Waardering voor UWV stijgt

geplaatst op 09 september 2014

De waardering van werkzoekenden en werkgevers voor de dienstverlening van UWV is afgelopen jaar verder gestegen. Dat schrijft minister Asscher dinsdag 9 september in een brief aan de Tweede Kamer. Bij werkzoekenden is het gemiddelde rapportcijfer gestegen van 6 begin vorig jaar naar gemiddeld 6,4 dit jaar. Bij werkgevers nam de waardering toe van 5,5 naar 5,9.

Persoonlijke gesprekken

In zijn brief aan de Tweede Kamer gaat de minister in op verbeteringen in de dienstverlening van UWV aan klanten. Hij schrijft dat de dienstverlening van UWV na een wetswijziging in 2012 verregaand is gedigitaliseerd. Omdat zowel het kabinet als UWV belang hechten aan het behoud van een deel persoonlijke dienstverlening is UWV overgegaan tot het voeren van persoonlijke gesprekken met alle WW-gerechtigden. Deze gesprekken vinden plaats na drie maanden WW en worden herhaald na zes en negen maanden.

Hulp bij gebruik computer

Minister Asscher geeft aan dat er ruimte blijft bij UWV voor ondersteuning aan uitkeringsgerechtigden die niet of slecht met de computer overweg kunnen. Met ministerie van Sociale Zaken stelt hiervoor volgend jaar wederom extra geld beschikbaar. De leeftijdgrens van de aanpak ouderenwerkloosheid is recent verlaagd van 55 naar 50 jaar. Voor deze doelgroep stelt UWV extra ondersteuning beschikbaar middels trainingen en bijvoorbeeld de organisatie van Inspiratiedagen. Volgens de minister is daardoor niet alleen de dienstverlening aan deze groep verbeterd, maar neemt ook het aantal 55-plussers dat een baan vindt weer toe. In de eerste helft van vorig jaar waren dat er 9.000, dit jaar is dat aantal opgelopen tot ruim 12.000.

Werk.nl verbeterd

In zijn brief schrijft de minister dat UWV de afgelopen periode veel werk verzet heeft om de stabiliteit van werk.nl te verbeteren. Vanaf dit najaar zal er verder gewerkt worden aan functionele verbeteringen van de website zodat verdere verbetering in de matching van vraag en aanbod kan worden doorgevoerd, effectiever kan worden gehandhaafd en er meer gebruiksgemak ontstaat. Technisch onderhoud aan werk.nl zal overigens ook in de toekomst regelmatig aan de orde blijven. Minister Asscher besluit met de mededeling dat de UWV-norm van 1% voor het percentage foutmeldingen dat bezoekers op werk.nl in beeld kregen vanaf de tweede helft van 2013 wordt gehaald. De beschikbaarheid van werk.nl en de snelheid van de site zijn in 2014 sterk verbeterd.

Lees hier de volledige brief van minister Asscher.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten