Helft Wajongers verliest baan binnen een jaar

geplaatst op 02 mei 2016

Hoewel Wajongers vaker aan het werk blijven dan voorheen, verliest toch de helft van de Wajongers het werk binnen een jaar nadat ze aan het werk zijn gekomen. Werkgevers die de tijdelijke contracten van Wajongers niet verlengen geven vaak als reden aan dat de Wajonger niet functioneert zoals verwacht, dat ze het risico voor een vaste aanstelling te groot vinden of dat er gewoon geen werk of financiële ruimte voor een vaste aanstelling is. Dit staat in de UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2015 die door staatssecretaris Jetta Klijnsma aan de Tweede Kamer is verstrekt.

Zowel Wajongers die recent aan het werk zijn gekomen als Wajongers die al langere tijd werken blijven vaker aan het werk. Van alle Wajongers die in 2013 aan het werk kwamen, was 50 procent in 2014 nog (of weer) aan het werk. Dit is een stijging van 4 procentpunt ten opzichte van Wajongers die in 2012 aan het werk kwamen. Van de Wajongers die bij instroom in 2013 een baan hadden, was 59 procent een jaar later nog (of weer) aan het werk. Ook dit is een stijging ten opzichte van een jaar eerder.

Geen vast contract

Hoewel het tegenwoordig voor iedereen moeilijk is om een vast te contract te krijgen, geldt dit voor mensen met een arbeidsbeperking nog meer. Werkgevers geven mensen met een arbeidsbeperking niet snel een vast contract, omdat ze bang zijn dat deze mensen minder productief worden of omdat ze zich afvragen of de noodzakelijke voorzieningen op de langere termijn wel beschikbaar blijven.

Werkgevers die tijdelijke dienstverbanden van Wajongers niet verlengen, geven vaak als reden dat de Wajonger niet functioneert zoals verwacht of dat ze het risico te groot vinden om een vaste aanstelling te bieden. Ook weerstand van collega’s, het feit dat de Wajonger te veel interne begeleiding vraagt en een te lage productiviteit zijn redenen om niet tot verlenging over te gaan. Een deel van de werkgevers geeft aan dat er simpelweg geen werk meer is voor de Wajonger of dat er in het bedrijf geen financiële ruimte is om de Wajonger een vaste aanstelling aan te bieden.

UWV Monitor Arbeidsparticipatie 2015

De UWV Monitor Arbeidsparticipatie beschrijft de ontwikkelingen in arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking in de periode 2008 tot en met 2014. De focus in de rapportage ligt op de arbeidsparticipatie van 3 groepen, te weten Wajongers, WGA-gerechtigden en personen die bij een WIA-aanvraag minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn bevonden (WIA 35-minners). De rapportage gaat in op het aan het werk zijn, aan het werk komen en aan het werk blijven van mensen met een arbeidsbeperking.

Lees meer:

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten