Campagne ‘Weet hoe het zit’ weer van start

geplaatst op 19 maart 2014

Ook in 2014 voert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid campagne om mensen met recht op een uitkering erop te wijzen dat zij verplichtingen hebben en die moeten nakomen. Deze campagne heet ‘Weet hoe het zit’ en gaat op maandag 24 maart van start..

De campagne heeft een andere opzet dan vorig jaar. Voorheen informeerden de deelnemers – UWV, SVB en gemeenten – elk hun eigen doelgroep, dit jaar is er voor gekozen om de communicatie naar alle uitkeringsgerechtigden samen te voegen tot één campagne onder regie van het ministerie.

Inzet middelen

De campagne zal vanaf 24 maart twee weken te horen zijn op de radio. De commercial wordt onder andere ingezet op 100% NL, Radio 538, Radio 10 Gold, Sky Radio en Radio Veronica. Daarnaast zullen in de rest van het jaar banners ingezet worden op internet. Voor de gemeenten wordt voor hun WWB-klanten een toolkit ontwikkeld met daarin redactionele content, advertenties en een flyer. Zij kunnen deze middelen voorzien van eigen logo en lokaal inzetten.

Inhoud

De boodschap van de campagne is vooral gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde. Die moet zich er altijd van vergewissen of gebeurtenissen en veranderingen (zoals vakantie en bijverdiensten) invloed kunnen hebben op de uitkering. Wanneer dit zo is, moeten de uitkeringsgerechtigde de uitkeringsinstantie hiervan op de hoogte stellen. Het doel van het ministerie is om met deze campagne de doelgroep te helpen herinneren aan deze verplichtingen.

Meer informatie

Op de website http://www.weethoehetzit.nl/ staat meer informatie over de campagne.


Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten