AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat omhoog. Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd elk jaar geleidelijk omhoog. Dit begint op 1 januari 2013 met een verhoging van 1 maand.

Welke AOW-leeftijd geldt voor u?

Bent u geboren voor 1 januari 1948? Dan is uw AOW-leeftijd 65 jaar. Bent u geboren op of na 1 januari 1948? Dan hangt uw AOW-leeftijd af van uw geboortedatum. Op Rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van de verhoging van de AOW-leeftijd. Hier vindt u ook meer informatie over de AOW.

De gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd voor uw uitkering

De meeste uitkeringen stoppen als u de AOW-leeftijd bereikt. Vanaf de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt, heeft u namelijk recht op AOW-pensioen. Door de verhoging van de AOW-leeftijd heeft u dan meestal langer recht op een uitkering van UWV.

Als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Ontvangt u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? En verandert uw situatie niet? Dan stopt uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering als u de AOW-leeftijd bereikt.

Als u een WW- of Ziektewet-uitkering heeft

Ontvangt u een WW- of Ziektewet-uitkering? Dan krijgt u deze uitkering voor een bepaalde periode. Heeft uw uitkering nog niet de maximale duur bereikt? Dan ontvangt u de uitkering tot u de AOW-leeftijd bereikt. Heeft u nog geen recht op AOW, maar bereikt uw uitkering wel de maximale duur? Dan stopt uw uitkering bij het bereiken van de maximale duur.

IOW na uw WW-uitkering

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw WW-uitkering, moet u voldoen aan deze voorwaarden:

  • U was 60 jaar of ouder toen u werkloos werd.
  • Uw WW-uitkering begon na 30 september 2006 en vóór 1 januari 2020.
  • U kreeg langer dan 3 maanden WW, omdat u aan de jareneis voldeed. Is uw uitkeringsduur van 3 maanden verlengd met de overgebleven duur van een eerdere WW-uitkering? Dan voldoet u mogelijk ook aan deze voorwaarde.

Let op: tot nu toe was het alleen mogelijk om een IOW-uitkering te krijgen als de WW-uitkering uiterlijk voor 1 juli 2011 was begonnen. Nu heeft het kabinet besloten deze datum te wijzigen in 1 januari 2020. Hierboven ziet u de nieuwe voorwaarden zoals die door het kabinet zijn voorgesteld. Deze wijziging van de IOW moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Maar u kunt wel al een IOW-uitkering aanvragen als u aan deze nieuwe voorwaarden voldoet. Als UWV vindt dat u misschien een IOW-uitkering kunt krijgen, dan ontvangt u automatisch een aanvraagformulier.

IOW na uw WGA-uitkering

Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw loongerelateerde WGA-uitkering, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U was 60 jaar of ouder toen de WGA-uitkering begon.
  • Uw WGA-uitkering begon na 31 december 2007 en vóór 1 januari 2020.
  • U heeft de maximale duur van de loongerelateerde WGA-uitkering bereikt.

Let op: tot nu toe was het alleen mogelijk om een IOW-uitkering te krijgen als de WGA-uitkering uiterlijk voor 1 juli 2011 was begonnen. Nu heeft het kabinet besloten deze datum te wijzigen in 1 januari 2020. Hierboven ziet u de nieuwe voorwaarden zoals die door het kabinet zijn voorgesteld. Deze wijziging van de IOW moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Maar u kunt wel al IOW-uitkering aanvragen als u aan deze nieuwe voorwaarden voldoet. Als UWV vindt dat u misschien een IOW-uitkering kunt krijgen, dan ontvangt u automatisch een aanvraagformulier.

Voldoet u niet aan al deze voorwaarden? En moet u de periode tot uw AOW-pensioen overbruggen? Dan kunt u dat doen zoals hieronder staat beschreven.

Als u een periode zonder inkomen moet overbruggen

Moet u een periode zonder inkomen overbruggen? Bijvoorbeeld omdat uw uitkering de maximale duur heeft bereikt en u nog geen recht heeft op AOW? Dan kunt u het volgende doen:

  • U kunt de periode overbruggen met eigen geld, bijvoorbeeld uw spaargeld.
  • U kunt een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente.
  • U kunt als voorschot op uw AOW een renteloze lening aanvragen bij de SVB. Krijgt u de lening van de SVB naast een uitkering van ons? Dan geldt deze lening als inkomsten, die wij in de meeste gevallen korten op uw uitkering.

Het bedrag dat u kunt lenen, hangt af van hoeveel AOW u krijgt. U leest meer hierover bij de SVB.

Krijgt u naast uw uitkering al pensioen?

Krijgt u voor de AOW-leeftijd ook een VUT-regeling, een prepensioen of een particulier pensioen? En heeft u een uitkering? Dan schuift de ingangsdatum van dit andere pensioen meestal niet op. Wel verandert er iets in uw inkomsten. U moet dit dan binnen een week na het ontstaan van het recht op het andere pensioen aan ons doorgeven. Dit doet u via Mijn UWV. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Of uw prepensioen of VUT doorloopt tot aan de hogere AOW-leeftijd, hangt af van uw arbeidsvoorwaarden. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunt u lezen wat voor u geldt. Bij vragen kunt u contact opnemen met het pensioenfonds of de verzekeraar.

Als u pensioenrechten in het buitenland heeft opgebouwd

Heeft u een uitkering en woont u in het buitenland? Of woonde u eerder in het buitenland? Dan heeft u misschien recht op een ouderdomspensioen vanuit het buitenland. Geldt voor dat andere land een lagere pensioenleeftijd? Dan ontvangt u vanuit dat land pensioen, terwijl uw uitkering van UWV nog doorloopt. Hierdoor verandert er iets in uw inkomsten. U moet dit dan aan ons doorgeven binnen een week na de start van dat ouderdomspensioen.

Heeft u nog vragen?

Meer informatie over de verhoging van de AOW-leeftijd vindt u op Rijksoverheid. U leest meer over het aanvragen van AOW bij de SVB.

Wat zijn mijn plichten?

Denk eraan dat u met een uitkering een aantal plichten heeft.

Wat zijn mijn plichten?

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten