Ik kreeg jong een ziekte of handicap

U kreeg al op jonge leeftijd een ziekte of handicap. En u heeft daardoor moeite met het vinden of houden van werk. Dan heeft u misschien recht op Wajong.

Op 1 januari 2015 komt er een nieuwe wet: de Participatiewet. Heeft u al Wajong? Kijk dan wat er voor u verandert door de Participatiewet.