Een bezwaarschrift indienen

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van UWV? Dat kan online of per brief.
Let op: zolang u geen uitslag op uw bezwaar heeft, blijft onze beslissing geldig. Als u bijvoorbeeld een bedrag moet terugbetalen, dan moet u dit op tijd doen. Als u gelijk krijgt, dan krijgt u uw geld terug.

Geen bezwaar tegen ontslag

U kunt alleen bezwaar maken als dat ook in de beslissing van UWV staat. Tegen een beslissing van UWV over een ontslagaanvraag kunt u geen bezwaar maken of beroep aantekenen.