Overzicht formulieren

Alle formulieren voor particulieren op onderwerp gerangschikt.

Bezwaar en beroep

Gegevens doorgeven

Doorgeven wijzigingen via de Werkmap

Heeft u een uitkering en verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld op vakantie of (meer) werken? Dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw uitkering. U bent daarom verplicht deze informatie aan ons door te geven. Doe dat direct. Dan kunnen wij uw wijzigingen goed en snel verwerken in uw uitkering. Een wijziging in uw situatie geeft u door via uw Werkmap.


Doorgeven wijzigingen via de Werkmap

Bezwaar maken tegen een beslissing

Met dit formulier kunt u bezwaar maken tegen een beslissing van UWV. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • datum en kenmerk van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • als het om medische zaken gaat: naam en telefoonnummer van uw (huis)arts.
Bezwaar maken tegen een beslissing
Machtigingsformulier

Machtigen voor bezwaarprocedure tegen beslissing UWV

Met dit formulier machtigt u iemand om namens u op te treden in de bezwaarprocedure tegen de beslissing van UWV. Dit fomulier is een hulpmiddel; u bent niet verplicht het te gebruiken.

Machtigen voor bezwaarprocedure tegen beslissing UWV (doc, 111 kB)

Deskundigenoordeel

Beoordelen

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever

U vraagt een deskundigenoordeel aan als het re-integratietraject stilligt of stil dreigt te vallen. En u komt er samen met uw werknemer niet meer uit, ook niet met hulp van uw bedrijfsarts of arbodienst.


Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever

Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer

Met dit formulier vraagt u een deskundigenoordeel van UWV aan. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw werkgever;
 • uw rekeningnummer.
Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer

Dienstverlening

Melden

Melden te late beslissing UWV door werkgever

Heeft u een aanvraag of een bezwaar bij ons ingediend? En namen wij geen beslissing binnen de periode die wij aangaven in de ontvangstbevestiging? En kreeg u ook geen brief van ons waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben? Met dit formulier vraagt u ons om binnen 2 weken alsnog te beslissen.

Melden te late beslissing UWV (docx, 57 kB)

Internationaal

Aanvraagformulier

Aanvragen formulier E301/PD U1 via internet

Met dit formulier vraagt u het Formulier E301/PD U1 aan bij UWV. Hierop staan de perioden vermeld die u in Nederland als verzekerde werknemer heeft gewerkt. Dit formulier heeft u nodig als u in het buitenland een werkloosheidsuitkering aanvraagt.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw laatste werkgever.
Aanvragen formulier E301/PD U1 via internet (doc, 156 kB)

Aanvragen formulier E104 via internet

Met dit formulier vraagt u het Formulier E104 aan bij UWV. Hierop staan de perioden vermeld die u in Nederland als verzekerde werknemer heeft gewerkt. Dit formulier heeft u nodig als u in het buitenland ziekengeld aanvraagt en u onvoldoende heeft gewerkt in dat buitenland.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw laatste werkgever.
Aanvragen formulier E104 via internet (doc, 131 kB)

Antrag auf Vordruck E104 über das Internet

Antrag auf Vordruck E301/PD U1 über das Internet

Für die Beantragung von Arbeitslosengeld im Ausland.

Antrag auf Vordruck E301/PD U1 über das Internet (doc, 138 kB)

Requesting form E104 via internet

Requesting form E301/PD U1 via internet

Demande de formulaire E104 par Internet

Demande de formulaire E301/PD U1 par Internet

Pour faire une demande d’allocation de chômage à l’étranger.

Demande de formulaire E301/PD U1 par Internet (doc, 137 kB)

Internetowe zapytanie o wydanie formularza E104

w celu zlozenia wniosku o zasilek chorobowy za granica.

Internetowe zapytanie o wydanie formularza E104 (doc, 137 kB)

Internetowe zapytanie o wydanie formularza E301/PD U1

W celu zlozenia wniosku o zasilek dla bezrobotnych za granica.

Internetowe zapytanie o wydanie formularza E301/PD U1 (doc, 138 kB)

Aanmelden vrijwillige verzekering buitenland

Gaat u in het buitenland werken en bent u daar niet meer verplicht verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid? Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering aan.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw rekeningnummer;
 • uw burgerservicenummer;
 • uw laatste brutoloon.
Aanmelden vrijwillige verzekering buitenland (doc, 420 kB)

Aanvragen voortzetting vrijwillige verzekeringen bij terugkeer in Nederland

Als u terugkeert naar Nederland na gewerkt te hebben in een ontwikkelingsland, kunt u met dit formulier voortzetting van uw vrijwillige verzekering aanvragen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer;
 • naam organisatie waar u voor werkte.
Aanvragen voortzetting vrijwillige verzekeringen bij terugkeer in Nederland (doc, 213 kB)
Wijzigingsformulier

Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie doorgeven. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw uitkering. Geef veranderingen in uw situatie binnen een week aan ons door.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering (doc, 290 kB)

Wijzigen vrijwillige verzekering buitenland

U werkt in het buitenlanden bent vrijwillig verzekerd. Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw situatie door. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • het nummer van de vrijwillige verzekering;
 • bedrijfsnaam en loonheffingennummer werkgever;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Wijzigen vrijwillige verzekering buitenland (doc, 309 kB)

Doorgeven wijzigingen buitenland. Als u een WW-uitkering heeft

Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie doorgeven. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw uitkering. Geef veranderingen in uw situatie direct aan ons door. Of geef de wijziging eerder door, bijvoorbeeld zodra u de datum weet.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen buitenland. Als u een WW-uitkering heeft (doc, 306 kB)

Klantenservice

Gegevens doorgeven

Melden fraude bedrijven

Kent u een bedrijf dat met UWV samenwerkt en heeft u concrete aanwijzingen dat dit bedrijf fraudeert met overheidsgeld of subsidies? Dan kunt u dat met dit formulier melden. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Uw informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. U mag uw melding ook anoniem doen.

Melden fraude bedrijven

Melden uitkeringsfraude

Denk u dat iemand in uw omgeving fraudeert met een uitkering van UWV? Dan kunt u dat met dit formulier melden. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Uw informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. U mag uw melding ook anoniem doen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • verschillende gegevens van de persoon die u verdenkt van fraude.

Melden uitkeringsfraude

Melden te late beslissing UWV door werknemer

Heeft een aanvraag of een bezwaar bij ons ingediend? En namen wij geen beslissing binnen de periode die wij aangaven in de ontvangstbevestiging? En kreeg u ook geen brief van ons waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben? Met dit formulier vraagt u ons om binnen 2 weken alsnog te beslissen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer;
 • om welke aanvraag of bezwaar het gaat.
Melden te late beslissing UWV door werknemer (doc, 200 kB)

Model opgaaf gegevens voor de loonheffing

Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meestal loonheffingen inhouden op uw loon of uitkering. Voor de inhouding moet de uitgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat uw werkgever de loonheffingskorting toepast.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.
Model opgaaf gegevens voor de loonheffing (pdf, 37 kB)

Inschrijven als werkzoekende bij UWV

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.

Inschrijven als werkzoekende bij UWV
Machtigingsformulier

Machtigen voor procedure melding te late beslissing UWV

Heeft u een aanvraag of een bezwaar bij ons ingediend? En namen wij geen beslissing binnen de periode die wij aangaven in de ontvangstbevestiging? En kreeg u ook geen brief van ons waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben? U kunt ons dan vragen om binnen 2 weken alsnog te beslissen. Met dit formulier machtigt u iemand om namens u een te late beslissing van UWV te melden.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens en telefoonnummer van de door u gemachtigde.
Machtigen voor procedure melding te late beslissing UWV (doc, 121 kB)

Re-integratie

Aanvraagformulier

Aanvragen inkomens-/loonsuppletie

U heeft u een gedeeltelijke WAO-, WAZ-, of Wajong-uitkering. Of u bent jonger dan 18 jaar en heeft een ziekte of handicap. U heeft of begint een eigen zaak of u werkt in loondienst of wilt u in loondienst gaan werken. Maar u verdient niet wat u volgens onze arbeidsdeskundige kunt verdienen. Met dit formulier kunt u mogelijk een aanvulling op uw uitkering of inkomen krijgen. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.
Aanvragen inkomens-/loonsuppletie

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Met dit formulier kunnen de werknemer en de werkgever doorgeven dat de werkgever nog wat langer loon doorbetaalt.

De werknemer en de werkgever kunnen met dit formulier een vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aanvragen of een verlenging nogmaals verlengen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer werknemer;
 • persoonlijke gegevens werknemer;
 • loonheffingennummer werkgever.
Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Aanvragen no-riskpolis

Met dit formulier kunt u een no-riskpolis aanvragen voor uw (toekomstige) werkgever.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • naam school basisonderwijs;
 • naam school/opleiding na het basisonderwijs;
 • adresgegevens van uw (mogelijke) werkgever(s).
Aanvragen no-riskpolis (doc, 234 kB)

Aanvragen no-riskpolis verlengen

Met dit formulier kunt u verlenging van uw no-riskpolis aanvragen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens en contactpersoon van uw werkgever.
Aanvragen no-riskpolis verlengen (doc, 206 kB)

Aanvragen vergoeding vervoer

Formulier waarmee u een vergoeding kunt aanvragen voor het vervoer naar uw werk of opleiding, zoals uw reiskosten of aanpassing aan uw auto. Om de vergoeding te krijgen, is een belangrijke voorwaarde dat uw (gezins)inkomen niet te hoog is. Daarom vragen wij u ook gegevens op te geven over uw leefsituatie en uw inkomen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer van u en uw eventuele partner;
 • uw rekeningnummer;
 • adresgegevens van uw werk of opleiding;
 • het inkomen van uw eventuele partner.
Aanvragen vergoeding vervoer (doc, 316 kB)

Aanvragen voorzieningen. Ondersteuning van startende ondernemers

Dit is een formulier waarmee u voorzieningen kunt aanvragen waardoor u een eigen onderneming kunt starten. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen aan de werkplek, hulpmiddelen of een starterskrediet.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer.
Aanvragen voorzieningen. Ondersteuning van startende ondernemers bij re-integratie (doc, 134 kB)

Aanvragen jobcoach

Met dit formulier vraagt u als klant van UWV toestemming voor ondersteuning door een jobcoach op de werkplek of tijdens de proefplaatsing. U vult het formulier in, samen met de werkgever en de jobcoach.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw werkgever; 
 • naam jobcoach(organisatie); 
 • uw geschatte brutoloonwaarde.
Aanvragen jobcoach (doc, 465 kB)

Aanvragen scholingsvoucher voor werkzoekende

Met dit formulier vraagt u een scholingsvoucher aan. Hiermee kunt u scholing betalen waardoor u weer aan het werk kunt. U kunt de voucher alleen aanvragen als:

 • u een WW-uitkering heeft en 50 jaar of ouder bent op de eerste dag van uw opleiding
Aanvragen scholingsvoucher voor werkzoekende (doc, 231 kB)

Aanvragen proefplaatsing

Heeft u een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, WW- of Ziektewet-uitkering en wilt u bij een werkgever op proef werken zonder dat hij u loon hoeft te betalen? Dan kunt u met dit formulier een proefplaatsing aanvragen bij uw arbeidsdeskundige.

Heeft u (ook) een WW-uitkering? Stuur het formulier dan naar het Werkplein bij u in de buurt. Het adres vindt u op werk.nl.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van de werkgever.
Aanvragen proefplaatsing
Machtigingsformulier

Machtigen UWV voor doelgroepverklaring ouderen

Heeft u een uitkering en bent u 56 jaar of ouder? Dan kan een werkgever als hij u in dienst neemt een korting krijgen op de premies die hij aan de Belastingdienst moet betalen. De Belastingdienst zal uw werkgever om een doelgroepverklaring van UWV vragen. In de doelgroepverklaring staat dat u een uitkering van UWV kreeg op de dag voordat u in dienst kwam. Met dit formulier kunt u UWV machtigen de doelgroepverklaring rechtstreeks naar uw werkgever te sturen.

Let op: heeft u een uitkering en bent u 50 jaar of ouder? En bent u voor 1 januari 2015 in dienst gekomen bij een werkgever? Dan kan uw werkgever ook gebruikmaken van de premiekorting.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van de werkgever.
Machtigen UWV voor doelgroepverklaring ouderen (doc, 211 kB)
Gegevens doorgeven

Maken plan van aanpak

Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van aanpak voor de re-integratie. De gemaakte afspraken legt u vast.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van het Plan van aanpak. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.


Maken plan van aanpak (doc, 207 kB)
Re-integratieverslag

Invullen (eerstejaars)evaluatie

Als een zieke werknemer na een jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om samen het Plan van aanpak te evalueren. Met deze evaluatie kunt u eventueel het Plan van aanpak bijstellen. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van de (Eerstejaars)evaluatie. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.


Invullen (eerstejaars)evaluatie (doc, 199 kB)

Invullen oordeel van de werknemer

De afgelopen periode heeft u samen met uw werkgever gewerkt aan uw re-integratie. Met dit formulier kunt u doorgeven wat u vindt van uw re-integratie. U kunt bijvoorbeeld uw mening geven over het Plan van aanpak en over de Probleemanalyse die de bedrijfsarts heeft gemaakt.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.
Oordeel van de werknemer (doc, 255 kB)

Toeslag (aanvulling inkomen)

Aanvraagformulier

Aanvragen toeslag als u een WIA-uitkering heeft

Met dit formulier kunt u een toeslag aanvragen. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer (en eventueel dat van uw partner);
 • uw inlogcode van DigiD;
 • gegevens over uw inkomsten (en eventueel die van uw partner);
 • uw rekeningnummer.
Aanvragen toeslag als u een WIA-uitkering heeft

Aanvragen bijstandsuitkering

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.

Aanvragen bijstandsuitkering

Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.


Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft

Aanvragen toeslag

U bent 18 jaar of ouder. U krijgt een uitkering of u krijgt uw loon doorbetaald omdat u door ziekte niet (volledig) kan werken. Als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum dat voor u geldt, kunt u met dit formulier een toeslag aanvragen. Ook als er iets verandert in uw situatie kunt u mogelijk een toeslag krijgen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer en inkomsten;
 • het burgerservicenummer en de inkomsten van uw eventuele partner.
Toeslag aanvragen
Wijzigingsformulier

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Geef wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op uw Ziektewet-uitkering of de toeslag die u krijgt van UWV door met dit formulier.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft (doc, 384 kB)

Voorzieningen

Aanvraagformulier

Aanvragen voorzieningen. Bij een visuele, auditieve of motorische handicap

U heeft een ziekte of handicap, maar kunt wel werken. Daarbij heeft u wel voorzieningen of hulpmiddelen nodig. Bijvoorbeeld een doventolk of een brailleleesregel. Deze vraagt u aan met dit formulier.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer;
 • adresgegevens van de (mogelijke) werkgever.
Aanvragen voorzieningen. Bij een visuele, auditieve of motorische handicap (doc, 145 kB)

Aanvragen vergoeding vervoer

Formulier waarmee u een vergoeding kunt aanvragen voor het vervoer naar uw werk of opleiding, zoals uw reiskosten of aanpassing aan uw auto. Om de vergoeding te krijgen, is een belangrijke voorwaarde dat uw (gezins)inkomen niet te hoog is. Daarom vragen wij u ook gegevens op te geven over uw leefsituatie en uw inkomen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer van u en uw eventuele partner;
 • uw rekeningnummer;
 • adresgegevens van uw werk of opleiding;
 • het inkomen van uw eventuele partner.
Aanvragen vergoeding vervoer (doc, 316 kB)

Aanvragen ondersteuning bij het volgen van onderwijs

Formulier waarmee u voor uzelf of voor uw gehandicapte kind hulpmiddelen kunt aanvragen zodat u of uw kind een opleiding kan volgen. Het gaat bijvoorbeeld om aangepast meubilair of een vergoeding voor het vervoer.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer.
Aanvragen ondersteuning bij het volgen van onderwijs (doc, 169 kB)

Aanvragen voorzieningen. Ondersteuning van startende ondernemers

Dit is een formulier waarmee u voorzieningen kunt aanvragen waardoor u een eigen onderneming kunt starten. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen aan de werkplek, hulpmiddelen of een starterskrediet.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer.
Aanvragen voorzieningen. Ondersteuning van startende ondernemers bij re-integratie (doc, 134 kB)
Wijzigingsformulier

Beter melden bij UWV

Heeft u zich bij UWV ziek gemeld? Als u zich beter wilt melden, dan kan dat met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat, geeft u dit door met de Betermelder.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Ga naar de Betermelder

Doorgeven wijzigingen als u een voorziening ontvangt

Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven als u een voorziening ontvangt.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer.
Doorgeven wijzigingen als u een voorziening ontvangt (doc, 284 kB)

Vrijwillige verzekeringen

Aanvraagformulier

Aanmelden vrijwillige verzekering binnenland

Bent u niet meer verplicht verzekerd via uw werk of uitkering? Dan kunt u een verzekering afsluiten voor een WIA-, WAO- of Ziektewet-uitkering. In sommige gevallen ook voor een WW-uitkering.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer;
 • naam en adres van uw werkgevers in de afgelopen 3 jaar;
 • datum in- en uitdiensttreding bij die werkgevers;
 • uw laatste brutoloon.
Aanmelden vrijwillige verzekering binnenland (doc, 417 kB)

Aanmelden vrijwillige verzekering buitenland

Gaat u in het buitenland werken en bent u daar niet meer verplicht verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid? Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering aan.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw rekeningnummer;
 • uw burgerservicenummer;
 • uw laatste brutoloon.
Aanmelden vrijwillige verzekering buitenland (doc, 420 kB)

Aanvragen voortzetting vrijwillige verzekeringen bij terugkeer in Nederland

Als u terugkeert naar Nederland na gewerkt te hebben in een ontwikkelingsland, kunt u met dit formulier voortzetting van uw vrijwillige verzekering aanvragen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer;
 • naam organisatie waar u voor werkte.
Aanvragen voortzetting vrijwillige verzekeringen bij terugkeer in Nederland (doc, 213 kB)
Wijzigingsformulier

Wijzigen vrijwillige verzekering binnenland

Als u vrijwillig verzekerd bent, kunt u met dit formulier wijzigingen in uw situatie doorgeven die van belang kunnen zijn voor uw vrijwillige verzekering.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • het nummer van de vrijwillige verzekering;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Wijzigen vrijwillige verzekering binnenland (doc, 317 kB)

Wijzigen vrijwillige verzekering buitenland

U werkt in het buitenlanden bent vrijwillig verzekerd. Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw situatie door. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • het nummer van de vrijwillige verzekering;
 • bedrijfsnaam en loonheffingennummer werkgever;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Wijzigen vrijwillige verzekering buitenland (doc, 309 kB)

Wajong

Aanvraagformulier

Aanvragen Wajong via internet

Met dit formulier vraagt u een Wajong-uitkering aan. U vult het formulier online in en stuurt het via de post naar UWV. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw DigiD inlogcode (als u kiest voor aanvragen met uw DigiD, anders niet);
 • gegevens over school en vervolgopleiding (naam school en periode);
 • gegevens over studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren (uw IBG-nummer);
 • uw rekeningnummer (waarop u de uitkering wilt ontvangen);
 • naam en specialisme van de arts die uw handicap of ziekte vaststelde en het jaar waarin;
 • naam en adres van uw huisarts en van eventuele specialisten;
 • gegevens over eventuele opnames (naam instelling, periode en de reden).
Aanvragen Wajong via internet met uw DigiD

Aanvragen no-riskpolis

Met dit formulier kunt u een no-riskpolis aanvragen voor uw (toekomstige) werkgever.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • naam school basisonderwijs;
 • naam school/opleiding na het basisonderwijs;
 • adresgegevens van uw (mogelijke) werkgever(s).
Aanvragen no-riskpolis (doc, 234 kB)

Aanvragen overstap naar nieuwe Wajong

Met dit formulier vraagt u om een overstap naar de werkregeling van de nieuwe Wajong (Wajong vanaf 1 januari 2010).

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • Uw burgerservicenummer.
Aanvragen overstap naar nieuwe Wajong

Aanvragen voorzieningen. Bij een visuele, auditieve of motorische handicap

U heeft een ziekte of handicap, maar kunt wel werken. Daarbij heeft u wel voorzieningen of hulpmiddelen nodig. Bijvoorbeeld een doventolk of een brailleleesregel. Deze vraagt u aan met dit formulier.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer;
 • adresgegevens van de (mogelijke) werkgever.
Aanvragen voorzieningen. Bij een visuele, auditieve of motorische handicap (doc, 145 kB)

Aanvragen vergoeding vervoer

Formulier waarmee u een vergoeding kunt aanvragen voor het vervoer naar uw werk of opleiding, zoals uw reiskosten of aanpassing aan uw auto. Om de vergoeding te krijgen, is een belangrijke voorwaarde dat uw (gezins)inkomen niet te hoog is. Daarom vragen wij u ook gegevens op te geven over uw leefsituatie en uw inkomen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer van u en uw eventuele partner;
 • uw rekeningnummer;
 • adresgegevens van uw werk of opleiding;
 • het inkomen van uw eventuele partner.
Aanvragen vergoeding vervoer (doc, 316 kB)

Aanvragen jobcoach

Met dit formulier vraagt u als klant van UWV toestemming voor ondersteuning door een jobcoach op de werkplek of tijdens de proefplaatsing. U vult het formulier in, samen met de werkgever en de jobcoach.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw werkgever; 
 • naam jobcoach(organisatie); 
 • uw geschatte brutoloonwaarde.
Aanvragen jobcoach (doc, 465 kB)
Wijzigingsformulier

Doorgeven wijzigingen als u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie door die van invloed kunnen zijn op uw WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering. U moet uw wijziging binnen 1 week nadat deze bij u bekend is, of had kunnen zijn, doorgeven aan UWV.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen als u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft
Gegevens doorgeven

Jaarcijfers

U werkt (of werkte) als zelfstandige. Daarnaast krijgt u een uitkering van UWV. Elk jaar ontvangen wij van de Belastingdienst uw jaarcijfers. Hiermee kunnen we zien of u te veel of te weinig uitkering heeft gekregen. Om de hoogte van uw uitkering vast te stellen, hebben we soms ook nog aanvullende informatie nodig. Op het formulier Jaarcijfers vindt u een aantal situaties die mogelijk voor uw bedrijf gelden. Met dit formulier geeft u die informatie door.

Let op: u hoeft dit formulier alleen op te sturen als u iets heeft ingevuld. Heeft u niets ingevuld? Dan hoeft u het formulier niet op te sturen.

U stuurt het formulier naar:
UWV
Postbus 58170
1040 HD Amsterdam

Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers (doc, 154 kB)
Gegevens bekijken

Uw arbeidsverleden en loongegevens

Met de gegevens die wij hebben over uw arbeidsverleden en loon bepalen wij de hoogte en duur van uw eventuele uitkering. Via Mijn UWV kunt u nagaan welke gegevens wij van u hebben.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijk uw arbeidsverleden en loongegevens

Jaaropgaaf

Heeft u het afgelopen jaar 1 of meer uitkeringen van UWV ontvangen? Dan kunt u de jaaropgaaf van elke uitkering digitaal bekijken. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijk uw jaaropgave(n)

WAO en WAZ

Wijzigingsformulier

Beter melden bij UWV

Heeft u zich bij UWV ziek gemeld? Als u zich beter wilt melden, dan kan dat met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat, geeft u dit door met de Betermelder.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Ga naar de Betermelder

Doorgeven wijzigingen als u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie door die van invloed kunnen zijn op uw WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering. U moet uw wijziging binnen 1 week nadat deze bij u bekend is, of had kunnen zijn, doorgeven aan UWV.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen als u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Melden van verslechterde gezondheid

Is uw WAO-uitkering stopgezet? Of is uw eerdere aanvraag voor een uitkering afgewezen? Als u sinds die tijd minder kunt werken omdat het slechter gaat met uw gezondheid, dan kunt u misschien uw oude WAO-uitkering terugkrijgen. Of u krijgt alsnog een WAO-uitkering. Met dit formulier beoordelen wij of u (weer) een WAO-uitkering kunt krijgen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.

Heeft u een WIA-uitkering? Gebruik dan niet dit formulier, maar het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WIA-uitkering heeft.

Melden van verslechterde gezondheid (doc, 160 kB)

Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie doorgeven. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw uitkering. Geef veranderingen in uw situatie binnen een week aan ons door.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering (doc, 290 kB)
Gegevens doorgeven

Jaarcijfers

U werkt (of werkte) als zelfstandige. Daarnaast krijgt u een uitkering van UWV. Elk jaar ontvangen wij van de Belastingdienst uw jaarcijfers. Hiermee kunnen we zien of u te veel of te weinig uitkering heeft gekregen. Om de hoogte van uw uitkering vast te stellen, hebben we soms ook nog aanvullende informatie nodig. Op het formulier Jaarcijfers vindt u een aantal situaties die mogelijk voor uw bedrijf gelden. Met dit formulier geeft u die informatie door.

Let op: u hoeft dit formulier alleen op te sturen als u iets heeft ingevuld. Heeft u niets ingevuld? Dan hoeft u het formulier niet op te sturen.

U stuurt het formulier naar:
UWV
Postbus 58170
1040 HD Amsterdam

Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers (doc, 154 kB)
Gegevens bekijken

Uw arbeidsverleden en loongegevens

Met de gegevens die wij hebben over uw arbeidsverleden en loon bepalen wij de hoogte en duur van uw eventuele uitkering. Via Mijn UWV kunt u nagaan welke gegevens wij van u hebben.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijk uw arbeidsverleden en loongegevens

Jaaropgaaf

Heeft u het afgelopen jaar 1 of meer uitkeringen van UWV ontvangen? Dan kunt u de jaaropgaaf van elke uitkering digitaal bekijken. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijk uw jaaropgave(n)

WIA

Aanvraagformulier

Aanvragen toeslag als u een WIA-uitkering heeft

Met dit formulier kunt u een toeslag aanvragen. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer (en eventueel dat van uw partner);
 • uw inlogcode van DigiD;
 • gegevens over uw inkomsten (en eventueel die van uw partner);
 • uw rekeningnummer.
Aanvragen toeslag als u een WIA-uitkering heeft

Aanvragen WIA-uitkering

U wilt een WIA-uitkering aanvragen. Dat kunt u hier digitaal doen.

Bij het invullen van uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw inlogcode van DigiD;
 • gegevens van uw werkgevers van de afgelopen 5 jaar;
 • informatie over de opleidingen en cursussen die u heeft gevolgd;
 • uw rekeningnummer.
Aanvraag WIA-uitkering
Re-integratieverslag

Invullen eindevaluatie

Als een werknemer ruim anderhalf jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Om te beoordelen of de werknemer zo'n uitkering kan krijgen, hebben wij informatie nodig. Die informatie geeft u door met de Eindevaluatie.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van de Eindevaluatie. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.


Invullen eindevaluatie (doc, 222 kB)

Invullen (eerstejaars)evaluatie

Als een zieke werknemer na een jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om samen het Plan van aanpak te evalueren. Met deze evaluatie kunt u eventueel het Plan van aanpak bijstellen. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van de (Eerstejaars)evaluatie. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.


Invullen (eerstejaars)evaluatie (doc, 199 kB)

Invullen oordeel van de werknemer

De afgelopen periode heeft u samen met uw werkgever gewerkt aan uw re-integratie. Met dit formulier kunt u doorgeven wat u vindt van uw re-integratie. U kunt bijvoorbeeld uw mening geven over het Plan van aanpak en over de Probleemanalyse die de bedrijfsarts heeft gemaakt.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.
Oordeel van de werknemer (doc, 255 kB)
Wijzigingsformulier

Beter melden bij UWV

Heeft u zich bij UWV ziek gemeld? Als u zich beter wilt melden, dan kan dat met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat, geeft u dit door met de Betermelder.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Ga naar de Betermelder

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-uitkering heeft

Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie doorgeven die van invloed kunnen zijn op uw WIA-uitkering.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw inlogcode van DigiD.
Doorgeven wijzigingen als u een WIA-uitkering heeft

Vragen over uw gezondheid

Met dit formulier geeft u medische gegevens door aan UWV. U kunt dit formulier gebruiken als u het formulier Wijzigingen doorgeven in uw gezondheid heeft ingevuld.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen
Vragen over uw gezondheid (doc, 628 kB)

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid

Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw gezondheid doorgeven die van invloed kunnen zijn op uw WIA-uitkering.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (doc, 200 kB)
Gegevens doorgeven

Jaarcijfers

U werkt (of werkte) als zelfstandige. Daarnaast krijgt u een uitkering van UWV. Elk jaar ontvangen wij van de Belastingdienst uw jaarcijfers. Hiermee kunnen we zien of u te veel of te weinig uitkering heeft gekregen. Om de hoogte van uw uitkering vast te stellen, hebben we soms ook nog aanvullende informatie nodig. Op het formulier Jaarcijfers vindt u een aantal situaties die mogelijk voor uw bedrijf gelden. Met dit formulier geeft u die informatie door.

Let op: u hoeft dit formulier alleen op te sturen als u iets heeft ingevuld. Heeft u niets ingevuld? Dan hoeft u het formulier niet op te sturen.

U stuurt het formulier naar:
UWV
Postbus 58170
1040 HD Amsterdam

Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers (doc, 154 kB)
Gegevens bekijken

Uw arbeidsverleden en loongegevens

Met de gegevens die wij hebben over uw arbeidsverleden en loon bepalen wij de hoogte en duur van uw eventuele uitkering. Via Mijn UWV kunt u nagaan welke gegevens wij van u hebben.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijk uw arbeidsverleden en loongegevens

Jaaropgaaf

Heeft u het afgelopen jaar 1 of meer uitkeringen van UWV ontvangen? Dan kunt u de jaaropgaaf van elke uitkering digitaal bekijken. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijk uw jaaropgave(n)

WW

Aanvraagformulier

Aanvragen zwangerschapsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Bent u zwanger tijdens uw WW-uitkering? Vraag dan minimaal 8 weken vóór de uitgerekende datum een zwangerschapsuitkering (WAZO) aan. Krijgt u geen WW, maar:

 • heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de zwangerschapsuitkering aan.
 • heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen aanvragen: de ZEZ-uitkering.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
- uw inlogcode van DigiD.

Aanvragen zwangerschapsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.


Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft

Aanvragen WW-uitkering

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.

Aanvragen WW-uitkering

Aanvragen toestemming vrijwilligerswerk naast uw WW-uitkering

Met dit formulier vraagt u toestemming om tijdens uw WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen.

Heeft u geen WW-uitkering maar een andere uitkering van UWV? Dan geeft u dit door met een ander wijzigingsformulier. Hiervoor kiest u op Hoe geef ik wijzigingen door aan UWV? eerst uw situatie of de uitkering die u heeft.

Aanvragen toestemming vrijwilligerswerk naast uw WW-uitkering (doc, 190 kB)
Gegevens doorgeven

Invullen wijzigings- of Inkomstenformulier WW

Met het Wijzigingsformulier geeft u wijzigingen door in uw situatie. Met het Inkomstenformulier geeft u uw wisselende inkomsten door als u een WW-uitkering heeft.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw inlogcode van DigiD;
 • de gegevens die u wilt doorgeven.
Invullen wijzigings- of Inkomstenformulier WW

Opgave gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer

Krijgt u via uw werkgever een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer? En werkt u tijdens de periode dat u deze uitkering krijgt bij een andere werkgever? Bijvoorbeeld als uitzendkracht of invalkracht? Geef de uren die u heeft gewerkt bij deze werkgever(s) aan ons door met dit formulier. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • overzicht per dag van de door u gewerkte uren.
Opgave gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer (doc, 241 kB)
Machtigingsformulier

Machtigen UWV voor doelgroepverklaring jongeren

Heeft u een WW-uitkering en bent u minimaal 18 jaar en maximaal 26 jaar oud? Dan kan een werkgever als hij u in dienst neemt een korting krijgen op de premies die hij aan de Belastingdienst moet betalen. De Belastingdienst zal uw werkgever om een doelgroepverklaring van UWV vragen. Met dit formulier machtigt u UWV om de doelgroepverklaring rechtstreeks naar uw werkgever te sturen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van de werkgever.
Machtigen UWV voor doelgroepverklaring jongeren (doc, 201 kB)
Wijzigingsformulier

Beter melden bij UWV

Heeft u zich bij UWV ziek gemeld? Als u zich beter wilt melden, dan kan dat met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat, geeft u dit door met de Betermelder.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Ga naar de Betermelder

Invullen wijzigings- of Inkomstenformulier WW

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.

Invullen wijzigings- of Inkomstenformulier WW

Doorgeven wijzigingen buitenland. Als u een WW-uitkering heeft

Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie doorgeven. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw uitkering. Geef veranderingen in uw situatie direct aan ons door. Of geef de wijziging eerder door, bijvoorbeeld zodra u de datum weet.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen buitenland. Als u een WW-uitkering heeft (doc, 306 kB)
Gegevens bekijken

Uw arbeidsverleden en loongegevens

Met de gegevens die wij hebben over uw arbeidsverleden en loon bepalen wij de hoogte en duur van uw eventuele uitkering. Via Mijn UWV kunt u nagaan welke gegevens wij van u hebben.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijk uw arbeidsverleden en loongegevens

Jaaropgaaf

Heeft u het afgelopen jaar 1 of meer uitkeringen van UWV ontvangen? Dan kunt u de jaaropgaaf van elke uitkering digitaal bekijken. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijk uw jaaropgave(n)

Ziektewet

Gegevens doorgeven

Maken plan van aanpak

Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van aanpak voor de re-integratie. De gemaakte afspraken legt u vast.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van het Plan van aanpak. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.


Maken plan van aanpak (doc, 207 kB)

Jaarcijfers

U werkt (of werkte) als zelfstandige. Daarnaast krijgt u een uitkering van UWV. Elk jaar ontvangen wij van de Belastingdienst uw jaarcijfers. Hiermee kunnen we zien of u te veel of te weinig uitkering heeft gekregen. Om de hoogte van uw uitkering vast te stellen, hebben we soms ook nog aanvullende informatie nodig. Op het formulier Jaarcijfers vindt u een aantal situaties die mogelijk voor uw bedrijf gelden. Met dit formulier geeft u die informatie door.

Let op: u hoeft dit formulier alleen op te sturen als u iets heeft ingevuld. Heeft u niets ingevuld? Dan hoeft u het formulier niet op te sturen.

U stuurt het formulier naar:
UWV
Postbus 58170
1040 HD Amsterdam

Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers (doc, 154 kB)
Wijzigingsformulier

Beter melden bij UWV

Heeft u zich bij UWV ziek gemeld? Als u zich beter wilt melden, dan kan dat met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat, geeft u dit door met de Betermelder.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Ga naar de Betermelder

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Geef wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op uw Ziektewet-uitkering of de toeslag die u krijgt van UWV door met dit formulier.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft (doc, 384 kB)
Aanvraagformulier

Aanvragen zwangerschapsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Bent u zwanger tijdens uw WW-uitkering? Vraag dan minimaal 8 weken vóór de uitgerekende datum een zwangerschapsuitkering (WAZO) aan. Krijgt u geen WW, maar:

 • heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de zwangerschapsuitkering aan.
 • heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen aanvragen: de ZEZ-uitkering.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
- uw inlogcode van DigiD.

Aanvragen zwangerschapsuitkering (WAZO) als u WW heeft
Gegevens bekijken

Uw arbeidsverleden en loongegevens

Met de gegevens die wij hebben over uw arbeidsverleden en loon bepalen wij de hoogte en duur van uw eventuele uitkering. Via Mijn UWV kunt u nagaan welke gegevens wij van u hebben.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijk uw arbeidsverleden en loongegevens

Jaaropgaaf

Heeft u het afgelopen jaar 1 of meer uitkeringen van UWV ontvangen? Dan kunt u de jaaropgaaf van elke uitkering digitaal bekijken. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijk uw jaaropgave(n)

Zwanger - adoptie - pleegzorg

Wijzigingsformulier

Beter melden bij UWV

Heeft u zich bij UWV ziek gemeld? Als u zich beter wilt melden, dan kan dat met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat, geeft u dit door met de Betermelder.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Ga naar de Betermelder
Aanvraagformulier

Aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

Met dit formulier vraagt u een ZEZ-uitkering aan, in verband met zwangerschap en bevalling als u werkt als zelfstandige, beroepsbeoefenaar of als meewerkende echtgenote.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer;
 • uw inkomen zoals vermeld op uw Aangifte inkomstenbelasting;
 • uw eventuele vrijwillige Ziektewet-verzekering bij UWV;
 • uw vermoedelijke bevallingsdatum.
Aanvraag ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen (doc, 323 kB)

Verlengen ZEZ-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind

Met dit formulier vraagt u verlenging van uw ZEZ-uitkering aan als uw kind na de geboorte meer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Uw zwangerschaps- en bevallingsverlof moet dan op of na 1 januari 2015 zijn ingegaan.

U heeft de volgende gegevens nodig om het formulier in te vullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de geboortedatum van u en uw kind;
 • de datum waarop uw kind voor het eerst in het ziekenhuis is opgenomen.
 • U verstuurt de aanvraag in de laatste 2 weken van uw 'eigenlijke' bevallingsverlof. Stuur ook de verklaring van het ziekenhuis mee. Daarin staat dat uw kind in het ziekenhuis is opgenomen en hoelang. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Verlengen ZEZ-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind (doc, 191 kB)

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind

Met dit formulier vraagt u verlenging van uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan als uw kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Uw zwangerschaps- en bevallingsverlof moet dan op of na 1 januari 2015 zijn ingegaan. Deze uitkering loopt altijd gelijk aan uw verlof.

U heeft de volgende gegevens nodig om het formulier in te vullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de geboortedatum van u en uw kind;
 • de datum waarop uw kind voor het eerst in het ziekenhuis is opgenomen.

U verstuurt de aanvraag uiterlijk in de laatste 2 weken van uw ‘eigenlijke’ bevallingsverlof. Stuur ook de verklaring van het ziekenhuis mee. Daarin staat dat uw kind in het ziekenhuis is opgenomen en hoelang. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind (doc, 203 kB)

Aanvraag ZEZ-uitkering in verband met overlijden – Aanvraag door partner

Met dit formulier vraag u een ZEZ-uitkering aan als uw partner tijdens of vlak na de geboorte van uw kind is overleden.

U komt in aanmerking als het volgende voor u geldt: 

 • U bent zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgeno(o)t(e) of partner. 
 • U en uw partner zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. 
 • U heeft het kind erkend. 
 • Uw partner is tijdens haar bevallingsverlof of-uitkering overleden. Of uw partner is (als zij geen recht had op bevallingsverlof of een bevallingsuitkering) binnen 10 weken na de geboorte van uw kind overleden. 

U heeft de volgende gegevens nodig bij het invullen:

 • Uw burgerservicenummer 
 • Het IBAN-rekeningnummer waarop wij de uitkering kunnen overmaken;

U moet de volgende documenten meesturen met de aanvraag;

 • Een kopie van de akte van overlijden van de moeder;
 • Een kopie van de akte van geboorte van het kind.
Aanvragen ZEZ-uitkering in verband met overlijden (doc, 110 kB)
Gegevens doorgeven

Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind ZEZ-uitkering

U kunt verlenging van uw ZEZ-uitkering aanvragen als uw kind na de geboorte meer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Hiervoor hebben we een verklaring van het ziekenhuis nodig. Dit formulier kunt u daarvoor gebruiken.

Let op:

 • Heeft u een aparte verklaring van het ziekenhuis? Stuur die dan ook mee. Schrijf uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer op de verklaring.
 • In de laatste 2 weken van uw 'eigenlijke' bevallingsverlof vraagt u deze verklaring aan het ziekenhuis, ook als uw kind dan nog in het ziekenhuis ligt.
 • Lag uw kind in meer dan 1 ziekenhuis, vraag dan een verklaring aan elk ziekenhuis.
Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind ZEZ-uitkering (doc, 215 kB)

Invullen begin-en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind WAZO-uitkering

U kunt langer bevallingsverlof aanvragen als uw kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Hiervoor hebben we een verklaring van het ziekenhuis nodig. Dit formulier kunt u daarvoor gebruiken.

Let op:

 • Heeft u een aparte verklaring van het ziekenhuis? Stuur die dan ook mee. Schrijf uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer op de verklaring.
 • Uiterlijk in de laatste 2 weken van uw 'eigenlijke' bevallingsverlof vraagt u deze verklaring aan het ziekenhuis, ook als uw kind dan nog in het ziekenhuis ligt.
 • Lag uw kind in meer dan 1 ziekenhuis, vraag dan een verklaring aan elk ziekenhuis.
Invullen begin-en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind WAZO-uitkering (doc, 219 kB)
Gegevens bekijken

Uw arbeidsverleden en loongegevens

Met de gegevens die wij hebben over uw arbeidsverleden en loon bepalen wij de hoogte en duur van uw eventuele uitkering. Via Mijn UWV kunt u nagaan welke gegevens wij van u hebben.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijk uw arbeidsverleden en loongegevens

Jaaropgaaf

Heeft u het afgelopen jaar 1 of meer uitkeringen van UWV ontvangen? Dan kunt u de jaaropgaaf van elke uitkering digitaal bekijken. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijk uw jaaropgave(n)
Terug naar boven