Klanttevredenheid werkzoekenden gestegen

geplaatst op 02 december 2013

Onderzoeksbureau RMI en Desan hebben de klanttevredenheid gemeten onder de klanten van UWV, mensen met een WW-, Ziektewet-, Wajong-, WIA-, WAZ- en WAO-uitkering.

In deze tweede meting van 2013 is 69 procent van de klanten (zeer) tevreden over de dienstverlening en krijgt UWV een 6,9 als totaal rapportcijfer (pdf, 116 kB). Over de hele linie zijn de klanten tevreden over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van UWV. Persoonlijke aandacht, het leveren van maatwerk en de snelheid en tijdigheid  scoren ruime voldoendes. Verbeterpunten zijn  de vindbaarheid van informatie op de website van UWV en de gebruiksvriendelijkheid van sommige formulieren. 


Onderzoeksbureau Desan heeft specifiek de klanttevredenheid onder werkzoekenden (pdf, 110 kB) die tot drie maanden stonden ingeschreven met een WW-uitkering gemeten. De groep die voornamelijk te maken heeft met de online dienstverlening. Na een daling in de eerste vier maanden van 2013 is de beoordeling weer positiever geworden. Bij de vorige meting was het gemiddelde rapportcijfer 6,0, nu is deze 6,2. Het gemiddelde rapportcijfer van werkzoekenden die tussen vier en twaalf maanden staan ingeschreven bij UWV als werkzoekende is gestegen van 5,9 naar 6,1.

Online dienstverlening

De online dienstverlening is nader onderzocht. Voor werkzoekenden met een WW-uitkering verloopt deze voornamelijk via werk.nl. De rapportcijfers voor de bereikbaarheid en het gebruiksgemak van werk.nl (6,3), gebruik van de Werkmap (6,7) en het (online)contact met de adviseur (6,5) liggen hoger dan de algemene beoordeling. Met de stelling werk.nl werkt voldoende is 50 procent het eens (rapportcijfer 6,0). ‘Op werk.nl staan voor mij geschikte vacatures’ levert gemiddeld een onvoldoende op (5,1). Dit cijfer wordt in grote mate beïnvloed door de beschikbaarheid van aangeboden vacatures.

Ruim 80 procent van de werkzoekenden gebruikt ondersteuningsmiddelen zoals het plaatsen van een cv, het zoeken naar vacatures en de online training solliciteren. De inloopmiddag op Werkpleinen scoort vrij laag, slechts 39 procent vindt dit nuttig.

Onderzoeksverantwoording

Onderzoeksbureau RMI heeft onderzoek gedaan onder 5.676 klanten van UWV met een WW-, Ziektewet-, Wajong-, WIA-, WAZ- en WAO-uitkering. Onderzoeksbureau Desan heeft specifiek de klanttevredenheid onderzocht onder 7.931 werkzoekenden met een WW-uitkering die tussen nul en drie maanden staan ingeschreven. Daarnaast hebben 19.340 werkzoekenden met een WW-uitkering deelgenomen die tussen vier en twaalf maanden staan ingeschreven.

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten