Kennisverslag over ontwikkelingen in dienstverlening UWV

geplaatst op 09 december 2014

Drie keer per jaar verschijnt het UWV Kennisverslag (UKV) met artikelen over recente ontwikkelingen en onderzoeksresultaten. In het nieuwe UWV Kennisverslag (UKV) besteden we onder andere aandacht aan manieren waarop UWV zijn dienstverlening wil verbeteren. WW’ers wordt gevraagd aan het begin van hun werkloosheid de Werkverkenner in te vullen. De Werkverkenner stelt een snelle diagnose vast op basis van 11 harde en zachte factoren die de kans op werkhervatting kunnen beïnvloeden, en voorspelt hun kans om binnen een jaar het werk te hervatten. De Werkverkenner is op 11 vestigingen ingevoerd en in het eerste half jaar al door ruim 44.000 WW’ers gebruikt. UWV wil vanaf 2015 de uitkomsten van de Werkverkenner geautomatiseerd verbinden aan de online dienstverleningproducten die passen bij de individuele situatie van de klant. Hiermee bieden we meer maatwerk in een online omgeving.

UWV investeert in een verdere professionalisering van zijn verzekeringsartsen. Evidence-based medicine (EBM), ofwel ‘geneeskunde op basis van bewijs’, maakt expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruik van het best beschikbare bewijs bij het maken van keuzes. Een 5-daagse EBM-training leidt bewijsbaar tot een betere onderbouwing van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen. Daarnaast besteden we aandacht aan de effecten van financiële prikkels in de ‘Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten’ (WGA). We gaan na in hoeverre deze prikkels leiden tot een hogere arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten en uitstroom uit de WIA. 


Lees de UWV Kennisverslag 2014-3.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten