Bedrijf starten met een WW-uitkering

Wilt u als zelfstandige starten met behoud van uw (gedeeltelijke) WW-uitkering? Dat kan alleen als u daarvoor vooraf toestemming van UWV krijgt. Onderzoek daarom eerst of ondernemen iets voor u is.

Meld in uw Werkmap dat u als zelfstandige wilt beginnen. Wij nodigen u dan uit voor een voorlichtingsbijeenkomst. Maak ook een afspraak met een adviseur werk. Hij beoordeelt uw plannen.

De eerste stappen naar een eigen bedrijf

Bereidt u zich goed voor als u van plan bent om vanuit een WW-uitkering voor uzelf te beginnen. De eerste stappen zijn:

 1. Blijf ingeschreven als werkzoekende. Alleen dan houdt u recht op uw WW-uitkering.
 2. Bespreek voor een onderzoeksperiode met uw adviseur werk uw plannen om voor uzelf te beginnen.
 3. Onderzoek uw plannen in de onderzoeksperiode:
  • Test samen met uw adviseur werk uw ondernemerskwaliteiten;
  • Onderzoek uw idee (haalbaarheid, financiering, locatie, verzekeringen, vergunningen);
  • Vraag informatie bij de Belastingdienst;
  • Ga voor informatie en advies naar Ondernemersplein.nl;
  • Stel een ondernemingsplan op. Meer informatie leest u in het Handboek voor de ondernemer
  We spreken in overleg met u af hoelang u de tijd krijgt. In deze onderzoeksperiode hoeft u niet te solliciteren. Zo heeft u meer tijd om uw bedrijf goed op te zetten.
 4. Bespreek na de onderzoeksperiode met uw adviseur werk of uw plannen haalbaar zijn.
 5. Besluit of u gaat beginnen als zelfstandig ondernemer.

Wanneer ben ik zelfstandige?

U bent zelfstandige als u opdrachten uitvoert, of producten verkoopt. Bijvoorbeeld als u een eigen bedrijf heeft, of als u zzp’er of directeur-grootaandeelhouder bent. Het is verstandig om bij de Belastingdienst een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen.

Gevolgen WW als ik een eigen bedrijf start

Als u voor uzelf begint, heeft dit invloed op uw WW-uitkering. Er zijn 2 mogelijkheden:

Ik maak gebruik van de startersregeling

Start u als zelfstandige op of na de dag dat uw WW-uitkering ingaat? Dan kunt u met toestemming van uw adviseur werk gebruikmaken van de startersregeling. U ontvangt dan voor een vaste periode van 26 weken 29% minder WW-uitkering.

Tijdens deze startperiode mag u alles doen wat nodig is voor uw eigen bedrijf: opdrachten binnenhalen en uitvoeren, een bedrijfspand inrichten of een winkel openen.

Heeft u recht op minder dan 26 weken WW? Dan kunt u toch gebruikmaken van de startersregeling. Als u bijvoorbeeld nog maar 20 weken recht op WW heeft, krijgt u nog 20 weken lang 29% minder WW-uitkering.

Toestemming voor de startersregeling

U krijgt toestemming voor de startersregeling als de kans groot is dat u met uw eigen bedrijf voldoende geld verdient om van te leven.

Geen sollicitatieplicht tijdens de startperiode

In de startperiode hoeft u niet te solliciteren. Het is de bedoeling dat u na een tijd helemaal zonder uitkering kunt rondkomen.

Geen opdrachten voor ex-werkgever tijdens startperiode

U mag tijdens deze startperiode geen opdrachten doen voor de werkgever die u heeft ontslagen. Doet u dit wel, dan betalen wij u tot het einde van de startperiode geen WW-uitkering meer. Ook krijgt u misschien een boete.
Na de startperiode mag u wel voor uw ex-werkgever werken. Als de betaling van uw uitkering om die reden is gestopt, kunt u dan mogelijk uw uitkering weer krijgen.

Uren bijhouden voor de Belastingdienst

U bent niet verplicht om uw uren aan de Belastingdienst door te geven. Het is wel verstandig om uw uren bij te houden. Als u voldoende uren als zelfstandige werkt, kunt u namelijk ondernemersaftrek krijgen.

Ik krijg WW en een toeslag

Dan berekenen wij na ongeveer 2 jaar hoeveel u van uw toeslag moet terugbetalen. Dit doen wij op basis van uw jaarstukken. De toeslag die u krijgt, is namelijk gebaseerd op de WW-uitkering die u kreeg voordat u startte met uw eigen bedrijf. Zo kwam u aan het sociaal minimum. Het gaat dan alleen om de toeslag die u kreeg tijdens de startperiode.

Ik krijg voor minder uren WW

U heeft geen toestemming nodig van uw adviseur werk om uw bedrijf op te zetten. U geeft het aantal uren dat u als zelfstandige werkt aan ons door met het Wijzigings- of Inkomstenformulier WW. Het gaat hierbij om alle uren die u aan uw bedrijf besteedt, behalve de reisuren naar uw vaste werkplek.

Doorgeven uren die u werkt als zelfstandige

WW-uitkering gaat blijvend omlaag

De uren die u als zelfstandige werkt, worden blijvend afgetrokken van uw uitkering. Werkt u bijvoorbeeld in een week 6 uur als zelfstandige? Dan draagt u vanaf dat moment voor 6 uur zelf het ondernemersrisico. U krijgt voor die uren geen WW-uitkering meer. Werkt u in de week daarna maar 4 uur als zelfstandige, dan gaat uw uitkering niet omhoog. U krijgt dus blijvend minder uitkering.

Blijf solliciteren

Voor de uren waarvoor u nog WW ontvangt, moet u blijven solliciteren.

Uren bijhouden voor de Belastingdienst

U bent niet verplicht om uw uren aan de Belastingdienst door te geven. Het is wel verstandig om uw uren bij te houden. Als u voldoende uren als zelfstandige werkt, kunt u namelijk ondernemersaftrek krijgen.

Hoe financier ik mijn bedrijf?

Ondernemen vraagt vaak om investeringen. U heeft bijvoorbeeld geld nodig voor het huren van een pand of voor het in voorraad nemen van producten. Voordat u met uw bedrijf begint, berekent u hoeveel geld u nodig heeft om te starten. Zorg voor een goed financieel plan met een overzicht van beschikbaar geld, winstverwachtingen en lasten.

Heeft u veel geld nodig? Of kunt u zelf het beginbedrag niet opbrengen? Dan kunt u geld lenen bij een bank of bij een particulier.

Krediet voor startende ondernemers

Kunt u geen krediet krijgen bij een bank? Dan kunt u voor de start van uw bedrijf misschien een microkrediet krijgen van de Stichting Microkrediet Nederland. U kunt dit aanvragen via Qredits.

Ik werkte bij de overheid of in het onderwijs

U kunt een eigen bedrijf starten vanuit WW met of zonder een startersregeling.

 • Als u geen gebruikmaakt van de startersregeling dan krijgt u voor minder uren een WW-uitkering. Voor de uren waarvoor u nog WW ontvangt, moet u blijven solliciteren.
 • Maakt u gebruik van de startersregeling? Dan worden tijdens deze periode uw activiteiten voor uw eigen bedrijf gelijkgesteld met sollicitatieactiviteiten. Hiervoor hebben wij van uw ex-werkgever of uw re-integratiebedrijf een schriftelijke verklaring (adviesformulier) nodig waaruit blijkt dat deze hiermee akkoord is.

Daarnaast moet uw ex-werkgever of re-integratiebedrijf uw ondernemersplan goedkeuren voordat u gebruik kunt maken van de startperiode.

Wat zijn mijn plichten?

Denk eraan dat u, als u een eigen bedrijf wilt starten, een aantal plichten heeft.

Wat zijn mijn plichten?

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice
Terug naar boven