Hoe hoog is mijn dagloon?

Het dagloon is de basis voor de berekening van uw WW-uitkering. Voor het berekenen van uw dagloon kijken we naar het sv-loon dat u verdiende in een periode van een jaar voordat u werkloos werd. Ook als u dit loon bij verschillende werkgevers heeft verdiend. Of als u dit loon heeft verdiend in verschillende dienstverbanden bij dezelfde werkgever. Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald.

Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon van € 205,77. Is uw dagloon hoger? Dan gaan wij bij het berekenen van uw uitkering uit van het wettelijk maximumdagloon. Bent u jonger dan 23 jaar en is uw dagloon lager dan het minimumloon van uw leeftijd? Dan kan het zijn dat uw dagloon wordt verhoogd.

Heeft u een jaar of korter gewerkt? Dan wordt het dagloon van uw WW-uitkering lager dan het gemiddelde loon per dag dat u verdiende bij uw werkgever(s). Dat komt doordat we het gemiddelde loon over het hele jaar nemen. We delen het loon dat u heeft verdiend door 261 (het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een jaar). Zo komen we tot een gemiddeld dagloon.

Wordt u op of na 1 december 2016 werkloos?

Vanaf 1 december 2016 verandert de manier waarop UWV het dagloon berekent. Lees meer hierover op Tegemoetkoming en hoger dagloon.