Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen

Heeft u een ziekte of handicap en kunt u daardoor alleen met hulp of begeleiding werken? Of kunt u helemaal niet werken? Dan kunt u misschien ondersteuning krijgen.

Afhankelijk van uw situatie zijn er 3 soorten ondersteuning:

  • Kunt u door uw ziekte of handicap niet het minimumloon verdienen? Dan krijgt u misschien een Indicatie banenafspraak. Dit is een verklaring waarmee u onder de doelgroep van de banenafspraak valt. In de banenafspraak hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap.
    Als u een Indicatie banenafspraak heeft, nemen wij u op in het doelgroepregister. U heeft dan meer kans op werk. Want het is voor werkgevers financieel aantrekkelijk om iemand uit het doelgroepregister in dienst te nemen of te houden. Heeft u ondersteuning nodig bij het vinden of houden van werk? Neem dan contact op met uw gemeente.
  • Kunt u alleen met begeleiding en aanpassingen op een werkplek werken? En kan een gewone werkgever deze niet bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan kunt u misschien een Advies indicatie beschut werk krijgen.
  • Heeft u op jonge leeftijd een ziekte of handicap gekregen, en kunt u daardoor nu en in de toekomst niet meer werken? Als u voldoet aan de voorwaarden van Wajong 2015, dan kunt u van UWV een Wajong-uitkering krijgen.

Let op: krijgt u al een uitkering van UWV? Of zoekt u informatie over een Ziektewet-uitkering, WIA-uitkering, WAO-uitkering of WAZ-uitkering? Dan geldt deze informatie niet voor u.

Wanneer betaalt UWV mijn uitkering?

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten