Berichtgeving in Trouw over handhaving bij UWV onvolledig

geplaatst op 06 juli 2015

‘UWV legt fraudemeldingen opzij, de afdeling handhaving kan het werk niet aan’. Dat meldt dagblad Trouw maandag 6 juli. In het artikel wordt gesuggereerd dat UWV meldingen van fraude terzijde schuift en dat het aantal werknemers op de afdeling snel aan het afnemen is. De berichtgeving van Trouw is niet correct en onvolledig.

Alle fraudemeldingen tegen het licht gehouden

In 2014 heeft UWV meer dan 130 duizend meldingen van overtredingen van regels ontvangen. Begin oktober 2014 is besloten om de dossiers over fraudemeldingen/signalen van 3.006 personen met een uitkering van UWV (over sommige personen zijn meerdere meldingen ontvangen) niet langer in voorraad te houden. Het gaat daarbij om dossiers die meer dan 100 dagen oud waren met een lage inschatting van aanpakwaardigheid, actualiteit en risico-omvang.  

Om te voorkomen dat er mogelijk onterecht fraudemeldingen niet in behandeling zouden worden genomen, hebben analisten van de afdeling Specialistische Ondersteuning alle betreffende meldingen opnieuw beoordeeld, ontdaan van dubbele vermeldingen en geanalyseerd op aanpakwaardigheid. De uitkomst van deze herbeoordeling is geweest dat begin december 2014 alsnog 140 zaken voor nader onderzoek naar de afdeling Uitvoering zijn gegaan. UWV is van mening dat op een zeer zorgvuldige en adequate  manier is gehandeld.

Veranderende wetgeving vanaf juli 2015

Omdat WW-gerechtigden vanaf 1 juli voortaan zelf na afloop van de maand hun inkomsten moeten doorgeven aan UWV voordat zij de WW-uitkering uitbetaald krijgen en omdat er via de Polisadministratie altijd achteraf een controle op inkomsten plaatsvindt, wordt automatisch 'wittefraude' voorkomen. Er is daarom vanaf 2016 minder personele handhavingscapaciteit nodig.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten