Investeren in participeren - kennis voor uitvoering van werk en inkomen

geplaatst op 23 mei 2013

De publicatie ‘Investeren in participeren’ van het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) is op woensdag 15 mei gelanceerd tijdens de SZW-dag in Amsterdam. UWV schreef twee hoofdstukken voor de publicatie waarin alle bruikbare kennis op verschillende relevante thema’s voor de uitvoering van werk en inkomen, systematisch bij elkaar is gebracht.


Er komt de komende tijd veel op gemeenten af. Dit vraagt om een nieuwe invulling van het lokale beleid. Deze nieuwe invulling vraagt van gemeenten dat zij investeren in participeren. Het gaat daarbij niet alleen om investeren in de participatie van klanten met een uitkering. Investeren in participeren is ook investeren in de arbeidsmarkt, in samenwerking met andere domeinen, en investeren in een goede relatie met werkgevers. Dat is een lastige klus waar de juiste kennis en instrumenten voor nodig zijn.


Het KWI heeft de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek bijeen gebracht en vertaald in bruikbare handvatten. Met de bundel Investeren in participeren slaat het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI)* een brug tussen onderzoek en uitvoering. In de bundel komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: effectiviteit van re-integratie, methodisch werken, werkgeversdienstverlening, en loonwaardemeting.


Enkele conclusies uit de publicatie ‘Investeren in participeren’: 

Re-integratie: 
 

  • Toenemend gebruik van screening (profiling) en diagnose biedt betere inzichten in kennis en vaardigheden van werkzoekenden en in het identificeren van belemmeringen voor participatie. Dit is een essentiële voorwaarde voor toepassing van een effectief re-integratiebeleid.
  • Heldere formulering en consequente toepassing van het sanctiebeleid levert een bijdrage aan de effectiviteit van re-integratie. 

Gezondheidsbeleving:

  • Een te negatieve of juist positieve gezondheidsbeleving kan vinden en behouden van werk in de weg staan. Aandacht voor de gezondheidsbeleving van cliënten is cruciaal in de begeleiding.

Werkgevers:

  • Werkgeversdienstverlening is van groot belang voor effectieve aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een goede relatie met werkgevers blijkt van doorslaggevend belang voor effectieve en duurzame participatie. 
  • Kennis van de regionale arbeidsmarkt, één duidelijk herkenbaar loket en een duidelijke contactpersoon zijn elementen in een goede werkgeversbenadering.

Wajong:

  • Het aandeel werkende Wajongers schommelt rond de 25 procent, zelfs in tijden van economische crisis.
  • In 2011 waren er voor het eerst meer Wajongers werkzaam bij een reguliere werkgever dan bij een sociale Werkplaats.
  • Eenderde van de werkgevers met een Wajonger in dienst noemt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als belangrijkste reden. Voor 16 procent van de werkgevers zijn financiële redenen het belangrijkst een Wajonger in dienst te nemen.
  • Werken bij een reguliere werkgever betekent veel aangepast werk in een reguliere setting met veel begeleiding en ondersteuning.

KWI

In het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) werken de uitvoeringsorganisaties voor de sociale zekerheid met elkaar samen op het gebied van kennisontwikkeling in het domein van werk en inkomen. Lid van het KWI zijn UWV, SVB, Inspectie SZW, het ministerie van SZW, Divosa en de gemeenten Amersfoort, Amsterdam en Rotterdam. Het CBS is adviserend lid.

Meer informatie

Investeren in participeren - Kennis voor uitvoering van werk en inkomen (pdf, 6 MB)

In de digitale boekenkast van het KWI: http://onderzoekwerkeninkomen.nl/rapporten/8ku1hq9x/investeren-in-participeren.pdf

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten