Oude Wajong

Heeft u vóór 1 januari 2010 voor de eerste keer Wajong aangevraagd? En krijgt u een Wajong-uitkering of wilt u deze opnieuw krijgen? Dan valt u onder de oude Wajong.

Heeft u na 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan valt u onder de nieuwe Wajong. Voor u gelden dan andere regels.

Wat betekent de Participatiewet voor mij?

Vanaf 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Als u een oude Wajong-uitkering heeft, dan betekent dit het volgende voor u:

U houdt recht op Wajong als u aan de voorwaarden blijft voldoen.

Beoordelen

In de periode tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2018 beoordelen we of u mogelijkheden heeft om te werken. U hoeft zich niet voor te bereiden op deze beoordeling. Omdat we veel mensen moeten beoordelen, kost dat een hoop tijd. We maken daarom zo veel mogelijk gebruik van gegevens die we al van u hebben in onze systemen en dossiers. Alleen als we niet genoeg informatie hebben om uw situatie goed te kunnen beoordelen, nodigen wij u uit voor een gesprek.

U hoort van ons wanneer we uw situatie beoordelen of hebben beoordeeld. U ontvangt hierover een brief. Dus wacht rustig af tot u bericht van ons krijgt.

Zorg er wel voor dat wij altijd de juiste gegevens van u hebben. Is er iets gewijzigd in uw situatie? Geef dit dan aan ons door.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Werk

Als u werkt of een opleiding volgt, neemt u deel aan de maatschappij en kunt u zich ontwikkelen. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan. U kunt zelf aangeven dat u wilt bekijken welke mogelijkheden er zijn. Wij kunnen u daarbij helpen of adviseren. Wilt u samen met ons kijken naar uw mogelijkheden? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 - 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Dan zorgen wij dat u teruggebeld wordt voor een afspraak. U vindt ook meer informatie op werk.nl.

Uitkering

Vindt UWV dat u (gedeeltelijk) kunt werken, maar u werkt niet? Dan wordt de hoogte van uw uitkering vanaf 2018 lager. Namelijk 70% van het minimumloon. Dit is nu 75%. Blijkt na uw beoordeling dat u niet meer kunt werken? Dan blijft de hoogte van uw uitkering 75% van het minimumloon. Hoe hoog uw uitkering wordt, melden wij u na de beoordeling in een brief. Wilt u weten of het loont om te werken? Gebruik dan de Rekenhulp oude Wajong.

Denk eraan dat u vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor Wajong een aantal plichten heeft.

Informatiebijeenkomsten Participatiewet

Wilt u meer informatie over wat er voor u gaat veranderen? Kom dan in oktober en november naar een van de speciale informatiebijeenkomsten bij u in de buurt. U hoort daar meer over de 3 belangrijkste onderwerpen die gaan veranderen:

 • Beoordelen;
 • Werken;
 • Uitkering.

Algemene informatie over Participatiewet

Op de informatiebijeenkomsten geven wij algemene informatie. Vragen over uw persoonlijke en medische situatie kunnen onze adviseurs niet beantwoorden. Heeft u daarna behoefte aan een individuele afspraak? Dan kunt u een vervolgafspraak maken.

Verschillende regio’s

De informatiebijeenkomsten worden in verschillende regio’s georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een van de informatiebijeenkomsten? Meldt u zich dan hier aan voor een bijeenkomst bij u in de buurt.

Wajong-platform: forum voor Wajongers

Op uwv.nl hebben wij het Wajong-platform geïntroduceerd. Daar kunnen Wajongers met elkaar in contact komen en hun ervaringen delen. En zo kunnen wij ook beter reageren op vragen van Wajongers.

Mijn inkomsten tijdens oude Wajong

Als u vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft, is het vaak moeilijk om zelf genoeg geld te verdienen. Wij kunnen u helpen bij het zoeken en behouden van werk.

Heeft u geen mogelijkheden om te werken? Of kunt u alleen gedeeltelijk werken? Dan zorgt de Wajong-uitkering voor (een aanvulling op uw) inkomsten. Een Wajong-uitkering is maximaal 75% van het minimum(jeugd)loon.

Wilt u weten hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u werkt? Ga dan naar de Rekenhulp oude Wajong.

In de brief met de beslissing staat of u een Wajong-uitkering krijgt en hoe hoog uw uitkering is. Ook leest u in deze brief hoe wij de hoogte van uw uitkering hebben berekend.

Wanneer staat de Wajong-uitkering op mijn rekening?

Wij betalen de uitkering rond de 23e van elke maand. De bank heeft daarna meestal nog 2 werkdagen nodig om het geld bij te schrijven op uw rekening. Bekijk het overzicht met de betaaldatums van het hele jaar zodat u weet wanneer wij gaan betalen. Wilt u weten of wij uw uitkering hebben betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.

Hoe hoog is mijn Wajong-uitkering?

Om te beslissen hoe hoog uw Wajong-uitkering wordt, kijken wij naar:

 • wat u nu nog kunt verdienen;
 • wat u zou kunnen verdienen als u niet ziek of gehandicapt was.

Met het verschil tussen deze 2 bedragen stellen wij vast hoeveel procent u minder kunt verdienen. Dit noemen wij het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Weet u uw arbeidsongeschiktheidspercentage? Dan kunt u zien in welke klasse van arbeidsongeschiktheid u valt. Bij elke klasse hoort een percentage waarmee wij uw uitkering berekenen. Voor uw uitkering gaan wij meestal uit van het minimumloon dat geldt voor uw leeftijd. U vindt het minimum(jeugd)loon op de bedragenpagina. In de tabel staat hoeveel van het minimum(jeugd)loon u krijgt.


Arbeidsongeschiktheids-percentage Hoogte Wajong-uitkering
80% of meer 75% van het minimumloon
65% tot 80% 50,75% van het minimumloon
55% tot 65% 42% van het minimumloon
45% tot 55% 35% van het minimumloon
35% tot 45% 28% van het minimumloon
25% tot 35% 21% van het minimumloon
minder dan 25% geen recht op Wajong-uitkering

Voorbeeld berekening Wajong-uitkering

John zou € 1.000 kunnen verdienen als hij gezond was. Door zijn ziekte kan hij nog maar € 600 verdienen. Hij kan dus
€ 400 minder verdienen. Dit is 40% minder dan iemand die gezond is. Het arbeidsongeschiktheidspercentage is 40%. Dat percentage valt in de klasse 35 tot 45%. Zijn Wajong-uitkering is daarom 28% van het minimumloon.

Wilt u weten hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u werkt naast een Wajong-uitkering? Ga dan naar de Rekenhulp oude Wajong.

Wanneer verandert mijn Wajong-uitkering?

Verandert er iets in uw situatie? Dan kan mogelijk de hoogte van uw uitkering veranderen als:

 • u (meer) geld gaat verdienen;
 • u minder geld gaat verdienen;
 • het minimum(jeugd)loon verandert (meestal gebeurt dat op 1 januari of 1 juli);
 • u jarig bent geweest (tot uw 23e jaar).

Heeft u naast uw Wajong-uitkering andere inkomsten? Dan moet u dat aan ons doorgeven. Zo krijgt u de uitkering waar u recht op heeft.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Als de hoogte van uw Wajong-uitkering verandert, ontvangt u meestal een betaalspecificatie.

Wanneer verandert mijn toeslag?

Ontvangt u een Wajong-uitkering én een toeslag van UWV? Dan heeft u een aantal extra plichten. De hoogte van uw toeslag kan veranderen als:

 • uw leefsituatie verandert;
 • de inkomsten van uw partner veranderen.

U moet deze wijzigingen doorgeven aan UWV. Doe dit binnen 1 week nadat het bij u bekend is of had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Ik ga werken

Als u gaat werken, verdient u zelf geld. Als u minder dan 75% van het minimum(jeugd)loon verdient, vullen wij uw loon aan met een Wajong-uitkering.

Als u gaat werken, gaat uw Wajong-uitkering meestal omlaag. Maar uw arbeidsongeschiktheidspercentage blijft gelijk, ook al gaan uw inkomsten omhoog. Stopt u met betaald werk? Dan krijgt u weer uw oude uitkering. Na 5 jaar beoordelen wij u opnieuw. Als u dan nog steeds betaald werk heeft, gaat uw arbeidsongeschiktheidspercentage misschien omlaag.

Rekenhulp oude Wajong

Met de rekenhulp kunt u berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u gaat werken naast uw Wajong-uitkering.

De rekenhulp gaat uit van het minimum(jeugd)loon. Verdiende u voordat u uw Wajong-uitkering kreeg meer dan het minimum(jeugd)loon? Of studeerde u? Dan kan uw uitkering hoger zijn. Dit ziet u niet in de rekenhulp.

Inkomsten die niet uitmaken voor mijn Wajong-uitkering

Van sommige inkomsten wordt uw Wajong-uitkering niet lager. Dat geldt bijvoorbeeld voor:

 • de inkomsten van uw partner;
 • uw vermogen of spaargeld;
 • een erfenis;
 • alimentatie;
 • ontslagvergoeding;
 • de toeslag voor huur, zorg of kinderopvang van de Belastingdienst;
 • een vergoeding voor de kosten die u maakt bij vrijwilligerswerk: de onkostenvergoeding.

Ontvangt u een Wajong-uitkering én een toeslag van UWV? Dan kunnen de inkomsten uit het rijtje hierboven wél invloed hebben op uw toeslag. U heeft namelijk een aantal extra plichten bij een toeslag.

Doorgeven van vrijwilligerswerk

Gaat u vrijwilligerswerk doen? Dan moet u toestemming vragen aan UWV. Geef vrijwilligerswerk dus altijd aan ons door met het formulier Wijzigingen doorgeven. Doe dat binnen 1 week nadat het bij u bekend is. Of had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Een andere uitkering naast mijn Wajong-uitkering

Het is mogelijk om naast uw Wajong-uitkering een WIA-, WW- of Ziektewet-uitkering te hebben. Let op: voor verschillende uitkeringen gelden verschillende plichten.

WW-uitkering

Bent u aan het werk tijdens de Wajong maar wordt u ontslagen? Dan kunt u voor de uren die u werkte een WW-uitkering aanvragen. Krijgt u een WW-uitkering? Dan passen wij de hoogte van uw Wajong-uitkering aan.

Ziektewet-uitkering

Bent u aan het werk tijdens de Wajong, maar wordt u opnieuw ziek? Dan kunt u mogelijk een Ziektewet-uitkering krijgen.

WIA-uitkering

Heeft u recht op een Wajong-uitkering? En kunt u daarnaast een WIA-uitkering krijgen? Dan passen wij de hoogte van uw Wajong-uitkering aan.

(Pre)pensioen of VUT

Krijgt u (pre)pensioen of VUT? Dan kan uw Wajong-uitkering misschien veranderen. Dat hangt af van het moment waarop uw (pre)pensioen of VUT is begonnen.

Is uw (pre)pensioen of VUT op of na 1 mei 2009 begonnen? Dan geldt het volgende voor u:

 • Als het (pre)pensioen of de VUT-uitkering voortkomt uit werk dat u had naast uw Wajong-uitkering, dan blijft uw Wajong-uitkering even hoog. De inkomsten die u verdiende met dit werk werden dan al van uw Wajong-uitkering afgetrokken. Wij trekken van uw Wajong-uitkering hetzelfde bedrag af als u pensioen krijgt.
 • Als het (pre)pensioen of de VUT-uitkering niet voortkomt uit werk dat u had naast uw Wajong-uitkering, dan heeft dit geen gevolgen voor uw Wajong-uitkering. Krijgt u een toeslag op uw uitkering? Dan kan de hoogte van de toeslag wel veranderen.

Is uw (pre)pensioen of VUT vóór 1 mei 2009 begonnen? Dan blijft u de Wajong-uitkering ontvangen die u al had.

De betaling van mijn Wajong-uitkering

Bij de eerste betaling van uw Wajong-uitkering ontvangt u een betaalspecificatie. Daarop ziet u hoe de uitkering is berekend. Ook als de hoogte van uw uitkering verandert, ontvangt u meestal een betaalspecificatie.

Jaaropgaaf

Wij sturen u elk jaar vóór 1 maart de jaaropgaaf. U kunt uw jaaropgaaf ook op Mijn UWV met uw DigiD bekijken en printen.

Vakantiegeld in mei

Het vakantiegeld is 8% van uw uitkering. U ontvangt uw vakantiegeld elk jaar in mei, tegelijk met uw uitkering. Stopt uw uitkering eerder dan in de maand mei? Dan ontvangt u uw vakantiegeld in de laatste maand waarin u uw uitkering krijgt.

Loonheffingskorting

Als u een uitkering of loon krijgt, heeft u recht op loonheffingskorting. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies volksverzekeringen. U mag deze korting maar bij 1 werkgever of op 1 uitkering toepassen.

 • Is een uitkering uw enige inkomen? Dan kunt u de loonheffingskorting door UWV laten toepassen.
 • Heeft u inkomsten uit werk en uitkering? Dan krijgt u de meeste korting als u de loonheffingskorting laat toepassen op de hoogste inkomsten.

Wilt u de loonheffingskorting niet meer door UWV laten toepassen? Of wilt u de loonheffingskorting juist wél door UWV laten toepassen? Geef dit dan door.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Belasting en premies

Het bedrag dat u op uw rekening krijgt, is uw netto-uitkering. Want UWV heeft de loonbelasting en premies van uw bruto-uitkering afgetrokken. UWV betaalt deze bedragen voor u aan de Belastingdienst.

Stijging uitkering

Gaat het minimumloon omhoog? Dan stijgen de uitkeringen ook. Dit heet ook wel indexering. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist of de hoogte van het minimumloon verandert.

Te veel of te weinig Wajong-uitkering

Heeft u een te hoge of te lage uitkering van UWV gekregen? Of heeft u vragen over het bedrag dat op uw rekening is gestort? Neem dan contact met ons op via UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Heeft u te weinig gekregen? Dan maken wij het verschil zo snel mogelijk aan u over. Als blijkt dat u te veel heeft gekregen, dan moet u het teveel betaalde aan ons terugbetalen. U krijgt hierover dan een brief van ons.

Studiefinanciering

Krijgt u studiefinanciering? Dan kunt u gewoon een Wajong-uitkering krijgen. Let er wel op dat u naast uw studiefinanciering niet te veel mag bijverdienen. Een Wajong-uitkering geldt als bijverdienste.

Jonggehandicaptenkorting

Als u Wajong heeft, betaalt u minder belasting. Dit belastingvoordeel heet jonggehandicaptenkorting. Krijgt u geen Wajong-uitkering, maar heeft u hier wel recht op? Bijvoorbeeld, omdat u werkt of een andere uitkering heeft? Dan krijgt u ook de jonggehandicaptenkorting. De hoogte van de jonggehandicaptenkorting vindt u op de Bedragenpagina.

Hoe krijg ik de jonggehandicaptenkorting?

 • Betalen wij u een Wajong-uitkering? Of heeft u naast uw Wajong-uitkering een WAO-, WAZ- of WIA-uitkering? Dan verrekenen wij de korting met uw uitkering. U hoeft dan niets te doen.
 • Heeft u Wajong en bent u aan het werk? En past uw werkgever de loonheffingskorting voor u toe? Dan kunt u uw werkgever vragen de jonggehandicaptenkorting te verrekenen. Als uw werkgever de jonggehandicaptenkorting voor u verrekent, dan zal er minder belasting op uw brutoloon worden ingehouden. Uw nettoloon gaat dus iets omhoog.
 • U kunt de korting zelf terugvragen bij de Belastingdienst.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Als u recht heeft op een Wajong-uitkering, krijgt u mogelijk de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Dit is een vergoeding voor de extra ziektekosten die u maakt. De hoogte van de tegemoetkoming vindt u op de Bedragenpagina.

U krijgt de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten als u op 1 juli:
 • recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV (WAO-, WIA-, Wajong- of WAZ-uitkering);
 • 35% of meer arbeidsongeschikt bent;
 • verzekerd bent voor de AWBZ. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is hiervoor automatisch verzekerd.

Hoe ontvang ik de tegemoetkoming?

Wij maken de tegemoetkoming eind september aan u over. U hoeft hiervoor niets te doen. Krijgt u uw uitkering via uw werkgever of een instantie? Dan ontvangt u ook de tegemoetkoming via uw werkgever of instantie. Uw werkgever betaalt de tegemoetkoming uiterlijk in oktober aan u door.

Kan ik een aanvulling op mijn uitkering krijgen?

Heeft u een Wajong-uitkering en liggen uw totale inkomsten onder het sociaal minimum dat voor uw situatie geldt? Dan kunt u mogelijk een toeslag van UWV krijgen.

Als wij verwachten dat u een toeslag kunt krijgen, ontvangt u het formulier Toeslag aanvragen bij uw beslissing. U kunt de toeslag ook zelf aanvragen. Doe dat binnen 6 weken na het begin van uw uitkering. Of binnen 6 weken nadat uw situatie of inkomen is veranderd.

Aanvragen toeslag

Sociaal minimum

Het sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te kunnen leven. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum voor u is, hangt af van uw leeftijd en uw leefsituatie. Voor een gezin met kinderen bijvoorbeeld geldt een hoger bedrag dan voor iemand die alleen woont. Wilt u weten hoe hoog uw sociaal minimum is? Kijk dan op Bedragen.

Regelingen van de Belastingdienst en de gemeente

Er zijn ook regelingen van de Belastingdienst of uw gemeente. Bijvoorbeeld huurtoeslag en zorgtoeslag. Kijk hiervoor op Hoe kan ik mijn inkomen aanvullen?
Als u een Wajong-uitkering krijgt, betaalt u minder belasting want u krijgt jonggehandicaptenkorting.

Hogere uitkering als ik hulp nodig heb

Kunt u niet (volledig) werken? En heeft u langere tijd hulp of verzorging van anderen nodig? Bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden? Dan krijgt u vaak een hogere uitkering. Lees meer op Hogere uitkering bij hulpbehoevendheid.

Schulden voorkomen

Krijgt u een uitkering? En kunt u hiervan moeilijk rondkomen? Dan is het belangrijk dat u voorkomt dat u schulden krijgt. Hoe u dit doet, leest u op Ik wil schulden voorkomen.

Hoe kan ik werk vinden en behouden?

Kunt u (gedeeltelijk) werken? Dan kunt u op zoek gaan naar een passende baan. Dat is werk dat past bij uw mogelijkheden. U kunt hulp van UWV krijgen bij het vinden en behouden van werk.

Zelf op zoek naar werk

U kunt natuurlijk zelf op zoek naar een baan. Ziet u een vacature voor een baan die bij u past? Reageer dan door een sollicitatiebrief te schrijven. Misschien wordt u daarna uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Open sollicitatie

Ook als een bedrijf geen advertentie heeft gezet, kunt u informeren of er werk voor u is. U kunt dat doen door een brief te sturen, te bellen of langs te gaan. Dit heet een open sollicitatie.

Netwerken

Misschien weet iemand in uw omgeving waar ze nog iemand zoeken voor werk dat bij u past. Veel werkzoekenden vinden een baan door tips van vrienden of bekenden. Dit heet ook wel netwerken.

Cv aanmaken

Op werk.nl kunt u uw cv plaatsen. U ontvangt dan automatisch passende vacatures.

Wajongwerkt.nl

Op wajongwerkt.nl vindt u handige tips voor het vinden van een baan.
Ook kunt u er terecht voor bijvoorbeeld:

 • vacatures;
 • een beroepentest;
 • sollicitatietips;
 • praktijkverhalen;
 • werkvoorzieningen;
 • filmpjes van Wajongers op hun werkplek.

Met hulp van UWV op zoek naar werk

Wilt u hulp van UWV bij het zoeken naar werk? Neem dan contact op met uw arbeidsdeskundige. Of bel met UWV Telefoon Werknemers, via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Dan neemt de UWV-medewerker aan de telefoon kort uw situatie met u door.

De arbeidsdeskundige

Binnen 10 werkdagen nadat u heeft gebeld met UWV Telefoon krijgt u een gesprek met de arbeidsdeskundige. Hij weet alles van mogelijke banen en welke mogelijkheden er zijn bij het volgen van een opleiding. Samen met hem stelt u een plan op om aan het werk te gaan. Dit noemt UWV een werkplan.

Re-integratie

Misschien beslist UWV dat een re-integratiebedrijf u gaat helpen bij het vinden van werk. Via dit re-integratiebedrijf kunt u bijvoorbeeld een beroepskeuzetest doen of een sollicitatietraining.

Kan ik zelf een re-integratiebedrijf kiezen?

Wilt u zelf een re-integratiebedrijf zoeken en zelf uw re-integratietraject regelen? Dan kunt u misschien een individuele re-integratieovereenkomst (IRO) aanvragen. Een re-integratiebedrijf mag alleen een IRO uitvoeren als het een contract heeft gesloten met UWV. Bespreek dit daarom eerst met uw arbeidsdeskundige. Hij kan voor u nakijken of een re-integratiebureau een contract heeft met UWV. Samen met het re-integratiebedrijf stelt u een re-integratieplan op. UWV beoordeelt dit re-integratieplan. Zodra het plan is goedgekeurd, kunt u beginnen met het re-integratietraject.

Ik heb begeleiding nodig bij mijn werk

Heeft u begeleiding nodig op uw werkplek? Dan kunt u samen met uw werkgever een jobcoach aanvragen. De jobcoach begeleidt u bij uw nieuwe werk.

Ik heb een hulpmiddel nodig

U heeft een ziekte of een handicap, maar u kunt wel werken. Het kan zijn dat u hulp of een hulpmiddel nodig heeft om uw werk goed te doen. Bijvoorbeeld hulp van een doventolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto. Voor sommige hulp of hulpmiddelen kunt u bij ons een vergoeding aanvragen. Of u kunt gebruikmaken van een regeling van UWV. Dat kan soms ook als u geen uitkering van ons krijgt.

De hulp, hulpmiddelen en regelingen noemen wij ook wel voorzieningen.

Voordelen voor mijn werkgever

Er zijn allerlei vergoedingen en praktische regelingen, die het aantrekkelijk maken voor een werkgever om u aan te nemen.

Proefplaatsing

Kunt u moeilijk een baan vinden? En heeft u een werkgever gevonden die u een kans wil geven, maar die twijfelt of u geschikt bent voor het werk? Dan kunt u met de werkgever afspreken dat u eerst een tijdje op proef gaat werken. Hiervoor heeft u toestemming nodig van UWV. U en de werkgever vragen deze proefplaatsing samen aan.

Premiekorting voor uw werkgever

Heeft u Wajong en gaat u aan het werk? Dan kan uw werkgever premiekorting krijgen. Dat is een korting op de sociale premies die hij voor u betaalt. Uw werkgever regelt dit met de Belastingdienst.

Vergoeding als u ziek wordt

Als u ziek wordt, moet uw werkgever uw loon doorbetalen. Als u Wajong heeft, krijgt uw werkgever voor het loon dat hij aan u doorbetaalt een vergoeding via de Ziektewet-uitkering. Dit heet de no-riskpolis.

UWV vult uw loon aan

Kunt u minder werk aan dan andere medewerkers? Dan is het mogelijk dat uw werkgever tijdelijk minder loon betaalt. Dit heet loondispensatie. UWV vult uw loon dan aan tot maximaal 75% van het minimumloon.

Vergoeding van extra kosten

Heeft u aanpassingen op uw werkplek nodig om uw werk goed te kunnen doen? Bijvoorbeeld een aangepast bureau of een aangepaste machine? Uw werkgever kan daarvoor een vergoeding krijgen. Sommige voorzieningen of hulpmiddelen krijgt u zelf vergoed van UWV.

Een eigen bedrijf starten

Als u graag zelfstandig werkt, is een eigen bedrijf misschien iets voor u. In uw eigen bedrijf kunt u het werk zelf inrichten, zodat het nog beter past bij uw mogelijkheden.

U kunt misschien voorzieningen krijgen als u een eigen bedrijf start. UWV kan u ondersteunen met:

Vrijwilligerswerk of dagactiviteiten

Als u een Wajong-uitkering heeft, mag u vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk kan een stap zijn naar betaald werk. U doet werkervaring op en u leert ervan. Daardoor groeit uw kans op werk. Maar vrijwilligerswerk mag betaald werk nooit in de weg staan.

Geef ook vrijwilligerswerk door

Doet u wel eens een klusje voor anderen? Buiten kantooruren of in het weekend, betaald of onbetaald, met of zonder onkostenvergoeding? Het maakt niet uit of u het vrijwilligerswerk noemt, of anders. U moet dit binnen 1 week nadat u dit bij u bekend is of had kunnen zijn aan ons hebben gemeld. Dan kunnen wij vaststellen of dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Dagactiviteiten

Kunt u door uw ziekte of handicap niet aan het werk? Ook niet bij een bedrijf voor sociale werkvoorziening? Dan kunt u misschien aan de slag in een dagbestedingcentrum. Daar doet u activiteiten op het gebied van werk, recreatie en scholing. Het is ook mogelijk om via een dagbestedingcentrum bij een andere organisatie te werken. Voor vrijwilligerswerk moet u wel toestemming vragen aan UWV. Geef dit dus altijd aan ons door.
Wilt u bij een dagbestedingscentrum werken? Meldt u dan bij een Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Werken in de sociale werkvoorziening (WSW)

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is er voor mensen met een ziekte of handicap, die niet kunnen werken in een gewone baan. Werken in of via een sociale werkvoorziening (SW) kan dan een mogelijkheid zijn. In de SW wordt het werk aangepast aan uw mogelijkheden. Voor de rest biedt de SW u een echte baan. U werkt met collega’s en u krijgt een gewoon salaris.

Als u WSW'er bent, kunt u geen voorzieningen krijgen van UWV maar wel bij uw gemeente. Meer informatie vindt u op werk.nl bij WSW en Participatiewet. U kunt ook kijken bij Cedris.

Een opleiding volgen

Als u een opleiding volgt, maakt u die natuurlijk eerst af. Daarbij kunt u hulp of een uitkering krijgen via de Wajong. Volgt u nog geen opleiding maar wilt u dit wel gaan doen? Bespreek dit dan met uw arbeidsdeskundige.

Voorzieningen bij mijn opleiding

Met een ziekte of handicap is het soms lastig om een opleiding te volgen. U kunt van UWV voorzieningen krijgen bij het volgen van een opleiding. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor hulpmiddelen, zoals een aangepaste stoel of een brailleleesregel. Overleg eerst met uw school of met uw specialist over wat u nodig heeft. Stuur met uw aanvraag een brief mee van uw begeleider van school of uw specialist. Dan kunnen wij sneller beoordelen of wij u een vergoeding kunnen geven. Ook uw gemeente vergoedt sommige kosten.

Kunt u niet met eigen vervoer of openbaar vervoer naar school? Dan kunt u mogelijk een vergoeding krijgen voor vervoer naar school of opleiding.

Betaald werk of vrijwilligerswerk naast mijn opleiding

Als u het aankunt, kunt u naast uw opleiding een bijbaan nemen of vrijwilligerswerk doen. Dit is zelfs aan te raden omdat u er werkervaring mee opdoet en uw netwerk vergroot. Ook voor uw bijbaan kunt u ons vragen om ondersteuning. U kunt bijvoorbeeld begeleiding krijgen van een jobcoach of hulpmiddelen aanvragen. Voor vrijwilligerswerk moet u wel toestemming vragen aan UWV. Geef dit dus altijd aan ons door. Doe dat binnen 1 week nadat het bij u bekend is. Of had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Een opleiding volgen voor mijn re-integratie

Om sneller aan het werk te komen, kunt u ook een opleiding of cursus volgen als onderdeel van uw re-integratie. Bespreek met ons welke opleiding u wilt gaan doen. Als de opleiding belangrijk is voor uw re-integratie, dan betalen wij misschien de opleiding. Kunt u door uw ziekte of handicap niet naar een gewone school? Dan kunt u naar een speciale school.

Overstappen naar nieuwe Wajong

Kunt u nu of in de toekomst werken? En wilt u vallen onder de regels van nieuwe Wajong? Dan kunt u er voor kiezen om over te stappen naar de werkregeling van nieuwe Wajong. In de nieuwe Wajong zijn er meer mogelijkheden om u te helpen bij het vinden van een baan. Zo vergroot u dus uw kansen op de arbeidsmarkt. Maar u heeft ook meer plichten om te gaan werken. U moet dan bijvoorbeeld passend werk accepteren.

Overstap naar nieuwe Wajong aanvragen

Wat gebeurt er als mijn situatie verandert?

U bent verplicht wijzigingen in uw situatie aan ons door te geven. Binnen 1 week nadat dit bij u bekend is of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Wilt u weten welke veranderingen u precies moet doorgeven? En hoe u dit kunt doorgeven? Kijk dan bij Geef wijzigingen door. Wij vertellen u dan of er gevolgen zijn voor uw Wajong-uitkering.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Ik ga werken

U mag naast uw uitkering altijd werken. Geef al uw (vrijwilligers)werk aan ons door. Zo krijgt u de uitkering waar u recht op heeft.

Wat betekent het voor mijn uitkering?

Gaat u betaald werk doen? Dan verandert de hoogte van uw uitkering. U verdient dan namelijk loon.

Uw arbeidsongeschiktheidspercentage verandert niet meteen. De eerste 5 jaar blijft uw arbeidsongeschiktheidspercentage gelijk. U krijgt dan waarschijnlijk wel een lagere uitkering. Stopt u met betaald werk? Dan krijgt u weer uw oude uitkering. Na 5 jaar beoordelen wij u opnieuw. Als u dan nog steeds betaald werk heeft, gaat uw arbeidsongeschiktheidspercentage misschien omlaag.

Wilt u alvast berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u gaat werken? Ga dan naar de rekenhulp.

Wat gebeurt er als mijn werk stopt?

Uw werk kan op allerlei manieren ophouden. Bijvoorbeeld omdat uw contract stopt. Houdt uw werk op? Geef deze wijziging dan door aan UWV. Doe dat binnen 1 week nadat het bij u bekend is. Of had kunnen zijn.

Bent u aan het werk tijdens de Wajong maar wordt u ontslagen? Dan kunt u voor de uren die u werkte een WW-uitkering aanvragen. Hoelang u een WW-uitkering krijgt, hangt af van het aantal jaren dat u gewerkt heeft. Krijgt u geen WW-uitkering meer? Dan krijgt u weer uw oude Wajong-uitkering.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Mijn gezondheid verandert

Verbetert of verslechtert uw gezondheid? Geef dat dan binnen 1 week nadat dit bij u bekend is, of had kunnen zijn, aan ons door. Gebruik hiervoor het formulier Wijzigingen doorgeven (doc, 362 kB). Is uw gezondheid verslechterd? Leg dan in de toelichting uit wat uw klachten zijn.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Misschien kunt u meer of minder verdienen, omdat u gezondheid is veranderd. Soms krijgt u dan van ons een uitnodiging voor een gesprek met onze arts en een arbeidsdeskundige. Zij beoordelen dan of uw uitkering verandert. Sommige mensen krijgen geen uitnodiging voor een gesprek. Bijvoorbeeld als wij voldoende informatie hebben van uw (huis)arts, specialist of instelling.

Voorbereiding op uw gesprek

Om u voor te bereiden op het gesprek met de arts of arbeidsdeskundige kunt u gebruikmaken van de brochure Ik heb een gesprek met de arts of arbeidsdeskundige.

Ik ga buiten Nederland wonen

Gaat u in een land buiten Nederland wonen? Dan stopt uw Wajong-uitkering op de eerste dag van de maand na uw vertrek. Het maakt hierbij niet uit naar welk land buiten Nederland u verhuist.

In de volgende situaties kunt u uw Wajong-uitkering wel houden in het buitenland:

 • U heeft een medische behandeling nodig in een land buiten Nederland.
 • Het is voor uw ouders of verzorgers noodzakelijk om naar een ander land te verhuizen en u bent voor uw verzorging van hen afhankelijk.
 • U heeft een baan gevonden in een ander land waarmee u in de toekomst zelf genoeg kunt verdienen.

Geldt een van deze situaties voor u? Of gaat het om een andere bijzondere situatie waarom u naar een land buiten Nederland verhuist? Stuur dan een brief naar:

UWV
Postbus 244
1000 AE Amsterdam

Geef in de brief aan waarom u uw Wajong-uitkering wilt behouden. Wij beoordelen altijd uw individuele situatie. Wij laten u dan weten of uw uitkering in het buitenland wordt voortgezet.

Ik heb geen verblijfsvergunning meer

Heeft u geen geldige verblijfsvergunning meer? Dan stopt uw Wajong-uitkering. Meer informatie over verblijfsvergunningen vindt u op IND.

Ik ben zwanger

U houdt uw Wajong-uitkering als u zwanger bent. Werkt u daarnaast? Bij een werkgever of voor uzelf? Dan krijgt u mogelijk voor die uren een zwangerschapsuitkering. Kies uw situatie hieronder:

Alleen een Wajong-uitkering

Bent u zwanger? En heeft u naast uw Wajong-uitkering geen andere inkomsten? Dan loopt uw Wajong-uitkering gewoon door. U krijgt geen aparte zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Wél is het mogelijk dat u na uw bevalling recht heeft op een toeslag van UWV.

Wajong-uitkering en een dienstverband

Heeft u betaald werk naast uw uitkering? Dan krijgt u voor die uren via uw werkgever een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken. Dit is 100% van uw loon. Uw Wajong-uitkering verandert niet. Misschien kunt u na de bevalling wel (meer) toeslag krijgen.

Wajong-uitkering en werken als zelfstandige

Heeft u een eigen bedrijf naast uw uitkering? Dan krijgt u voor die uren een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken. De hoogte van de uitkering hangt af van uw inkomsten als zelfstandige in het afgelopen jaar. De uitkering is maximaal het minimumloon. Uw Wajong-uitkering verandert niet. U kunt na de bevalling misschien wel (meer) toeslag krijgen.

Wajong-uitkering en een toeslag van UWV

Ontvangt u op dit moment een Wajong-uitkering én een toeslag van UWV? Geef dan na de bevalling door dat u een kind heeft gekregen. Misschien kunt u meer toeslag krijgen. Geef uw gewijzigde situatie door met het formulier Wijzingen doorgeven als u een Wajong-uitkering heeft.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Ik ga op vakantie

Gaat u op vakantie? Dan heeft u een aantal plichten. Zorg er voor dat u bereikbaar bent. Zo mist u geen afspraken met UWV. Wij kunnen u bijvoorbeeld via een brief uitnodigen voor een gesprek. U kunt uw post laten doorsturen of uw verblijfadres aan ons doorgeven.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Heeft u met ons afspraken over uw re-integratieactiviteiten of volgt u een re-integratietraject? Overleg uw vakantieplannen dan met uw contactpersoon. Want uw vakantie mag uw re-integratie niet in de weg staan.
 • Heeft u een werkgever? Overleg uw vakantieplannen dan met hem.

Langer dan 4 weken naar een land buiten Nederland

Gaat u langer dan 4 weken naar een land buiten Nederland? Geef dit dan minimaal 2 weken voor uw vertrek aan ons door.

Mijn vakantieplannen wijzigen

Heeft u uw vakantieperiode aan UWV doorgegeven, maar verandert u uw plannen? Geef dat dan binnen 1 week nadat dit bij u bekend is, of bekend had kunnen zijn aan ons door.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Mijn plichten en rechten met oude Wajong

U krijgt een Wajong-uitkering. Met een uitkering bij UWV heeft u een aantal plichten. Dat zijn regels waar u zich aan moet houden. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op een Wajong-uitkering. Natuurlijk heeft u ook een aantal rechten.

UWV controleert

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Houdt u zich niet aan uw plichten? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op,via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Mijn plichten met oude Wajong

U krijgt een Wajong-uitkering. Met een uitkering bij UWV heeft u een aantal plichten. Dat zijn regels waar u zich aan moet houden. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op een Wajong-uitkering.

Geef de juiste informatie over uzelf en uw situatie

Alle informatie die van belang is voor uw recht op een Wajong-uitkering en de hoogte en duur van uw uitkering moet u aan ons doorgeven. Deze informatie moet aan 3 voorwaarden voldoen:

 • uw informatie is volledig;
 • uw informatie is juist;
 • uw informatie is op tijd. Verandert er iets in uw situatie? Binnen 1 week nadat een verandering bij u bekend was, of had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op via UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering
Wat gebeurt er als ik UWV niet op tijd volledige en juiste informatie geef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend is, of bekend had kunnen zijn, gemeld bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen.
 • Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.
Laat ons de stukken zien waar wij om vragen

Als wij u vragen om een kopie van officiële stukken, bent u verplicht om die aan ons te geven. Deze stukken zijn voor werknemers in loondienst bijvoorbeeld:

 • uw loonstroken;
 • uw opgave van gegevens voor de loonheffing;

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunnen wij u vragen om een kopie van:

 • uw aangifte inkomstenbelasting;
 • uw kasboeken.
Maak gebruik van de formulieren van UWV

Als u een uitkering aanvraagt of een wijziging wil doorgeven, moet u hiervoor het juiste formulier van UWV gebruiken. U vindt een overzicht van alle formulieren op onze website.

Lees altijd de brieven en berichten die u krijgt

Opent u de post niet die u van UWV krijgt? Dan mist u belangrijke informatie die voor u is bedoeld. Als u niet (op tijd) reageert op een brief of bericht van ons waarin wij u iets vragen of mededelen, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Ook post van andere organisaties of personen die met uw werk of uitkering te maken hebben, hoort u te lezen. Als u dit niet doet, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Lees daarom al uw brieven en berichten goed.

Wat gebeurt er als ik gevraagde informatie niet geef of geen gebruik maak van de juiste formulieren?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u niet de gevraagde informatie geeft of geen gebruik maakt van de juiste formulieren, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Geef wijzigingen door

Als er iets verandert in uw leefsituatie, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw uitkering. U bent daarom verplicht deze informatie aan ons door te geven. Binnen 1 week nadat dit bij u bekend is, of bekend had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

De meest voorkomende veranderingen die u moet doorgeven, zijn:

Veranderingen in uw (vrijwilligers)werk of inkomsten

 • U gaat meer of minder verdienen.
 • U gaat werken.
 • U start een bedrijf.
 • U stopt met werken.
 • U gaat meer of minder (vrijwilligers)werk doen.
 • U doet een vriendendienst of helpt iemand met een klus.
 • U krijgt, naast uw Wajong-uitkering, een andere uitkering of heeft die aangevraagd.
 • U krijgt andere inkomsten dan loon. Bijvoorbeeld een aanvulling op uw uitkering of een verandering in uw (pre)pensioen. Of u laat vakantiebonnen uitbetalen.

Veranderingen vanwege uw gezondheid

 • Uw gezondheid verbetert of gaat achteruit.
 • U wordt tijdelijk opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of inrichting.

Veranderingen in uw leefsituatie

 • Uw persoonlijke gegevens veranderen. U gaat bijvoorbeeld verhuizen of u krijgt een nieuw rekeningnummer.
 • U begint met een opleiding of u heeft net een opleiding afgerond.
 • U heeft geen geldige verblijfsstatus (meer).
 • U heeft vakantieplannen of gaat naar een land buiten Nederland.
 • U wordt gedetineerd.
Langer dan 4 weken naar het buitenland?

Gaat u langer dan 4 weken naar een land buiten Nederland? Voor vakantie of familiebezoek? Dan moet u deze vakantie of dit verblijf buiten Nederland uiterlijk 2 weken voor vertrek aan ons doorgeven.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Hoe geef ik een wijziging door?

U geeft uw veranderingen door met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Wajong-uitkering heeft. Dit is een online formulier. U heeft uw DigiD nodig om in te loggen.

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een Wajong-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering
Wat gebeurt er als ik een wijziging niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of bekend had kunnen zijn, gemeld bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef al uw (vrijwilligers)werk door

Gaat u meer of minder werken? In loondienst of als zelfstandige? Of gaat u meer of minder verdienen of stopt u juist met werken? Geef dit dan aan ons door: u moet het bij UWV hebben gemeld binnen 1 week nadat dit bij u bekend is of bekend had kunnen zijn.

Mag ik vrijwilligerswerk doen?

Doet u wel eens een klusje voor anderen? Buiten kantooruren of in het weekend, betaald of onbetaald, met of zonder onkostenvergoeding? Het maakt niet uit of u het vrijwilligerswerk noemt, of anders. U moet dit binnen 1 week nadat u dit weet (of had kunnen weten) aan ons hebben gemeld, zodat wij kunnen bepalen of dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Hoe geef ik een verandering door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Wajong-uitkering heeft. Woont u buiten Nederland? Dan moet u gebruikmaken van het formulier Wijzigingen doorgeven – Buitenland. Uw wijziging moet gemeld zijn binnen 1 week nadat dit bij u bekend was of bekend had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering Doorgeven wijzigingen buitenland bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een Wajong-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Wat gebeurt er als ik (vrijwilligers)werk niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Veranderen uw inkomsten uit (vrijwilligers)werk en heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend is of bekend had kunnen zijn, gemeld aan UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Geef uw vakantie of verblijf buiten Nederland door

Gaat u langer dan 4 weken naar een land buiten Nederland? Voor vakantie of familiebezoek? Geef dit dan aan ons door met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Wajong-uitkering heeft. Wij moeten minimaal 2 weken van tevoren weten dat u vertrekt. Zodat wij nog de mogelijkheid hebben om u op te roepen en te onderzoeken.

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Heeft u met ons afspraken over uw re-integratie of begeleiding? Of volgt u een re-integratietraject? Overleg uw vakantieplannen dan met UWV. Want uw vakantie mag uw re-integratie niet in de weg staan.
 • Heeft u een werkgever? Overleg uw vakantieplannen dan ook met hem.
Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering
Blijf bereikbaar

Gaat u korter dan 4 weken op vakantie of er even tussenuit? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Blijft u met vakantie in Nederland? Dan hoeft u dat ook niet aan ons door te geven. Maar u moet er wel voor zorgen dat u bereikbaar bent voor UWV. Zo mist u geen afspraken met ons. Wij kunnen u bijvoorbeeld via een brief uitnodigen voor een gesprek. U kunt uw post laten doorsturen of uw verblijfadres aan ons doorgeven.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering
Wat gebeurt er als ik mijn vakantie niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Geeft u niet minimaal 2 weken van tevoren door dat u een periode langer dan 4 weken buiten Nederland gaat doorbrengen? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan is er sprake van fraude. UWV kan besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Hoe geef ik mijn vakantie door?

U kunt uw vakantie doorgeven met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een Wajong-uitkering heeft. Veranderen uw plannen? Gaat u bijvoorbeeld later weg dan u had afgesproken? Geef dit dan ook aan ons door.

Zorg voor een geldig identiteitsbewijs

Vraagt u een uitkering aan of heeft u een gesprek met de arts of arbeidsdeskundige van UWV? Dan moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. Dat is ook zo als een van onze medewerkers bij u langskomt. Neemt u een begeleider mee naar een afspraak bij UWV? Dan vragen wij hem ook naar zijn identiteitsbewijs.

Wat is een geldig identiteitsbewijs?

Bij de aanvraag van een uitkering is uw paspoort of uw identiteitskaart een geldig identiteitsbewijs. Bij een vervolgcontact, bijvoorbeeld een afspraak op een UWV-kantoor, is een rijbewijs voldoende. De regels voor situaties buiten UWV, bijvoorbeeld bij identiteitscontrole door de politie, leest u op Rijksoverheid.

Wat gebeurt er als ik geen geldig identiteitsbewijs heb?

Als u geen geldig identiteitsbewijs aan ons laat zien, dan kunnen wij uw aanvraag voor een uitkering niet in behandeling nemen. U krijgt dan dus geen uitkering. Heeft u al een uitkering maar heeft u bij afspraken met UWV geen geldig identiteitsbewijs bij u? Dan krijgt u tijdelijk minder uitkering.

Kom naar afspraken bij UWV

Als u een Wajong-uitkering heeft, kunnen wij u oproepen voor bijvoorbeeld een afspraak met een arts of arbeidsdeskundige van UWV. U krijgt hierover een brief. U bent verplicht om te komen op deze afspraak. Ook moet u tijdens de afspraak op alle gestelde vragen antwoord geven.

Wat gebeurt er als ik niet op een afspraak kom?

Als u niet op een afspraak komt, kunnen wij uw aanvraag voor een uitkering niet in behandeling nemen. U krijgt dan dus geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering. Heeft u al een uitkering maar komt u niet naar afspraken bij UWV? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering.

Werk mee aan onderzoek

Als u een Wajong-uitkering heeft, moet u meewerken aan onderzoeken door UWV. Dit kan bijvoorbeeld een onderzoek zijn door een arts of arbeidsdeskundige van UWV. Maar het kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan onderzoek?

Als u niet meewerkt aan een onderzoek door UWV, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Omdat wij niet kunnen bepalen of u recht heeft op een uitkering, krijgt u geen uitkering. Als u later een uitkering krijgt, dan krijgt u tijdelijk minder uitkering. Heeft u al een uitkering maar werkt u niet mee aan onderzoek door UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering.

Werk mee aan uw re-integratie

Heeft u met UWV afgesproken dat u moet re-integreren? Dan moet u meewerken aan uw re-integratie om zo snel mogelijk weer (meer) aan het werk te gaan. Dit kan ander werk zijn dan het werk dat u eerst deed. U maakt afspraken met de arbeidsdeskundige van UWV over uw re-integratie. De afspraken die u samen maakt staan in uw re-integratieplan. U moet zich aan deze afspraken houden.

Werk mee aan medische behandelingen

U bent verplicht om u medisch te laten behandelen of de aanwijzingen van een arts op te volgen. Dit kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV. U mag uw genezing niet belemmeren. Daarom moet u werken aan uw herstel en voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan mijn re-integratie?

Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering.

Bewaar de papieren van uw uitkering

U moet de papieren, die van belang zijn voor het bepalen van het recht op uw Wajong-uitkering, altijd minimaal 2 jaar bewaren.

Als wij ernaar vragen, bent u namelijk verplicht om deze papieren aan UWV te laten zien. Maar het is verstandig om de papieren van uw uitkering nog langer te bewaren. Ook na die periode van 2 jaar kan UWV onderzoeken of de uitkering die u ontvangt of heeft ontvangen wel juist is. U moet meewerken aan dat onderzoek.

Hoe controleert UWV mij?

Als u een uitkering krijgt, gaan wij er natuurlijk vanuit dat u ons goed informeert. Maar om te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, controleert UWV regelmatig. Bij onze controles onderzoeken wij ook of de gegevens die wij van u hebben juist en volledig zijn.

Fraude

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert? Wat u dan kunt doen leest u op Waar kan ik fraude melden?

Melden fraude bedrijven Melden uitkeringsfraude

Mijn rechten met oude Wajong

U krijgt van UWV een Wajong-uitkering. Dan heeft u naast uw plichten ook rechten. U heeft bijvoorbeeld het recht om uw gegevens in te zien. En het recht iemand mee te nemen naar een afspraak.

Uw gegevens inzien

Als u een Wajong-uitkering krijgt en inkomsten heeft uit werk, dan is het belangrijk dat wij de juiste gegevens hebben over uw loon. Wij gebruiken deze gegevens om de hoogte van uw uitkering te bepalen. U kunt de gegevens over uw arbeidsverleden en loon via Mijn UWV controleren. Kloppen uw gegevens niet? Geef dan daar de juiste gegevens door.

Andere gegevens

Wilt u andere gegevens inzien die bij ons bekend zijn maar die u niet kunt bekijken via Mijn UWV? Stuur ons dan een brief. Wij nemen dan contact met u op. Als uw gegevens niet juist zijn of wijzigen kunt u online eenvoudig uw wijzigingen doorgeven.

Doorgeven wijzigingen WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering

Iemand meenemen naar een persoonlijk gesprek

Als u een Wajong-uitkering heeft, kunt u afspraken hebben met UWV. Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Deze persoon kan aantekeningen voor u maken. En u kunt dan later het gesprek samen bespreken. Neemt u een begeleider mee? Dan vragen wij hem om een legitimatiebewijs. Wij registreren namelijk zijn burgerservicenummer.

Privacy

U heeft recht op privacy. Daarom gaan wij vertrouwelijk om met uw gegevens: we geven ze niet zomaar aan anderen. Soms geven wij uw gegevens wel door. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of de Sociale Dienst. Maar dit doen wij alleen als dat mag volgens de wet.

Reiskostenvergoeding

Als u een Wajong-uitkering heeft, kunnen wij u uitnodigen voor een verplichte afspraak met de arts of de arbeidsdeskundige van UWV. Als uw heenreis 15 kilometer of meer is, kunt u een reiskostenvergoeding krijgen. Heeft u een begeleider nodig om op de afspraak te komen? Dan kan uw begeleider mogelijk ook een reiskostenvergoeding krijgen. Vraag dit wel aan voordat u naar de afspraak komt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Bijvoorbeeld omdat uw Wajong-uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen.

Bezwaar maken tegen een beslissing

Wat zijn mijn plichten?

Denk eraan dat u met een Wajong-uitkering een aantal plichten heeft.

Wat zijn mijn plichten?

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven