UWVMagazine: armoede groeiend probleem in Nederland

geplaatst op 15 juli 2013

Is armoede een groot probleem in Nederland en zal armoede de komende jaren nog verder toenemen? Welke rol speelt de overheid in het armoededossier en doet zij hier wel genoeg aan? En wat merkt UWV hiervan? Dat zijn vragen die worden beantwoord in het nieuwe nummer van UWVMagazine dat op dinsdag 16 juli verschijnt. En daaruit blijkt onder andere dat armoede in Nederland een groeiend probleem is.

Cok Vrooman van het Sociaal en Cultureel Planbureau deed onderzoek naar armoede in Nederland. Hij plaatst in UWVMagazine armoede in historisch perspectief. Anno 2011 is armoede – mede door de crisis – nog lang geen verleden tijd. Volgens Vrooman zit 7,1 procent van de Nederlanders onder de armoedegrens. In hetzelfde artikel komt ook Hetty Vlug aan het woord, zij is armoederegisseur van de gemeente Amsterdam en zij geeft aan dat de overheid dit probleem nooit alleen kan oplossen. Zij moet daarin samenwerking zoeken met het bedrijfsleven en de samenleving als zodanig.

Ook UWV wordt geconfronteerd met armoede. In toenemende mate krijgt UWV te maken met beslagleggingen op uitkeringen. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt in een artikel belicht.

Naast aandacht voor armoede, staat in UWVMagazine ook een interview met Frank van Massenhove. Hij is directievoorzitter van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in België en heeft een geheel eigen kijk op het werk dat een ambtenaar zou moeten verrichten. In elf jaar tijd turnde hij de federale overheidsdienst om tot een flexibele, kennisgerichte instelling met gelukkige werknemers die trots zijn op hun werk.

Verder in UWVMagazine een artikel over vijftien vijftigplussers die deze zomer aan de slag gaan in het Dolfinarium in Harderwijk en het nut van stages.

Over UWVMagazine

UWVMagazine (pdf, 4 MB) is bedoeld voor relaties van UWV en verschijnt 4 keer per jaar.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten