Werkloosheid daalt maar WW stijgt. Hoe kan dat?

geplaatst op 09 mei 2016

Beleidsveranderingen beïnvloeden momenteel sterk de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. Sinds 2013 wordt de pensioenleeftijd stap voor stap verhoogd. Daarnaast zijn er in het kader van de in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid (Wwz) verschillende beleidsveranderingen geïmplementeerd die van invloed zijn op de WW-ontwikkeling. Het aantal WW-uitkeringen is dan ook geen goede maatstaf meer voor de ontwikkeling van werkloosheid. In het UWV Kennisverslag 2016-4 laten de onderzoekers zien welke onderliggende factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen en proberen ze de effecten van de verschillende veranderingen te kwantificeren.

In februari 2016 telde UWV 469.000 WW-uitkeringen. Het bijzondere aan dit aantal is dat er ondanks een jaar van economisch herstel 7.000 uitkeringen meer waren dan in februari 2015. Deze stijging valt nog meer op als de ontwikkeling van het aantal
WW-uitkeringen afgezet wordt tegen de ontwikkeling van de werkloze beroepsbevolking. De ontwikkeling van beide grootheden begint vanaf het midden van 2015 uit elkaar te lopen.

Verschillende beleidsveranderingen

Wat blijkt is dat de verschillende beleidsveranderingen ofwel een opwaarts effect of een neerwaarts effect hebben op het aantal WW-uitkeringen. Zo zal de verhoging van de pensioenleeftijd volgens UWV zorgen voor een toename van de WW-uitkeringen met 4 tot 5 procent. De veranderde uitvoering, die nodig is voor de invoering van het Wwz-onderdeel inkomstenverrekening, zal leiden tot een structurele toename van de WW-uitkeringen met circa 16 procent . Dit komt doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd in de uitkeringsadministratie nadat gebleken is dat de opgegeven inkomsten overeenkomen met de inkomstenopgave van de werkgever in de Polisadministratie. Omdat de WW de komende jaren getrapt wordt verkort naar maximaal twee jaar zal dit volgens de onderzoekers leiden tot een structurele afname van de WW-uitkeringen met circa 11 procent.

Maandelijkse uitgave van UWV Kennisverslag

Dit valt te lezen in het UWV Kennisverslag (UKV), dat iedere maand verschijnt met een UKV-artikel van een van de kennisspecialisten van UWV. Geïnteresseerden kunnen via een e-mail alert direct op de hoogte worden gebracht van de nieuwe publicatie die staat op uwv.nl. De UKV-artikelen die online verschijnen worden achteraf gebundeld. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de e-mail alert.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten