UWV informeert over komende wijzigingen WW

geplaatst op 15 juni 2015

UWV start half juni met het uitzenden van radiospotjes over de wijzigingen in de WW, die per 1 juli door de Wet werk en zekerheid (Wwz) van kracht worden. Daarnaast biedt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer informatie over de wijzigingen in het flexrecht, ontslagrecht en de transitievergoeding, die ook per 1 juli ingaan.

Vanaf 1 juli 2015 verandert de Werkloosheidswet. Er komen dan nieuwe regels voor mensen die vanaf 1 juli 2015 werkloos worden. Via radiospotjes en banners wordt meer informatie gegeven over de wijzigingen in de WW. In de werkmap, op uwv.nl en werk.nl wordt er ook op geattendeerd. De wijzigingen in de WW gelden niet voor mensen die momenteel al een WW-uitkering ontvangen. Zij krijgen hierover in juni een brief.

Uwv.nl/werkenzekerheid 

Op uwv.nl/werkenzekerheid worden de gevolgen van de Wwz uitgelegd. Daar is ook een video te vinden over de wijzigingen in de WW.

Flexrecht, ontslagrecht, transitievergoeding

Per 1 juli gaan de wijzigingen in het flexrecht, ontslagrecht en de transitievergoeding ook in. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert hierover via onder meer mijnwerkenzekerheid.nl. Daar staan ook een contractencheck over de ketenbepaling en een tool voor het berekenen van het de transitievergoeding.

Nieuwe aanvraagformulieren ontslag 

Vanaf 1 juli gaan de nieuwe ontslagregels gelden. Vanaf dat moment dient een werkgever bij UWV een ontslagvergunning aan te vragen bij ontslag door langdurig arbeidsongeschiktheid en bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Voortaan gebruikt een werkgever daarvoor ontslagformulieren. Deze zijn vanaf 8 juni beschikbaar op uwv.nl. Vanaf 1 juli kan de werkgever het ingevulde formulier met bijlagen uploaden in het werkgeversportaal op uwv.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten