Wat is sv-loon?

Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale premies heeft betaald. Wij berekenen uw dagloon voor uw WW-uitkering op basis van het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd.

Uw sv-loon is uw brutoloon plus vaste onderdelen van het loon. Vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee voor het sv-loon. Ook deze inkomsten geeft u op het formulier Inkomstengave apart aan bij Inkomsten uit dienstverband.

Staat uw sv-loon niet op uw loonstrook? Gebruik dan een van de volgende bedragen:

  • svw-loon;
  • loon;
  • loon voor loonheffing;
  • heffingsloon;
  • loon LH (belastbaar loon / loonheffingen);
  • loon loonbelasting;
  • loon LB / PH (loonbelasting / premieheffing);
  • loon voor inhoudingen;
  • loonheffingen TB (tabel).

Let op: in plaats van loon wordt ook wel grondslag of basis gebruikt.

Staat geen van deze bedragen op uw loonstrook? Vul dan uw brutoloon in. In de meeste gevallen voorkomt u hiermee dat u te veel uitkering ontvangt en dit later weer moet terugbetalen. Of neem contact op met uw werkgever. Uw werkgever weet welke vergoedingen meetellen voor het sv-loon.

Lees meer op Aanvullende informatie bij de berekening van de WW-uitkering en op Tijdens mijn WW-uitkering.