • U krijgt een nieuw telefoonnummer.
 • U krijgt een nieuw rekeningnummer.
 • U begint met een opleiding of u heeft net een opleiding afgerond.
 • U wordt mantelzorger.
 • U gaat buiten Nederland wonen of verblijven.
 • U heeft geen geldige verblijfsstatus (meer).
 • U gaat in detentie.

Ziek melden? Uiterlijk op tweede ziektedag

Ontvangt u een WW-uitkering en wordt u ziek? Dan moet u dit telefonisch aan ons doorgeven. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). U doet dit uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent.

Bent u weer beter? Geef dit binnen een dag aan ons door via de online Betermelder:

Beter melden bij UWV

Vakantiedagen uiterlijk 1 dag voor vertrek doorgeven

Geef uw vakantiedagen uiterlijk een dag voor vertrek aan ons door.

Zwangerschap doorgeven

Bent u zwanger tijdens uw WW-uitkering, dan kunt u via Mijn UWV een zwangerschapsuitkering aanvragen.

Aanvragen Zwangerschapsuitkering als u een WW-uitkering heeft

Hoe geef ik een wijziging door?

U geeft uw veranderingen door via Mijn UWV met het Wijzigingsformulier WW. Dit is een online formulier. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen. Uw wijziging moet binnen 1 week nadat dit bij u bekend had kunnen zijn, bij ons zijn gemeld.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een WW-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Wat gebeurt er als ik een wijziging niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen de geldige termijn gemeld bij UWV?

Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel WW-uitkering ontving, dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Gaat u wonen of verblijft u buiten Nederland? Dan stopt uw WW-uitkering in de meeste gevallen. U leest meer hierover op Met een WW-uitkering naar het buitenland.

Geef beschikbaarheid voor werk door

Krijgt u voor 32 uur WW-uitkering maar bent u nog maar beschikbaar voor een baan van 24 uur? Bijvoorbeeld omdat u minder wilt werken? Dan bent u voor minder uren beschikbaar dan het aantal uren waarvoor u een WW-uitkering krijgt. Dit heeft gevolgen voor uw uitkering. Geef dit daarom door binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn.

Hoe geef ik de wijziging door?

U geeft de wijziging aan ons door via Mijn UWV met het Wijzigingsformulier WW. Voor Mijn UWV heeft u wel uw DigiD nodig.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV
Wat gebeurt er als de wijziging heb doorgegeven?

U krijgt van ons een bericht (de ontvangstbevestiging) dat wij uw wijziging hebben ontvangen. Wij sturen u ook een brief waarin staat wat de wijziging betekent voor uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik niet doorgeef dat ik minder uren beschikbaar ben voor werk?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Bent u voor minder uren beschikbaar voor werk en heeft u dat niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef uw nieuwe leefsituatie door

Heeft u een WW-uitkering aangevraagd en verandert uw leefsituatie? Bent u getrouwd, gaat u samenwonen of woont u (weer) alleen? Dan heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering maar wel voor uw eventuele toeslag. Geef dit daarom door binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn.

Hoe geef ik de wijziging door?

U geeft de wijziging aan ons door via Mijn UWV met het Wijzigingsformulier WW. Voor Mijn UWV heeft u wel uw DigiD nodig.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV
Wat gebeurt er als ik de wijziging heb doorgegeven?

U krijgt van ons een bericht (de ontvangstbevestiging) dat wij uw wijziging hebben ontvangen. Wij sturen u ook een brief waarin staat wat de wijziging betekent voor uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik mijn veranderde leefsituatie niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Heeft u uw veranderde leefsituatie niet binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef uw verhuizing door

Bent u verhuisd? Geef uw adreswijziging altijd zo snel mogelijk door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ik heb een nieuw telefoonnummer Heeft u een nieuw telefoonnummer gekregen? Geef dit binnen 1 week aan ons door. Wij kunnen u dan bereiken als dat nodig is.

Hoe geef ik de wijziging door?

U geeft de wijziging aan ons door via Mijn UWV met het Wijzigingsformulier WW. Voor Mijn UWV heeft u wel uw DigiD nodig. 

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV
Wat gebeurt er als ik de wijziging heb doorgegeven?

U krijgt van ons een bericht (de ontvangstbevestiging) dat wij uw wijziging hebben ontvangen. Wij sturen u ook een brief waarin staat wat de wijziging betekent voor uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik mijn verhuizing niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Heeft u uw verhuizing niet binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef uw nieuwe rekeningnummer door

Als u een nieuw rekeningnummer heeft, geeft u dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend had kunnen zijn, aan ons door. Daarmee voorkomt u dat de betaling van uw uitkering vertraagt.

Hoe geef ik de wijziging door?

U geeft de wijziging aan ons door via Mijn UWV met het Wijzigingsformulier WW. Voor Mijn UWV heeft u wel uw DigiD nodig.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV
Wat gebeurt er als ik de wijziging heb doorgegeven?

U krijgt van ons een bericht (de ontvangstbevestiging) dat wij uw wijziging hebben ontvangen. Wij sturen u ook een brief waarin staat wat de wijziging betekent voor uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik mijn rekeningnummer niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Heeft u uw rekeningnummer niet binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef uw nieuwe opleiding door

Heeft u een WW-uitkering en wilt u een opleiding gaan volgen? Of heeft u net een opleiding afgerond? Geef dit dan binnen 1 week nadat dit bij u bekend had kunnen zijn, aan ons door.

Hoe geef ik de wijziging door?

U geeft via de Werkmap door dat u een opleiding volgt of hebt afgerond. U kunt dit ook telefonisch aan uw adviseur werk doorgeven.

Wat gebeurt er als ik de wijziging heb doorgegeven?

Uw adviseur werk bepaalt of de opleiding die u gaat volgen, gevolgen heeft voor uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik het beginnen of afronden van een opleiding niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Heeft u uw opleiding niet binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef door dat u mantelzorg doet

Heeft u een WW-uitkering en wordt u mantelzorger? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Geef dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, aan ons door.

Hoe geef ik de wijziging door?

U geeft de wijziging aan ons door via Mijn UWV met het Wijzigingsformulier WW. Voor Mijn UWV heeft u wel uw DigiD nodig.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV
Wat gebeurt er als ik de wijziging heb doorgegeven?

U krijgt van ons een bericht (de ontvangstbevestiging) dat wij uw wijziging hebben ontvangen. Wij sturen u ook een brief waarin staat wat de wijziging betekent voor uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik niet doorgeef dat ik mantelzorger word?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Heeft u de mantelzorg niet binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef door dat u buiten Nederland gaat wonen of verblijven

Heeft u een WW-uitkering en wilt u buiten Nederland wonen of verblijven? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Meestal stopt uw WW-uitkering. Geef dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, aan ons door.

Hoe geef ik de wijziging door?

U geeft de wijziging aan ons door via Mijn UWV met het Wijzigingsformulier WW. Voor Mijn UWV heeft u wel uw DigiD nodig.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV
Wat gebeurt er als ik de wijziging heb doorgegeven?

U krijgt van ons een bericht (de ontvangstbevestiging) dat wij uw wijziging hebben ontvangen. Wij sturen u ook een brief waarin staat wat de wijziging betekent voor uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik niet doorgeef dat ik buiten Nederland ga wonen of verblijven?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Heeft u uw verhuizing buiten Nederland niet binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef uw ongeldige verblijfstatus door

Heeft u een WW-uitkering maar verliest u uw verblijfstatus? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Geef deze wijziging binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, aan ons door.

Hoe geef ik de wijziging door?

U geeft de wijziging aan ons door via Mijn UWV met het Wijzigingsformulier WW. Voor Mijn UWV heeft u wel uw DigiD nodig.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV
Wat gebeurt er als ik de wijziging heb doorgegeven?

U krijgt van ons een bericht (de ontvangstbevestiging) dat wij uw wijziging hebben ontvangen. Wij sturen u ook een brief waarin staat wat de wijziging betekent voor uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik niet doorgeef dat ik geen geldige verblijfstatus meer heb?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Heeft u uw wijziging niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef uw detentie door

Heeft u een WW-uitkering en gaat u binnenkort in detentie? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Geef dit binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, aan ons door.

Hoe geef ik de wijziging door?

U geeft de wijziging aan ons door via Mijn UWV met het Wijzigingsformulier WW. Voor Mijn UWV heeft u wel uw DigiD nodig. U kunt ons ook bellen.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV
Wat gebeurt er als ik de wijziging heb doorgegeven?

U krijgt van ons een bericht (de ontvangstbevestiging) dat wij uw wijziging hebben ontvangen. Wij sturen u ook een brief waarin staat wat de wijziging betekent voor uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik mijn detentie niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Heeft u uw detentie niet binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef uw inkomsten door

Alle inkomsten die u naast uw WW-uitkering krijgt, moet u aan ons doorgeven. Doe dit binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn. Wij beoordelen of deze inkomsten gevolgen hebben voor uw uitkering.
De volgende inkomsten kunnen gevolgen hebben voor uw WW-uitkering:

 • een eenmalige klus of opdracht waarvoor u krijgt betaald;
 • prepensioen, flexpensioen of een VUT-uitkering;
 • een stagevergoeding;
 • vakantiebonnen die u laat uitbetalen.

In sommige situaties wordt (een vorm van) pensioen niet van uw WW-uitkering afgetrokken.

Hoe geef ik de wijziging door?

U geeft de wijziging aan ons door met het Wijzigingsformulier WW op Mijn UWV. Voor Mijn UWV heeft u wel uw DigiD nodig. Krijgt u een stagevergoeding? Dit geeft u ook door op het wijzigingsformulier. En u kunt de stagevergoeding met uw adviseur werk bespreken.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV

Wat gebeurt er als ik de wijziging heb doorgegeven?

U krijgt van ons een bericht (de ontvangstbevestiging) dat wij uw wijziging hebben ontvangen. Wij sturen u ook een brief waarin staat wat de wijziging betekent voor uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik mijn inkomsten niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Heeft u uw extra inkomsten niet binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Toeslag bij uw uitkering

Wij tellen de inkomsten van uw partner mee als u een toeslag krijgt bij uw uitkering. U bent daarom verplicht deze informatie binnen 1 week aan ons door te geven. Verandert er iets in het inkomen van uw partner, dan heeft dat ook gevolgen voor de hoogte of duur van uw toeslag

Geef door dat u (meer) gaat werken

Gaat u werken? Of werkte u al in deeltijd en gaat u meer werken? In loondienst of als zelfstandige? Geef dit direct aan ons door. Dan kunnen wij uw wijziging in inkomsten goed en snel verwerken in uw WW-uitkering.

Als u uw veranderingen in uw inkomsten niet of niet op tijd doorgeeft, kunnen we geen juiste WW-uitkering voor u vaststellen. U krijgt dan een verkeerd berekende uitkering die we achteraf weer moeten aanpassen. U moet dan terugbetalen wat u te veel heeft ontvangen. En u krijgt een boete.

Voorkom vervelende situaties en geef meteen aan ons door dat u (meer) gaat werken. En in ieder geval binnen de juiste termijn: wijzigingen in uw inkomsten moet u aan UWV doorgeven binnen 1 week nadat deze bij u bekend waren. Of bekend hadden kunnen zijn.

Werken als zelfstandige

Besluit u om zelfstandig ondernemer te worden? Uw uren of inkomsten uit uw eigen bedrijf hebben gevolgen voor uw uitkering. Lees daarom eerst de informatie op Een eigen bedrijf starten vanuit een WW-uitkering.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Hoe geef ik door dat ik (meer) werk?

U geeft uw wijzigingen door via Mijn UWV met het Wijzigingsformulier WW. Dit is een online formulier. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen. Uw wijziging moet binnen 1 week nadat dit bij u bekend was, of had kunnen zijn bij ons zijn gemeld.

Doorgeven wijzigingen op Mijn UWV

Als u (gedeeltelijk) gaat werken terwijl u een WW-uitkering krijgt, bekijkt UWV of u nog WW krijgt. Afhankelijk van hoelang u al WW krijgt, is er sprake van urenaftrek of inkomstenaftrek. Meer informatie vindt u op Ik heb WW en ik ga werken.

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een WW-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Wat gebeurt er als ik de wijziging heb doorgegeven?

U krijgt van ons een bericht (de ontvangstbevestiging) dat wij uw wijziging hebben ontvangen. Wij sturen u ook een brief waarin staat wat de wijziging betekent voor uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik mijn werk niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Gaat u aan het werk en heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef uw vakantiedagen door

Wilt u vakantie opnemen met behoud van uw WW-uitkering? Of wilt u er een paar dagen tussenuit? Geef dit dan door aan UWV, net zoals u dat bij een werkgever moet doen. Geef uw vakantiedagen altijd uiterlijk 1 dag voor vertrek door aan UWV.

Hoe geef ik mijn vakantie(dagen) door?

U moet UWV vooraf over uw vakantie informeren. Dit doet u met het Wijzigingsformulier WW via Mijn UWV. Gaat u in een andere periode op vakantie dan u eerder heeft doorgegeven? Of blijft u langer weg of komt u eerder terug? Geef dit binnen 1 week na terugkomst door. Ook dat geeft u door met het Wijzigingsformulier WW. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen.

Wat gebeurt er als ik de wijziging heb doorgegeven?

U krijgt van ons een bericht (de ontvangstbevestiging) dat wij uw wijziging hebben ontvangen. Wij sturen u ook een brief waarin staat wat de wijziging betekent voor uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik mijn vakantie(dagen) niet of te laat doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Gaat u op vakantie in of buiten Nederland en geeft u dat niet of te laat aan ons door? Dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Verblijven of wonen buiten Nederland

Wilt u buiten Nederland gaan wonen of daar langere tijd doorbrengen? Dan stopt uw WW-uitkering in de meeste gevallen. U leest meer hierover op Met een WW-uitkering naar het buitenland.

Ik heb een WW-uitkering en ik word ziek tijdens mijn vakantie

Heeft u een WW-uitkering en wordt u ziek tijdens uw vakantie? Dan gelden er speciale regels. U leest hierover meer in de brochure Ik wil op vakantie gaan.

Hoe moet ik me ziek melden als ik op vakantie ben?

Blijft u in Nederland? Dan is het voldoende als u zich via Mijn UWV ziek meldt bij UWV .

Bent u op vakantie in een land uit de lijst in de brochure? Dan moet u zich binnen 3 dagen melden bij de aangegeven instelling in dat land. Een arts van die instelling stelt een verklaring op over uw ziekte. Die arts stuurt deze verklaring naar ons.
Bent u op vakantie in een land dat niet in die lijst staat? Dan moet u zelf een verklaring over uw ziekte laten opstellen door een arts in dat land. Daarna stuurt u deze verklaring naar ons.

Wat gebeurt er als ik mijn ziekte niet of te laat doorgeef tijdens mijn vakantie?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Wordt u ziek tijdens uw vakantie en geeft u dat niet of te laat aan ons door? Dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef vrijwilligerswerk door

Doet u wel eens een klusje voor anderen? Tijdens kantooruren, buiten kantooruren of in het weekend, betaald of onbetaald, met of zonder onkostenvergoeding? Het maakt niet uit of u het vrijwilligerswerk noemt, of anders. U moet dit altijd binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn aan ons hebben gemeld. Wij zullen dan bepalen of dit gevolgen heeft voor uw WW-uitkering.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op. Bel hiervoor met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Hoe geef ik vrijwilligerswerk door?

U geeft via de Werkmap aan uw adviseur werk door dat u vrijwilligerswerk gaat doen. Hierin maakt u bij ‘Mijn berichten’ dan een bericht aan voor uw adviseur werk. U moet dit binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of had kunnen zijn, bij ons hebben gemeld.

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een WW-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Wat gebeurt er als ik de wijziging heb doorgegeven?

Uw adviseur werk bepaalt of het werk dat u doet, vrijwilligerswerk is dat u naast uw uitkering mag doen. En of dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik mijn vrijwilligerswerk niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Gaat u vrijwilligerswerk doen en heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen.
Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Meer informatie vindt u op Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Geef door dat u ziek bent

Ontvangt u een WW-uitkering en wordt u ziek? Dan moet u dit telefonisch aan ons doorgeven. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). U doet dit uiterlijk op de tweede dag dat u ziek bent.

Ziek buiten Nederland

Wordt u ziek tijdens een vakantie buiten Nederland? Zorg dat u dan weet hoe en waar u uw ziekmelding tijdens uw vakantie doorgeeft.

Als u weer beter bent

Bent u weer beter? Geef dit dan binnen een dag online aan ons door via de Betermelder:

Beter melden bij UWV

Wat gebeurt er als ik mij heb ziek gemeld?

Na uw ziekmelding neemt een medewerker verzuimbeheer van UWV contact met u op. Hij bespreekt met u wat voor werk u deed, waarom u niet kunt werken en wanneer u denkt dat u weer kunt werken. U bent verplicht om aan dit gesprek mee te werken.

Moet ik blijven solliciteren als ik ziek ben?

De eerste 13 weken dat u ziek bent, heeft u nog recht op WW. Dit betekent dat u aan de WW-verplichtingen moet blijven voldoen. U moet dus blijven solliciteren en afspraken nakomen die u met ons heeft gemaakt. Als u niet genoeg solliciteert of afspraken niet nakomt, dan kan dat gevolgen hebben voor uw WW-uitkering. Wij houden bij de beoordeling rekening met uw beperkingen door ziekte. Wilt u ontheffing van de sollicitatieplicht? Vraag dit dan via de Werkmap bij de adviseur werk aan.
Naast de regels van de WW, gelden na uw ziekmelding ook de plichten die horen bij de Ziektewet-uitkering. Dit betekent onder andere dat wij van u verwachten dat u meewerkt aan uw re-integratie.

Wat gebeurt er als ik niet of te laat doorgeef dat ik ziek ben?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Bent u ziek en geeft u dat niet of te laat aan ons door? Dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u, naast de boete, dat bedrag terugbetalen.

Solliciteer actief naar passend werk

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk weer werk vindt. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. U maakt afspraken met uw adviseur werk over solliciteren of u ontvangt hiervoor een taak in uw Werkmap. De adviseur werk zal u regelmatig vragen bewijzen te laten zien van uw sollicitatieactiviteiten. Heeft u geen afspraken gemaakt over solliciteren? Lees dan op werk.nl hoe vaak u moet solliciteren. U bent ook verplicht te solliciteren op de vacatures die wij u aanbieden. Bewaar de kopieën van uw sollicitatiebrieven en uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken of testen minimaal 2 jaar.

Na maximaal 3 maanden bekijkt uw adviseur werk hoe uw re-integratie verloopt. Ook kijkt hij of de ondersteuning van UWV zinvol is. U maakt samen afspraken voor de volgende periode. Dan kijkt u samen welke ondersteuning vanuit UWV nodig is.

Werkte u bij de overheid of in het onderwijs?

Als u werkte bij de overheid of in het onderwijs, dan moet u gemiddeld minimaal 1 keer per week solliciteren. Wij controleren regelmatig of u voldoende solliciteert.

Wat gebeurt als ik niet genoeg solliciteer?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet genoeg solliciteert, dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Wat geldt als sollicitatie?

Dit zijn sollicitatieactiviteiten:

 • Solliciteren op een vacature.
 • Een open sollicitatie sturen.
 • Een sollicitatiegesprek voeren bij een werkgever.
 • Uw cv plaatsen op een vacaturewebsite.
 • Inschrijven bij een uitzendbureau, / detacheringsbureau, / arbeidspool of/ invalpool.
 • Bellen met een werkgever voor werk.
 • Langsgaan bij een werkgever voor werk.
 • Solliciteren via een uitzendbureau of website.
 • Een assessment of test doen voor een functie.
 • Een netwerkgesprek voeren.
 • Een workshop volgen over ‘werk zoeken’.

Let op: een website met vacatures doorzoeken telt niet als sollicitatie.

WW en passend werk

Als u een WW-uitkering heeft, moet u altijd passend werk accepteren. Weigert u werk dat volgens UWV passend is? Dan krijgt u een lagere uitkering of zelfs helemaal geen uitkering meer.

Passend werk

Als u werkloos bent, probeert u natuurlijk eerst of u een baan kunt vinden op uw eigen niveau van opleiding, ervaring en loon. Is dat na een halfjaar nog niet gelukt, dan verwachten wij dat u ook solliciteert naar werk van een lager opleidingsniveau of werk dat minder betaalt. Ook een baan waarvoor u meer moet reizen kan dan passend zijn.

Heeft u na 1 jaar nog geen baan gevonden? Dan zijn alle banen passend, zelfs als het loon lager is dan uw WW-uitkering. Misschien kan UWV dat verschil aanvullen.

De adviseur werk kan u na een jaar ook een baan aanbieden. Deze baan geldt altijd als passend werk.

Tijdelijk werk is ook passend werk

U kunt ook op tijdelijk werk solliciteren. Krijgt u een tijdelijke baan aangeboden via UWV of een uitzendbureau? Dan moet u deze baan accepteren als het voor u passend werk is. Ook als het gaat om werk voor korte tijd. Denk hierbij aan het bezorgen van de post tijdens de kerstdrukte. Als u gaat werken, gaat uw WW-uitkering omlaag of wordt beëindigd.

Welke reistijd is passend?

In het eerste halfjaar dat u een WW-uitkering ontvangt, hoeft u alleen op banen te solliciteren met een reistijd van maximaal 2 uur per dag. Heeft u na een halfjaar geen nieuwe baan gevonden? Dan gaat de reistijd omhoog naar maximaal 3 uur per dag. Was u in uw oude baan al gewend om langer dan 2 of 3 uur te reizen? Dan verwachten wij dat u die langere reistijd ook in een nieuwe baan geen bezwaar vindt. Bent u al lange tijd werkloos en kunt u een baan in een andere regio krijgen? Dan moet u die baan meestal accepteren. Zelfs als u daarvoor zou moeten verhuizen.

Kan ik werk weigeren wegens ernstige persoonlijke omstandigheden? 

Het kan voorkomen dat u ernstige persoonlijke bezwaren heeft tegen het werk dat u krijgt aangeboden. Bijvoorbeeld als door de lange reistijd de zorg voor uw gezin in het gedrang komt. Of als er andere medische, psychische of gewetensbezwaren een rol spelen.
Of u de baan dan moet aannemen, hangt af van de situatie. Meld uw bezwaren bij uw adviseur werk. Samen met u zoeken we naar een passende oplossing.

Wanneer hoef ik niet te solliciteren?

In sommige gevallen bent u niet verplicht te solliciteren als u een WW-uitkering krijgt. Bijvoorbeeld:

 • U bent op de eerste dag van uw werkloosheid 64 jaar of ouder.
 • U bent met vakantie.
 • U bent met toestemming van UWV bezig met de start van een eigen bedrijf en u maakt gebruik van de startersregeling. Dit geldt als u voor 1 januari 2013 bent gestart en als u op of na 1 januari 2013 bent gestart.
 • U kunt niet werken wegens onwerkbaar weer of werktijdverkorting.
 • U volgt een opleiding die UWV noodzakelijk vindt voor uw re-integratie. Dan hoeft u niet te solliciteren voor het aantal uren dat u de opleiding volgt.
 • U werkt bij een werkgever op basis van een proefplaatsing. Dan hoeft u niet te solliciteren voor het aantal uren dat u bij die werkgever op proef werkt.

Overleg altijd eerst met UWV als u denkt dat u niet hoeft te solliciteren.

Ontheffing

In overleg met uw adviseur werk kunt u misschien een half jaar ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen als u mantelzorg verricht of vrijwilligerswerk doet.

 • Mantelzorg is de noodzakelijke zorg voor een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving. Bijvoorbeeld een familielid. Hierbij gaat het om zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg.
 • Vrijwilligerswerk is onbetaald werk voor bijvoorbeeld een liefdadigheidsinstelling. Om ontheffing te krijgen van de sollicitatieplicht als u vrijwilligerswerk doet, geldt dat dit vrijwilligerswerk noodzakelijk is om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarbij moet u, om ontheffing te kunnen krijgen, minstens 20 uur per week aan dit vrijwilligerswerk besteden.
Moet ik ook solliciteren als ik ziek ben?

Ook als u ziek wordt, verwachten wij dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan werk te komen. De eerste 13 weken dat u ziek bent, heeft u nog recht op WW. U moet dus binnen uw mogelijkheden blijven solliciteren. En gemaakte afspraken over het volgen van een opleiding of cursus nakomen. Wij blijven beoordelen of u voldoet aan uw verplichtingen. Natuurlijk houden we hierbij rekening met uw beperkingen door ziekte.
Wilt u ontheffing van de sollicitatieplicht? Vraag dit dan via de Werkmap bij de adviseur werk aan.

Moet ik blijven solliciteren als ik een opleiding volg?

Als u een opleiding volgt moet u wel blijven solliciteren. Alleen als u met onze toestemming een opleiding volgt, dan hoeft u geen werk te zoeken voor de uren dat u een opleiding volgt. Bijvoorbeeld, u ontvangt een WW-uitkering voor 30 uur per week en volgt een opleiding voor 10 uur per week. Dan hoeft u alleen te solliciteren op werk voor maximaal 20 uur per week. Krijgt u werk aangeboden dat u alleen kunt doen tijdens uren die u aan uw opleiding moet besteden (bijvoorbeeld als u lessen moet volgen)? Dan hoeft u dat werk niet te accepteren.

Tijdens de laatste 2 maanden van uw opleiding moet u wel weer solliciteren en ook werk accepteren. Hierop geldt een uitzondering als u er zeker van bent dat u na deze opleiding een baan krijgt. U heeft daarvoor wel een verklaring nodig van uw toekomstige werkgever waarin staat dat hij u minimaal een halfjaar in dienst neemt na uw opleiding.

Heeft u de opleiding volgens UWV niet nodig? U mag deze wel gaan doen, maar u moet dan blijven solliciteren. Ook mag deze opleiding het zoeken naar en het accepteren van werk niet belemmeren.

Let op: UWV vergoedt de kosten van uw opleiding tijdens uw WW-uitkering niet.

Accepteer en behoud passend werk

Als u een WW-uitkering heeft, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk werk vindt. Daarom moet u altijd passend werk accepteren. Als u een passende baan heeft gevonden, moet u er alles aan doen deze te houden. Bevalt de baan niet zo goed? Blijf dan verder zoeken naar een andere baan.

Wat gebeurt er als ik passend werk weiger?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u werk weigert dat volgens UWV passend is, dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Voorkom dat u (meer) werkloos wordt

Heeft u een WW-uitkering naast uw werk in loondienst? Of naast uw werk als zelfstandige? Zodra u weet dat u binnenkort dit werk kwijtraakt, of een contract niet verlengd wordt, moet u er alles aan doen om zo snel mogelijk weer werk te vinden. Ga meteen op zoek naar geschikte vacatures en begin met solliciteren. Besluit u om zelfstandig ondernemer te worden? Lees dan eerst de informatie op Een eigen bedrijf starten vanuit een WW-uitkering.

Gebruik uw eigen netwerk en persoonlijke contacten

U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe baan. Maak daarom gebruik van uw eigen netwerk, zoals vrienden, buren en oud-collega’s. Denk ook aan een tijdelijke baan, bijvoorbeeld via een uitzendbureau. Vindt u in uw woonplaats geen geschikte vacatures? Kijk ook naar vacatures buiten uw woonplaats.

Wat gebeurt er als ik er niet genoeg aan doe om weer aan het werk te gaan?

Als u weet dat u werkloos wordt en niet voldoende doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Blijf ingeschreven als werkzoekende

Als u een WW-uitkering krijgt, moet u ingeschreven zijn als werkzoekende bij UWV via werk.nl. Voor uw Werkmap heeft u een DigiD nodig. In de Werkmap voert u uw taken uit en bewaart u uw sollicitaties en andere belangrijke documenten. In de Werkmap staan ook alle afspraken die u met uw adviseur werk maakt.

Wat gebeurt er als ik mij niet inschrijf als werkzoekende?

Als u zich niet inschrijft als werkzoekende bij UWV, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder uitkering.

Voer uw taken in de Werkmap uit

Via uw Werkmap krijgt u taken. Zij helpen u bij het vinden van werk. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uitnodigingen voor een speeddate, workshop of banenmarkt. U bent verplicht om naar alle activiteiten te gaan waarvoor u bent uitgenodigd. Daarnaast maken wij met u afspraken over het aantal sollicitaties. Via de Werkmap geeft u uw sollicitaties door.

Doet u via UWV mee aan een traject van leren en werken? Bijvoorbeeld een leerbaan? Dan maakt u daarover afspraken in de Werkmap. Deze afspraken over scholing of uw praktijkopleiding bent u verplicht na te komen.

Wat gebeurt er als ik mijn taken in de Werkmap niet uitvoer?

Als u uw taken in de Werkmap niet uitvoert, dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder uitkering.

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs

Heeft u een gesprek met een medewerker van UWV zoals uw adviseur werk? Dan moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. Dat is ook zo als een van onze medewerkers bij u langskomt. Neemt u een begeleider mee naar een afspraak bij UWV? Dan vragen wij hem ook naar zijn identiteitsbewijs.

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Bij een eerste persoonlijk contact is uw paspoort of uw identiteitskaart een geldig identiteitsbewijs. Bij een vervolgcontact, bijvoorbeeld een afspraak op een UWV-kantoor, is een rijbewijs voldoende. De regels voor situaties buiten UWV, bijvoorbeeld bij identiteitscontrole door de politie, leest u op Rijksoverheid.

Wat gebeurt als ik geen geldig identiteitsbewijs heb?

Als u geen geldig identiteitsbewijs laat zien bij afspraken met UWV, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Kom naar afspraken bij UWV

Als u een WW-uitkering aanvraagt of heeft, kunnen wij u oproepen voor een afspraak met een adviseur werk. U krijgt een brief waarin staat waar, wanneer en bij wie u moet komen. U bent verplicht om te komen op deze afspraak. Ook moet u tijdens de afspraak op alle gestelde vragen antwoord geven.

Heeft u zelf een afspraak met UWV gemaakt? Gaat u bijvoorbeeld een workshop volgen? Ook dan bent u verplicht om op deze afspraak te komen.

Kan ik mijn afspraak verzetten?

U kunt een afspraak alleen verzetten met een geldige reden. Doe via de Werkmap een verzoek aan de adviseur werk voor een nieuwe afspraak. Vermeld hierbij de reden waarom u niet op de afspraak kunt komen. De adviseur werk beoordeelt of de reden die u opgeeft, geldig is. Heeft u geen geldige reden? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Wat gebeurt er als ik niet op een afspraak kom?

Als u niet op een afspraak komt en u heeft daarvoor geen geldige reden, krijgt u tijdelijk minder WW-uitkering.

Werk mee aan onderzoek

Als u een WW-uitkering aanvraagt of heeft, moet u meewerken aan onderzoeken door UWV. Dit kan een onderzoek zijn naar uw sollicitaties door uw adviseur werk. Een medewerker van UWV kan u altijd vragen mee te werken aan een onderzoek. Daarbij kijken wij of u zich houdt aan uw verplichtingen. Een arbeidsdeskundige van UWV kan onderzoek doen naar uw arbeidsgeschiktheid. Ook een deskundige van buiten UWV kan dit onderzoek uitvoeren.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan onderzoek?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet meewerkt aan een onderzoek door UWV, dan heeft dat gevolgen voor uw WW-uitkering. Omdat wij niet kunnen bepalen of u recht heeft op een uitkering, krijgt u geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering. Heeft u al een uitkering maar werkt u niet mee aan onderzoek door UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Hoe controleert UWV?

Als u een uitkering krijgt, gaan wij er natuurlijk vanuit dat u ons goed informeert. Maar om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, controleert UWV regelmatig. Wij onderzoeken dan bijvoorbeeld of u wel de uitkering krijgt die bij uw situatie past.

Fraude

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert? Wat u dan kunt doen leest u op Waar kan ik fraude melden?

Mijn rechten met een WW-uitkering

U krijgt van UWV een tijdelijk inkomen. Dan heeft u rechten. U heeft bijvoorbeeld het recht om uw gegevens in te zien. En het recht iemand mee te nemen naar een afspraak.

Uw gegevens inzien

Als u een WW-uitkering heeft, is het belangrijk dat wij de juiste gegevens hebben over uw loon en arbeidsverleden. Wij gebruiken deze gegevens om de duur en hoogte van uw uitkering te bepalen. U kunt de gegevens over uw arbeidsverleden en loon zelf via Mijn UWV controleren. Kloppen uw gegevens niet? Geef dan daar de juiste gegevens door.

Andere gegevens

Wilt u andere gegevens inzien die bij ons bekend zijn maar die u niet kunt bekijken via Mijn UWV? Stuur ons dan een brief. Wij nemen dan contact met u op. Als uw gegevens niet kloppen of wijzigen kunt u online eenvoudig uw wijzigingen doorgeven.

Iemand meenemen naar een persoonlijk gesprek

Als u een WW-uitkering heeft kunt u gesprekken hebben met uw adviseur werk. Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld uw partner, een vriend(in) of iemand van de vakbond waar u lid van bent. Deze persoon kan aantekeningen voor u maken. U kunt dan later samen het gesprek nog eens bespreken. Neemt u een begeleider mee? Dan vragen wij hem om een legitimatiebewijs.

Recht op privacy

U heeft recht op privacy. Daarom gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens: we geven ze niet zomaar aan anderen. Soms geven wij uw gegevens wel door. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of de Sociale Dienst. Maar dit doen wij alleen als dat mag volgens de wet.

Reiskostenvergoeding

Als u een WW-uitkering heeft, kunnen wij u uitnodigen voor een verplichte afspraak bij ons op kantoor. Bijvoorbeeld voor een gesprek met uw adviseur werk. Als uw heenreis 15 kilometer of meer is, kunt u een reiskostenvergoeding krijgen. Komt u met een begeleider? Dan krijgt hij meestal ook een vergoeding. Vraag hiernaar tijdens het gesprek.

Wat zijn mijn plichten?

Denk eraan dat u met een WW-uitkering een aantal plichten heeft.

Wat zijn mijn plichten?

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven