Magazine en webversie UWV Perspectief vernieuwd

geplaatst op 05 maart 2013

Komende dagen krijgen alle klanten van UWV met een arbeidsongeschiktheiduitkering het volledig vernieuwde magazine UWV Perspectief thuisgestuurd. Tegelijkertijd is vandaag (maandag 4 maart) de eveneens volledig vernieuwde digitale versie van het magazine (Perspectief online) live gegaan.


Het magazine UWV Perspectief bestaat al sinds de oprichting van UWV. Zo’n 2,5 jaar geleden werd ook een webversie van het blad gelanceerd. Op deze manier sloot UWV aan bij het toenemend internetgebruik in Nederland, óók bij deze doelgroep. De frequentie van het blad werd tegelijkertijd teruggebracht van vier naar drie keer per jaar.

Lezersonderzoek

Uit onderzoek onder de doelgroep bleek dat beide middelen goed worden gewaardeerd. Aangezien UWV steeds meer stappen zet in de richting van digitalisering van de dienstverlening, is besloten om te investeren in Perspectief online. De eerste stap was het ontwikkelen van één nieuwe formule – met dezelfde uitgangspunten – voor zowel blad als webversie.

Formule

Het vertrekpunt van de redactionele formule is het inspireren en activeren van klanten, waarbij de inhoud meer dan voorheen aansluit bij de behoeften van de lezers. Informeren is een taak die bij uwv.nl ligt. Perspectief online verwijst dan ook veelvuldig door naar uwv.nl als het gaat om uitleg over allerlei regelingen, formulieren et cetera. De basisindeling van zowel magazine als webversie bestaat uit drie zogenoemde silo’s: leven met een beperking, werken met een beperking en de wegwijzer (doorverwijzing naar andere informatiebronnen en belangen- en patiëntenverenigingen).

Aandacht genereren voor webversie

Het is de bedoeling om Perspectief online op verschillende manieren onder de aandacht te brengen én te houden van de 800.000 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat gebeurt onder andere door klanten, patiënten- en belangenverenigingen, maar ook verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van UWV op de hoogte te houden van de dagelijkse verversing op Perspectief online. Al deze groepen kunnen zich abonneren op de maandelijkse digitale nieuwsbrief, van waaruit ze kunnen doorklikken naar de site.

Om veel bezoekers op de website te krijgen, zijn er enkele interactieve toepassingen aan toegevoegd. Zo mag iedereen blogs insturen naar de redactie, al is dit wel aan bepaalde spelregels gebonden. Alle artikelen op Perspectief online kunnen verder door de lezers worden gedeeld op verschillende sociale media. Ook kunnen bezoekers digitaal met elkaar in contact komen.

Waarmerk Drempelvrij

Perspectief online voldoet – net als de website uwv.nl - aan alle vereisten voor het Waarmerk Drempelvrij. Hiermee is de website toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. Denk hierbij aan voorzieningen als het voorlezen en het vergroten of verkleinen van teksten, maar ook het zorgen voor voldoende contrast.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten