Hoelang heb ik recht op een uitkering?

U krijgt een WW-uitkering van 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Deze uitkering wordt verlengd als u ook aan de jareneis voldoet.

Heeft u in de laatste 36 weken vóórdat u werkloos werd, in minstens 26 weken gewerkt? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken.

Voldoet u aan de wekeneis én heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En heeft u deze jaren voldoende gewerkt om ze mee te mogen tellen voor uw arbeidsverleden? Dan voldoet u aan de jareneis en krijgt u een verlengde uitkering.