Europese subsidie helpt werkloze Gelderse bouwvakkers aan het werk

geplaatst op 13 september 2013

Ruim 340 werkloze Gelderse bouwvakkers zijn de afgelopen twee jaar weer aan de slag gegaan via het project Nieuwe kansen in Gelderland, een samenwerking tussen de Gelderse bouwsector en UWV. Het gaat om bouwvakkers die in 2011 hun baan verloren als gevolg van de financieel-economische crisis. Het project is medegefinancierd met Europese gelden.


Het project Nieuwe kansen in Gelderland behelst een actieve begeleiding en (inter)sectorale bemiddeling van 516 bouwvakkers die in de periode februari tot en met oktober 2011 hun baan verloren door de crisis. Met behulp van subsidie uit het Europees Globaliseringsfonds (EGF), aangevuld met co-financiering vanuit de samenwerkingspartijen en door de inzet van diverse arbeidsmarktmaatregelen, is inmiddels twee derde van de deelnemers weer aan het werk. Het gaat daarbij om maatregelen als om - en bijscholing, inzet in een flexpool, loopbaanadviestrajecten, outplacement en Erkenning van Verworven Compententies (EVC). 

Grootste deel aan het werk

Nu het project het einde van de looptijd van twee jaar nadert stemmen de resultaten tot tevredenheid, stelt projectleider Peter Donders: ‘Het project is absoluut een succes, want een groot deel van de deelnemers is weer aan de slag. Diegenen die momenteel nog geen baan hebben, worden intensief begeleid en versterken hun positie op de arbeidsmarkt door middel van een gericht cursus- en opleidingsaanbod vanuit het project’.

Behoud voor sector

Naast omscholingen van deelnemers richting bijvoorbeeld transport en zorg, is het opvallend dat veel van de deelnemers toch weer werk hebben gevonden in de bouw of een opleiding volgen in die richting. Dit geldt voor bijna 70% van het totaal aantal deelnemers. Dankzij extra opleidingen zijn de deelnemers nu vaak meer all-round inzetbaar waardoo r ze naar alle waarschijnlijkheid voor de sector behouden kunnen blijven. De komende jaren ontstaat naar verwachting weer een grotere behoefte aan personeel in de bouw. Volgens een recente raming van UWV stijgt het aantal vacatures in de bouw van circa 18.000 dit jaar naar gemiddeld 28.500 in de periode 2014-2017.  

Samenwerking

De samenwerking binnen het project van UWV, sociale partners en opleidingen binnen en buiten de bouwsector, maakt dat er samen een mooie inspanning geleverd wordt om mensen die hun baan verloren in de bouwsector weer op weg te helpen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Meer informatie:
UWV Sectorbeschrijving bouwnijverheid, april 2013 

Heeft u gevonden wat u zocht? Ja Nee, terug naar zoekresultaten

sluiten