Wat verandert er in de Wajong door de Participatiewet?

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Met deze wet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering (Participatiewet) die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan (participeren).

Lees meer op: Participatiewet: wat verandert er in de Wajong in 2015?