Viermaandenverslag UWV: stijging van WW-aanvragen met 20 procent

geplaatst op 08 juli 2013

UWV ontving in de eerste vier maanden van het jaar 210.000 aanvragen voor een WW-uitkering, dat is twintig procent meer dan in de eerste vier maanden van 2012 (175.000). Dankzij de overstap op digitale dienstverlening is UWV in staat de grote toestroom van WW-aanvragen tijdig en accuraat te verwerken. Van de nieuwe WW-uitkeringen is 97 procent binnen vier weken uitbetaald. Dat blijkt uit het Viermaandenverslag van UWV dat vanaf maandag 8 juli digitaal te bekijken is.


In totaal hebben 89.400 mensen, onder wie 83.900 met een WW-uitkering, mede dankzij de inspanningen van UWV werk gevonden. Hiermee ligt UWV op schema om de doelstelling te halen om dit jaar 200.000 WW’ers te helpen bij het vinden van werk.

In de eerste vier maanden hebben 2.600 Wajongers werk gevonden, aanzienlijk meer dan in de eerste vier maanden van 2012. Daarnaast vonden 1.800 mensen met een andere arbeidsongeschiktheidsverzekering een baan.

Voor werkzoekenden die langer dan twaalf maanden werkloos zijn, geldt de wet Passend Werkaanbod (PaWa). Voor deze groep werkzoekenden wordt in principe alle arbeid als passend beschouwd. UWV deed aan 1.600 langdurig werklozen een passend werkaanbod, 1.100 van hen (68 procent) werden aangenomen op de uitgezochte vacature.

Handhaving

Uitkeringsgerechtigden worden bij inschrijving gewezen op de rechten en plichten die bij een uitkering horen. Zo moeten ze alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct doorgeven aan UWV. Wanneer een uitkeringsgerechtigde zich niet houdt aan deze verplichtingen kan een boete opgelegd worden.

In de eerste vier maanden van 2013 heeft UWV in totaal 12.700 overtredingen van de inlichtingenplicht opgespoord. Een daling van drieduizend ten opzichte van dezelfde periode in 2012. De schadelast als gevolg van deze overtredingen is 22,9 miljoen euro met een boetebedrag van 3 miljoen euro. Het gemiddelde boetebedrag dat UWV dit jaar heeft opgelegd is 285 euro.

De adviseurs werk van UWV signaleerden in de eerste vier maanden van 2013 twee keer zo veel overtredingen van de inspanningsverplichtingen als in de eerste vier maanden van 2012. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet nakomen van sollicitatieverplichtingen of het niet verschijnen op afspraken. In totaal zijn bij werkzoekenden 45.600 overtredingen van de inspanningsplicht vastgesteld, 41 procent meer dan in dezelfde periode in 2012. UWV legde daarbij 34.500 maatregelen op, 87 procent meer dan het jaar ervoor.

Dienstverlening

Het gebruik van werk.nl is enorm toegenomen, op werkdagen wordt de site inmiddels 150.000 keer per dag geraadpleegd en maandelijks wordt er 1,5 miljoen keer ingelogd. Om extra ondersteuning te bieden aan uitkeringsgerechtigden die moeite hebben met de digitale dienstverlening zet UWV extra mensen in om klanten te begeleiden en houdt UWV op alle Werkpleinen op dinsdagmiddagen een inloopspreekuur.

Ondanks de nog steeds stijgende werkloosheid en de extra werkdruk die dat voor UWV betekent, heeft UWV in de eerste vier maanden van dit jaar vrijwel alle doelen gehaald die met het Ministerie van SZW zijn afgesproken. De reguliere uitvoeringskosten van UWV waren 3,5 procent lager dan in de eerste vier maanden van 2012 en de projectkosten vielen lager uit dan begroot.

Vanaf vandaag staande belangrijkste feiten en cijfers over de eerste vier maanden van 2013 op de UWV-verantwoordingssite gepubliceerd.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten