Overzicht formulieren

Alle formulieren voor particulieren op onderwerp gerangschikt.

Arbeidsbeperkt

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen Beoordeling arbeidsvermogen via internet

Heeft u een ziekte of handicap? En kunt u daardoor alleen met hulp of begeleiding werken? Of kunt u niet meer werken? Dan kunt u met dit formulier een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen.

U vult het formulier online in en stuurt het via de post naar UWV. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw DigiD-inlogcode (alleen als u kiest voor aanvragen met uw DigiD, anders niet);
 • gegevens over school en vervolgopleiding (naam school en periode);
 • uw rekeningnummer (waarop u de uitkering wilt ontvangen);
 • naam en adres van uw huisarts en van eventuele specialisten;
 • gegevens over eventuele opnames (naam instelling, periode en de reden).

Informatie voor vso, pro of entree-opleidingen in het mbo

Bent u leerling in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of op een entree-opleiding in het mbo? Dan kan uw school u helpen bij uw aanvraag. Medewerkers van uw school kunnen hierover meer lezen op Informatie voor vso, pro of entree-opleidingen in het mbo.

Aanvragen Beoordeling arbeidsvermogen via internet

Aanvragen zonder DigiD

U kunt ook een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen zonder DigiD. Maar dan kunt u tijdens de aanvraag niet langer pauzeren dan 55 minuten. Anders moet u weer opnieuw beginnen met invullen. U kunt uw aanvraag dus niet voor langere tijd opslaan.

Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen invullen zonder DigiD

Telefonisch aanvragen

Wilt u uw aanvraag liever niet via internet doen? Dan kunt u het formulier telefonisch bestellen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Aanvragen Beoordeling voor opname in het doelgroepregister

Kreeg u voordat u 18 werd of tijdens uw studie een ziekte of handicap? En werkt u met een voorziening? Dan kunt u met dit formulier een Beoordeling voor opname in het doelgroepregister aanvragen. Wij beoordelen dan of u zonder de voorziening niet het minimumloon kan verdienen.


Aanvragen Beoordeling voor opname in het doelgroepregister


Bezwaar en beroep

Doorgeven gegevens

Doorgeven wijzigingen via de Werkmap

Heeft u een uitkering en verandert er iets in uw situatie? Gaat u bijvoorbeeld op vakantie of (meer) werken? Dan kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw uitkering. U bent daarom verplicht deze informatie aan ons door te geven. Doe dat direct. Dan kunnen wij uw wijzigingen goed en snel verwerken in uw uitkering. Een wijziging in uw situatie geeft u door via uw Werkmap.


Doorgeven wijzigingen via de Werkmap

Bezwaar maken tegen een beslissing

Met dit formulier kunt u bezwaar maken tegen een beslissing van UWV. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • datum en kenmerk van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • als het om medische zaken gaat: naam en telefoonnummer van uw (huis)arts.
Bezwaar maken tegen een beslissing
Machtigen

Machtigen voor bezwaarprocedure tegen beslissing UWV

Met dit formulier machtigt u iemand om namens u op te treden in de bezwaarprocedure tegen de beslissing van UWV. Dit fomulier is een hulpmiddel; u bent niet verplicht het te gebruiken.

Machtigen voor bezwaarprocedure tegen beslissing UWV

Deskundigenoordeel

Beoordelen

Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer

Met dit formulier vraagt u een deskundigenoordeel van UWV aan. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw werkgever;
 • uw rekeningnummer.
Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer

Met dit formulier vraagt u een deskundigenoordeel van UWV aan over:

 • de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer;
 • de re-integratie-inspanningen van de werknemer;
 • passend werk binnen het bedrijf voor de werknemer;
 • de re-integratie-inspanningen van de werkgever.

Dienstverlening

Melden

Melden te late beslissing UWV door werkgever

Heeft u een aanvraag of een bezwaar bij ons ingediend? En namen wij geen beslissing binnen de periode die wij aangaven in de ontvangstbevestiging? En kreeg u ook geen brief van ons waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben? Met dit formulier vraagt u ons om binnen 2 weken alsnog te beslissen.

Melden te late beslissing UWV

Internationaal

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen formulier E301/PD U1 via internet

Met dit formulier vraagt u het Formulier E301/PD U1 aan bij UWV. Hierop staan de perioden vermeld die u in Nederland als verzekerde werknemer heeft gewerkt. Dit formulier heeft u nodig als u in het buitenland een werkloosheidsuitkering aanvraagt.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw laatste werkgever.
Aanvragen formulier E301/PD U1 via internet

Aanvragen formulier E104 via internet

Met dit formulier vraagt u het Formulier E104 aan bij UWV. Hierop staan de perioden vermeld die u in Nederland als verzekerde werknemer heeft gewerkt. Dit formulier heeft u nodig als u in het buitenland ziekengeld aanvraagt en u onvoldoende heeft gewerkt in dat buitenland.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw laatste werkgever.
Aanvragen formulier E104 via internet

Antrag auf Vordruck E104 über das Internet

Für die Beantragung von Krankengeld im Ausland.

Antrag auf Vordruck E104 über das Internet

Antrag auf Vordruck E301/PD U1 über das Internet

Für die Beantragung von Arbeitslosengeld im Ausland.

Antrag auf Vordruck E301/PD U1 über das Internet

Requesting form E104 via internet

For claiming sickness benefits abroad.

Requesting form E104 via internet

Requesting form E301/PD U1 via internet

For claiming unemployment benefits abroad.

Requesting form E301/PD U1 via internet

Demande de formulaire E104 par Internet

Demande de formulaire E301/PD U1 par Internet

Pour faire une demande d’allocation de chômage à l’étranger.

Demande de formulaire E301/PD U1 par Internet

Internetowe zapytanie o wydanie formularza E104

w celu zlozenia wniosku o zasilek chorobowy za granica.

Internetowe zapytanie o wydanie formularza E104

Internetowe zapytanie o wydanie formularza E301/PD U1

W celu zlozenia wniosku o zasilek dla bezrobotnych za granica.

Internetowe zapytanie o wydanie formularza E301/PD U1

Aanmelden vrijwillige verzekering buitenland

Gaat u in het buitenland werken en bent u daar niet meer verplicht verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid? Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering aan.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw rekeningnummer;
 • uw burgerservicenummer;
 • uw laatste brutoloon.
Aanmelden vrijwillige verzekering buitenland

Of u de uitkering in het buitenland kunt ontvangen, hangt af van de afspraken die Nederland heeft gemaakt met het andere land. Dit verschilt per land en per uitkering.

Wijzigen (particulieren)

Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie doorgeven. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw uitkering. Geef veranderingen in uw situatie binnen een week aan ons door.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Änderungen Ihres Gesundheitszustands mitteilen

Wenn sich Ihre Gesundheit verbessert oder verschlechtert, teilen Sie uns das miet diesem Formular mit.


Änderungen Ihres Gesundheitszustands mitteilen


Reporting changes about your health

This form enables you to inform us if your health improves or worsens.


Reporting changes about your health


Indiquez les changements de votre état de santé

A ’l’aide de ce formulaire, vous nous indiquez si votre état de santé s’améliore ou se détériore.


Indiquez les changements de votre état de santé


Przekazamie informacji o zmianach stanu zdrowia

Za pomacą tego formularza przekazuje nam Pan/Pani informaję, jeżeli stan Pana/Pani się lub pogorszy.


Przekazamie informacji o zmianach stanu zdrowia


Participação de alterção na sua saúde

Mediante este formulário poderá informar-nos se ocorrer alguma melhoria ou algum agravamento da sua saúde.


Participação de alterção na sua saúde


Sağliğinizla ilgili değişikliği bildirmek

Bu form ile sağlinizin düzeldiğini veya kötüleştiğini bize bildirisiniz.


Sağliğinizla ilgili değişikliği bildirmek


Wijzigen vrijwillige verzekering buitenland

U werkt in het buitenlanden bent vrijwillig verzekerd. Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw situatie door. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • het nummer van de vrijwillige verzekering;
 • bedrijfsnaam en loonheffingennummer werkgever;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Wijzigen vrijwillige verzekering buitenland

Doorgeven wijzigingen buitenland. Als u een WW-uitkering heeft

Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie doorgeven. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw uitkering. Geef veranderingen in uw situatie direct aan ons door. Of geef de wijziging eerder door, bijvoorbeeld zodra u de datum weet.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen buitenland. Als u een WW-uitkering heeft

Klantenservice

Doorgeven gegevens

Melden fraude bedrijven

Kent u een bedrijf dat met UWV samenwerkt en heeft u concrete aanwijzingen dat dit bedrijf fraudeert met overheidsgeld of subsidies? Dan kunt u dat met dit formulier melden. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Uw informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. U mag uw melding ook anoniem doen.

Melden fraude bedrijven

Melden uitkeringsfraude

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert met een uitkering van UWV? Dan kunt u dat met dit formulier melden. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Uw informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. U mag uw melding ook anoniem doen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • verschillende gegevens van de persoon die u verdenkt van fraude.
Melden uitkeringsfraude

Invullen model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meestal loonheffingen inhouden op uw loon of uitkering. Voor de inhouding moet de werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat uw werkgever of de uitkeringsinstantie de loonheffingskorting toepast.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.
Invullen Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Melden te late beslissing UWV door werknemer

Heeft een aanvraag of een bezwaar bij ons ingediend? En namen wij geen beslissing binnen de periode die wij aangaven in de ontvangstbevestiging? En kreeg u ook geen brief van ons waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben? Met dit formulier vraagt u ons om binnen 2 weken alsnog te beslissen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer;
 • om welke aanvraag of bezwaar het gaat.
Melden te late beslissing UWV door werknemer

Inschrijven als werkzoekende bij UWV

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.

Inschrijven als werkzoekende bij UWV
Machtigen

Machtigen voor procedure melding te late beslissing UWV

Heeft u een aanvraag of een bezwaar bij ons ingediend? En namen wij geen beslissing binnen de periode die wij aangaven in de ontvangstbevestiging? En kreeg u ook geen brief van ons waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben? U kunt ons dan vragen om binnen 2 weken alsnog te beslissen. Met dit formulier machtigt u iemand om namens u een te late beslissing van UWV te melden.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens en telefoonnummer van de door u gemachtigde.
Machtigen voor procedure melding te late beslissing UWV

Overig

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen

Met dit formulier vraagt u bij UWV een Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen aan. Met deze indicatie kunt u bij uw gemeente toestemming vragen om onderwijs te volgen bij een gespecialiseerde scholingsinstelling. Houd er rekening mee dat u voor deze aanvraag een verklaring nodig heeft, waarin staat dat de gemeente instemt met uw aanvraag voor de Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen.

Let op: U kunt geen Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen krijgen als u: 

 • jonger bent dan 18 jaar;
 • een uitkering en ondersteuning bij uw re-integratie krijgt van UWV;
 • al een mbo-diploma niveau 2 of hoger heeft.

In dat geval heeft het dus geen zin om een indicatie bij ons aan te vragen.

Aanvragen Indicatie ernstige scholingsbelemmeringen

Re-integratie

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen inkomens-/loonsuppletie

U kunt misschien loonsuppletie krijgen als u een baan in loondienst heeft gevonden voor tenminste 6 maanden waarin u minder verdient dan wat u volgens UWV zou kunnen verdienen. Verder heeft u een (gedeeltelijke) WAO-, WAZ-, of Wajong-uitkering of bent u jonger dan 18 jaar en heeft u een ziekte of handicap. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.
Aanvragen inkomens-/loonsuppletie

Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Met dit formulier kunnen de werknemer en de werkgever doorgeven dat de werkgever nog wat langer loon doorbetaalt.

De werknemer en de werkgever kunnen met dit formulier een vrijwillige verlenging van loondoorbetaling aanvragen of een verlenging nogmaals verlengen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer werknemer;
 • persoonlijke gegevens werknemer;
 • loonheffingennummer werkgever.
Aanvragen verlenging loondoorbetaling WIA

Aanvragen no-riskpolis

Met dit formulier kunt u een no-riskpolis aanvragen voor uw (toekomstige) werkgever.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • naam school basisonderwijs;
 • naam school/opleiding na het basisonderwijs;
 • adresgegevens van uw (mogelijke) werkgever(s).
Aanvragen no-riskpolis

Aanvragen no-riskpolis verlengen

Met dit formulier kunt u verlenging van uw no-riskpolis aanvragen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens en contactpersoon van uw werkgever.
Aanvragen no-riskpolis verlengen

Aanvragen vergoeding vervoer

Via Mijn UWV vraagt u een vergoeding aan voor de volgende voorziening: voor het vervoer naar uw werk of opleiding. Denk aan reiskosten of een aanpassing aan uw auto. Om de vergoeding te krijgen, is een belangrijke voorwaarde dat uw (gezins)inkomen niet te hoog is. Daarom vragen wij u ook gegevens op te geven over uw leefsituatie en uw inkomen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer van u en uw eventuele partner;
 • uw rekeningnummer;
 • adresgegevens van uw werk of opleiding;
 • het inkomen van uw eventuele partner.
 • uw inlogcode van DigiD

U vraagt een vergoeding voor deze voorzieningen aan via Mijn UWV bij ‘Voorziening aanvragen’.

Aanvragen voorziening

Aanvragen voorziening starterskrediet: ondersteuning van startende ondernemers

Via Mijn UWV kunt u voorzieningen aanvragen waardoor u een eigen onderneming kunt starten. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen aan de werkplek, hulpmiddelen of een starterskrediet.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer.
 • uw inlogcode van DigiD.

U vraagt een vergoeding voor deze voorzieningen aan via Mijn UWV bij ‘Voorziening aanvragen’.

Aanvragen voorziening

Welke ondersteuning kunt u aanvragen?

Wij kunnen u onder andere helpen met de volgende ondersteuning:

 • een starterskrediet;
 • aanpassingen op en rond de werkplek;
 • begeleiding bij uw werk (bijvoorbeeld een doventolk);
 • meeneembare voorziening (bijvoorbeeld aangepast gereedschap).

Aanvragen jobcoach

Met dit formulier vraagt u als klant van UWV toestemming voor ondersteuning door een jobcoach op de werkplek of tijdens de proefplaatsing. U vult het formulier in, samen met de werkgever en de jobcoach.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw werkgever; 
 • naam jobcoach(organisatie); 
 • uw geschatte brutoloonwaarde.
Aanvragen jobcoach

Aanvragen scholingsvoucher voor werkzoekende

Met dit formulier vraagt u een scholingsvoucher aan. Hiermee kunt u scholing betalen waardoor u weer aan het werk kunt. U kunt de voucher alleen aanvragen als:

 • u een WW-uitkering heeft en 50 jaar of ouder bent op de eerste dag van uw opleiding
Aanvragen scholingsvoucher voor werkzoekende

Aanvragen proefplaatsing

Heeft u een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, WW- of Ziektewet-uitkering en wilt u bij een werkgever op proef werken zonder dat hij u loon hoeft te betalen? Dan kunt u met dit formulier een proefplaatsing aanvragen bij uw arbeidsdeskundige.

Heeft u (ook) een WW-uitkering? Stuur het formulier dan naar het Werkplein bij u in de buurt. Het adres vindt u op werk.nl.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van de werkgever.
Aanvragen proefplaatsing
Machtigen

Machtigen UWV voor doelgroepverklaring ouderen

Heeft u een uitkering en bent u 56 jaar of ouder? Dan kan een werkgever als hij u in dienst neemt een korting krijgen op de premies die hij aan de Belastingdienst moet betalen. De Belastingdienst zal uw werkgever om een doelgroepverklaring van UWV vragen. In de doelgroepverklaring staat dat u een uitkering van UWV kreeg op de dag voordat u in dienst kwam. Met dit formulier kunt u UWV machtigen de doelgroepverklaring rechtstreeks naar uw werkgever te sturen.

Let op: heeft u een uitkering en bent u 50 jaar of ouder? En bent u voor 1 januari 2015 in dienst gekomen bij een werkgever? Dan kan uw werkgever ook gebruikmaken van de premiekorting.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van de werkgever.
Machtigen UWV voor doelgroepverklaring ouderen
Doorgeven gegevens

Maken plan van aanpak

Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van aanpak voor de re-integratie. De gemaakte afspraken legt u vast.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van het Plan van aanpak. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Maken plan van aanpak
Re-integratieverslag

Invullen oordeel van de werknemer

De afgelopen periode heeft u samen met uw werkgever gewerkt aan uw re-integratie. Met dit formulier kunt u doorgeven wat u vindt van uw re-integratie. U kunt bijvoorbeeld uw mening geven over het Plan van aanpak en over de Probleemanalyse die de bedrijfsarts heeft gemaakt.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.
Invullen oordeel van de werknemer

Invullen (eerstejaars)evaluatie

Als een zieke werknemer na een jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om samen het Plan van aanpak te evalueren. Met deze evaluatie kunt u eventueel het Plan van aanpak bijstellen. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van de (Eerstejaars)evaluatie. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Invullen (eerstejaars)evaluatie

Toeslag

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen toeslag als u een WIA-uitkering heeft

Met dit formulier kunt u een toeslag aanvragen. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer (en eventueel dat van uw partner);
 • uw inlogcode van DigiD;
 • gegevens over uw inkomsten (en eventueel die van uw partner);
 • uw rekeningnummer.
Aanvragen toeslag als u een WIA-uitkering heeft

U kunt deze toeslag aanvragen als u niet kunt rondkomen van uw WIA-uitkering. U krijgt een toeslag als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum.

Hoe verstuur ik dit formulier?

U vult het formulier online in. Als u uw gegevens heeft gecontroleerd, verstuurt u het digitaal naar UWV. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail.
U krijgt ook binnen 14 dagen een bevestiging van UWV per post. Heeft u deze niet ontvangen? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Telefonisch aanvragen

Wilt u de aanvraag liever niet via internet regelen? Dan kunt u het formulier telefonisch bestellen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Aanvragen bijstandsuitkering

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.

Aanvragen bijstandsuitkering

Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.


Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft


Aanvragen toeslag

U bent 18 jaar of ouder. U krijgt een uitkering of u krijgt uw loon doorbetaald omdat u door ziekte niet (volledig) kan werken. Als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum dat voor u geldt, kunt u met dit formulier een toeslag aanvragen. Ook als er iets verandert in uw situatie kunt u mogelijk een toeslag krijgen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer en inkomsten;
 • het burgerservicenummer en de inkomsten van uw eventuele partner.
Toeslag aanvragen
Wijzigen (particulieren)

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Geef wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op uw Ziektewet-uitkering of de toeslag die u krijgt van UWV door met dit formulier.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Voorzieningen

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen voorziening: bij een visuele, auditieve of motorische handicap

U heeft een ziekte of handicap, maar kunt wel werken. Daarbij heeft u wel voorzieningen of hulpmiddelen nodig. Bijvoorbeeld een doventolk of een brailleleesregel. Via Mijn UWV vraagt u vergoedingen voor deze voorzieningen aan.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw inlogcode van DigiD.

U vraagt vergoedingen voor deze voorzieningen aan via Mijn UWV bij: ‘Voorziening aanvragen’.

Aanvragen voorziening

Aanvragen vergoeding vervoer

Via Mijn UWV vraagt u een vergoeding aan voor de volgende voorziening: voor het vervoer naar uw werk of opleiding. Denk aan reiskosten of een aanpassing aan uw auto. Om de vergoeding te krijgen, is een belangrijke voorwaarde dat uw (gezins)inkomen niet te hoog is. Daarom vragen wij u ook gegevens op te geven over uw leefsituatie en uw inkomen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer van u en uw eventuele partner;
 • uw rekeningnummer;
 • adresgegevens van uw werk of opleiding;
 • het inkomen van uw eventuele partner.
 • uw inlogcode van DigiD

U vraagt een vergoeding voor deze voorzieningen aan via Mijn UWV bij ‘Voorziening aanvragen’.

Aanvragen voorziening

Aanvragen ondersteuning bij het volgen van onderwijs

Via Mijn UWV kunt u voor uzelf of voor uw gehandicapte kind voorzieningen of hulpmiddelen aanvragen zodat u of uw kind een opleiding kan volgen. Het gaat bijvoorbeeld om aangepast meubilair of een vergoeding voor het vervoer.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw inlogcode van DigiD.

U vraagt deze voorziening aan op via Mijn UWV bij: ‘Voorziening aanvragen’.

Aanvragen voorziening

Aanvragen voorziening starterskrediet: ondersteuning van startende ondernemers

Via Mijn UWV kunt u voorzieningen aanvragen waardoor u een eigen onderneming kunt starten. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingen aan de werkplek, hulpmiddelen of een starterskrediet.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer.
 • uw inlogcode van DigiD.

U vraagt een vergoeding voor deze voorzieningen aan via Mijn UWV bij ‘Voorziening aanvragen’.

Aanvragen voorziening

Welke ondersteuning kunt u aanvragen?

Wij kunnen u onder andere helpen met de volgende ondersteuning:

 • een starterskrediet;
 • aanpassingen op en rond de werkplek;
 • begeleiding bij uw werk (bijvoorbeeld een doventolk);
 • meeneembare voorziening (bijvoorbeeld aangepast gereedschap).

Indienen declaratie voorzieningen

U heeft toestemming gekregen voor een voorziening, bijvoorbeeld een taxivergoeding, orthopedische schoenen, een doventolk of een onderwijsvoorziening.

Met dit formulier declareert u de kosten die u heeft gemaakt voor deze voorziening. U stuurt ons dit formulier per e-mail via efacturen@uwv.nl.

Indienen declaratie voorzieningen

Let op: de specificaties van uw declaratie vermeldt u op het Verantwoordingsformulier voor uw voorziening. U stuurt dit verantwoordingsformulier apart per post naar ons toe. U vindt het adres op het formulier. Voor elk declaratieformulier stuurt u 1 verantwoordingsformulier naar ons toe.

Invullen verantwoordingsformulier voorzieningen

U heeft toestemming gekregen voor een voorziening, bijvoorbeeld een taxivergoeding, orthopedische schoenen, een doventolk of een onderwijsvoorziening.

De specificaties van uw declaratie vermeldt u op het Verantwoordingsformulier voor uw voorziening. U stuurt dit verantwoordingsformulier apart per post naar ons toe. U vindt het adres op het formulier. Voor elk declaratieformulier stuurt u 1 verantwoordingsformulier naar ons toe.

Invullen verantwoordingsformulier voorzieningen
Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Heeft u zich bij UWV ziek gemeld? Als u zich beter wilt melden, dan kan dat met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat, geeft u dit door met de Betermelder.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Ga naar de Betermelder

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw ziekmelding of de Betermelder? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Doorgeven wijzigingen als u een voorziening ontvangt

Met dit formulier kunt u wijzigingen doorgeven als u een voorziening ontvangt.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer.
Doorgeven wijzigingen als u een voorziening ontvangt

Vrijwillige verzekeringen

Aanvragen (particulieren)

Aanmelden vrijwillige verzekering binnenland

Bent u niet meer verplicht verzekerd via uw werk of uitkering? Dan kunt u een verzekering afsluiten voor een WIA-, WAO- of Ziektewet-uitkering. In sommige gevallen ook voor een WW-uitkering.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw rekeningnummer;
 • naam en adres van uw werkgevers in de afgelopen 3 jaar;
 • datum in- en uitdiensttreding bij die werkgevers;
 • uw laatste brutoloon.
Aanmelden vrijwillige verzekering binnenland

Aanmelden vrijwillige verzekering buitenland

Gaat u in het buitenland werken en bent u daar niet meer verplicht verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid? Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering aan.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw rekeningnummer;
 • uw burgerservicenummer;
 • uw laatste brutoloon.
Aanmelden vrijwillige verzekering buitenland

Of u de uitkering in het buitenland kunt ontvangen, hangt af van de afspraken die Nederland heeft gemaakt met het andere land. Dit verschilt per land en per uitkering.

Aanvragen gemachtigde vrijwillige verzekering

Met dit formulier kunt u iemand machtigen namens u contact te hebben met UWV over uw vrijwillige verzekering.

Aanvraag gemachtigde vrijwillige verzekering
Wijzigen (particulieren)

Wijzigen vrijwillige verzekering binnenland

Als u vrijwillig verzekerd bent, kunt u met dit formulier wijzigingen in uw situatie doorgeven die van belang kunnen zijn voor uw vrijwillige verzekering.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • het nummer van de vrijwillige verzekering;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Wijzigen vrijwillige verzekering binnenland

Wijzigen vrijwillige verzekering buitenland

U werkt in het buitenlanden bent vrijwillig verzekerd. Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw situatie door. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • het nummer van de vrijwillige verzekering;
 • bedrijfsnaam en loonheffingennummer werkgever;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Wijzigen vrijwillige verzekering buitenland

Wajong

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen no-riskpolis

Met dit formulier kunt u een no-riskpolis aanvragen voor uw (toekomstige) werkgever.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • naam school basisonderwijs;
 • naam school/opleiding na het basisonderwijs;
 • adresgegevens van uw (mogelijke) werkgever(s).
Aanvragen no-riskpolis

Aanvragen overstap naar nieuwe Wajong

Met dit formulier vraagt u om een overstap naar de werkregeling van de nieuwe Wajong (Wajong vanaf 1 januari 2010).

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • Uw burgerservicenummer.
Aanvragen overstap naar nieuwe Wajong

Aanvragen voorziening: bij een visuele, auditieve of motorische handicap

U heeft een ziekte of handicap, maar kunt wel werken. Daarbij heeft u wel voorzieningen of hulpmiddelen nodig. Bijvoorbeeld een doventolk of een brailleleesregel. Via Mijn UWV vraagt u vergoedingen voor deze voorzieningen aan.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw inlogcode van DigiD.

U vraagt vergoedingen voor deze voorzieningen aan via Mijn UWV bij: ‘Voorziening aanvragen’.

Aanvragen voorziening

Aanvragen vergoeding vervoer

Via Mijn UWV vraagt u een vergoeding aan voor de volgende voorziening: voor het vervoer naar uw werk of opleiding. Denk aan reiskosten of een aanpassing aan uw auto. Om de vergoeding te krijgen, is een belangrijke voorwaarde dat uw (gezins)inkomen niet te hoog is. Daarom vragen wij u ook gegevens op te geven over uw leefsituatie en uw inkomen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • burgerservicenummer van u en uw eventuele partner;
 • uw rekeningnummer;
 • adresgegevens van uw werk of opleiding;
 • het inkomen van uw eventuele partner.
 • uw inlogcode van DigiD

U vraagt een vergoeding voor deze voorzieningen aan via Mijn UWV bij ‘Voorziening aanvragen’.

Aanvragen voorziening

Aanvragen jobcoach

Met dit formulier vraagt u als klant van UWV toestemming voor ondersteuning door een jobcoach op de werkplek of tijdens de proefplaatsing. U vult het formulier in, samen met de werkgever en de jobcoach.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van uw werkgever; 
 • naam jobcoach(organisatie); 
 • uw geschatte brutoloonwaarde.
Aanvragen jobcoach
Wijzigen (particulieren)

Doorgeven wijzigingen als u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie door die van invloed kunnen zijn op uw WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering. U moet uw wijziging binnen 1 week nadat deze bij u bekend is, of had kunnen zijn, doorgeven aan UWV.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen als u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Sommige wijzigingen zijn van invloed op de hoogte of de betaling van uw uitkering. Bijvoorbeeld inkomsten uit werk. Of een nieuw rekeningnummer. Als u deze wijzigingen vóór het einde van de maand doorgeeft, dan nemen wij deze mee voor de volgende betaling van uw uitkering.

Hoe verstuur ik dit formulier?

Nadat u het formulier online heeft ingevuld en gecontroleerd, drukt u het ingevulde formulier af. Daarna ondertekent u het.

Geeft u een wijziging door voor de WAO? Stuur het formulier dan naar:
UWV
Postbus 245
1000 AE Amsterdam

Geeft u een wijziging door voor de WAZ? Stuur het formulier dan naar:
UWV
Postbus 246
1000 AE Amsterdam

Geeft u een wijziging door voor de Wajong? Stuur het formulier dan naar:
UWV
Postbus 244
1000 AE Amsterdam

Telefonisch aanvragen

Kunt u het formulier niet digitaal invullen? Dan kunt u het formulier telefonisch bestellen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94. Kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Doorgeven gegevens

Jaarcijfers

U werkt (of werkte) als zelfstandige. Daarnaast krijgt u een uitkering van UWV. Elk jaar ontvangen wij van de Belastingdienst uw jaarcijfers. Hiermee kunnen we zien of u te veel of te weinig uitkering heeft gekregen. Om de hoogte van uw uitkering vast te stellen, hebben we soms ook nog aanvullende informatie nodig. Op het formulier Jaarcijfers vindt u een aantal situaties die mogelijk voor uw bedrijf gelden. Met dit formulier geeft u die informatie door.

Let op: u hoeft dit formulier alleen op te sturen als u iets heeft ingevuld. Heeft u niets ingevuld? Dan hoeft u het formulier niet op te sturen.

U stuurt het formulier naar:
UWV
Postbus 58170
1040 HD Amsterdam

Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers
Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Bekijk de betaalspecificatie van uw uitkering op Mijn UWV. Van de eerste betaling van uw uitkering ontvangt u een betaalspecificatie. Ook als de hoogte van uw uitkering verandert, ontvangt u altijd een betaalspecificatie.

Deze gegevens heeft u nodig om de specificatie te bekijken:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken betaalspecificatie


Bekijken jaaropgaaf

Heeft u het afgelopen jaar 1 of meer uitkeringen van UWV ontvangen? Dan kunt u de jaaropgaaf van elke uitkering digitaal bekijken. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u de jaaropgave(n) wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een PDF-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
  Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Met de gegevens die wij hebben over uw arbeidsverleden en loon bepalen wij de hoogte en duur van uw eventuele uitkering. Via Mijn UWV kunt u nagaan welke gegevens wij van u hebben.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Meer informatie

Wilt u uw verzekeringsbericht thuis ontvangen? Dan kunt u het telefonisch opvragen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

WAO en WAZ

Doorgeven gegevens

Jaarcijfers

U werkt (of werkte) als zelfstandige. Daarnaast krijgt u een uitkering van UWV. Elk jaar ontvangen wij van de Belastingdienst uw jaarcijfers. Hiermee kunnen we zien of u te veel of te weinig uitkering heeft gekregen. Om de hoogte van uw uitkering vast te stellen, hebben we soms ook nog aanvullende informatie nodig. Op het formulier Jaarcijfers vindt u een aantal situaties die mogelijk voor uw bedrijf gelden. Met dit formulier geeft u die informatie door.

Let op: u hoeft dit formulier alleen op te sturen als u iets heeft ingevuld. Heeft u niets ingevuld? Dan hoeft u het formulier niet op te sturen.

U stuurt het formulier naar:
UWV
Postbus 58170
1040 HD Amsterdam

Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers

Invullen model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meestal loonheffingen inhouden op uw loon of uitkering. Voor de inhouding moet de werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat uw werkgever of de uitkeringsinstantie de loonheffingskorting toepast.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.
Invullen Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen
Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Heeft u zich bij UWV ziek gemeld? Als u zich beter wilt melden, dan kan dat met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat, geeft u dit door met de Betermelder.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Ga naar de Betermelder

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw ziekmelding of de Betermelder? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Doorgeven wijzigingen als u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Met dit formulier geeft u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie door die van invloed kunnen zijn op uw WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering. U moet uw wijziging binnen 1 week nadat deze bij u bekend is, of had kunnen zijn, doorgeven aan UWV.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen als u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Sommige wijzigingen zijn van invloed op de hoogte of de betaling van uw uitkering. Bijvoorbeeld inkomsten uit werk. Of een nieuw rekeningnummer. Als u deze wijzigingen vóór het einde van de maand doorgeeft, dan nemen wij deze mee voor de volgende betaling van uw uitkering.

Hoe verstuur ik dit formulier?

Nadat u het formulier online heeft ingevuld en gecontroleerd, drukt u het ingevulde formulier af. Daarna ondertekent u het.

Geeft u een wijziging door voor de WAO? Stuur het formulier dan naar:
UWV
Postbus 245
1000 AE Amsterdam

Geeft u een wijziging door voor de WAZ? Stuur het formulier dan naar:
UWV
Postbus 246
1000 AE Amsterdam

Geeft u een wijziging door voor de Wajong? Stuur het formulier dan naar:
UWV
Postbus 244
1000 AE Amsterdam

Telefonisch aanvragen

Kunt u het formulier niet digitaal invullen? Dan kunt u het formulier telefonisch bestellen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94. Kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen. Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

Melden van verslechterde gezondheid

Is uw WAO-uitkering stopgezet? Of is uw eerdere aanvraag voor een uitkering afgewezen? Als u sinds die tijd minder kunt werken omdat het slechter gaat met uw gezondheid, dan kunt u misschien uw oude WAO-uitkering terugkrijgen. Of u krijgt alsnog een WAO-uitkering. Met dit formulier beoordelen wij of u (weer) een WAO-uitkering kunt krijgen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.

Heeft u een WIA-uitkering? Gebruik dan niet dit formulier, maar het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WIA-uitkering heeft.

Melden van verslechterde gezondheid

Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering

Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie doorgeven. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw uitkering. Geef veranderingen in uw situatie binnen een week aan ons door.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering
Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Bekijk de betaalspecificatie van uw uitkering op Mijn UWV. Van de eerste betaling van uw uitkering ontvangt u een betaalspecificatie. Ook als de hoogte van uw uitkering verandert, ontvangt u altijd een betaalspecificatie.

Deze gegevens heeft u nodig om de specificatie te bekijken:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken betaalspecificatie


Bekijken jaaropgaaf

Heeft u het afgelopen jaar 1 of meer uitkeringen van UWV ontvangen? Dan kunt u de jaaropgaaf van elke uitkering digitaal bekijken. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u de jaaropgave(n) wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een PDF-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
  Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Met de gegevens die wij hebben over uw arbeidsverleden en loon bepalen wij de hoogte en duur van uw eventuele uitkering. Via Mijn UWV kunt u nagaan welke gegevens wij van u hebben.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Meer informatie

Wilt u uw verzekeringsbericht thuis ontvangen? Dan kunt u het telefonisch opvragen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

WIA

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen toeslag als u een WIA-uitkering heeft

Met dit formulier kunt u een toeslag aanvragen. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer (en eventueel dat van uw partner);
 • uw inlogcode van DigiD;
 • gegevens over uw inkomsten (en eventueel die van uw partner);
 • uw rekeningnummer.
Aanvragen toeslag als u een WIA-uitkering heeft

U kunt deze toeslag aanvragen als u niet kunt rondkomen van uw WIA-uitkering. U krijgt een toeslag als uw inkomen lager is dan het sociaal minimum.

Hoe verstuur ik dit formulier?

U vult het formulier online in. Als u uw gegevens heeft gecontroleerd, verstuurt u het digitaal naar UWV. U krijgt hiervan een bevestiging per e-mail.
U krijgt ook binnen 14 dagen een bevestiging van UWV per post. Heeft u deze niet ontvangen? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Telefonisch aanvragen

Wilt u de aanvraag liever niet via internet regelen? Dan kunt u het formulier telefonisch bestellen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Aanvragen WIA-uitkering

U wilt een WIA-uitkering aanvragen. Dat kunt u hier digitaal doen.

Bij het invullen van uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw inlogcode van DigiD;
 • gegevens van uw werkgevers van de afgelopen 5 jaar;
 • informatie over de opleidingen en cursussen die u heeft gevolgd;
 • uw rekeningnummer.

Ik heb een werkgever

Heeft u een werkgever? Dan hebben wij aanvullende gegevens van u nodig. Welke gegevens dat zijn, leest u in ons Stappenplan:

De aanvraag met verkorte wachttijd

Is duidelijk dat u nu en in de toekomst helemaal niet meer kunt werken? Dan kunt een WIA-uitkering aanvragen met verkorte wachttijd. Wanneer u dat doet, hangt af van uw situatie:

 • Heeft u een werkgever, maar geen Ziektewet-uitkering? Dan kunt u een aanvraag doen na 3 weken ziekte. Daarvoor heeft u een verklaring nodig van de bedrijfsarts.
 • Heeft u wel een Ziektewet-uitkering? Dan kunt u een aanvraag doen na 3 weken ziekte. Vraag dan om advies van de verzekeringsarts. Het maakt dan niet uit of u een werkgever heeft of niet.

Na 68 weken ziekte is het niet meer mogelijk om deze uitkering eerder aan te vragen. U kunt de uitkering dan eventueel krijgen na 2 jaar (104 weken) ziekte.

Meer informatie over een aanvraag met verkorte wachttijd vindt u op Ik wil vervroegd een WIA-uitkering aanvragen.

Aanvragen WIA-uitkering

Aanvraag tussendoor opslaan

Wilt u tijdens het invullen van uw online aanvraag een paar gegevens opzoeken? Of zijn er vragen die u samen met uw werkgever wilt invullen? Sla dan het formulier tussendoor op. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld uw eigen computer of een USB-stick. Later kunt u het formulier verder invullen. Dat kan ook vanaf een andere computer als u het formulier meeneemt, bijvoorbeeld op uw USB-stick. Elke keer dat u verdergaat met invullen, moet u opnieuw inloggen en heeft u dus uw DigiD nodig.

Hoe verstuur ik dit formulier?

Nadat u het formulier online heeft ingevuld en gecontroleerd, verstuurt u het digitaal naar UWV.
U krijgt binnen 14 dagen een bevestiging van UWV per post. Heeft u deze niet ontvangen? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Re-integratieverslag

Invullen eindevaluatie

Als een werknemer ruim anderhalf jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Om te beoordelen of de werknemer zo'n uitkering kan krijgen, hebben wij informatie nodig. Die informatie geeft u door met de Eindevaluatie.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van de Eindevaluatie. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Invullen eindevaluatie

Invullen oordeel van de werknemer

De afgelopen periode heeft u samen met uw werkgever gewerkt aan uw re-integratie. Met dit formulier kunt u doorgeven wat u vindt van uw re-integratie. U kunt bijvoorbeeld uw mening geven over het Plan van aanpak en over de Probleemanalyse die de bedrijfsarts heeft gemaakt.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer.
Invullen oordeel van de werknemer

Invullen (eerstejaars)evaluatie

Als een zieke werknemer na een jaar nog niet volledig aan het werk is, is het tijd om samen het Plan van aanpak te evalueren. Met deze evaluatie kunt u eventueel het Plan van aanpak bijstellen. Hiervoor kunt u dit formulier gebruiken.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van de (Eerstejaars)evaluatie. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Invullen (eerstejaars)evaluatie
Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Heeft u zich bij UWV ziek gemeld? Als u zich beter wilt melden, dan kan dat met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat, geeft u dit door met de Betermelder.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Ga naar de Betermelder

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw ziekmelding of de Betermelder? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-uitkering heeft

Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie doorgeven die van invloed kunnen zijn op uw WIA-uitkering.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • uw inlogcode van DigiD.
Doorgeven wijzigingen als u een WIA-uitkering heeft

U moet uw wijziging binnen 1 week nadat deze bij u bekend is, of had kunnen zijn, doorgeven aan UWV. Sommige wijzigingen zijn van invloed op de hoogte of de betaling van uw uitkering. Bijvoorbeeld inkomsten uit werk. Of een nieuw rekeningnummer. Als u deze wijzigingen vóór het einde van de maand doorgeeft, dan nemen wij deze mee voor de volgende betaling van uw uitkering.

Veranderingen in uw gezondheid

Verandert er iets in uw gezondheid? Geef dat dan aan UWV door met het formulier Wijzigingen doorgeven over uw gezondheid.

Hoe verstuur ik dit formulier?

Nadat u het formulier online heeft ingevuld en gecontroleerd, verstuurt u het digitaal naar UWV.
U krijgt ook binnen 14 dagen een bevestiging van UWV per post. Heeft u deze niet ontvangen? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

Telefonisch aanvragen

Wilt u uw wijzigingen liever niet via internet doorgeven? Dan kunt u het formulier telefonisch bij ons opvragen via UWV Telefoon Werknemers: 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn. Heeft u het formulier ontvangen? Stuur het dan ingevuld terug naar het UWV-adres dat op het formulier staat.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht. 

Vragen over uw gezondheid

Met dit formulier geeft u medische gegevens door aan UWV. U kunt dit formulier gebruiken als u het formulier Wijzigingen doorgeven in uw gezondheid heeft ingevuld.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen
Vragen over uw gezondheid

Veranderingen in uw gezondheid

Verandert er iets in uw gezondheid? Geef dat dan aan UWV door met het formulier Wijzigingen doorgeven over uw gezondheid.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid

Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw gezondheid doorgeven die van invloed kunnen zijn op uw WIA-uitkering.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid

Medische gegevens doorgeven

Wilt u medische gegevens doorgeven aan UWV? Gebruik daarvoor het formulier Vragen over uw gezondheid.

Doorgeven gegevens

Jaarcijfers

U werkt (of werkte) als zelfstandige. Daarnaast krijgt u een uitkering van UWV. Elk jaar ontvangen wij van de Belastingdienst uw jaarcijfers. Hiermee kunnen we zien of u te veel of te weinig uitkering heeft gekregen. Om de hoogte van uw uitkering vast te stellen, hebben we soms ook nog aanvullende informatie nodig. Op het formulier Jaarcijfers vindt u een aantal situaties die mogelijk voor uw bedrijf gelden. Met dit formulier geeft u die informatie door.

Let op: u hoeft dit formulier alleen op te sturen als u iets heeft ingevuld. Heeft u niets ingevuld? Dan hoeft u het formulier niet op te sturen.

U stuurt het formulier naar:
UWV
Postbus 58170
1040 HD Amsterdam

Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers
Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Bekijk de betaalspecificatie van uw uitkering op Mijn UWV. Van de eerste betaling van uw uitkering ontvangt u een betaalspecificatie. Ook als de hoogte van uw uitkering verandert, ontvangt u altijd een betaalspecificatie.

Deze gegevens heeft u nodig om de specificatie te bekijken:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken betaalspecificatie


Bekijken jaaropgaaf

Heeft u het afgelopen jaar 1 of meer uitkeringen van UWV ontvangen? Dan kunt u de jaaropgaaf van elke uitkering digitaal bekijken. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u de jaaropgave(n) wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een PDF-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
  Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Met de gegevens die wij hebben over uw arbeidsverleden en loon bepalen wij de hoogte en duur van uw eventuele uitkering. Via Mijn UWV kunt u nagaan welke gegevens wij van u hebben.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Meer informatie

Wilt u uw verzekeringsbericht thuis ontvangen? Dan kunt u het telefonisch opvragen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

WW

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen adoptie-uitkering (WAZO) als u WW heeft

Adopteert u een kind tijdens uw WW-uitkering, dan kunt u zelf een adoptie-uitkering (WAZO) aanvragen via Mijn UWV.

Wanneer vraagt u een adoptie-uitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw verlof duurt maximaal 4 weken. Het verlof kan ingaan vanaf 2 weken voor de komst van uw kind tot 16 weken erna. De startdatum van het verlof bepaalt u zelf. Vraag vervolgens de adoptie-uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan. Doe dit op tijd.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Aanvragen adoptie-uitkering (WAZO) als u WW heeft

Let op: alleen als u WW krijgt, kunt u de adoptie-uitkering zelf via Mijn UWV aanvragen.

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de adoptie-uitkering aan.
 • Krijgt u Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Of adopteert u een kind binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband, of binnen 10 weken na het einde van uw uitkering (WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering)? Dan kunt u de adoptie-uitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Aanvragen pleegzorguitkering (WAZO) als u WW heeft

Neemt u tijdens uw WW-uitkering een pleegkind op in uw gezin, dan kunt u zelf een pleegzorguitkering (WAZO) aanvragen via Mijn UWV.

Wanneer vraagt u pleegzorguitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw verlof duurt maximaal 4 weken. Het verlof kan ingaan vanaf 2 weken voor de komst van uw kind tot 16 weken erna. De startdatum van het verlof bepaalt u zelf. Vraag vervolgens de adoptie-uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan. Doe dit op tijd.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Aanvragen pleegzorguitkering (WAZO) als u WW heeft

Let op: alleen als u WW krijgt, kunt u de pleegzorguitkering zelf via Mijn UWV aanvragen.

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de pleegzorguitkering aan.
 • Krijgt u Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Of neemt u een pleegkind in huis binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband, of binnen 10 weken na het einde van uw uitkering (WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering)? Dan kunt u de pleegzorguitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Aanvragen zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Bent u zwanger tijdens uw WW-uitkering, dan kunt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aanvragen via Mijn UWV.

Wanneer vraagt u een uitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw zwangerschapsverlof gaat in tussen 6 en 4 weken voor de dag na uw uitgerekende datum. U bepaalt zelf op welke dag u het verlof binnen deze periode laat ingaan. Vervolgens vraagt u de uitkering aan 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag. Doe dit op tijd.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Aanvragen zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Let op: alleen als u WW krijgt, kunt u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelf via Mijn UWV aanvragen.

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de zwangerschap- en bevallingssuitkering aan.
 • Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen aanvragen: de ZEZ-uitkering.
 • Krijgt u Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Dan kunt u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Ziek melden als u WW heeft

Krijgt u WW en bent u ziek? Of bent u ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw WW-uitkering? Geef dit dan uiterlijk op de tweede dag door via Mijn UWV. Dit geldt ook als u WW krijgt en ziek bent door uw zwangerschap of door de bevalling.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Ziek melden als u WW heeft

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw ziekmelding? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.


Aanvragen toeslag als u een WW-uitkering heeft


Aanvragen WW-uitkering

Het onderdeel dat u zoekt, staat op werk.nl. Dit is een andere website van UWV. Op werk.nl kunt u zich inschrijven als werkzoekende, vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen. De Werkmap, uw beveiligde en persoonlijke pagina op werk.nl, helpt u op weg naar werk.

Aanvragen WW-uitkering

Aanvragen toestemming vrijwilligerswerk naast uw WW-uitkering

Met dit formulier vraagt u toestemming om tijdens uw WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen.

Heeft u geen WW-uitkering maar een andere uitkering van UWV? Dan geeft u dit door met een ander wijzigingsformulier. Hiervoor kiest u op Hoe geef ik wijzigingen door aan UWV? eerst uw situatie of de uitkering die u heeft.

Aanvragen toestemming vrijwilligerswerk naast uw WW-uitkering
Doorgeven gegevens

Invullen formulier Inkomstenopgave

Met het formulier Inkomstenopgave geeft u iedere maand uw inkomsten door als uw WW-uitkering op of na 1 juli 2015 is ingegaan. Ook als u geen inkomsten heeft, geeft u dat iedere maand door met het formulier. U krijgt alleen betaald als wij het formulier hebben ontvangen.

UWV betaalt uw uitkering na afloop van iedere kalendermaand, als u uw inkomsten (inclusief vakantiegeld) van de maand daarvoor heeft doorgegeven. Geef uw inkomsten zo snel mogelijk na afloop van de maand door, maar in ieder geval voor het einde van de volgende maand. U heeft dus uiterlijk 1 maand de tijd om uw inkomsten door te geven.

Wij betalen uw uitkering binnen 3 tot 10 werkdagen nadat wij uw formulier hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat uw bank meestal nog 3 werkdagen nodig heeft om uw uitkering bij te schrijven op uw rekening. Wilt u weten of uw uitkering is betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.

Let op: u kunt het formulier pas invullen als de maand is afgelopen. Als u bijvoorbeeld werkloos wordt per 1 juli 2015 en u wilt het formulier invullen over de maand juli, dan kan dit pas vanaf 1 augustus.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD;
 • uw loonstrook.

Hoe geef ik voor het eerst mijn inkomsten door aan UWV?


Hoe geef ik vanaf de tweede maand mijn inkomsten door aan UWV?

Invullen formulier Inkomstenopgave

Meer informatie

Heeft u een vraag over het doorgeven van wijzigingen of inkomsten? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""

Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Invullen Inkomstenformulier WW

Met het Inkomstenformulier WW geeft u uw wisselende inkomsten door als uw WW-uitkering voor 1 juli 2015 is ingegaan. UWV betaalt uw uitkering als u uw inkomsten over de afgelopen 4 weken aan ons door heeft gegeven. U krijgt alleen betaald als wij het formulier hebben ontvangen.

Hoe vul ik het Inkomstenformulier in?

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD; 
 • de gegevens die u wilt doorgeven.
Invullen Inkomstenformulier WW

Meer informatie

Heeft u een vraag over het doorgeven van wijzigingen of inkomsten? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Invullen Wijzigingsformulier WW

Met het Wijzigingsformulier WW geeft u wijzigingen door in uw situatie.

Bent u werkloos op of na 1 juli 2015? Bekijk dan deze video met instructies voor het invullen van het Wijzigingsformulier:

Was u al werkloos voor 1 juli 2015? Bekijk dan deze video met instructies voor het invullen van het Wijzigingsformulier:

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD;
 • de gegevens die u wilt doorgeven.

Invullen Wijzigingsformulier WW

Meer informatie

Heeft u een vraag over het doorgeven van wijzigingen of inkomsten? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Opgave gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer

Krijgt u via uw werkgever een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer? En werkt u tijdens de periode dat u deze uitkering krijgt bij een andere werkgever? Bijvoorbeeld als uitzendkracht of invalkracht? Geef de uren die u heeft gewerkt bij deze werkgever(s) aan ons door met dit formulier. Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • overzicht per dag van de door u gewerkte uren.
Opgave gewerkte uren tijdens WW wegens onwerkbaar weer
Machtigen

Machtigen UWV voor doelgroepverklaring jongeren

Heeft u een WW-uitkering en bent u minimaal 18 jaar en maximaal 26 jaar oud? Dan kan een werkgever als hij u in dienst neemt een korting krijgen op de premies die hij aan de Belastingdienst moet betalen. De Belastingdienst zal uw werkgever om een doelgroepverklaring van UWV vragen. Met dit formulier machtigt u UWV om de doelgroepverklaring rechtstreeks naar uw werkgever te sturen.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • adresgegevens van de werkgever.
Machtigen UWV voor doelgroepverklaring jongeren
Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Heeft u zich bij UWV ziek gemeld? Als u zich beter wilt melden, dan kan dat met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat, geeft u dit door met de Betermelder.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Ga naar de Betermelder

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw ziekmelding of de Betermelder? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Doorgeven wijzigingen buitenland. Als u een WW-uitkering heeft

Met dit formulier kunt u wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie doorgeven. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw uitkering. Geef veranderingen in uw situatie direct aan ons door. Of geef de wijziging eerder door, bijvoorbeeld zodra u de datum weet.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen buitenland. Als u een WW-uitkering heeft
Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Bekijk de betaalspecificatie van uw uitkering op Mijn UWV. Van de eerste betaling van uw uitkering ontvangt u een betaalspecificatie. Ook als de hoogte van uw uitkering verandert, ontvangt u altijd een betaalspecificatie.

Deze gegevens heeft u nodig om de specificatie te bekijken:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken betaalspecificatie


Bekijken jaaropgaaf

Heeft u het afgelopen jaar 1 of meer uitkeringen van UWV ontvangen? Dan kunt u de jaaropgaaf van elke uitkering digitaal bekijken. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u de jaaropgave(n) wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een PDF-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
  Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Met de gegevens die wij hebben over uw arbeidsverleden en loon bepalen wij de hoogte en duur van uw eventuele uitkering. Via Mijn UWV kunt u nagaan welke gegevens wij van u hebben.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Meer informatie

Wilt u uw verzekeringsbericht thuis ontvangen? Dan kunt u het telefonisch opvragen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Ziektewet

Doorgeven gegevens

Maken plan van aanpak

Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van aanpak voor de re-integratie. De gemaakte afspraken legt u vast.

U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van het Plan van aanpak. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Online aanleveren

Als een werknemer 2 jaar ziek blijft en een WIA-uitkering aanvraagt, kan de werkgever dit formulier online bij ons aanleveren via het werkgeverportaal UWV. Hij krijgt direct een ontvangstbevestiging als wij het ontvangen hebben.

Maken plan van aanpak

Jaarcijfers

U werkt (of werkte) als zelfstandige. Daarnaast krijgt u een uitkering van UWV. Elk jaar ontvangen wij van de Belastingdienst uw jaarcijfers. Hiermee kunnen we zien of u te veel of te weinig uitkering heeft gekregen. Om de hoogte van uw uitkering vast te stellen, hebben we soms ook nog aanvullende informatie nodig. Op het formulier Jaarcijfers vindt u een aantal situaties die mogelijk voor uw bedrijf gelden. Met dit formulier geeft u die informatie door.

Let op: u hoeft dit formulier alleen op te sturen als u iets heeft ingevuld. Heeft u niets ingevuld? Dan hoeft u het formulier niet op te sturen.

U stuurt het formulier naar:
UWV
Postbus 58170
1040 HD Amsterdam

Doorgeven aanvullende informatie bij uw jaarcijfers
Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Heeft u zich bij UWV ziek gemeld? Als u zich beter wilt melden, dan kan dat met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat, geeft u dit door met de Betermelder.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Ga naar de Betermelder

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw ziekmelding of de Betermelder? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft

Geef wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op uw Ziektewet-uitkering of de toeslag die u krijgt van UWV door met dit formulier.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de gegevens die u wilt wijzigen.
Doorgeven wijzigingen als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft
Aanvragen (particulieren)

Ziek melden als u WW heeft

Krijgt u WW en bent u ziek? Of bent u ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw WW-uitkering? Geef dit dan uiterlijk op de tweede dag door via Mijn UWV. Dit geldt ook als u WW krijgt en ziek bent door uw zwangerschap of door de bevalling.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Ziek melden als u WW heeft

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw ziekmelding? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Bekijk de betaalspecificatie van uw uitkering op Mijn UWV. Van de eerste betaling van uw uitkering ontvangt u een betaalspecificatie. Ook als de hoogte van uw uitkering verandert, ontvangt u altijd een betaalspecificatie.

Deze gegevens heeft u nodig om de specificatie te bekijken:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken betaalspecificatie


Bekijken jaaropgaaf

Heeft u het afgelopen jaar 1 of meer uitkeringen van UWV ontvangen? Dan kunt u de jaaropgaaf van elke uitkering digitaal bekijken. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u de jaaropgave(n) wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een PDF-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
  Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Met de gegevens die wij hebben over uw arbeidsverleden en loon bepalen wij de hoogte en duur van uw eventuele uitkering. Via Mijn UWV kunt u nagaan welke gegevens wij van u hebben.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Meer informatie

Wilt u uw verzekeringsbericht thuis ontvangen? Dan kunt u het telefonisch opvragen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Zwanger - adoptie - pleegzorg

Wijzigen (particulieren)

Beter melden bij UWV

Heeft u zich bij UWV ziek gemeld? Als u zich beter wilt melden, dan kan dat met de Betermelder. Ook als u gedeeltelijk weer aan het werk gaat, geeft u dit door met de Betermelder.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Ga naar de Betermelder

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw ziekmelding of de Betermelder? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Aanvragen (particulieren)

Aanvragen adoptie-uitkering (WAZO) als u WW heeft

Adopteert u een kind tijdens uw WW-uitkering, dan kunt u zelf een adoptie-uitkering (WAZO) aanvragen via Mijn UWV.

Wanneer vraagt u een adoptie-uitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw verlof duurt maximaal 4 weken. Het verlof kan ingaan vanaf 2 weken voor de komst van uw kind tot 16 weken erna. De startdatum van het verlof bepaalt u zelf. Vraag vervolgens de adoptie-uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan. Doe dit op tijd.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Aanvragen adoptie-uitkering (WAZO) als u WW heeft

Let op: alleen als u WW krijgt, kunt u de adoptie-uitkering zelf via Mijn UWV aanvragen.

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de adoptie-uitkering aan.
 • Krijgt u Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Of adopteert u een kind binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband, of binnen 10 weken na het einde van uw uitkering (WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering)? Dan kunt u de adoptie-uitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Aanvragen pleegzorguitkering (WAZO) als u WW heeft

Neemt u tijdens uw WW-uitkering een pleegkind op in uw gezin, dan kunt u zelf een pleegzorguitkering (WAZO) aanvragen via Mijn UWV.

Wanneer vraagt u pleegzorguitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw verlof duurt maximaal 4 weken. Het verlof kan ingaan vanaf 2 weken voor de komst van uw kind tot 16 weken erna. De startdatum van het verlof bepaalt u zelf. Vraag vervolgens de adoptie-uitkering 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag aan. Doe dit op tijd.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Aanvragen pleegzorguitkering (WAZO) als u WW heeft

Let op: alleen als u WW krijgt, kunt u de pleegzorguitkering zelf via Mijn UWV aanvragen.

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de pleegzorguitkering aan.
 • Krijgt u Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Of neemt u een pleegkind in huis binnen 10 weken na het einde van uw dienstverband, of binnen 10 weken na het einde van uw uitkering (WW-, Ziektewet- of loongerelateerde WGA-uitkering)? Dan kunt u de pleegzorguitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Aanvragen zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Bent u zwanger tijdens uw WW-uitkering, dan kunt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aanvragen via Mijn UWV.

Wanneer vraagt u een uitkering aan?

Bepaal eerst uw eerste verlofdag. Uw zwangerschapsverlof gaat in tussen 6 en 4 weken voor de dag na uw uitgerekende datum. U bepaalt zelf op welke dag u het verlof binnen deze periode laat ingaan. Vervolgens vraagt u de uitkering aan 4 tot 2 weken voor uw eerste verlofdag. Doe dit op tijd.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Aanvragen zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) als u WW heeft

Let op: alleen als u WW krijgt, kunt u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelf via Mijn UWV aanvragen.

 • Heeft u een werkgever? Dan vraagt de werkgever namens u de zwangerschap- en bevallingssuitkering aan.
 • Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen aanvragen: de ZEZ-uitkering.
 • Krijgt u Ziektewet- of een loongerelateerde WGA-uitkering? Of bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet? Dan kunt u de zwangerschaps- en bevallingsuitkering alleen telefonisch aanvragen. Doe dit vanaf 4 weken voor uw eerste verlofdag. Bel met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten).

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

Met dit formulier vraagt u een ZEZ-uitkering aan, in verband met zwangerschap en bevalling als u werkt als zelfstandige, beroepsbeoefenaar of als meewerkende echtgenote.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:
 • uw burgerservicenummer;
 • uw inkomen zoals vermeld op uw Aangifte inkomstenbelasting;
 • uw eventuele vrijwillige Ziektewet-verzekering bij UWV;
 • uw vermoedelijke bevallingsdatum.
Aanvragen ZEZ-uitkering voor zwangere zelfstandigen

De regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) zorgt voor een uitkering als u:

 • zelfstandige met of zonder personeel bent;
 • meewerkend echtgenote of partner bent;
 • beroepsbeoefenaar bent.

Aanvragen verlenging ZEZ-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind

Met dit formulier vraagt u verlenging van uw ZEZ-uitkering aan als uw kind na de geboorte meer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Uw zwangerschaps- en bevallingsverlof moet dan op of na 1 januari 2015 zijn ingegaan.

U heeft de volgende gegevens nodig om het formulier in te vullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de geboortedatum van u en uw kind;
 • de datum waarop uw kind voor het eerst in het ziekenhuis is opgenomen.
 • U verstuurt de aanvraag in de laatste 2 weken van uw 'eigenlijke' bevallingsverlof. Stuur ook de verklaring van het ziekenhuis mee. Daarin staat dat uw kind in het ziekenhuis is opgenomen en hoelang. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Verlengen ZEZ-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind

Met dit formulier vraagt u verlenging van uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering (WAZO) aan als uw kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Uw zwangerschaps- en bevallingsverlof moet dan op of na 1 januari 2015 zijn ingegaan. Deze uitkering loopt altijd gelijk aan uw verlof.

U heeft de volgende gegevens nodig om het formulier in te vullen:

 • uw burgerservicenummer;
 • de geboortedatum van u en uw kind;
 • de datum waarop uw kind voor het eerst in het ziekenhuis is opgenomen.

U verstuurt de aanvraag uiterlijk in de laatste 2 weken van uw ‘eigenlijke’ bevallingsverlof. Stuur ook de verklaring van het ziekenhuis mee. Daarin staat dat uw kind in het ziekenhuis is opgenomen en hoelang. Deze verklaring is belangrijk. Alleen daarmee kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen.

Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind

Aanvragen ZEZ-uitkering in verband met overlijden – Aanvraag door partner

Met dit formulier vraag u een ZEZ-uitkering aan als uw partner tijdens of vlak na de geboorte van uw kind is overleden.

U komt in aanmerking als het volgende voor u geldt: 

 • U bent zelfstandige, beroepsbeoefenaar of meewerkend echtgeno(o)t(e) of partner. 
 • U en uw partner zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. 
 • U heeft het kind erkend. 
 • Uw partner is tijdens haar bevallingsverlof of-uitkering overleden. Of uw partner is (als zij geen recht had op bevallingsverlof of een bevallingsuitkering) binnen 10 weken na de geboorte van uw kind overleden. 

U heeft de volgende gegevens nodig bij het invullen:

 • Uw burgerservicenummer 
 • Het IBAN-rekeningnummer waarop wij de uitkering kunnen overmaken;

U moet de volgende documenten meesturen met de aanvraag;

 • Een kopie van de akte van overlijden van de moeder;
 • Een kopie van de akte van geboorte van het kind.
Aanvragen ZEZ-uitkering in verband met overlijden
Doorgeven gegevens

Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind ZEZ-uitkering

U kunt verlenging van uw ZEZ-uitkering aanvragen als uw kind na de geboorte meer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Hiervoor hebben we een verklaring van het ziekenhuis nodig. Dit formulier kunt u daarvoor gebruiken.

Let op:

 • Heeft u een aparte verklaring van het ziekenhuis? Stuur die dan ook mee. Schrijf uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer op de verklaring.
 • In de laatste 2 weken van uw 'eigenlijke' bevallingsverlof vraagt u deze verklaring aan het ziekenhuis, ook als uw kind dan nog in het ziekenhuis ligt.
 • Lag uw kind in meer dan 1 ziekenhuis, vraag dan een verklaring aan elk ziekenhuis.
Invullen begin- en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind ZEZ-uitkering

Invullen begin-en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind WAZO-uitkering

U kunt langer bevallingsverlof aanvragen als uw kind na de geboorte langer dan 1 week (7 dagen) in het ziekenhuis moet blijven. Hiervoor hebben we een verklaring van het ziekenhuis nodig. Dit formulier kunt u daarvoor gebruiken.

Let op:

 • Heeft u een aparte verklaring van het ziekenhuis? Stuur die dan ook mee. Schrijf uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer op de verklaring.
 • Uiterlijk in de laatste 2 weken van uw 'eigenlijke' bevallingsverlof vraagt u deze verklaring aan het ziekenhuis, ook als uw kind dan nog in het ziekenhuis ligt.
 • Lag uw kind in meer dan 1 ziekenhuis, vraag dan een verklaring aan elk ziekenhuis.
Invullen begin-en einddatum ziekenhuisverblijf van uw pasgeboren kind WAZO-uitkering
Bekijken gegevens

Bekijken betaalspecificatie

Bekijk de betaalspecificatie van uw uitkering op Mijn UWV. Van de eerste betaling van uw uitkering ontvangt u een betaalspecificatie. Ook als de hoogte van uw uitkering verandert, ontvangt u altijd een betaalspecificatie.

Deze gegevens heeft u nodig om de specificatie te bekijken:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken betaalspecificatie


Bekijken jaaropgaaf

Heeft u het afgelopen jaar 1 of meer uitkeringen van UWV ontvangen? Dan kunt u de jaaropgaaf van elke uitkering digitaal bekijken. In de jaaropgaaf staat de informatie die UWV aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken jaaropgaaf

Hoe download ik dit formulier?

Als u de jaaropgave(n) wilt downloaden, dan klikt u op de titel. U kunt de jaaropgaaf daarna afdrukken. Om een PDF-bestand te kunnen lezen, heeft u de gratis Acrobat Reader (minimaal vereiste versie 5.5) nodig.

Meer informatie

Heeft u een vraag over uw jaaropgaaf? Bel dan naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
  Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Met de gegevens die wij hebben over uw arbeidsverleden en loon bepalen wij de hoogte en duur van uw eventuele uitkering. Via Mijn UWV kunt u nagaan welke gegevens wij van u hebben.

Deze gegevens heeft u nodig bij het invullen:

 • uw inlogcode van DigiD.
Bekijken arbeidsverleden en loongegevens

Meer informatie

Wilt u uw verzekeringsbericht thuis ontvangen? Dan kunt u het telefonisch opvragen. Bel hiervoor naar UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (€ 0,04 per minuut, met een starttarief van € 0,045, plus uw gebruikelijke belkosten). Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van dienst zijn.

""
   Log in met uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten