Baankansen voor 800 werkzoekenden in grensstreek

geplaatst op 25 januari 2016

800 mensen in de grensstreek met België en Duitsland zullen vanaf februari worden begeleid naar werk over de grens.

Dat staat in het sectorplan ‘Grenzeloos Werken’ dat werkgevers- en werknemersorganisaties hebben opgesteld met de provincies in de grensstreek, België en Duitsland. UWV en gemeenten zijn betrokken bij de uitvoering. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt voor het plan 4,9 miljoen euro beschikbaar. De deelnemende partijen investeren eenzelfde bedrag. 

In de regio’s net over de grens is veel vraag naar werknemers, terwijl aan de Nederlandse kant van de grens de werkloosheid hoog is. Dat komt doordat bedrijven failliet zijn gegaan of gekrompen zijn. In totaal zullen 520 mensen vanuit de WW worden bemiddeld door UWV. Daarnaast worden 160 mensen vanuit de bijstand of als ZZP'er aan het werk geholpen en biedt het plan ruimte om 120 mensen van werk in Nederland naar werk over de grens te bemiddelen.

Kansen in diverse sectoren

De meeste kansen over de grens zijn er in een technisch beroep en in de landbouw, logistiek, horeca, zorgberoepen en onderwijs. Zo is er werk voor elektrotechnici in de windenergie en zijn er vacatures in de productie en assemblage van auto’s. In Groningen, Drenthe en Limburg worden de komende twee jaar per provincie 200 bemiddelings- en scholingstrajecten ingezet voor het begeleiden van werkzoekenden naar een baan in Duitsland. In Noord-Brabant en Zeeland zullen in deze periode samen 200 scholingstrajecten aangeboden worden voor banen in België. Deelnemers die worden om- of bijgeschoold bij een Duitse of Belgische werkgever kunnen gebruik maken van een Brug-WW tijdens hun scholing als zij een baangarantie krijgen voor tenminste een jaar.

Krachten bundelen

Het samenwerkingsverband ‘Grenzeloos werken’ bestaat uit de volgende partijen: FNV, CNV, VNO-NCW/MKB, UWV, VNG en de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen. Het is voor het eerst dat de grensprovincies de krachten bundelen om meer kansen te bieden aan Nederlandse werkzoekenden over de landsgrens. Daarmee kan op termijn een gezamenlijke benadering ontstaan met de Duitse en Belgische instanties op het gebied van informatievoorziening en arbeidsbemiddeling.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten