Techniekpact moet tekort aan technisch personeel terugdringen

geplaatst op 14 mei 2013

Het kabinet, werkgevers, onderwijs en werknemersorganisaties waaronder UWV, hebben op maandag 13 mei 2013 een Techniekpact ondertekend. Het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen de verschillende partijen.


De komende jaren neemt het tekort aan goed geschoolde technici sterk toe. Het tekort aan technici is een bedreiging voor de groeiambities van bedrijven en zet de economische groei van Nederland onder druk. Op alle opleidingsniveaus komen er te weinig jongeren op de arbeidsmarkt om aan de behoefte te voldoen. Er zijn al veel plannen en ideeën om het tekort aan te pakken. In het Techniekpact worden deze plannen vertaald naar concrete afspraken.

Techniekpact

Zo komt er aandacht voor techniek op alle basisscholen in 2020, een investeringsfonds om techniek in het onderwijs te stimuleren en duizend beurzen per jaar voor techniekstudenten om ze te binden aan het bedrijfsleven. Daarnaast komt er honderd miljoen euro beschikbaar om de technische kennis van docenten te vergroten en driehonderd miljoen euro voor bij- en omscholing van mensen met interesse in techniek.

Rol UWV

UWV blijft zich inzetten om de uitstroom van werkzoekenden uit de WW richting de techniek te verhogen. Daarnaast maakt UWV zich hard voor het vervullen van (technische) vacatures, het bieden van regionale en landelijke infrastructuur en ondersteuning via de Servicepunten Techniek. Andre Timmermans, directeur UWV WERKbedrijf: ‘We hebben ruim 179.000 werkzoekenden die op zoek zijn naar een baan in techniek en industrie. Wij willen via onze regionale Servicepunten Techniek werkgevers benaderen om scholingsarrangementen met baangarantie te ontwikkelen richting technische beroepen. Daarmee kunnen we 2 slagen maken: werkzoekenden aan de slag en werkgevers voorzien van gekwalificeerde nieuwe medewerkers. De extra middelen die werkgevers en werknemers van het kabinet gekregen hebben, kunnen hierbij helpen.'

Matchen vraag en aanbod

Voormalig Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Paul de Krom is aanjager van het Techniekpact. Zijn doel is het matchen van vraag en aanbod techniek/technologie op de arbeidsmarkt. De Krom wil met in het pact de ambities vastleggen en concreet en kwalitatief geformuleerde bijdragen in het pact opnemen van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de overheid en sectoren. Volgens De Krom moet er focus komen op wat er al is en gekeken welke aanpakken en projecten verbreed kunnen worden.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten