Berichtgeving Trouw ‘UWV stopt met beboeten fraudeurs’ onvolledig

geplaatst op 01 juni 2015

Dagblad Trouw opende op zaterdag 30 mei met een artikel ‘UWV stopt met beboeten fraudeurs’. Trouw stelt dat mensen met een WW- of Ziektewetuitkering straffeloos informatie over hun inkomsten kunnen achterhouden. Het artikel is ongenuanceerd en onvolledig.

Per 1 juli gaat de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) in, die de huidige WW vervangt. Daarin verandert de manier waarop de uitkeringen worden uitbetaald.

Mensen die vanaf die datum een WW-uitkering gaan ontvangen, moeten elke maand hun inkomsten opgeven. Van dit opgegeven inkomen wordt 70 procent in mindering gebracht op de uitkering, waarna de rest uitbetaald wordt. Het opgegeven bedrag wordt een maand later automatisch gecontroleerd met de loongegevens die werkgevers aan de Belastingdienst hebben doorgegeven (de zogenaamde Polisadministratie). Als er verschil is tussen de informatie die de werkgever heeft doorgegeven en de informatie die de WW-gerechtigde heeft doorgegeven, dan wordt dat verrekend zonder een boete op te leggen.

Het nieuwe systeem van inkomstenverrekening voorkomt juist witte fraude. UWV checkt de inkomstenopgave van alle WW-gerechtigden namelijk maandelijks aan de gegevens uit de Polisadministratie. Dat is een verbetering ten opzichte van het bestaande systeem van urenverrekening. De opgegeven uren stonden namelijk niet in de polis en konden niet tot op de cent gecontroleerd worden.

Onjuistheid rechtgezet

UWV gaat ervan uit dat mensen door de nieuwe wet secuurder zijn in het doorgeven van de gegevens. Er valt geen winst te behalen met frauderen, omdat UWV de opgave van de WW-gerechtigde altijd vergelijkt met de opgave van de werkgever. Onjuistheid wordt dus altijd rechtgezet.

Er is nog een reden waarom wordt gestopt met het beboeten van onjuiste inkomstenopgaven. Doordat veel mensen hun loonstrookje waarschijnlijk niet op tijd ontvangen, zullen ze in eerste instantie niet precies het juiste bedrag kunnen doorgeven. Ook is gebleken dat mensen niet altijd in staat zijn het juiste bedrag vanuit hun loonstrook door te geven. UWV zou dan een aanzienlijke groep mensen onterecht moeten beboeten. Dit wil UWV voorkomen. Als UWV ziet en merkt dat mensen bewust of onbewust hun inkomsten blijven achterhouden, gaan medewerkers een gesprek aan om erachter te komen wat de reden is.

De suggestie wordt gewekt dat UWV alle activiteiten tegen misbruik van WW-uitkeringen stopt. UWV benadrukt dat het stoppen van fraudeonderzoek alleen WW-gerechtigden betreft van wie de loongegevens in de Polisadministratie staan. Bij inkomsten als ZZP’er en inkomsten die in het buitenland zijn verworven, blijft UWV controles en waar nodig fraudeonderzoeken verrichten. Dit geldt ook voor mensen die zwartwerken of veel extra inkomsten genereren via handel als Marktplaats, E-bay, AirBnB.

Tot slot zijn er meer verplichtingen die mensen met recht op een WW-uitkering moeten nakomen. Bijvoorbeeld de sollicitatieplicht, toestemming vragen voor vakantie of verblijf in het buitenland. Deze verplichtingen blijven gewoon bestaan en UWV blijft hierop controleren. Daarnaast blijft UWV fraudeonderzoeken verrichten, bijvoorbeeld door onderzoek naar gefingeerde dienstverbanden en schijnconstructies. 

Kortom, op alle andere vlakken continueert UWV haar activiteiten om fraude tegen te gaan.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten