UWV ondertekent Taalakkoord

geplaatst op 09 december 2015

Bruno Bruins ondertekende namens UWV op dinsdag 8 december in het Museum voor Communicatie in Den Haag het Taalakkoord. Samen met 35 andere werkgevers (waaronder de ministeries van OCW en VWS) die ook tekenden, onderstrepen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV hiermee het belang van een taalvaardige samenleving.

De maatregelen van de werkgevers - bijvoorbeeld het aanbieden van taalcursussen, het geven van voorlichting en het bespreekbaar maken van taalproblemen - stimuleren volgens het ministerie taalbeheersing en dragen zodoende bij aan meer werkplezier, minder verzuim en betere communicatie. 

700.000 werknemers met taalachterstand

Meer dan 700.000 werknemers hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. De gevolgen van een taalachterstand, op de werkvloer en daarbuiten, zijn groot. Handelingen zoals het lezen van veiligheidsinstructies of zorgdossiers, maar ook communicatie over arbeidsvoorwaarden, worden bemoeilijkt door een gebrekkige taalbeheersing. Met het Taalakkoord moedigt het ministerie werkgevers aan taal op de werkvloer prioriteit te maken.

Taalakkoord

Het Taalakkoord maakt onderdeel uit van de kabinetsvisie op taal en geletterdheid. Daarnaast start in 2016 het programma Tel mee met Taal, dat zich primair richt op de verbetering van de taalvaardigheid voor het zelfstandig kunnen functioneren en participeren in de Nederlandse samenleving. Dit programma is een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bruno Bruins
 

Bruno Bruins, voorzitter Raad van Bestuur van UWV

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten