Snellere uitstroom uit Ziektewet door nieuwe wetgeving

geplaatst op 18 december 2015

Mensen die ziek zijn stromen sneller uit de Ziektewet sinds de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (bezava) van kracht is. Dit blijkt uit de UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2014. De Wet bezava is op 1 januari 2013 ingevoerd en heeft als doel het beroep op de Ziektewet en de WIA door eindedienstverbanders, uitzendkrachten en WW’ers te verminderen. Dit gebeurt via prikkels richting werkgevers en werknemers, waaronder de aanpassing van het Ziektewetcriterium na een jaar. Het monitorrapport gaat in op verschillen tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven en tussen publiek verzekerden en eigenrisicodragers.

Met de invoering van de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling is de verblijfsduur in de Ziektewet dus korter geworden. De monitor laat zien dat bij de eindedienstverbanders en de zieke WW’ers geen daling in het instroompercentage in de Ziektewet ontstaat. De onderzoekers concluderen daarom dat een nog even groot aantal mensen een beroep op de Ziektewet doet, maar er korter gebruik van maakt. Bij de uitzendkrachten daalt het instroompercentage in 2014, maar hiervoor kan nog geen verklaring worden gegeven.

Groei eigenrisicodragerschap

Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet is sinds de invoering van de Wet bezava sterker gegroeid dan in de daaraan voorafgaande jaren. Vooral in 2013 en 2014 nam het aantal bedrijven dat eigenrisicodrager werd sterk toe. In 2015 zijn 6.700 van de 380.000 werkgevers eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Deze bedrijven vertegenwoordigen 31 procent van de totale loonsom. In 2014 was dat aandeel nog 24 procent. De eigenrisicodragers zijn voor een belangrijk deel grote werkgevers.

Doorlooptijd Wet bezava nog te kort voor conclusies over de werking

De onderzoekers geven in de monitor aan dat er op dit moment nog geen volledig zicht te geven is op de werking van de Wet bezava. De doorlooptijd van de nieuwe Wet is hiervoor, ruim 2,5 jaar na de invoering, te kort. Pas sinds 2015 stromen de eerste vangnetters onder het regime van de Wet bezava (vangnetters met een eerste ziektedag op of na 1 januari 2013) de WIA in. Een tweede belemmering is dat meldingen over eerste ziektedagen van eindedienstverbanders tot 2 jaar na dato bij UWV binnen kunnen komen. 

Lees de UWV Monitor ontwikkelingen Ziektewet 2010-2014.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten