Beschikbaarheid en performance van werk.nl verbeterd

geplaatst op 01 april 2014

De jaarrapportage over 2013 van de prestaties van werk.nl is deze week openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat steeds meer klanten van UWV gebruik maken van werk.nl en dat de beschikbaarheid en performance over de gehele linie verbeterd is. Ook de klanttevredenheid onder werkzoekenden over UWV nam (licht) toe.

In 2013 stond de online dienstverlening van UWV flink in de belangstelling. UWV houdt de performance van de digitale dienstverlening nauwlettend in de gaten. Bekeken wordt hoeveel er gebruik wordt gemaakt van de aangeboden diensten, wat de tevredenheid van de gebruikers is en wat de technische prestaties van de website zijn. UWV vindt het belangrijk transparant te zijn over de stand van zaken van de digitale dienstverlening en maakt daarom de jaarrapportage openbaar van de performance van werk.nl in 2013.

Groeiende groep WW’ers maakt gebruik van digitale dienstverlening

Eind december 2013 stonden in totaal 439.890 WW’ers ingeschreven bij UWV, een groei van 21 procent ten opzichte van december 2012 toen er 362.949 WW’ers ingeschreven stonden.
Steeds meer werkzoekenden maken gebruik van de digitale dienstverlening, waar eind 2012 74 procent van de WW-klanten online dienstverlening afnam is dat eind 2013 85 procent.

Totaal bezoek werk.nl loopt verder op

Het gemiddeld klantbezoek per dag is in 2013 ten opzichte van 2012 met 28 procent toegenomen tot 165.000 bezoeken per dag. Het Werkmap-gebruik geeft eenzelfde beeld als de stand- en instroomcijfers. Het gebruik van de Werkmap is van 75 procent eind 2012 gestegen naar 84 procent eind 2013. Ook is te zien dat het gebruik van onderdelen van de Werkmap zich duidelijk aftekent. Vacatures zoeken (30 procent) en taken (22 procent) worden het meest bezocht, online trainingen (19 procent) is de sterk groeiende derde (met een hoge klantwaardering).

Beschikbaarheid en performance over de gehele linie verbeterd

Het toevoegen van nieuwe functionaliteiten in de zomer van 2013 leidde tot verstoringen in het technische landschap. Dat was voor UWV reden om extra prioriteit te geven aan performance en beschikbaarheid. Al in het tweede halfjaar zorgde dat ervoor dat de laadsnelheid is verbeterd, de beschikbaarheid stabiel hoog is en het aantal fouten flink is teruggebracht tot onder de norm van 1 procent.

In december was de website tijdens de gegarandeerde openingstijden waarin geen onderhoud plaatsvindt voor 99,5 procent beschikbaar en was de gemiddelde laadtijd 1,35 seconden. Het percentage errors dat bezoekers in beeld kregen is verder gedaald van 1,1 procent naar 0,86 procent. Dat is voor het eerst onder de norm van 1 procent.

Klanttevredenheid werkzoekenden neemt licht toe

De klanttevredenheid liet, na een daling in het eerste kwartaal, in het 3e kwartaal een duidelijke verbetering zien. Vooral op de deelonderwerpen als bereikbaarheid, gebruiksgemak, interactiviteit en informatie werd beter gescoord.

Voor meer informatie, lees de volledige jaarrapportage (pdf, 532 kB).


Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten