Schulden

Mijn schulden zelf aflossen

Wanneer u kleine schulden heeft, vindt u vaak zelf een oplossing. Bijvoorbeeld door uw schulden op een rijtje te zetten. En daarna te kijken hoeveel u kunt aflossen. Kijk voor tips en een stappenplan op zelfjeschuldenregelen.nl. Op Rijksoverheid.nl kunt u de brochure Hulp bij schulden downloaden.

Hulp bij het aflossen van mijn schulden

Als u veel of langdurig schulden heeft, dan kunnen uw schulden problematisch worden. We noemen schulden problematisch als de maandelijkse aflossing hoger is dan u kunt betalen. U kunt uw schulden dan misschien niet meer aflossen zonder professionele hulp.

Hulp bij het aflossen van mijn schulden

Er zijn organisaties die u hierbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld uw gemeente, het Nibud of de Belastingdienst. Ook uw adviseur werk, arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider kan u informatie geven over het voorkomen van problematische schulden. Of hij verwijst u door naar de juiste organisatie.

Schuldregeling

U kunt met uw schuldeisers een betalingsregeling afspreken. Ook kunt u met uw schuldeisers een minnelijke schuldregeling treffen. U spreekt dan met uw schuldeisers af dat u 3 jaar lang elke maand een vast bedrag aan hen betaalt. Uw schuldhulpverlener berekent met u hoe hoog dit bedrag is. Heeft u na die 3 jaar nog schuld, dan hoeft u dat met deze regeling niet meer terug te betalen. Voor een minnelijke schuldregeling gelden wel strenge voorwaarden. Zo moeten alle schuldeisers akkoord gaan met de regeling.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening houdt in dat u een organisatie vraagt om u te helpen bij uw schulden. Samen met de schuldhulpverlener kijkt u naar uw financiële situatie. De schuldhulpverlener:

 • berekent hoe hoog uw schulden zijn;
 • bekijkt welke vaste lasten u heeft;
 • bekijkt wat uw inkomsten zijn;
 • bekijkt hoeveel u kunt aflossen.

Samen zoekt u naar een oplossing. De schulphulpverlener kan ook bemiddelen tussen u en uw schuldeisers bij het maken van een minnelijke schuldregeling. Schuldhulpverlening kan een oplossing zijn als u zelf niet meer weet hoe u van uw schulden af kunt komen.

Voorwaarden voor schuldhulpverlening

U kunt schuldhulpverlening krijgen als u:

 • schulden heeft waar u zelf niet uitkomt;
 • ouder bent dan 18 jaar;
 • ingeschreven staat bij de gemeente;
 • een inkomen heeft. Dit kan ook een uitkering zijn.

Wilt u zich aanmelden voor schuldhulpverlening? Ga dan naar uw gemeente. Houd er rekening mee dat er een wachtlijst kan zijn.

Wat kan UWV voor mij doen?

U kunt ook bij UWV terecht voor hulp bij het oplossen van uw schulden.

Mijn financiële situatie bespreken met UWV

U kunt uw financiële situatie altijd bespreken met uw adviseur werk, arbeidsdeskundige of re-integratiebegeleider. Hij kan uw vragen beantwoorden en u helpen bij het oplossen van uw financiële problemen. Ook kan hij u helpen om te voorkomen dat u (opnieuw) schulden krijgt.

Als dat nodig is verwijst hij u door naar een deskundige. Dat is bijvoorbeeld iemand van uw gemeente of een schuldhulpverlener. Uw gemeente kan u ook doorverwijzen naar deskundige organisaties die u kunnen helpen. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente.

Schuld kwijtschelden

Heeft u een schuld bij UWV? Bijvoorbeeld omdat u een deel van uw uitkering moet terugbetalen? Soms schelden wij uw schuld helemaal of gedeeltelijk kwijt. Dan gelden er wel enkele voorwaarden:

 • U moet zich minimaal 3 jaar aan de betalingsregeling houden. U mag slechts 1 keer een betalingsachterstand van maximaal 6 maanden hebben gehad. Die achterstand moet u wel op tijd met rente hebben terugbetaald.
 • Het (gezamenlijke) inkomen van u en uw partner is minimaal 3 jaar niet hoger geweest dan 90% of 95% van de bijstandsnorm. Wilt u weten welke termijn en welk percentage voor u gelden? Dat hangt af van de hoogte van uw schuld bij UWV en van de hoogte van het bedrag dat u maandelijks aan UWV betaalt.

Let op: is uw schuld bij UWV ontstaan, omdat u zich niet heeft gehouden aan uw informatieplicht? Dan geldt bij deze voorwaarden niet een periode van 3 jaar maar 5 jaar. En is uw schuld na 1 januari 2013 ontstaan? Dan geldt bij de voorwaarden een periode van 10 jaar.

Heeft u een schuld bij ons, omdat u ons niet op tijd of niet volledig heeft ingelicht over uw situatie? Dan kunnen wij uw schuld alleen kwijtschelden als u al minimaal de helft van de schuld betaald heeft. Boetes kunnen wij niet kwijtschelden.

Wilt u kwijtschelding aanvragen bij UWV? Bel dan met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Mijn uitkering bij beslag op mijn inkomen

Is er beslag gelegd op uw inkomen? En heeft u een uitkering? Dan mag een schuldeiser een deel van uw uitkering opeisen. U krijgt een deel van de uitkering uitbetaald voor uw levensonderhoud.

Het deel dat u krijgt, is meestal 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt. De precieze hoogte van dit beslagvrije bedrag hangt ook af van uw persoonlijke situatie. Het maakt bijvoorbeeld uit of u alleenstaand bent of een partner heeft. Degene die beslag legt, mag dus alles opeisen behalve uw beslagvrije voet. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat u ons de informatie geeft waar wij om vragen. Werkt u niet mee? Dan kunnen wij uw uitkering zelfs helemaal inhouden.

Wilt u precies weten hoe hoog uw beslagvrije voet is? Neem dan contact op met degene die beslag heeft gelegd op uw uitkering. Is UWV de beslaglegger? Bel dan met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Wat kan de gemeente voor mij doen?

De gemeente is een goede plek om als eerste om hulp te vragen. Zij kan u doorverwijzen naar betrouwbare organisaties. Er zijn namelijk ook minder deskundige organisaties. Gemeenten werken samen met de kredietbank en maatschappelijk werk. Bij Bureau Wsnp vindt u organisaties voor schuldhulpverlening in uw gemeente.

De gemeentelijke kredietbank kan u helpen met schuldhulpverlening. Ook kunt u bij de kredietbank geld lenen. Met dit geld betaalt u uw schuldeisers in een keer af. In 3 jaar betaalt u de lening met rente terug aan de kredietbank.

Ik kom er niet uit met mijn schuldeisers

Heeft uw schuldhulpverlener een betalingsvoorstel gedaan aan uw schuldeiser of schuldeisers? En gaan 1 of meer schuldeisers niet akkoord gaan met dat voorstel? Dan kunt u via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) een regeling treffen voor uw schulden. Dit heet de wettelijke schuldregeling. Uw schuldhulpverlener helpt u bij het indienen van een verzoek bij de rechtbank. Hij heeft standaardteksten en weet welke documenten u mee moet sturen. Bij Bureau Wsnp vindt u meer informatie over het indienen van een verzoek.

Beoordeling verzoek om een schuldregeling

De rechtbank beoordeelt of u er inderdaad niet met de schuldeisers uit kon komen. En bekijkt hoe de schulden zijn ontstaan. Dit kan namelijk invloed hebben op de beslissing van de rechter. Vaak keurt de rechter uw verzoek goed.

Maar komen uw schulden door onverantwoord koopgedrag, fraude of een misdrijf? Dan kan de rechtbank uw verzoek afwijzen. U ontvangt een oproep om uw verhaal aan de rechtbank te vertellen. Daarna beslist de rechter over uw verzoek.

Gevolgen schuldregeling

Als de rechter beslist dat u een wettelijke schuldregeling krijgt dan stelt de rechtbank een saneringsplan op. Hierin staat hoeveel u moet aflossen en wanneer. Ook krijgt u een bewindvoerder. Die kijkt of u zich aan de regels houdt.

Voor sommige uitgaven moet u toestemming vragen aan uw bewindvoerder. En tijdens de eerste 13 maanden bekijkt de bewindvoerder uw post. Hij kan ook bezittingen verkopen die u eigenlijk niet nodig heeft, zoals uw auto of uw caravan.

Vrij van schulden na 3 jaar

Het saneringsplan duurt meestal 3 jaar. Als u zich in die periode aan de regels houdt, krijgt u na 3 jaar een schone lei. U bent dan vrij van schulden. U hoeft het bedrag dat u nog niet aan de schuldeisers heeft betaald, niet meer terug te betalen. Schuldeisers kunnen niets doen om dit bedrag later alsnog te innen. Als u zich niet aan de regels houdt, kan de rechtbank u failliet verklaren. Uw schuldeisers kunnen de schulden dan weer volledig van u terugvragen. U leest meer informatie in de brochure Schulden oplossen met de Wsnp van Bureau Wsnp.

Ik ben schuldenvrij, en nu?

Hoelang het duurt voordat u schuldenvrij bent, hangt af van de manier waarop u uw schulden aflost. Kiest u voor de minnelijke of wettelijke regeling, dan bent u meestal na 3 jaar schuldenvrij.

Lukt het niet om er onderling uit te komen met uw schuldeisers? En kunt u uw schulden ook niet aflossen via de wettelijke regeling? Dan bent u pas schuldenvrij als u al uw schulden heeft afgelost.

Schuldeisers weten dat u schulden had

Uw schuldeisers weten dat u schulden had. Heeft u een wettelijke schuldsanering gehad? Dan is dat gepubliceerd in de Staatscourant en die kan iedereen inzien. Ook staat uw schuld geregistreerd bij het Landelijk Register Schuldsanering en het Centraal Insolventieregister.

Als u een lening heeft afgesloten, dan is dat bekend bij Bureau Kredietregistratie (BKR). Ook details over de lening zijn bekend. Bedrijven die zijn aangesloten bij BKR kunnen uw gegevens inzien. Dit zijn organisaties die leningen of mobiele telefoonabonnementen afsluiten. Het kan hierdoor moeilijker zijn om een lening te krijgen. Of u kunt geen producten meer kopen op krediet. Uw schuld staat 5 jaar geregistreerd bij BKR.

Verhogen van mijn inkomsten

De beste manier om uw inkomsten te verhogen is werk. Op werk.nl vindt u handige tips en vacatures. Daarnaast kunt u uw inkomsten (tijdelijk) verhogen door gebruik te maken van regelingen en toeslagen. U kunt hiervoor terecht bij verschillende organisaties.

Toeslag van UWV

Komen uw inkomsten onder het sociaal minimum? Dan kunt u een toeslag van UWV aanvragen. Een voorwaarde hiervoor is dat de totale inkomsten van u en uw eventuele partner of gezin onder het sociaal minimum liggen.

Toeslag van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een aantal regelingen waarmee u kunt voorkomen dat uw inkomsten onder het sociaal minimum komen:

 • Huurtoeslag: een toeslag voor de kosten van uw huur;
 • Zorgtoeslag: een toeslag voor de kosten van uw zorgverzekering;
 • Kindgebonden budget: een bijdrage voor de kosten van uw kinderen;
 • Kinderopvangtoeslag: een bijdrage voor de kosten van kinderopvang.

Meer informatie over toeslagen vindt u bij de Belastingdienst. Of u kunt bellen met de BelastingTelefoon via 0800 - 05 43.
Bij het Nibud vindt u een overzicht van regelingen.

Loonheffingskorting toepassen

Uw inkomsten worden hoger als u via UWV loonheffingskorting laat toepassen. Dit is een korting op de belasting die u ieder jaar betaalt. Als uw werkgever of wij deze korting toepassen op uw loon of uitkering, krijgt u een hoger bedrag op uw rekening.

Loonheffingskorting via de Belastingdienst

Het is ook mogelijk om via de Belastingdienst loonheffingskorting toe te passen. Heeft u een partner met weinig of geen inkomsten? Dan kan uw partner aan de Belastingdienst vragen om de eigen loonheffingskorting uit te betalen.

Bijstandsuitkering van uw gemeente

Is het toepassen van loonheffingskorting, een toeslag van UWV of een toeslag van de Belastingdienst niet genoeg om op of boven het sociaal minimum uit te komen? Dan kunt u misschien een aanvullende bijstandsuitkering krijgen van uw gemeente. Bijstand is een uitkering van de gemeente voor mensen die niet of niet voldoende in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De bijstandsuitkering vraagt u aan via werk.nl.

Bijzondere bijstand

Ook kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente. Daarnaast heeft uw gemeente ook andere regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven