UWV goed op weg met aanpak agressie en geweld

geplaatst op 23 september 2013

Een aantal gemeenten neemt nog steeds te weinig maatregelen om agressie en geweld in hun publieksruimten te voorkomen. Andere instellingen als UWV, IND, Reclassering Nederland en Raad voor de Kinderbeschermingdoen het aanzienlijk beter. Dit blijkt uit een onlangs gehouden vervolgonderzoek van de Inspectie SZW.

De Inspectie SZW heeft in de periode 2010 tot 2012 intensieve controles verricht bij diverse organisaties in de publieke sector. Reden was de ernst en omvang van agressie en geweld in de sectoren met een publieke taak. Het specifieke programma ‘Agressie en geweld’ van de Inspectie liep tot 2012.

Gezien de hoeveelheid overtredingen die toen werden geconstateerd, besloot de Inspectie om van oktober 2012 tot maart 2013 een vervolgonderzoek te doen. Dit vervolgonderzoek vond plaats in die organisaties waar eerder overtredingen waren geconstateerd.

De Inspectie constateert dat vrijwel alle organisaties maatregelen nemen om hun werknemers zoveel mogelijk te beschermen tegen agressie en geweld. Maatregelen als inventarisatie van mogelijke risico’s, agressieprotocol, training, incidentenregistratie en daderaanpak.

De geïnspecteerde locaties van de IND, Reclassering Nederland en Reclassering Leger des Heils waren allemaal in orde. Bij de Raad voor de kinderbescherming en het UWV, zijn nauwelijks nog overtredingen geconstateerd. De getroffen maatregelen in deze organisaties zijn op centraal niveau ontwikkeld. Ook de implementatie wordt centraal uitgevoerd en aangestuurd.

Anders is dit bij de gemeenten, waar geen sprake is van een landelijke aansturing. Elke gemeente  kan haar eigen beleid voeren en maatregelen nemen.  In de praktijk ontstaan grote verschillen tussen de gemeenten en zelfs tussen afdelingen van gemeenten, aldus de Inspectie.

Meer informatie: Factsheet Agressie en geweld in de publieke sector (pdf, 225 kB).

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten