UWV verlengt Charter Talent naar de Top

geplaatst op 04 maart 2015

Eind februari heeft UWV als eerste organisatie in Nederland het Charter Talent naar de Top verlengd. Daarmee heeft UWV zich wederom gecommitteerd aan de doelstelling meer vrouwen in de top van de organisatie te hebben. In 2010 ondertekende UWV voor de eerste keer het Charter.

De afgelopen jaren heeft UWV hard gewerkt om de doelstellingen die destijds zijn afgesproken (25 procent vrouwen in de eerste twee echelons, 35 procent vrouwen in het derde en vierde echelon) binnen de looptijd van het charter (5 jaar) te realiseren. Om dit resultaat vast te houden, is het ook de komende jaren van belang hier aandacht aan te besteden. Daarom ondertekent UWV het Charter opnieuw voor de duur van 5 jaar.

Ondertekening

Het nieuwe charter is ondertekend door Bruno Bruins, voorzitter van de Raad van Bestuur, en de directeur van de stichting Talent naar de Top, Sandra Lutchman. Bruno Bruins vertelde daarbij het zeer belangrijk te vinden dat UWV blijvend werkt aan het behalen van de diversiteitsdoelstellingen. En daarbij gaat het hem niet alleen om het ondertekenen van het charter voor vrouwen, maar ook om de afspraak om 100 wajongers duurzaam aan een baan te helpen binnen UWV.

Sandra Lutchman gaf bij de ondertekening aan dat het behalen van de doelstelling niet alleen afhankelijk is van beleidsinstrumenten, maar dat het juist zaak is met elkaar de juiste cultuur te creëren om een goede duurzame doorstroom van vrouwen naar de top van de organisatie te realiseren. Daarbij kiest iedere organisatie een andere aanpak.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten