Wat zijn de gevolgen als ik mijn WW-uitkering zelf stopzet?

U kunt de betaling van uw uitkering zelf stopzetten, maar uw recht op WW niet. Het recht loopt door. Wilt u op een later tijdstip uw uitkering weer voortzetten? Dan kan het zijn dat u geen recht meer heeft op WW. U heeft dan de maximale duur van uw recht op uitkering bereikt.

U kunt uw WW-uitkering stopzetten via het Wijzigingsformulier WW op Mijn UWV. Bij ‘Uitkering beëindigen’ vult u de datum in per wanneer u uw uitkering wilt stopzetten.

Voorbeeld: u wilt uw uitkering stopzetten per 1 augustus 2016. U heeft recht op een WW-uitkering tot en met 31 oktober 2016. Als u uw uitkering vanaf 1 november 2016 wilt voortzetten, kan dit dus niet meer.

Let op: gaat u (gedeeltelijk) werken? Dan hoeft u uw WW-uitkering niet zelf stop te zetten. U behoudt dan misschien een (aanvullende) WW-uitkering. Vul deze wijziging in bij ‘Verandering in uw werksituatie’ op het Wijzigingsformulier WW. Houd er rekening mee dat u uw Inkomstenopgave blijft invullen. Op basis van uw Inkomstenopgave bekijken wij of u nog recht heeft op een (aanvullende) WW-uitkering. Zijn uw inkomsten uit werk meer dan 87,5% van het WW-maandloon? Dan beëindigen wij uw uitkering.