Overzicht brochures

Uw keuze:

Alle brochures voor particulieren op onderwerp.

Bezwaar en beroep

Daar ben ik het niet mee eens

U bent het niet eens met een beslissing die UWV heeft genomen. Bijvoorbeeld dat uw aanvraag voor een uitkering is afgewezen of dat u gekort bent op uw uitkering. In deze brochure leest u wat u in dat geval kunt doen en wat er gebeurt nadat u bezwaar heeft gemaakt tegen een beslissing.

Daar ben ik het niet mee eens (pdf, 215 kB)

Mediation bij UWV

Samen werken aan een oplossing voor uw bezwaar of klacht.

Mediation is een ander woord voor bemiddeling. Bij mediation heeft u een of meer gesprekken met een medewerker van UWV. Deze gesprekken worden begeleid door een mediator. De mediator doet geen uitspraak maar helpt u en ons bij het zoeken naar een oplossing.

Mediation bij UWV (pdf, 90 kB)

Klantenservice

UWV controleert. Wat kan ik verwachten?

U ontvangt een uitkering van UWV. Dat betekent dat u bepaalde rechten en plichten heeft. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, voeren wij controles uit.

UWV controleert. Wat kan ik verwachten? (pdf, 99 kB)

De cliëntenraad... is dat iets voor mij?

Als u overweegt toe te treden tot de cliëntenraad, is het belangrijk dat u vooraf weet wat u kunt verwachten. In deze brochure leest u welke eisen het werk van de cliëntenraad aan u stelt en hoeveel tijd dit u kost.

De cliëntenraad... is dat iets voor mij? (pdf, 749 kB)

Voor u en door u. De cliëntenraad van UWV

Via de cliëntenraad kunt u meepraten en meedenken over de dienstverlening van UWV. In deze brochure leest u wat de cliëntenraad voor u kan doen en wat u voor de cliëntenraad kunt doen.

Voor u en door u. De cliëntenraad van UWV (pdf, 95 kB)

Vertrouwen en verantwoordelijkheid

In de UWV gedragscode zijn de afspraken en spelregels voor integer gedrag bij UWV opgenomen.

UWV Gedragscodeboekje (pdf, 651 kB)

Re-integratie

Een extra reden om mij aan te nemen

Deze folder beschrijft de voordelen voor uw toekomstige werkgever als u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft of heeft gehad.

Een extra reden om mij aan te nemen (pdf, 142 kB)

Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk

Ik kan wel wat ondersteuning gebruiken bij het (zoeken naar) werk. In deze brochures leest u meer over hulpmiddelen en vergoedingen als u een ziekte of handicap heeft.

Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk (pdf, 117 kB)

Toeslag

Een WW-uitkering, en nu?

U heeft een WW-uitkering. Deze brochure geeft u informatie over het zo snel mogelijk weer vinden van werk, wat UWV WERKbedrijf van u verwacht en wat u van UWV WERKbedrijf kunt verwachten.

Een WW-uitkering, en nu? (pdf, 300 kB)

Voorzieningen

Normbedragen voorzieningen 2016

UWV vergoedt voorzieningen voor mensen die volgens ons een structureel functionele beperking hebben. Deze flyer geeft u informatie over de verschillende voorzieningen en de hoogte van de vergoedingen door UWV in 2016.

Normbedragen voorzieningen 2016 (pdf, 518 kB)

Vrijwillige verzekeringen

Premiepercentages vrijwillige verzekering

Op dit formulier vindt u een aantal voorbeelden van de berekening van de premiebedragen bij een vrijwillige verzekering.

Premiepercentages vrijwillige verzekering (doc, 96 kB)

Voorwaarden vrijwillige verzekering binnenland voor de Ziektewet

Bent u niet verplicht verzekerd via uw werk of uitkering? Dan kunt u bij UWV een vrijwillige verzekering afsluiten voor de Ziektewet. Als u ziek wordt, krijgt u dan toch een tijdelijk inkomen. Hieronder vindt u de voorwaarden.

Voorwaarden vrijwillige verzekering voor de Ziektewet (pdf, 48 kB)

Voorwaarden vrijwillige verzekering binnenland voor de WIA

Bent u niet verplicht verzekerd via uw werk of uitkering? Dan kunt u bij UWV een vrijwillige verzekering afsluiten voor de WIA. Als u arbeidsongeschiktheid wordt, krijgt u dan toch een tijdelijk inkomen.

Voorwaarden vrijwillige verzekering voor de WIA (pdf, 46 kB)

Voorwaarden vrijwillige verzekering voor de WW

Bent u alfahulp of (huishoudelijke) hulp bij een particulier? Dan kunt u een WW-verzekering afsluiten in combinatie met een Ziektewet-verzekering.

Ook als u in een land buiten de EU/EER gaat werken kunt u een WW-verzekering afsluiten. Hieronder vindt u de voorwaarden.

Voorwaarden vrijwillige verzekering voor de WW (pdf, 34 kB)

Voorwaarden vrijwillige verzekering voor de WAO

U kunt een vrijwillige (aanvullende) WAO-verzekering sluiten als u een WAO-uitkering heeft die gebaseerd is op een arbeidsongeschiktheid van minder dan klasse 45-55%. Lees hieronder de voorwaarden.

Voorwaarden vrijwillige verzekering voor de WAO (pdf, 36 kB)

Voorwaarden vrijwillige verzekering in het buitenland voor de Ziektewet

Gaat u in een land buiten de EU/EER en Zwitserland werken? Dan kunt u een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet afsluiten. U bent dan verzekerd tegen verlies van inkomen bij ziekte of zwangerschap. Om een Ziektewet-uitkering te ontvangen moet u in Nederland wonen of verblijven óf in een land waarmee Nederland een handhavingsverdrag heeft gesloten. Hieronder vindt u de voorwaarden.

Voorwaarden vrijwillige verzekering in het buitenland voor de Ziektewet (pdf, 41 kB)

Voorwaarden vrijwillige verzekering in het buitenland voor de WIA

Als u in het buitenland werkt, kunt u een vrijwillige WIA-verzekering afsluiten. Daarmee verzekert u zich tegen verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Om een WIA-uitkering te ontvangen moet u in Nederland wonen of verblijven, óf in een land waarmee Nederland een handhavingsverdrag heeft gesloten. Hieronder vindt u de voorwaarden.

Voorwaarden vrijwillige verzekering in het buitenland voor de WIA (pdf, 48 kB)

WIA

Ik ben ziek. Wat nu?

U bent ziek. In deze brochure vindt u informatie over wat uw rechten en plichten zijn, de gevolgen voor uw inkomen en wat u van UWV mag verwachten.

Ik ben ziek. Wat nu? (pdf, 298 kB)

WW

Een WW-uitkering, en nu?

U heeft een WW-uitkering. Deze brochure geeft u informatie over het zo snel mogelijk weer vinden van werk, wat UWV WERKbedrijf van u verwacht en wat u van UWV WERKbedrijf kunt verwachten.

Een WW-uitkering, en nu? (pdf, 300 kB)

Mijn werkgever heeft te weinig werk

Door overmacht heeft uw werkgever geen of weinig werk voor u. Daarom vraagt uw werkgever werktijdverkorting aan. Welke gevolgen dat heeft voor uw inkomen leest u in deze brochure.

Mijn werkgever heeft te weinig werk (pdf, 362 kB)

Met dit weer kunnen we niet werken

Heeft u werk waarbij u last kunt hebben van het weer? En kunt u door het weer langere tijd uw werk niet doen? Bijvoorbeeld door hoog water, vorst of harde wind? U kunt dan mogelijk WW wegens onwerkbaar weer krijgen. Wilt u weten wanneer u de uitkering kunt krijgen en welke regels dan gelden? U leest er in deze brochure meer over.

Met dit weer kunnen we niet werken (pdf, 97 kB)

Meldregeling

Om te bevorderen dat mensen van binnen én buiten UWV mogelijke misstanden melden, kent UWV een eigen meldregeling

Meldregeling (pdf, 23 kB)

Vertrouwen en verantwoordelijkheid

In de UWV gedragscode zijn de afspraken en spelregels voor integer gedrag bij UWV opgenomen.

UWV Gedragscodeboekje (pdf, 651 kB)

Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk

Ik kan wel wat ondersteuning gebruiken bij het (zoeken naar) werk. In deze brochures leest u meer over hulpmiddelen en vergoedingen als u een ziekte of handicap heeft.

Ondersteuning bij (het zoeken naar) werk (pdf, 117 kB)

Ziektewet

Ik ben ziek. Wat nu?

U bent ziek. In deze brochure vindt u informatie over wat uw rechten en plichten zijn, de gevolgen voor uw inkomen en wat u van UWV mag verwachten.

Ik ben ziek. Wat nu? (pdf, 298 kB)

Flyer Mijn (ex-)werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Flyer Mijn (ex-)werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Flyer Mijn (ex-)werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet (pdf, 59 kB)

Zwanger - adoptie - pleegzorg

Ik krijg een kind

Een werknemer is zwanger, adopteert een kind of neemt een kind in pleegzorg. Dan komt de werknemer in aanmerking voor een WAZO-uitkering. In deze brochure kunt u informatie vinden over de aanvraagprocedure, de hoogte en de duur van de WAZO-uitkering. En wat u van UWV mag verwachten.

Ik krijg een kind (pdf, 273 kB)
Terug naar boven

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten