Uitzendbranche en UWV verlengen afspraken over regionale samenwerking

geplaatst op 24 juni 2014

Uitzendkoepels ABU en NBBU continueren de afspraken met UWV om werkzoekenden in de regio aan het werk te helpen. De overeenkomst die de partijen hierover hebben afgesloten in 2012 wordt tot 2016 verlengd. Directeuren André Timmermans van UWV Werkbedrijf, Marco Bastian van NBBU en Jurriën Koops van ABU ondertekenden de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tijdens het congres voor werkgevers in de uitzendbranche in Utrecht.

Met de overeenkomst willen de partijen bevorderen dat werkzoekenden werk vinden via een bij ABU of NBBU aangesloten uitzendbureau. André Timmermans van UWV hecht veel belang aan een goede samenwerking. “We hebben de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Je ziet dat partijen elkaar steeds beter weten te vinden, onder andere via het speciaal ingerichte Servicepunt Flex. Met deze publiek-private samenwerking lopen we voorop in Europa.”

Bij de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst is vooral gekeken hoe de afspraken nog concreter kunnen worden gemaakt. Timmermans: “We spreken niet alleen naar elkaar toe uit dat we willen samenwerken, we hebben ook vastgelegd hoe we dat doen, met nog meer regionale bijeenkomsten en betere uitwisseling van informatie. We willen we ook meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen, zoals langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten of oudere werkzoekenden. Ik reken erop dat de uitzendbureaus de ambities die wij hebben vastgelegd ook gaan waarmaken.”

Uitzendwerk zorgt de komende jaren voor een groot deel van de groei van de werkgelegenheid, zo blijkt uit de prognoses van UWV. “Wij gaan door met stimuleren van onze leden om zoveel mogelijk werkzoekenden naar werk te begeleiden”, aldus ABU-directeur Jurriën Koops. “Dat betekent onder andere dat we verder gaan met digitalisering en informatie-uitwisseling, doorontwikkeling van het speeddaten en specifieke participatieprojecten stimuleren die zijn gericht op 50-plussers, Wajongers en langdurig werkzoekenden.”

Ook NBBU-directeur Marco Bastian is blij met voortzetting van de samenwerking. “Onze achterban bestaat uit MKB-uitzendbureaus. Zij zijn specialist in sector of regio en kunnen maatwerk bieden bij bemiddeling naar werk. Deze overeenkomst biedt kansen voor nieuwe initiatieven.”

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten