Informatie voor vso, pro of entree-opleidingen in het mbo

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) of op een entree-opleiding in het mbo kunnen zelf een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij UWV. Dit doen zij met het formulier Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen op uwv.nl.

Als uit deze beoordeling blijkt dat uw leerling arbeidsvermogen heeft, bekijken wij of hij een Indicatie banenafspraak kan krijgen. Als hij die indicatie krijgt, dan wordt hij opgenomen in het doelgroepregister. Heeft uw leerling geen arbeidsvermogen meer? Dan kan hij misschien een Wajong-uitkering krijgen.

Let op: vanaf 1 april 2016 nemen wij leerlingen en voormalige leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zonder medische of arbeidsdeskundige beoordeling op in het doelgroepregister. Volgt uw leerling onderwijs aan het vso? Dan vragen wij u om de toelaatbaarheidsverklaring (tlv) mee te sturen met de aanvraag. Is er geen tlv? Stuur dan een ander bewijs van inschrijving mee.

Wat kunt u als school doen?

U kunt uw leerling helpen bij het invullen van het formulier Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen. Ook vragen wij u om op dit formulier aan te geven of u denkt dat uw leerling mogelijkheden heeft om te werken. Kan hij misschien met aanpassingen of met extra begeleiding werken? En waarom vindt u dat uw leerling wel of niet kan werken?

Rapporten en verslagen meesturen

Wij vragen u om rapporten of verslagen met de aanvraag mee te sturen, die van belang kunnen zijn voor de beoordeling. Denk hierbij aan:

  • verslagen over het functioneren op school of tijdens een stage. Hieruit moet blijken wat er goed gaat, en wat minder goed. Denk hierbij aan taken en werkzaamheden, maar ook aan de omgang met leidinggevenden, collega’s of medeleerlingen;
  • het uitstroomprofiel;
  • een transitieverslag;
  • een onderwijskundig eindrapport;
  • een indicatie voor dagbesteding van het CIZ.

Heeft u de rapporten of verslagen niet meegestuurd met de Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen? Dan kunt u ze alsnog opsturen naar:

UWV
Postbus 2441
1000 CK AMSTERDAM

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen? Dan kunt u bellen met UWV Telefoon Werknemers via 0900 - 92 94 (starttarief 4,5 cent en daarna 4 cent per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten).

Klantenservice

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Wij helpen u graag!

Klantenservice

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten