Crisis drukt participatie arbeidsbeperkten

geplaatst op 16 februari 2015

De Monitor Arbeidsparticipatie 2014 van het Kenniscentrum van UWV is op 13 februari 2015 door staatssecretaris Jetta Klijnsma aangeboden aan de Tweede Kamer. De monitor geeft inzicht in de ontwikkelingen in arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking in de periode 2008-2013.

Uit de monitor blijkt dat de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is gedaald in 2013, na een eerdere afname in 2012. Het aandeel werkende Wajongers daalde van 23,4% eind 2012 naar 22,2% eind 2013. Het aandeel werkende deels arbeidsgeschikten (gedeeltelijk WGA’ers) nam af van 47% naar bijna 44% in dezelfde periode. Het Kenniscentrum ziet de economische crisis als de belangrijkste reden voor de daling. Het lijkt lastig voor werkgevers om in moeilijke omstandigheden mensen met een beperking aan te nemen of in dienst te houden. Bij de deels arbeidsgeschikten speelt mee dat deze groep steeds meer bestaat uit mensen die al langere tijd in een uitkeringssituatie zitten of geen binding hebben met de arbeidsmarkt.

Meer Wajongers aan de slag

Als lichtpuntje in het rapport noemt het Kenniscentrum de constatering dat het aantal Wajongers dat werkt bij een reguliere werkgever iets is toegenomen ten opzichte van 2012. Eind 2013 had 4,9% van de reguliere werkgevers een Wajonger in dienst, in 2012 was dat 4,8%. Om werk bij een reguliere werkgever mogelijk te maken zijn veel investeringen nodig. Bijna zestig procent van de Wajongers die bij een reguliere werkgever werkt, krijgt een vorm van ondersteuning, zoals begeleiding door een jobcoach of loondispensatie. Het percentage werkgevers dat iemand met een WGA-uitkering in dienst heeft nam ook toe van 3,6% in 2012 tot 3,8% in 2013.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten